Một số giải pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường THPT Chuyên Sơn La

Một số biện pháp quản và chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Dân Lập Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Tỉnh Hà Tây trong giai đoạn hiện nay

Một số biện pháp quản lý và chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Dân Lập Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Tỉnh Hà Tây trong giai đoạn hiện nay
... pháp của việc quản và chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh trong trường THPT 5 1.1. Một số cơ sở luận của việc quản và chỉ đạo … 5 1.2. Một số cơ sở pháp của việc quản và chỉ đạo ... hội hoá giáo dục, góp phần nâng cao đạo đức, chất lượng cho học sinh. Chương 2 Thực trạng của việc quản và chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức của học sinh trường THPT dân ... cầu của đất nước trong giai đoạn phát triển mới. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu: 2 3.1 Xác định cơ sở luận và cơ sở pháp của một số biện pháp quản và chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo...
 • 14
 • 1,019
 • 10

Tiểu luận: "Một số biện pháp quản và chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Dân Lập Xuân Mai" pdf

Tiểu luận:
... và chỉ đạo … 5 1.2. Một số cơ sở pháp của việc quản và chỉ đạo … 9 Chương 2. Thực trạng của việc quản và chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức của học sinh trường THPT ... hội hoá giáo dục, góp phần nâng cao đạo đức, chất lượng cho học sinh. Chương 2 Thực trạng của việc quản và chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức của học sinh trường THPT dân ... cầu của đất nước trong giai đoạn phát triển mới. 3 3. Nhiệm vụ nghiên cứu: 3.1 Xác định cơ sở luận và cơ sở pháp của một số biện pháp quản và chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo...
 • 16
 • 1,521
 • 3

Một số giải pháp quản của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường THPT Chuyên Sơn La

Một số giải pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường THPT Chuyên Sơn La
... cán bộ quản giáo dục ở Sở Giáo dục - Đào tạo Sơn La, các hiệu trưởng, hiệu phó một số trường THPT trong tỉnh, một số hiệu trưởng, hiệu phó trường THPT chuyên về công tác quản của hiệu trưởng. ... tác quản của hiệu trưởng trường THPT Chuyên Sơn La. 3.2. Khách thể nghiên cứu .Quản nhà trường trường THPT Chuyên Sơn La. 4 . PHẠM VI NGHIÊN CỨU. Quản của Hiệu trưởng trường THPT Chuyên ... tỉnh và một số trường chuyên ở các tỉnh bạn, từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm tăng cường hiệu quả quản của Hiệu trưởng để nâng cao chất lượng giáo dục trường THPT Chuyên Sơn La. 3....
 • 112
 • 1,239
 • 7

Một số giải pháp quản của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường tiểu học huyện thanh hà, tỉnh hải dương

Một số giải pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường tiểu học huyện thanh hà, tỉnh hải dương
... là một yêu cầu của thực tế khách quan, một thử thách mới với người quản giáo dục hiện nay. 1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài 1.2.1. Quản lý, quản GD, quản nhà trường quản ... triển .Chất lượng giáo dục gắn với hiệu quả trong và hiệu quả ngoài của giáo dục- đào tạo. Chất lượng giáo dục có tính không gian, thời gian và phù hợp với sự phát triển .Quản chất lượng giáo dục ... biện pháp quản hữu hiệu nhất. Ở Liên Xô (cũ) các nhà nghiên cứu giáo dục rất quan tâm đến công tác quản khoa học có hiệu quả để nâng cao chất lượng dạy học, chất lượng giáo dục. Muốn nâng...
 • 100
 • 740
 • 4

Một số giải pháp quản của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện nông cống, tỉnh thanh hoá

Một số giải pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện nông cống, tỉnh thanh hoá
... định chất lượng giáo dục của nhà trường. Nâng cao chất lượng dạy học là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Mọi hoạtđộng của nhà trường đều hướng tới mục tiêu là nâng cao chất lượng giáo dục, chất 103Nhìn ... kiến thức về luận công tác quản giáo dục nâng cao chất lượng dạy học. Đây là nền tảng, là cơsở luận để đề xuất các giải pháp quản nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường trung ... một cách đầy đủ, toàn diện.Từ thực tế công tác quản dạy học ở nhà trường và những do đã nêu ở trên chúngtôi chọn đề tài: Một số giải pháp quản của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng...
 • 109
 • 555
 • 1

Một số giải pháp quản của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THPT huyện quảng xương tỉnh thanh hoá

Một số giải pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THPT huyện quảng xương tỉnh thanh hoá
... học chuyên ngành quản giáo dục Bộ giáo dục và đào tạoTrờng đại học vinhLê Văn Bắc Một số Giải pháp quản của hiệu trởng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chuyên môn ở các trờng thpt ... tổ chuyên môn1.2. Quản quản giáo dục 1.2.1. Khái niệm về quản 1.2.2. Chức năng quản 1.2.3. Các nguyên tắc quản 1.2.4. Quản giáo dục 1.2.4.1. Khái niệm quản giáo dục 1.2.4.2. ... sĩ khoa học chuyên ngành quản giáo dục Trong đề tài nghiên cứu Một số giải pháp quản của Hiệu trởng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chuyên môn ở các trờng THPT huyện Quảng X-ơng...
 • 159
 • 921
 • 8

Một số giải pháp quản của hiệu trưởng về kiểm tra hoạt động giáo dụctrường trung học phổ thông lương đắc bằng huyện hoằng hóa, tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp quản lý của hiệu trưởng về kiểm tra hoạt động giáo dục ở trường trung học phổ thông lương đắc bằng huyện hoằng hóa, tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... Quản giáo dục, quản nhàtrờng (Giáo trình của trờng cán bộ QLGD).20. Trờng cán bộ quản giáo dục (2004), Tài liệu nghiệp vụ thanh tra giáo dục (Dùng cho lớp thanh tra viên giáo dục phổ ... hợp làm biên bản của Ban.56 Quản nhà trờng THPT một khoa học quản lý, đặt trong một đơn vị của hành chính sự nghiệp và nằm trong một chỉnh thể của GD bậc THPT. Quản nhà trờng bao gồm ... kiểm tra hoạt động giáo dục ở trờng THPT Lơng Đắc Bằng, huyn Hong Húa, tỉnh Thanh hoá.Chơng 3: Một số giải pháp quản của Hiệu trởng về kiểm tra hoạt động giáo dục ở trờng THPT Lơng Đắc Bằng,...
 • 105
 • 614
 • 1

Một số biện pháp quản vốn cố định nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định

Một số biện pháp quản lý vốn cố định nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
... Một số biện pháp chủ yếu để quản nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ 13Phần 2 15Tình hình quản & hiệu quả sử dụng vốn của Công ty In Công Đoàn 15I. Đặc diểm SXKD và tổ chức quản ... TSCĐ và bảo toàn VCĐ: 236. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VCĐ ở Công ty. 26Phần 3 28 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định Của Công ty in Công đoàn Việt ... nhuận của doanh nghiệp,Xuất phát từ nhận thức đó, qua một thời gian thực tập tại Công ty in Công Đoàn em đã chọn đề tài: " Một số biện pháp quản vốn cố định nhằm nâng cao hiệu quả...
 • 34
 • 598
 • 1

Một số biện pháp quản vốn cố định nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty im Công Đoàn

Một số biện pháp quản lý vốn cố định nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty im Công Đoàn
... VCĐ của doanh nghiệp lớn 3. Một số biện pháp chủ yếu để quản nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ VCĐ là một bộ phận quan trọng trong vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc quản lý, ... vốn cố định nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty in Công Đoàn". Mục đích của việc nghiên cứu đề tài này là nhằm tìm ra một số biện pháp quản và sử dụng mới đối ... bị cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp. Do đó tác động quyết định đến năng suất lao động của doanh nghiệp. Quản VCĐ là một trọng điểm trong công tác quản trị tài chính của doanh nghiệp....
 • 37
 • 386
 • 0

Giải pháp quản của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục THPT chuyên Sơn La

Giải pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục THPT chuyên Sơn La
... cán bộ quản giáo dục ở Sở Giáo dục - Đào tạo Sơn La, các hiệu trởng, hiệu phó một số trờng THPT trong tỉnh, một số hiệu trởng, hiệu phó trờng THPT chuyên về công tác quản của hiệu trởng. ... tỉnh và một số trờng chuyên ở các tỉnh bạn, từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm tăng cờng hiệu quả quản của Hiệu tr- ởng để nâng cao chất lợng giáo dục trờng THPT Chuyên Sơn La. 3. ... thực tiễn của bản thân, tôi chọn đề tài nghiên cứu Một số giải pháp quản của hiệu trởng nhằm nâng cao chất lợng giáo dục trờng THPT Chuyên Sơn La; nhằm đóng góp một phần công sức của mình...
 • 110
 • 515
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: skkn một số giải pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh thpt triệu sơn 6skkn một số giải pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinhđề tài một số biện pháp về công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng học tập3 một số biện pháp quản lý của nhà trường nhằm nâng cao kết quả giáo dục đạo đức học sinh ở trường trung học phổ thông yên viên trong giai đoạn hiện naymột số biện pháp quản lí của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị giáo dục ở trường tiểu họcmột số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt sầm sơnnhững giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý của hiêu trưởng trường thpt lê lợimột số biện pháp quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường tiểu học huyện ngọc lặc tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcskkn biện pháp quản lý của hiệu trưởng về đổi mới phương pháp dạy học tại trường thcs phan bội châu krông buk đăk lăk nhằm nâng cao chất lượng giáo dụcmột số giải pháp và phương thức tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường thpt đào duy từ tp thanh hóaskkn mot so bien phap quan ly hđngll o truong thpt so 1 bao yennhững biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường trung học cơ sở vùng ven biển huyện quảng xương tỉnh thanh hóamột số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt định hoá huyện định hoá tỉnh thái nguyênskkn áp dụng các giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt sầm sơnmột số giải pháp chủ yếu về đầu tư nhằm nâng caochuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Chuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ