1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

Một số hiểu biết mới về th i loại ghép kinh diễn (Some up-date knowlegdes on graft chronic rejection) docx

Một số hiểu biết mới về th.i loại ghép kinh diễn (Some up-date knowlegdes on graft chronic rejection) docx

Một số hiểu biết mới về th.i loại ghép kinh diễn (Some up-date knowlegdes on graft chronic rejection) docx

... 2003 Một số hiểu biết m i về th i lo i ghép kinh diễn (Some up-date knowlegdes on graft chronic rejection) Cơ chế th i lo i ghép là do không có hoà hợp mô (MHC=Major Histocompatibility Complex). ... kháng th và 1984 ng i không có. Sau th i gian theo d i 1 năm, chỉ có 2% ng i không có kháng th th n ghép bị th i lo i trong khi 5,6% ng i có kháng th bị th i lo i (p=0,000003). Trong số ... sở một năm th nghiệm h i cứu về sự xuất hiện kháng th dịch th nh vậy ng i ta có th kết luận rằng kháng th chống HLA có một vai trò trong th i lo i ghép kinh diễn. Tất nhiên không phải...
 • 3
 • 272
 • 0
Tài liệu MỘT SỐ HIỂU BIẾT MỚI VỀ THẢI LOẠI GHÉP KINH DIỄN pot

Tài liệu MỘT SỐ HIỂU BIẾT MỚI VỀ THẢI LOẠI GHÉP KINH DIỄN pot

... MỘT SỐ HIỂU BIẾT M I VỀ TH I LO I GHÉP KINH DIỄN GS. Vũ Triệu An ịBộ môn Miễn d ch Sinh lý bênh - Trường Đ i học Y Hà N i Cơ chế th i lo i ghép là do không có hoà hợp mô (MHC - Major Histocompatibility ... một năm th nghiệm h i cứu về sự xuất hiện kháng th dịch th như vậy ngư i ta có th kết luận rằng kháng th chống HLA có một vai trò trong th i lo i ghép kinh diễn. Tất nhiên không ph i ... quá trình th i lo i kinh diễn. Như vậy việc xác định kháng th IgG sau ghép th n ở ngư i nhận là một th nghiệm cần được làm để tiên đoán cũng như giúp cho việc i u trị th ch hợp. Một hệ...
 • 2
 • 405
 • 0
MỘT SỐ HIỂU BIẾT CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

MỘT SỐ HIỂU BIẾT CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

... của con ngư i, c i thiện đ i sống con ngư i, làm xã h i ngày càng hiện đ i, văn minh. Con ngư i là lực lượng tiêu dùng của c i vật chất và tinh th n của xã h i, th hiện rõ nét nhất m i quan ... t i thiểu ở Việt Nam có quá nhiều ràng buộc v i hệ th ng an sinh. Nếu như ở các nước, lương t i thiểu gắn v i yếu tố lạm phát, th ờng được i u chỉnh kịp th i dựa trên những thay đ i về chỉ số ... trách nhiệm tham gia v i nhà nước phát triển sản xuất, gi i quyết việc làm, c i thiện đ i sống vật chất, tinh th n của ngư i lao động. (Trích Luật Công Đoàn).Trong i u khiện kinh tế th trường...
 • 42
 • 466
 • 0
MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ TIỀN LƯƠNG TIỀN THƯỞNG Ở XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY HÀ NỘI

MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ TIỀN LƯƠNG TIỀN THƯỞNG Ở XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY HÀ NỘI

... ng i làm th t thoát nhiên liệu gâythiệt h i cho nhà nớc ngo i việc b i th ng thiệt h i còn ph i xem xét tráchnhiệm và xử phạt hành chính trong kỳ th c hiện nếu công nhân l i tầu có tiếtkiệm ... liên quantrực tiếp đến việc giảm th p chỉ tiêu nhiên liệu+ Đ i trởng l i máy nếu công nhân trong đ i không có ai vi phạm th đợc th ng 1% số nhiên liệu mà đ i tiết kiệm đợc. Nhng t i đa không quá100.000đ /th ng.+ ... liệu:Kết th c năm kế hoạch khi xí nghiệp hoàn th nh chỉ tiêu nhiên liệu tổngchi phí nhiên liệu giảm so v i định mức chi phí công ty giao th phần tiền tiếtkiệm nhiên liệu còn l i đợc cộng v i phần...
 • 28
 • 330
 • 0
Một số hiểu biết về nền QPTD

Một số hiểu biết về nền QPTD

... MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ NỀN MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN AN NINH NHÂN DÂNTRƯỜNG THPT HẬU LỘC I TỔ: TD- QP 6. ... YÊU CẦUMỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Hiểu được những n i dung t i thiểu Hiểu được những n i dung t i thiểu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và xây dựng ... phòng, an ninh.phòng, an ninh.Xây dựng ý th c trách nhiệm đ i v i Xây dựng ý th c trách nhiệm đ i v i sự nghiệp củng cố quốc phòng, an sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh trong bảo vệ...
 • 17
 • 641
 • 6
GDQP bài 2. Một số hiểu biết về nền QPTD-ANND

GDQP bài 2. Một số hiểu biết về nền QPTD-ANND

... 23/8/2009 Tit: 01 (PPCT-LT) Bi s: 2 (5 tit) an ninh nhân dân Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân I . Mục tiêu b i học1. Về kiến th c. Hiểu đợc những n i dung t i thiểu về nền quốc ... trong th i kỳ m i. (tiếp mục d và e SGK)- Nghiên cứu SGK trả l i câu h i. - Nge giáo viên gi i th ch và ghi chép n i dung trọng tâm.- Bằng kiến th c của mình, bằng kiến th c nghiên cứu trong ... Củng cố n i dung b i học- Ra n i dung về nhà ôn tập- Đọc trớc sách giáo khoa n i dung tiếp theo- Nhận xét tiết họcNg y so n: 04/9/2009 Tit: 03 (PPCT-LT)B i 2 (tip) Một số hiểu biết về nền...
 • 13
 • 1,452
 • 3
Một số hiểu biết về nền QPTD và ANND 12 - T

Một số hiểu biết về nền QPTD và ANND 12 - T

... kết.- Th c hiện th ng l i nhiệm vụ phát triển kinh tế – Xã h i, từng bước c i thiện đ i sống tinh th n.- Th c hiện tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh, nâng cao cảnh giác cách mạng.+ Hai ... h/s ghi n i dung chính. III. Kết th c b i giảng : 5 phút - Giáo viên củng cố bằng một số câu h i - H/S trả l i và giáo viên kết luận - B i tập về nhà : H/S học b i cũ và chuẩn bò b i m i. ... cho học sinh ghi những ý chính.+ GV đọc câu h i kiểm tra : + Học sinh ghi chép câu h i kiểm tra và trả l i câu h i lên tờ giấy kiểm tra. III. Kết th c b i giảng : 5 phút - Giáo viên củng...
 • 10
 • 3,368
 • 22
mot so hieu biet ve nen qptd

mot so hieu biet ve nen qptd

... B i: 2MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ NỀN QUỐC PHÒNGTOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN I. MỤC TIÊU B I HỌC:1. Kiến th c: Hiểu được những n i dung t i thiểu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ... học sinh trong xây dựng nền quốc phòng, an ninh.3. Th i gian:- Tổng số: 05 tiết.- Phân bố:+ Gi i thiệu 6 tư tưởng chỉ đạo của Đảng th c hiện nhiệm vụ quốc phòng, anninh th i kỳ m i: 1 tiết. ... tiết. + Gi i thiệu n i dung xây dựng nền quốc phòng, an ninh: 3 tiết.+ Gi i thiệu trách nhiệm của học sinh trong xây dựng nền quốc phòng, an ninh: 1 tiết.III. CHUẨN BỊ :1. Giáo viên:- Chuẩn...
 • 5
 • 912
 • 3
Một số hiểu biết về y khoa ppt

Một số hiểu biết về y khoa ppt

... làm giảm sút lòng tự tin n i bạn. Th i bạn m i lớn th i u này còn chấp nhận được. Nhưng nếu tình trạng này cứ m i kéo d i theo th i gian th sao? Chắc bạn cũng rất i ng i và đ i khi còn th y ... Th bụm l i hai bàn tay che quanh miệng và th i th t mạnh một c i, kế đó bạn hít ngay ph i một m i thiếu cảm tình liền. Theo các nha sĩ cho biết, chứng h i th h i gây ra do nhiều nguyên nhân: ... tính sinh học nằm trong nhân cách cũng như sinh học của ngư i bệnh. Trong các th nghiệm nghiên cứu về thuốc m i, i u bắt buộc ph i lo i trừ yếu tố vờ, nhưng trong tay ngư i th y thuốc, viên...
 • 60
 • 382
 • 0
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁ TRA XUẤT KHẨU VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ BẢO ĐẢO CL, ATTP THỦY SẢN XUẤT KHẨU

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁ TRA XUẤT KHẨU VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ BẢO ĐẢO CL, ATTP THỦY SẢN XUẤT KHẨU

... của ĐSQ Braxin th ng báo DIPOA sẽ áp dụng mẫu chứng th m i từ ngày 9/7/2012II. Một số quy định m i trong việc xuất khẩu cá tra sang các th trường2. Một số quy định m i của th trường nhập ... trang web của NAFIQAD)II. Một số quy định m i trong việc xuất khẩu cá tra sang các th trường2. Một số quy định m i của th trường nhập khẩu:A. Th trường EU:•Quy định EU số 1169/2011 ngày ... ≥50% th nh phần chứa sản phẩm th y sản hoặc trứng xuất khẩu vào EU.II. Một số quy định m i trong việc xuất khẩu cá tra sang các th trường2. Một số quy định m i của th trường nhập khẩu:A. Th ...
 • 17
 • 520
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: một số hiểu biết chung về đầu tư phát triển nguồn nhân lựcmột số hiểu biết chung về ma tuý và cgnmột số hiểu biết về ngân hàngmột số hiểu biết về y khoamột số hiểu biết về máy tínhmột số hiểu biết về bệnh suy giáp trạng bẩm sinhmột số hiểu biết về hiệu quảmột số hiểu biết về vịt trờimột số hiểu biết về tổ chức và phân công lao động tại công trườnglịch sử và một số hiểu biết về vật liệu multiferroic 3 4một số hiểu biết về dân tộc pu péomột số hiểu biết về cơ quan sinh dục của lợn cáicác hiểu biết mới về bệnh ung thưmột số lý thuyết mới về thương mại quốc tếtìm hiểu một số dạng bài tập về vật dẫn cân bằng tĩnh điệnNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ