Tài liệu Báo cáo " Đánh giá thực trạng vệ sinh sữa tươi tại một số điểm thu gom ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam thông qua một số chỉ tiêu vi sinh vật và tồn dư kháng sinh " potx

Tài liệu Báo cáo " Đánh giá thực trạng vệ sinh sữa tươi tại một số điểm thu gom một số tỉnh miền Bắc Việt Nam thông qua một số chỉ tiêu vi sinh vật tồn kháng sinh " potx

Tài liệu Báo cáo
... Tp VI, S 6: 542-548 I HC NễNG NGHIP H NI 542 ĐáNH GIá THựC TRạNG Vệ SINH SữA TƯƠI TạI MộT Số ĐIểM THU GOM MộT Số TỉNH MIềN BắC VI T NAM THÔNG QUA MộT Số CHỉ TIÊU VI SINH VậT V TồN KHáNG ... đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong sữa m qua đó phản ánh thực trạng vệ sinh tại nơi vắt sữa v tại các điểm thu gom sữa. Từ số liệu bảng 1, cho thấy, tỷ lệ mẫu lấy tại Vĩnh Phúc đạt tiêu ... phơng nghiên cứu thông qua một số chỉ tiêu vi sinh vật 3.1.1. Đánh giá chỉ tiêu vi khuẩn tổng số Bảng 1. Kết quả xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí trong 1 ml mẫu sữa tơi lấy tại các địa phơng...
 • 7
 • 564
 • 0

Tài liệu Báo cáo "Đánh giá hiện trạng năng lực tổ chức bộ máy ngành tài nguyên môi trường của tỉnh Đồng Nai" pdf

Tài liệu Báo cáo
... Bảng tổng hợp số phiếu đánh giá hiệu quả công tác phối hợp trong nội bộ ngành của lãnh đạo các cán bộ ngành tài nguyên môi trường (BS01 BS02) Báo cáo Đánh giá hiện trạng năng lực tổ ... phối kết hợp giữa Sở Tài nguyên Môi trường với các phòng Tài nguyên Môi trường huyện, các Sở, phòng cấp huyện: Kết quả được thống kê như sau: Báo cáo Đánh giá hiện trạng năng lực tổ ... sở hữu nhà ở, theo Nghị định 90 của Chính phủ, sự phối hợp giữa Sở Tài nguyên Môi trường với Sở Xây dựng còn nhiều vướng mắc, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn. Báo cáo Đánh giá hiện trạng...
 • 31
 • 1,039
 • 3

Tài liệu Báo cáo " ĐÁNH GIÁ CÁC VẤN ĐỀ THỰC TRẠNG TRONG TỔ CHỨC MÔI TRƯỜNG TÁI ĐỊNH CƯ DO CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ" ppt

Tài liệu Báo cáo
... kiến, thu thập thông tin từ các chuyên gia trong các buổi hội thảo. 2. Đánh giá thực trạng môi trường trong các khu tái định cư Để đánh giá thực trạng tổ chức môi trường trong các khu tái ... huyết của mình để xây dựng nơi ở, phát triển cuộc sống sau tái định cư. Bài báo này tập trung đánh giá thực trạng tổ chức môi trường các khu tái định cư tại đô thị lớn (thành phố Hồ Chí ... chuẩn cho khu tái định cư, nên vi c lập quy hoạch vẫn tuân theo các quy định, nguyên tắc thiết kế các khu nói chung. Đánh giá một cách tổng quan thực trạng quản lý chính sách, công tác tái...
 • 8
 • 460
 • 0

Báo cáo "ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI CÁC LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ PHẾ LIỆU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ " pot

Báo cáo
... kiện của Vi t Nam. Phạm vi của nghiên cứu tập trung vào khảo sát, đánh giá hiện trạng hoạt động của một số làng nghề tái chế phế liệu trên địa bàn Hà Nội các vùng phụ cận, tạo cơ sở khoa ... học Kỹ thu t Môi trường Trường Đại học Xây dựng Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả khảo sát, đánh giá hoạt động quản lý chất thải rắn từ một số làng nghề tái chế phế liệu Vi t Nam. Kết ... các dụng cụ chứa riêng biệt có nhãn tách biệt với chất thải thông thường. Chất thải nguy hại có thể tạm thời được thu gom tại các điểm thu gom tập trung lưu chứa trong các thùng...
 • 7
 • 1,123
 • 5

Tài liệu Chủ đề ‘Đánh giá thực trạng công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước các giải pháp nâng cao hiệu quả ppt

Tài liệu Chủ đề ‘Đánh giá thực trạng công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và các giải pháp nâng cao hiệu quả ppt
... hội phân phối thu nhập quốc dân nó được thực hiện í các hình thái: + Phân phối hiện vật + Phân phối i hình thái giá trị +Phân phối qua quan hệ tài chính + Phân phối qua quan ... khách quan của sự tồn tại nhiều hình thức phân phối thu nhập trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Vi t Nam Xuất phát từ yêu cầu của các quy luật kinh tế khách quan từ đặc đIểm kinh ... nước. Dĩ nhiên, đây là một cơ chế mở để có thể thu hút huy động được các nguồn tài chính tài trợ trong nhân dân. Chỉ có như thế mới tạo cho xã hội phát triển một cách thực sự bền vững.1.3....
 • 45
 • 467
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN BỆNH ĐỐM TRẮNG TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon) NUÔI QUẢNG CANH CẢI TIẾN TẠI HUYỆN CÁI NƯỚC TỈNH CÀ MAU " potx

Tài liệu BÁO CÁO
... định một số yếu tố nguy cơ liên quan WSD trên tôm sú (Penaeus monodon), địa điểm điều tra thu mẫu gồm 8 xã thị trấn thu c huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Mẫu bệnh được phân tích số liệu ... tiêu là xác định đánh giá một số yếu tố nguy cơ liên quan đến WSD trên tôm sú nuôi QCCT tại huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau, nhằm giảm bớt những khó khăn đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quá ... Do đó đề tài Đánh giá một số yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh đốm trắng trên tôm sú (Penaeus monodon) nuôi quảng canh cải tiến tại huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau” được thực hiện với mục tiêu là...
 • 10
 • 570
 • 3

Tài liệu BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG KHOAI NGỌT (Dioscorea Alata) LÀM THỨC ĂN CHO CÁ RÔ PHI (Oreochromis niloticus) " pptx

Tài liệu BÁO CÁO
... năng tiêu hóa carbohydrate phụ thu c vào nguồn carbohydrate giữa nhóm cá ăn động vật, thực vật ăn tạp (Trần Thị Thanh Hiền et al., 2004). Cá rô phi thu c nhóm ăn tạp thiên về thực vật ... là chỉ tiêu rất quan trọng trong vi c đánh giá chất lượng của khoai ngọt dùng để phối chế công thức thức ăn cho cá. Độ tiêu hóa cám sấy khoai ngọt được thể hiện qua Bảng 3. Bảng 3: Độ tiêu ... so sánh bằng ANOVA phép thử DUCAN mức ý nghĩa 0,05. 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Xác định khả năng tiêu hóa của khoai ngọt cá rô phi Khả năng tiêu hóa khoai ngọt ng chất (protein,...
 • 6
 • 464
 • 0

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG XÁC ĐỊNH NHU CẦU NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA CÁC ĐỐI TÁC TRONG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VÌ SỰ SỐNG CÒN VÀ PHÁT TRIỂN TRẺ EM potx

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH NHU CẦU NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA CÁC ĐỐI TÁC TRONG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VÌ SỰ SỐNG CÒN VÀ PHÁT TRIỂN TRẺ EM potx
... tại các cuộc hội họp, sinh hoạt cụm dân cư Tổ chức thực hiện KH Giám sát đánh giá Tập huấn về giám sát, đánh giá:Chỉ 5% CB liên quan đã tham dự các khóa tập huấn về giám sát, đánh giá Kiến ... thức về giám sát, đánh giá: •Tỷ lệ CB nhận thức được tầm quan trọng của giám sát đánh giá: trên 80%•Thiu kin thức kỹ năng về giám sát đánh giá: 20% thiếu kiến thức về giám sát; ... năng giám sát.Kỹ năng thực hiện giám sát, đánh giá: •Chưa được thực hiện một cách thống nhất đồng bộ. •Hình thức GS chủ yu vẫn: dựa vào thông tin thu được qua các cuộc họp thường kỳ, số...
 • 45
 • 646
 • 0

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG XÁC ĐỊNH NHU CẦU NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA CÁC ĐỐI TÁC TRONG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VÌ SỰ SỐNG CÒN VÀ PHÁT TRIỂN TRẺ EM pdf

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH NHU CẦU NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA CÁC ĐỐI TÁC TRONG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VÌ SỰ SỐNG CÒN VÀ PHÁT TRIỂN TRẺ EM pdf
... 20102010::Tổng số thu thập được 44 đề tài Tổng số thu thập được 44 đề tài Các đề tài thu thập được từ T5G 19 tỉnh/ TPCác đề tài thu thập được từ T5G 19 tỉnh/ TPNơi có số đề tài nhiều nhất ... tài (13,6%) 6 đề tài (13,6%) Các tỉnh khu vực phía Bắc: Các tỉnh khu vực phía Bắc: 8 đề tài (18,2%)8 đề tài (18,2%)Các tỉnh khu vực miền Trung Tây Nguyên:Các tỉnh khu vực miền Trung ... có số đề tài nhiều nhất gửi về là TP. Hồ Chí Minh với 8 đề tài, An Giang với 5 đề tài Minh với 8 đề tài, An Giang với 5 đề tài Quảng Nam với 4 đề tài. Quảng Nam với 4 đề tài. Có 5 tỉnh...
 • 11
 • 835
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá thực trạng vệ sinh an toàn của một số thực phẩm có nguy cơ cao và xây dựngbáo cáo đánh giá thực trạng đội ngũ công chứcbáo cáo đánh giá thực trạng đội ngũ viên chứcmẫu báo cáo đánh giá thực trạng kinh tế xã hộiđánh giá thực trạng vệ sinh an toàn của một số thực phẩmđánh giá thực trạng về kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần bia hà nội quảng bìnhbáo cáo đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng nước sinh hoạt hiệu quả ở phường linh trung quận thủ đứcbáo cáo đánh giá chính sách an sinh xã hộibáo cáo đánh giá thực hiện dự ánbáo cáo đánh giá hiện trạng công trìnhbáo cáo đánh giá thực hiện dự án đầu tưđánh giá thực trạng về thị trường thủy sản nuôi và đánh bắt tại xã vinh hà huyện phú vang tỉnh thừa thiên huếbáo cáo đánh giá hiện trạng môi trườngđánh giá thực trạng và nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại tỉnh vĩnh phúcđánh giá thực trạng công tác bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ giai đoạn 2006 2010Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP