giáo án bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv ng t duy

giáo án bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... Nh t - chiến tranh thế giới thứ nh t được coi là Cuộc chiến tranh t t nh t trong lịch sử Nh t Bản vì nh ng mối lợi mà Nh t thu được. Nh t Bản là nước thứ 2 sau Mĩ thu được nhiều lợi lộc trong ... trong chiến tranh. I. Nh t Bản trong nh ng năm 1918 - 19291. Nh t Bản trong nh ng năm đầu sau chiến tranh 1918 - 1923* Kinh t - Nhìn chung sau chiến tranh Nh t có nhiều lợi thế để ph t triển ... n ng sử d ng t i liệu, tranh ảnh lịch sử. - T ng ng khả n ng so sánh, nối k t lịch sử dân t c với lịch sử khu vực và thế giới. II. Thi t bị t i liệu dạy - học - Lược đồ Châu á sau chiến tranh...
 • 13
 • 2,922
 • 19

giáo án bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... Đức trong kho ng thời gian đó. Vậy, trong kho ng thời gian giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939) nước Đức đã trải qua nh ng biến đ ng th ng trầm như thế nào? Chủ nghĩa ph t x t đã ... hình thành khối ph t x t Đức-Italia- Nh t Bản nhằm tiến t i ph t đ ng cuộc chiến tranh để phân chia lại thế giới. Ho t đ ng 2: Cả lớp và cá nhân+ Chính trị: - C ng khai kh ng bố các đ ng phái ... quy t đấu tranh song kh ng ngăn cản được qúa trình ấy. - 30/1/1933, H t le lên làm thủ t ng. Chủ nghĩa ph t x t th ng thế ở Đức.Ho t đ ng 1: Theo nhóm - GV đ t câu hỏi: Chính phủ Hýtle đã thực...
 • 7
 • 5,492
 • 31

giáo án bài 13 nước mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 13 nước mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... nh ng bài trước để trả lời: - Giáo viên nhận x t, k t luận:+ Mĩ là nước th ng trận sau chiến tranh, Mĩ tham chiến t 4 - 1917 đ ng vai tròquan tr ng trong chiến th ng của đ ng minh chính vì thế ... sảnlư ng c ng nghiệp Mĩ chiếm 48%sản lư ng c ng nghiệp thế giới + Đ ng đầu thế giới về sản xu t ô t , thép, dầu hỏa ( ng vua ô t )của thế giới. + Năm 1929 nắm trong tay 60% dựtrữ v ng của thế giới. ... giới thiệu vịtrí trên bản đồ nằm ở v ng Bắc châu Mĩđược đại dư ng bao bọn chiến tranh thế giới thứ nh t kh ng lan t i nước trong chiến tranh. Mặc dù Mĩ tham chiến nh ng trong giai đoạn đấu tranh...
 • 14
 • 4,098
 • 31

giáo án bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... Điện. - Đọc trước bài 15. Sưu t m t i liệu về cuộc chiến tranh thế giới thứ hai + Tiểu sử, hình ảnh của Hit-le.+ Trận đánh tiêu biểu (Matxcơva, Stalingr t, Cuốc Xơ, trận Trân Châu C ng) . Bài 16 ... Anh. GV hỏi: Qua phng trào đấu tranh của hai nước trong thời kỳ 191 9-1 939. Hãy r t ra đặc điểm chung? - HS trả lời, bổ xung. Cuối cung GV ch t lại: Thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, ... đấu tranh giải ph ng dân t c. Kh ng nh ng vậy, trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nh t, cách m ng th ng Muời ở Nga t n c ng, giai cấp vô sản Nga bước lên vũ đài chính trị với cư ng vị là ng ời...
 • 13
 • 8,805
 • 37

Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
... nh ng năm 191 8-1 929I .Nh t Bản trong nh ng năm 191 8-1 9291. Nh t Bản trong nh ng năm đầu sau chiến tranh (191 8- 1923)•Kinh t :-Sau chiến tranh thế giới thứ nh t , Nh t Bản là nước thứ hai ... Ru-dơ-ven? 1. T nh hình Nh t Bản trong nh ng năm 191 8-1 929?2 .Cuộc kh ng ho ng kinh t 192 9-1 933 nguyên nhân và quá trình ph t x t hóa ở Nh t Bản? Các bạn cố g ng lên! I .Nh t Bản trong ... Kh ng ho ng kinh t thế giới 192 9-1 933 lan t i Nh t Bản, làm kinh t Nh t bị giảm s t trầm tr ng, nh t là n ng nghiệp. -Biểu hiện+ Năm 1931.Sản lư ng c ng nghiệp giảm 32,5%.. N ng nghiệp...
 • 22
 • 1,869
 • 7

NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (19181939) ppt

NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) ppt
... NH T BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 1939) I. Mục tiêu bài học. 1. Về kiến thức: Học sinh nắm được t nh hình nước Nh t giữa hai cuộc chiến tranh. Cuộc kh ng ho ng kinh t ... ph t x t Nh t. Bồi dư ng tinh thần ch ng chủ nghĩa ph t x t. 3. Về kĩ n ng: Rèn luyện khả n ng sử d ng t i liệu, tranh ảnh lịch sử. T ng ng khả n ng so sánh, liên hệ lịch sử dân t c với lịch ... trên lớp. Ho t đ ng của Thầy – trò Kiến thức cơ bản HS cần nắm I. NH T BẢN TRONG NH NG NĂM 1918 - 1929 1. Nh t Bản trong nh ng năm đầu sau chiến tranh (191 8- 1923). - Kinh t . + Sau chiến...
 • 7
 • 1,146
 • 3

Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
... đ ng đ t th ng 9 - 1923 Sự ph t triển phong trào đấu tranh của nhân dân Nh t sau chiến tranh thế giới thứ nh t? Cuộc “Bạo đ ng lúa gạo” b ng nổ, 10 triệu ng ời tham gia 7-1 922 : Đ ng ... chiến tranh  1 91 4- 1919: c ng – n ng nghiệp ph t triển kh ng cân đốiThành t u và đặc đi mể của sự ph t triển kinh t Nh t sau chiến tranh thế giới thứ nh t? Thủ đô – T –Ki - Ô sau trận ... BÀI GI NG ĐIỆN T LỊCH SỬ 8 GV THỰC HIỆN: PHẠM THỊ THÚYKinh t Mỹ ph t tri nể như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX? BÀI T P C NG CỐ - Hiếu chiến t n bạo - Đối nội: phản động...
 • 13
 • 3,312
 • 20

Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 - 1939

Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 - 1939
... ch ng chủ nghĩa ph t x t, ch ng chiến tranh 1929 - 1939.Qu ng trư ng Cong-cooc ở Pa-ri ng y 6-2 -1 934* T i Pháp: 2. Phong trào M t trận nhân dân ch ng chủ nghĩa ph t x t, ch ng chiến tranh ... ch ng chiẾn tranh 1929 - 1939.ChÂu Âu VÀ nƯỚC MỸ giỮA hai cuỘC chiẾn TRANH THẾ GIỚI (1918 1939). –ChÂu Âu giỮA hai cUỘc chiẾn tranh th Ế giỚI 1918 - 1939.I. ChÂU Âu trong nh ng nĂm 1918 - ... trào M t trận nhân dân ch ng chủ nghĩa ph t x t, ch ng chiến tranh 1929 - 1939. 2. Phong trào M t trận nhân dân ch ng chủ nghĩa ph t x t, ch ng chiến tranh 1929 - 1939. - Quốc t c ng sản...
 • 16
 • 4,532
 • 9

Bài 18.Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bài 18.Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
... lư ng t ng 69%. - Chiếm 48% t ng sản lư ng c ng nghiệp thế giới (1928). - Đ ng đầu thế giới về sản xu t t , dầu lửa, thép * T i chính: Nắm 60% trữ lư ng v ng của thế giới. - Mỹ trở thành trung ... TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) - T nh hình nước Nh t trong nh ng năm 1918 – 1929. - Vì sao giới cầm quyền Nh t tiến hành chiến tranh xâm lược, bành trư ng ra bên ngoài? - Cuộc đấu tranh ch ng ph t ... trung t m c ng nghiệp, thư ng mại, t i chính quốc t . NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 1939) I. NƯỚC MĨ TRONG THẬP NIÊN 20 CỦA THẾ KỈ XX1. T nh hình kinh t - Kinh t phát...
 • 20
 • 2,372
 • 14

Bài 18 - Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939), lớp 8

Bài 18 - Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939), lớp 8
... Dư ng, - Sau Chiến tranh thế giới thứ nh t, kinh t Mĩ trở nên phồn thịnh, là trung t m c ng nghiệp, t i chính duy nh t của thế giới. NƯỚC MĨ I. Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế ... v ng của thế giới Số 1Vị trí các ng nh c ng nghiệp của Mĩ trên thế giới ( t , dầu lửa, ) I. Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX.BÀI 18: NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ... PH T TRIỂN CỦA KINH T MĨ69% T c độc t ng trư ng của sản lư ng c ng nghiệp (1923 – 1929)48%Chiếm t ng sản lư ng c ng nghiệptoàn thế giới (Mĩ: 48, thế giới: 52%)60%Nắm trong tay trữ lượng...
 • 6
 • 4,179
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giớibài 19 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1929 1939bài 19 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giớibài 11 tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939bài 17 châu âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939bài 18 nước mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939 lớp 8bài 13 nước mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939 tiết 16bài giảng lịch sử 11 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giớitình hình nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giớinhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 19181939nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giớigiáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại lịch sử 11 gv ng t duybài 11 tình hình các nước tư bản giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1938 tiết 15châu á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939Nghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP