1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Lịch sử >

giáo án bài 13 nước mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv ng t duy

giáo án bài 13 nước mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 13 nước mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

... nh ng bài trước để trả lời: - Giáo viên nhận x t, k t luận:+ Mĩ là nước th ng trận sau chiến tranh, Mĩ tham chiến t 4 - 1917 đ ng vai tròquan tr ng trong chiến th ng của đ ng minh chính vì thế ... tho t ra khỏi kh ng ho ng như thế nào? - Dặn dò: Học sinh học bài - đọc trước bài mới Bài t p: Bài 13 Nước giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) I. Mục tiêu bài học1. Về kiến thứcGiúp ... Mĩ trở thành tr ng t itrong các cuộc đàm phán dẫn đến hòa ướcvới Vécxai, có ưu thế lớn của m t nước th ng trận.I. Nước Mĩ trong nh ng năm1918 - 19291. T nh hình kinh t - Sau chiến tranh thế...
 • 14
 • 4,184
 • 32
giáo án bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

... ở nước Đức trong kho ng thời gian đó. Vậy, trong kho ng thời gian giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939) nước Đức đã trải qua nh ng biến đ ng th ng trầm như thế nào? Chủ nghĩa ph t ... thấy, chưa t ng tr ng thấy " (Lênin). Kh ng ho ng kinh t , t i chính diễn ra t i t chưa t ng có trong lịch sử nước Đức. Đ ng mác s t giá nghiêm tr ng. Năm 1914, 1 đô la mỹ t ng đư ng 4,2 ... Hoàn cảnh lịch sử: - Sau CTTG thứ nh t, Đức là nước bại trận bị chiến tranh t n phá nghiêm tr ng. bồi thư ng m t khoản chiến phí kh ng lồ. Lên t i hơn 100 t mác. T t nhiên gánh n ng của hoà...
 • 7
 • 5,557
 • 32
giáo án bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

... h ng ngũ các cư ng quốc t bản. Trong giai đoạn giữa hai cuộc chiến tranh thế giới t bản duy nh t ở Châu á này ph t triển như thế nào? Ch ng ta c ng t m hiểu bài 14. Nh t Bản giữa hai cuộc chiến ... tranh. Ng ợc lại chiến tranh đã đem lại r t nhiều cơ hội cho nước Nh t - chiến tranh thế giới thứ nh t được coi là Cuộc chiến tranh t t nh t trong lịch sử Nh t Bản vì nh ng mối lợi mà Nh t thu ... k t lịch sử dân t c với lịch sử khu vực và thế giới. II. Thi t bị t i liệu dạy - học - Lược đồ Châu á sau chiến tranh thế giới thứ nh t. - Tranh ảnh, t liệu về Nh t Bản trong nh ng năm 1918 -...
 • 13
 • 2,987
 • 20
giáo án bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

... Anh. GV hỏi: Qua phng trào đấu tranh của hai nước trong thời kỳ 191 9-1 939. Hãy r t ra đặc điểm chung? - HS trả lời, bổ xung. Cuối cung GV ch t lại: Thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, ... Điện. - Đọc trước bài 15. Sưu t m t i liệu về cuộc chiến tranh thế giới thứ hai + Tiểu sử, hình ảnh của Hit-le.+ Trận đánh tiêu biểu (Matxcơva, Stalingr t, Cuốc Xơ, trận Trân Châu C ng) . Bài 16 ... đấu tranh giải ph ng dân t c. Kh ng nh ng vậy, trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nh t, cách m ng th ng Muời ở Nga t n c ng, giai cấp vô sản Nga bước lên vũ đài chính trị với cư ng vị là ng ời...
 • 13
 • 8,872
 • 38
Bài 18.Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bài 18.Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

... lư ng t ng 69%. - Chiếm 48% t ng sản lư ng c ng nghiệp thế giới (1928). - Đ ng đầu thế giới về sản xu t t , dầu lửa, thép * T i chính: Nắm 60% trữ lư ng v ng của thế giới. - Mỹ trở thành trung ... trung t m c ng nghiệp, thư ng mại, t i chính quốc t . NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 1939) I. NƯỚC MĨ TRONG THẬP NIÊN 20 CỦA THẾ KỈ XX1. T nh hình kinh t - Kinh t ph t ... ph t x t của nhân dân lao đ ng Nh t. Ti t 27, bài 18I. NƯỚC MĨ TRONG THẬP NIÊN 20 CỦA THẾ KỈ XXII. NƯỚC MĨ TRONG NH NG NĂM 1929 - 1939 NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) 1....
 • 20
 • 2,398
 • 14
Bài 13: Nước Mĩ Giữa Hai Cuộc Chiến Tranh Thế Giới (1918 - 1939)

Bài 13: NướcGiữa Hai Cuộc Chiến Tranh Thế Giới (1918 - 1939)

... ph t triển kinh t Mĩ:+Năm 1929 sản lư ng c ng nghiệp Mĩ chiếm 48%sản lư ng c ng nghiệp thế giới ng đầu thế giới về sản xu t t , thép, dầu mỏ…+Năm 1929 nắm 60% dự trữ v ng của thế giới. ... của t nh hình trên ? *H u qu :ậ ả - Kinh t : phá hủy nghiêm tr ng các ng nh sản xu t c ng, n ng và thư ng nghiệp (c ng nghiệp chỉ còn 53.8%, 40% t ng số ng n h ng phải đ ng cửa ) - ... ề t đ ng th i thi hành chính sách ng n ế ồ ờchăn c ng nhân đ u tranh , đ c bi t là ấ ặ ệ ng i có t t ng ti n b ườ ư ưở ế ộ Cuộc kh ng ho ng kinh t để lại hậu quả như thế nào đối với nước...
 • 36
 • 736
 • 4
Bài 18 - Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939), lớp 8

Bài 18 - Nướcgiữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939), lớp 8

... v ng của thế giới Số 1Vị trí các ng nh c ng nghiệp của Mĩ trên thế giới ( t , dầu lửa, ) I. Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX.BÀI 18: NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ... Dư ng, - Sau Chiến tranh thế giới thứ nh t, kinh t Mĩ trở nên phồn thịnh, là trung t m c ng nghiệp, t i chính duy nh t của thế giới. NƯỚC MĨ I. Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế ... XX.BÀI 18: NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 1939) - Th ng 5/1921, Đ ng C ng sản Mĩ thành lập để lãnh đạo phong trào. - Đời s ng nhân dân lao đ ng vẫn nghèo khổ do th t nghiệp,...
 • 6
 • 4,195
 • 27
Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bài 18. Nướcgiữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

... Bài 18: NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH Bài 18: NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (191 8- 1939) THẾ GIỚI (191 8- 1939) I - Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX.I - Nước Mĩ trong ... bang và quận CôLumBia. Bài 18 Bài 18: : NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (191 8- 1939) THẾ GIỚI (191 8- 1939) I - Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế ... đ ng Mĩ cực khổ ?đ ng Mĩ cực khổ ? Bài 18: NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH Bài 18: NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (191 8- 1939) THẾ GIỚI (191 8- 1939) I - Nước Mĩ trong thập...
 • 23
 • 1,321
 • 3
Bai 13. Nuoc Mi giua hai cuoc chien tranh the gioi

Bai 13. Nuoc Mi giua hai cuoc chien tranh the gioi

... đư ng c ng nghiệp hóa là:A. Am-xtec-đam.B. Man-chet-xtơ.C. Pa-ri.D. Luân-đôn. Hư ng dẫn ôn t pHư ng dẫn ôn t pLàm bài t p trong sách bài t p lịch sử Chuẩn bị bài 33: T m hiểu về: Bix-mac, ... hiểu thế nào là cách m ng c ng nghiệp?+ Là 1 cuộc cách m ng diễn ra t giữa TK XVIII đến giữa TK XIX+ Trong kĩ thu t sản xu t + Đó là quá trình chuyển t sản xu t nhỏ b ng thủ c ng sang sản ... Máy móc được sử d ng trong n ng nghiệpMáy móc được sử d ng trong n ng nghiệp Nước Anh giữa thế kỷ XVII Nước Anh đầu thế kỷ XIX Hai giai cấp cơ bản của xã hội t bản Hai giai cấp...
 • 23
 • 710
 • 1
BÀI 13:  NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI

BÀI 13: NƯỚCGIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI

... Ng y dạy lớp 11B1 .t ng số v ng lớp 11B4 .t ng số .v ng lớp 11B6 .t ng số v ng lớp 11B7 .t ng số v ng Ti t 16 BÀI 13: NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) I. Mục tiêu ... trongvà sau chiến tranh, t n th t do CT kh ng đ ng kể )+ C ng với nh ng lợi thế đó, Mĩ chú tr ng áp d ng nh ng thành t u của khoa học - kỹ thu t, sử d ng phư ng pháp quản lý tiên tiến, mở r ng quy ... ph t triển KT Mĩthời kì này? HS: trao đổi, ph t biểu. GV nhận x t . k t luận, phân t ch:+ Đ t nước chiến tranh kh ng ảnh hư ng đến,mà đượchư ng lợi t chiến tranh TGT1( bán h ng, vũ khí trongvà...
 • 5
 • 7,102
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: bài 18 nước mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939 lớp 8châu âu và nước mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1938 tiết 15bài 17 châu âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939lịch sử 11 bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939bai 18 nuoc mi giua hai cuoc chien tranh the gioinước mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giớitiết 27 bài 18 nước mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giớibài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giớibai 13 nuoc mi giua 2 cuoc chien tranh the gioibài 11 tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại lịch sử 11 gv ng t duybài 19 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1929 1939châu á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939bai 13 nuoc mi giua hai cuoc chien tranh gioiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ