1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Kinh tế - Thương mại >

Hoàn thiện quy trình quản trị quan hệ khách hàng tại công ty Lệ Ninh – Quảng Bình

Hoàn thiện quy trình quản trị quan hệ khách hàng tại công ty Lệ Ninh – Quảng Bình

Hoàn thiện quy trình quản trị quan hệ khách hàng tại công ty Lệ Ninh Quảng Bình

... Hoàn thiện quy trình quản trị quan hệ khách hàng tại công ty Lệ Ninh Quảng Bình . Đề tài gồm 3 phần:Phần I: Cơ sở lý luận về khách hàng quy trình quản trị QHKH.Phần II: Thực trạng quan ... trị QHKH.Phần II: Thực trạng quan hệ khách hàng tổ chức tại công ty Lệ Ninh. Phần III: Xây dựng quy trình quản trị QHKH tại công ty Lệ Ninh. Đề tài của em được hoàn thành với sự hướng dẫn tận tình ... của công ty bỏ đi.Do vậy, với mục tiêu và mong muốn hoàn thiện quy trình quản trị quản hệ khách hàng cho khách hàng tổ chức của Công ty cùng với mục đích học tập và nghiên cứu của mình nên em quy t...
 • 68
 • 942
 • 12
1 số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Công ty XNK và hợp tác quốc tế - Coalimex.DOC

1 số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Công ty XNK và hợp tác quốc tế - Coalimex.DOC

... qui trình nhập khẩu.• Chương II: Thực trạng quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Công ty. • Chương III: Một số gải pháp nhằm hoàn thiện qui trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Công ty. Qua ... thêm về qui trình nhập khẩu máy móc thiết bị tại Công ty. Tôi đã chọn đề tài nghiên cứu của mình là: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện qui trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại 1 Công ty xuất nhập ... trong các công ty thương mại.Cụ thể nhập khẩu có những vai trò đối với công ty: 4- Nhập khẩu hàng hóa tạo ra nguồn hàng liên quan đến đầu vào, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của công ty thương...
 • 84
 • 1,167
 • 13
1 số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại Công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật.DOC

1 số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại Công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật.DOC

... trạng về quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuậtChương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại TechnoimportDo ... hải quan* Bước kê khai tại kho hàng, chủ hàng phải xắp xếp hàng hoá trặt tự, thuận tiện cho kiểm tra. Hải quan phải đối chiếu hàng hoá khai trên giấy tờ với thực tế. *Quy t định xử lý của hải quan: ... giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật ".Mục đích của đề tài này nhằm nêu lên thực trạng qui trình nhập khẩu...
 • 86
 • 552
 • 0
Các giải pháp nhằm hoàn thiện Quy trình nhập khẩu máy móc thiết bị tại Công ty Xây dựng và Thương mại 1

Các giải pháp nhằm hoàn thiện Quy trình nhập khẩu máy móc thiết bị tại Công ty Xây dựng và Thương mại 1

... hàng năm của Công ty năm 2000 - 2002Bảng 3: Tình hình nhập khẩu của công ty Mặt hàng Đơn vị2000 2001 2002Kế hoạchThực hiệnTỷ lệ % Kế hoạchThực hiệnT lệ % Kế hoạchThực hiệnTỷ lệ ... 920000 102.22% 1000000 1020000 102.00% 1000000 1230000 123.00%II. Máy móc thiết bị công trình - Thiết bị công trình GTVT Cái 72 72 100.00% 90 94 104.44% 110 120 109.09%Loại khác Cái 2 7 140.00% ... bảng 1: kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ 2000 - 2002 NămChỉ tiêu2000 2001 2002So sánh (%)2001/2000 2002/2001Tổng doanh thu...
 • 3
 • 796
 • 3
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật

... trạng về quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại Technoimport ... quan *Bước kê khai tại kho hàng, chủ hàng phải xắp xếp hàng hoá trặt tự, thuận tiện cho kiểm tra. Hải quan phải đối chiếu hàng hoá khai trên giấy tờ với thực tế. *Quy t định xử lý của hải quan: ... giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật ". Mục đích của đề tài này nhằm nêu lên thực trạng qui trình nhập khẩu...
 • 85
 • 589
 • 3
hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại công ty thương mại xây dựng Bạch Đằng

hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại công ty thương mại xây dựng Bạch Đằng

... khẩu, công ty còn phải nộp lệ phí hải quan nh: lệ phí lu kho hải quan, lệ phí thủ tục hải quan tại các địa điểm khác, lệ phí áp tải, lệ phí niêm phong, lệ phí hàng hóa... Trong lệ phí hải quan ... Do đó Công ty thờng uỷ thác việc thuê tàu và lu cớc cho một công ty hàng hải nào đó thông qua hợp đồng uỷ thác. Một số công ty hàng hải mà công ty quan hệ giao dịch đó là : Công ty thuê ... chung về công ty Chơng II: Thực trạng quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Công ty. Chơng III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện qui trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Công ty. Qua...
 • 47
 • 673
 • 5
Các giải pháp nhằm hoàn thiện Quy trình nhập khẩu máy móc thiết bị tại Công ty Xây dựng và Thương mại

Các giải pháp nhằm hoàn thiện Quy trình nhập khẩu máy móc thiết bị tại Công ty Xây dựng và Thương mại

... pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu tại Công ty Xây dựng vàThơng mại.Phạm Thị Quỳnh Hoa - A2CN726Các giải pháp nhằm hoàn thiện Quy trình nhập khẩu máy móc thiết bị tại Công ty Xây dựng ... nhằm hoàn thiện Quy trình nhập khẩu máy móc thiết bị tại Công ty Xây dựng và Thơng mạiSơ đồ bộ máy của Công ty Xây dựng và Thơng mại- xí nghiệp xdct vàkd tổng hợp- Chi nhánh công ty tại tphcm- ... nhằm hoàn thiện Quy trình nhập khẩu máy móc thiết bị tại Công ty Xây dựng và Thơng mạiTài khoản 2: 710A-00033 tại Ngân hàng công thơng Ba Đình - Hà nộiQua nhiều năm xây dựng và phát triển, Công...
 • 76
 • 579
 • 1
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật ".

... trạng về quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật Chơng III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại Technoimport ... hải quan *Bớc kê khai tại kho hàng, chủ hàng phải xắp xếp hàng hoá trặt tự, thuận tiện cho kiểm tra. Hải quan phải đối chiếu hàng hoá khai trên giấy tờ với thực tế. *Quy t định xử lý của hải quan: ... giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật ". Mục đích của đề tài này nhằm nêu lên thực trạng qui trình nhập khẩu...
 • 80
 • 445
 • 0

" Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật ".

... trạng về quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật Chơng III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại Technoimport ... hải quan *Bớc kê khai tại kho hàng, chủ hàng phải xắp xếp hàng hoá trặt tự, thuận tiện cho kiểm tra. Hải quan phải đối chiếu hàng hoá khai trên giấy tờ với thực tế. *Quy t định xử lý của hải quan: ... giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật ". Mục đích của đề tài này nhằm nêu lên thực trạng qui trình nhập khẩu...
 • 80
 • 360
 • 0
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhâp khẩu máy móc thiết bị tại công ty lương thực cấp I Lãng Yên.

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhâp khẩu máy móc thiết bị tại công ty lương thực cấp I Lãng Yên.

... nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu này. Đề tài: Hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị ở công ty lơng thực cấp I Lãng Yên đợc chia làm ba chơng. Chơng I: Lý luận chung về quy trình ... Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu mấy móc thiết bị tại công ty lơng thực cấp I Lãng Yên. I) Những giải pháp từ phía công ty. 1) Giải pháp hoàn thiện công tác nghiên cứu thị ... II: Thực trạng quy trình nhập khẩu máy móc thiết bị ở công ty lơng thực cấp I Lãng Yên. Chơng III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhâp khẩu máy móc thiết bị tại công ty lơng thực cấp...
 • 68
 • 455
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện công tác công tác quản trị quan hệ khách hàng tại công ty sở hữu trí tuệ novaproquản trị quan hệ khách hàng tại công tynghiên cứu hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại công tynghiên cứu quản trị quan hệ khách hàng tại công tymột số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc thiết bị tại công ty thương mai xây dựng bạch đằngthực trạng hoạt động về quản lý quan hệ khách hàng tại công ty omnitechcăn cứ để thực hiện hoạt động quản lý quan hệ khách hàng tại công ty omnitech luận văn quản lý quan hệ khách hàng tại công ty in quảng cáo và thương mại hoàng phát tác giả phạm hồng thái trường đại học kinh tế thành phố hồ chí minhcác nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động kiểm soát quy trình cung cấp dịch vụ khách hàng tại công tyđánh giá thực trạng hoạt động kiểm soát quy trình cung cấp dịch vụ khách hàng tại công ty cổ phần vietuninhững khó khăn trong quá trình kiểm soát quy trình cung cấp dịch vụ khách hàng tại công tyhoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng của công ty cổ phần dầu khí dung quấtquản trị quan hệ khách hàng của công tyứng dụng các nguyên lý của lean và công cụ vsm để cải tiến quy trình quản lý dự án tại công ty tnhhmột số kiến nghị nhằm hoàn thiện hiệu quả quản lý vật liệu tại công ty cơ khí may gia lâmBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ