1. Trang chủ >
 2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
 3. Hóa học >

Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 1)

Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 1)

Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 1)

... LIÊN KẾT HÓA HỌC37. các loại liên kết hóa học: o liên kết ion → hợp chất iono liên kết cộng hóa trị:• liên kết cộng hóa trị có cực ( phân cực) → hợp chất có cực• liên kết cộng hóa trị ... CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC27. phân loại chu kì:o chu kì nhỏ: 1,2,3o chu kì lớn: 4,5,6,728. xác định nhóm :o STT nhóm = số e hóa trịo STT chu kì = số lớp eo STT nhóm A = số e hóa trị = số e ... với cấu hình e lớp ngoài cùng (n-1)dansb( nguyên tố d, f)→tóm tắt:29. sự biến đổi tuần hoàn của các đại lượng vật lí, hóa học: 30. năng lượng Ion hóa thứ nhất I1:o I1 ( He)= 2372...
 • 29
 • 900
 • 5
Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 2)

Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 2)

... Ag+, dd Pb2+→AgCl, PbCl2↓ trắngQuì tím ẩm Hóa đỏNH3Khói trắngNH3 + HCl → NH4ClNH3(mùi khai)Quì tím ẩm Hóa xanhphenolphtalein Hóa HồngHCl đặcKhói trắngNH3 + HCl → NH4ClDd ... chất màu xanh thẫm [Cu(NH3)4](OH)2NO ( không màu)Không khí Hóa nâu2NO + O2 →2 NO2NO2 ( nâu đỏ)Quì tím ẩm Hóa đỏChất cần NB Thuốc thử Dấu hiệu- Phương trình phản ứngLàm lạnhMàu ... 2H2OCu +2H2SO4(đ, nóng) → CuSO4 + 2SO2↑ + 2H2ODung dịch BazơQuì tím Hóa xanhDung dịch phenolphtalein Hóa hồngMuối sunfatDd muối Ba↓trắng BaSO4BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓+...
 • 39
 • 1,286
 • 5
Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 1+tập 2+tập 3) Full

Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 1+tập 2+tập 3) Full

... KẾT HÓA HỌC 37. các loại liên kết hóa học: o liên kết ion  hợp chất ion o liên kết cộng hóa trị:  liên kết cộng hóa trị có cực ( phân cực)  hợp chất có cực  liên kết cộng hóa ... phương: = 74% ***************************************** VẤN ĐỀ 6: PHẢN ỨNG HÓA HỌC- TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG- CÂN BẰNG HÓA HỌC 42. các khái niệm về phản ứng oxh- khử: ( pứ thay đổi soh)  Chất khử: ...  v  45. cân bằng hóa học: đối với pứ thuận nghịch: A + B  C + D  cân bằng động: vt=vn = ( Vbị chiếm / V mạng ) .100%  chất pứ không chuyển hóa hoàn toàn thành sản phẩm...
 • 90
 • 1,235
 • 3
1000 bài tập TRẮC NGHIỆM HOÁ học  THPT

1000 bài tập TRẮC NGHIỆM HOÁ học THPT

... 1000 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC - THPT. Chương 2BẢNG TUẦN HOÀN VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC Câu 52 : Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố hoá học được sắp xếp dưới ... nguyên tử.B. thuyết cấu tạo phân tử.C. Thuyết cấu tạo hoá học. D. định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Câu 53 : Các nguyên tố hoá học trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo nguyên tắc :A. ... nhóm chức ancol có công thức C3H8On. Điều kiện thoả mãn của n là :A. 0 < n ≤ 1B. 0 < n ≤2C. 0 < n ≤ 3D. 0 < n ≤ 4Câu 597. Có bao nhiêu ancol có công thức phân tử dạng...
 • 185
 • 915
 • 8
Bài tập trắc nghiệm hóa học (THPT) dùng tự ôn thi tốt nghiệp và luyện thi vào đại học-cao đẳng

Bài tập trắc nghiệm hóa học (THPT) dùng tự ôn thi tốt nghiệp và luyện thi vào đại học-cao đẳng

... Bài tập trắc nghiệm hoá học trung học phổ thông(Dùng tự ôn thi tốt nghiệp và luyện thi vào đại học - cao đẳng)3A. CaCO3 + NaCl B. NaCl tinh ... 32|CH C COOHCH= D. A, B đều đúng8. Bài tập về cân bằng hoá học và cân bằng phơng trình phản ứng oxi hoákhử. Để giải tốt loại bài tập về cân bằng hoá học cần nắm vững nguyên lí Lơ Satơliê ... x x2 4oH SO đn 2n 1 2 n 1 2(n 1) 170 CC H CH OH C H+ + +mol : x xotn 1 2(n 1) 2 2 23(n 1) C H O (n 1)CO (n 1)H O2+ +++ + + +mol : x 3(n 1)x2+( )n 1 x+Số mol O2 ban...
 • 157
 • 1,056
 • 13
Tài liệu 1000 Bài tập trắc nghiệm hoá học - THPT ppt

Tài liệu 1000 Bài tập trắc nghiệm hoá học - THPT ppt

... hoá học. B. lí học. C. cơ học. D. Cả A, B, C. Câu 883. Một loại đồng thau chứa 60% Cu và 40% Zn. Hợp kim này có cấu tạo bằng tinh thể hợp chất hoá học đồng và kẽm. Xác định công thức hoá học ... chức trở lên. D. Có hai nhóm chức đầu mạch phản ứng được với nhau. 3 1000 Bài tập trắc nghiệm hoá học - THPT. 152 Câu 854. Kim loại có tỉ khối nhỏ nhất là : A. Na B. Hg C. Li ... chức ancol có công thức C3H8On. Điều kiện thoả mãn của n là : A. 0 < n  1 B. 0 < n 2 C. 0 < n  3 D. 0 < n  4 Câu 597. Có bao nhiêu ancol có công thức phân tử...
 • 184
 • 477
 • 1
Tài liệu 1000 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC - THPT. ppt

Tài liệu 1000 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC - THPT. ppt

... AlCâu 83 : Cặp nguyên tố hoá học nào sau đây có tính chất hoá học giống nhau nhất ?A. Na, Mg1000 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC - THPT. Câu 794. Protein trong lòng trắng trứng có chứa nguyên ... với hiđro có công thức hoá học dạng :A. HXB. H2XC. H3XD. H4XCâu 82 : Nguyên tố có tính chất hoá học tương tự canxi :A. NaB. KC. BaD. AlCâu 83 : Cặp nguyên tố hoá học nào sau đây ... nhóm chức ancol có công thức C3H8On. Điều kiện thoả mãn của n là :A. 0 < n ≤ 1B. 0 < n ≤2C. 0 < n ≤ 3D. 0 < n ≤ 4Câu 597. Có bao nhiêu ancol có công thức phân tử dạng...
 • 185
 • 544
 • 1
Bài tập trắc nghiệm hóa học THPT

Bài tập trắc nghiệm hóa học THPT

... a min17,7M 590,3 Từ công thức tổng quát của amin cho ta : 14n + 17 = 59 n = 3 Suy ra công thức của amin là C3H7NH2 Câu 104. Đáp án : C. Đặt công thức của 2 axit là mR(COOH) ... x 2 4oH SO đn 2n 1 2 n 1 2(n 1) 170 CC H CH OH C H mol : x x otn 1 2(n 1) 2 2 23(n 1) C H O (n 1)CO (n 1)H O2 mol : x 3(n 1)x2 n 1 x Số mol O2 ban ... d CO3(n 1)xn n 0,075 (n 1)x 0,0552 116 n 1 x 0,075 0,055. 2 0,04 (1) Khối lợng anđehit : (14n 30)x 0,8 (2) Từ (1) và (2) ta đợc : x = 0,015 (mol) Từ (1) cho ta...
 • 156
 • 433
 • 0
Một số công thức giải nhanh bài tập trắc nghiệm hoá học

Một số công thức giải nhanh bài tập trắc nghiệm hoá học

... .Xác định công thức phân tử của M.M1= 10 và M2= 12,5Ta có : n =)105,12(1410)25,12(= 3M có công thức phân tử là C3H6MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 20114 ... 10nNH4NO3MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 20115 Created by: Trần Văn Trung25. Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho muối cacbonat tác dụng với dung dịchHCl giải phóng ... taynguyenmaixanh@gmail.comMỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 20112 Created by: Trần Văn Trungc. C6H12O =2)36).(26( = 67. Công thức tính số đồng phân amin đơn chức...
 • 10
 • 7,265
 • 233
công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học

công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học

... Fe3+/Fe2+Ag+/Ag2Fe3+ + Cu → Cu2+ + 2 Fe2+Fe3+ không oxi hóa AgII. HỢP KIM: 1) Tính chất hóa học: tương tự như tính chất hóa học của đơn chất tạo hợp kim2) Tính chất vật lí: Tính dẫn ... ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI: 1) Cặp oxi hóa- khử của KL:  Kí hiệu: Mn+ / M Cơ chế: Mn+ + ne → M Dạng oxh dạng khử2) Pin điện hóa: Trong pin điện hóa:  KL có tính khử mạnh hơn bị oxi hóa ... Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe• Nhớ chiều pứ giữa 2 cặp oxi hóa khử: chất oxi hóa mạnh nhất sẽ oxi hóa chất khử mạnh nhất sinh ra chất oxi hóa yếu hơn và chất khử yếu hơn:Thứ tự: Cu2+/Cu Fe3+/Fe2+Ag+/Ag2Fe3+...
 • 65
 • 947
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập kiến thức và luyện giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học thptgiai bai tap trac nghiem hoa hoc huu co 12cong thuc giai bai tap hoacông thức giải bài tập hóa hữu cơ lớp 11công thức giải bài tập sinhbài tập trắc nghiệm hóa học hữu cơ 11công thức giải bài tập kinh tế chính trịcông thức giải bài tập di truyền quần thểcác công thức giải bài tập sinh học lớp 12các công thức giải bài tập sinh họccác công thức giải bài tập sinh học 12công thức giải bài tập sinh học 10công thức giải bài tập sinh học 12công thức giải bài tập sinh học 9công thức giải bài tập sinh 12Nghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ