1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ - Môi trường >

BÀO CÁO THỰC TẬP " TÌM HIỂU HỆ THỐNG XỬ LÍ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC " potx

BÀO CÁO THỰC TẬP

BÀO CÁO THỰC TẬP " TÌM HIỂU HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC " potx

... Trạm xử nước thải tập trung được xây dựng trên đường số 2 khu công nghiệp Vĩnh Lộc. ¾ Nguồn nước thải Khu công nghiệp có 2 hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt. Nước thải công nghiệp ... trình công nghệ xử nước thải 2.2.1. Giới thiệu các quá trình xử lý: Với tính chất nước thải và yêu cầu xử lý đã nêu trên, công nghệ xử nước thải của khu công nghiệp Vĩnh Lộc – gồm các công ... thực tập tại nhà máy xử nước thải tập trung Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc. Cuối cùng, xin cám ơn các bạn bè đã nhiệt tình cùng nhau học tập, thảo luận và hoàn thành tốt báo cáo thực tập tốt nghiệp. ...
 • 78
 • 1,001
 • 3
BÁO CÁO THỰC TẬP TÌM HIỂU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CƠ SỞ CHẾ BIẾN CƠM DỪA NẠO SẤY CÔNG TY TNHH-TM-DV -XNK BTCO

BÁO CÁO THỰC TẬP TÌM HIỂU HỆ THỐNG XỬNƯỚC THẢI CỦA CƠ SỞ CHẾ BIẾN CƠM DỪA NẠO SẤY CÔNG TY TNHH-TM-DV -XNK BTCO

... BÁO CÁO THỰC TẬP TÌM HIỂU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CƠ SỞ CHẾ BIẾN CƠM DỪA NẠO SẤY CÔNG TY TNHH-TM-DV-XNK BTCO GVHD: Th.S Trần Thu Thủy SVTH: Nguyễn Thị Huyền MSSV: 0818617 CÔNG ... Công Ty xây dựng hệ thống xử nước thải phù hợp về mặt kinh tế và công nghệ. - Hệ thống xử nước thải của Công Ty đã vận hành ổn định và xử nước thải đạt QCVN 24:2009/BTNMT ... sinh máy móc, dụng cụ sản xuất, nhà xưởng. - Nước thải sinh hoạt của công nhân HIỆN TRẠNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CÔNG TY  Thành phần tính chất nước thải TT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả QCVN 24:2009/BTNMT...
 • 10
 • 1,086
 • 3
tìm hiểu hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc

tìm hiểu hệ thống xửnước thải tập trung tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc

... Trạm xử nước thải tập trung được xây dựng trên đường số 2 khu công Vĩnh Lộc. ¾ Nguồn nước thải Khu công nghiệp có 2 hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt. Nước thải công nghiệp ... trình công nghệ xử nước thải 2.2.1. Giới thiệu các quá trình xử lý: Với tính chất nước thải và yêu cầu xử lý đã nêu trên, công nghệ xử nước thải của khu công nghiệp Vĩnh Lộc – gồm các công ... thực tập tại nhà máy xử nước thải tập trung Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc. Cuối cùng, xin cám ơn các bạn bè đã nhiệt tình cùng nhau học tập, thảo luận và hoàn thành tốt báo cáo thực tập tốt nghiệp. ...
 • 78
 • 1,077
 • 8
TÌM HIỂU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN CẤP ĐÔNG RAU QUẢ CÔNG SUẤT 300 m3/ngày đêm.

TÌM HIỂU HỆ THỐNG XỬNƯỚC THẢI CHẾ BIẾN CẤP ĐÔNG RAU QUẢ CÔNG SUẤT 300 m3/ngày đêm.

... pháp xử lý bùn 20 CHƯƠNG 4 CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN CẤP ĐÔNG RAU QUẢ CÔNG SUẤT 300 M3/NGÀYĐÊM 22 4.1. Tính chất nước thải 22 4.2. Sơ đồ công nghệ 23 Báo cáo thực tập tốt nghiệp ... Triều Vương 244.3. Thuyết minh công nghệ Nước thải sinh hoạt và từ các khâu sản xuất của công ty được dẫn đến hệ thống xử nước thải tập trung. Đầu tiên nước thải chảy qua song chắn rác để ... thủy sinh và khu vực xung quanh nếu không có biện pháp xử lý. Vì vậy loại nước thải này được đưa qua hệ thống xử tập trung sau đó mới thải ra ngoài môi trường. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD:...
 • 55
 • 602
 • 0
Đề tài: Tìm hiểu hệ thống xử lý nước thải tại KCN Mỹ tho doc

Đề tài: Tìm hiểu hệ thống xửnước thải tại KCN Mỹ tho doc

... thống xử nước thải cục bộ tại nhà máy sẽ theo hệ thống cống dẫn đến bể gom của hệ thống xử 14 Tìm hiểu hệ thống xử nước thải tại KCN Mỹ Tholý nước thải tập trung. Nước thải trước khi ... 30 Tìm hiểu hệ thống xử nước thải tại KCN Mỹ ThoNguồn: Báo cáo xả thải vào nguồn nước nhà máy xử nước thải tập trung khu công nghiệp Mỹ Tho ( 5/2011 )b. Nguyên lý hoạt động- Nước thải ... máy xử nước thải tập trung khu công nghiệp Mỹ Tho ( 5-2011 ))- Ghi chú :+ Nước thải công nghiệp xả vào hệ thống thu gom của nhà máy xử nước thải tập trung khu công nghiệp Mỹ Tho phải...
 • 51
 • 2,829
 • 12
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG XỬNƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC

... máy xử lý nƣớc thải tập trung KCN Vĩnh Lộc là nơi tiếp nhận nguồn nƣớc thải từ các công ty đang hoạt động trong KCN. Công ty đƣợc đầu tƣ xây dựng tại: Phƣờng Bình Hƣng Hòa B, xã Vĩnh Lộc A, ... đơn vị xử lý nƣớc thải. Với sự kết hợp này sẽ đơn giản hoá hệ thống xử lý, tiết kiệm vật liệu và năng lƣợng chi phí cho quá trình xây dựng và vận hành hệ thống. Đồng thời hệ thống có thể xử lý ... hệ thống. Đồng thời hệ thống có thể xử lý nƣớc thải có tải lƣợng hữu cơ, N và P cao. ...
 • 23
 • 1,219
 • 1
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải tẩy nhuộm tại làng nghề phương la xã thái phương, huyện hưng hà, tỉnh thái bình

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống xửnước thải tẩy nhuộm tại làng nghề phương la xã thái phương, huyện hưng hà, tỉnh thái bình

... nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống xử tại nghiệp dệt may Nam Thành Hệ thống xử nước thải hiện có của xí nghiệp không đạt hiệu quả xử lý nên nước thải sau xử lý không đạt đảm bảo QCVN 13:2008/BTNMT, ... luận: - Hệ thống xử nước thải hiện tại của các doanh nghiệp trong làng nghề Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình hoạt động không hiệu quả. Nước thải sau hệ thống xử lý ... nhiễm nước thải tẩy nhuộm: Nhu cầu sử dụng nước trong công nghệ tẩy nhuộm, các nguồn gây ô nhiễm và đặc tính của nước thải tẩy nhuộm, các phương pháp sử dụng trong xử nước thải tẩy nhuộm (Xử...
 • 13
 • 648
 • 1
báo cáo tốt nghiệp hệ thống xử lí nước thải

báo cáo tốt nghiệp hệ thống xử nước thải

... nhiễm nước, loại phí này được áp dụng riêng không liên quan gì đến hệ thống xử nước thải từ6các nhà máy xí nghiệp. ở hầu hết các nước OECD phí sử dụng hệ thống thoát nước thải công trình công ... ươm tôm giống; - Nhà máy cấp nước sạch; hệ thống xử nước thải tập trung. 16 b) Nước thải sinh hoạt là nước thải ra môi trường từ: - Hộ gia đình; - Cơ quan nhà nước - Đơn vị vũ trang nhân ... xác địnhnồng độ và các chất thải đòi hỏi một quy trình công nghệ hiện đại, nhận thức của các19 Báo cáo tốt nghiệp Hệ thống xử nước thải 1doanh nghiệp nước ta vẫn chỉ coi đống phí...
 • 22
 • 572
 • 0
Sử dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng để đánh giá hiệu quả việc xây dựng hệ thống xử lí nước thải của nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ

Sử dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng để đánh giá hiệu quả việc xây dựng hệ thống xử nước thải của nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ

... hiện nay, với công nghệ thấp, chậm phát triển so với khu vực và thế giới, máy móc trang thiết bị lạc hậu, chậm thay đổi, thiếu vốn đầu t cho công nghệ xử lý nớc thải, ngành công nghiệp giấy khó ... nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá (CNH - HĐH) đất nớc.Tuy nhiên vấn đề cấp bách đặt ra hiện nay là tình trạng ô nhiễm môi trờng (ONMT) do nớc thải công nghiệp nói chung và ngành công nghiệp ... xuất công nghiệp: Cấp cho khu gang thép Thái Nguyên 20.106 m3/năm (0,63 m3/s) trong năm 1996 và 12.106 m3/năm cho năm 1997 (do sử dụng hệ thống nớc tuần hoàn nội bộ), khu công nghiệp...
 • 103
 • 2,430
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến thuỷ sản công ty vĩnh lợi bạc liêu công suất 900m3 ngày đêmđề tài báo cáo thực tập ngành tài chính doanh nghiệpbáo cáo thực tập chuyên ngành điện công nghiệpbài báo cáo thực tập ngành tài chính doanh nghiệpbao cao thuc tap dan dung va cong nghiepbáo cáo thực tập ngành tài chính doanh nghiệpbáo cáo thực tập khoa tài chính doanh nghiệpmẫu báo cáo thực tập ngành tài chính doanh nghiệpbáo cáo thực tập về tài chính doanh nghiệplời mở đầu báo cáo thực tập ngành tài chính doanh nghiệpbao cao thuc tap chuyen nghanh dien cong nghiepde cuong tong quat bao cao thuc tap nganh tai chinh doanh nghiepđề cương chi tiết báo cáo thực tập ngành tài chính doanh nghiệpsử dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng để đánh giá hiệu quả việc xây dựng hệ thống xử lí nước thải của nhà máy giấy hoàng văn thụđồ án đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải làng nghề tái chế nhựa thôn triều khúc xã tân triều huyện thanh trì hà nộchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam