Tài liệu BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN BỆNH ĐỐM TRẮNG TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon) NUÔI QUẢNG CANH CẢI TIẾN TẠI HUYỆN CÁI NƯỚC TỈNH CÀ MAU " potx

Tài liệu BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY LIÊN QUAN BỆNH ĐỐM TRẮNG TRÊN TÔM (Penaeus monodon) NUÔI QUẢNG CANH CẢI TIẾN TẠI HUYỆN CÁI NƯỚC TỈNH MAU " potx

Tài liệu BÁO CÁO
... ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN BỆNH ĐỐM TRẮNG TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon) NUÔI QUẢNG CANH CẢI TIẾN TẠI HUYỆN CÁI NƯỚC TỈNH CÀ MAU Phan Quốc Việt1a, Nguy n Văn Hảo1b, Nguy n ... dự báo sự xuất hiện của bệnh thì chưa có nhiều nghiên cứu. Do đó đề tài Đánh giá một số yếu tố nguy liên quan đến bệnh đốm trắng trên tôm (Penaeus monodon) nuôi quảng canh cải tiến tại ... cải tiến tại huyện Cái Nước tỉnh Mau được thực hiện với mục tiêu là xác định và đánh giá một số yếu tố nguy liên quan đến WSD trên tôm nuôi QCCT tại huyện Cái Nước tỉnh Mau, nhằm...
 • 10
 • 570
 • 3

Hồi quy logistic giữa các yếu tố nguy bệnh đốm trắng trên tôm (Penaeus monodon) nuôi quảng canh cải tiến tại tỉnh Mau pdf

Hồi quy logistic giữa các yếu tố nguy cơ và bệnh đốm trắng trên tôm sú (Penaeus monodon) nuôi quảng canh cải tiến tại tỉnh Cà Mau pdf
... giữa các yếu tố nguy bệnh đốm trắng trên tôm (Penaeus monodon) nuôi quảng canh cải tiến tại tỉnh Mau Bệnh đốm trắng bệnh nguy hiểm nhất trên tôm (Penaeus monodon) do ... giới thiệu về các kết quả dịch tễ học, các yếu tố nguy liên quan đến sự xuất hiện bệnh đốm trắng trên tôm nuôi quảng canh cải tiến tại tỉnh Mau từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2010. Bảng ... điểm ao nuôi, giống, thả giống, quản lý ao nuôi và năng suất thu hoạch của 960 nông hộ muôi tôm quảng canh cải tiến với tổng số 26 biến được khảo sát, đồng thời tiến hành thu mẫu tôm thương...
 • 2
 • 605
 • 1

Tài liệu Báo cáo "PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI AN TOÀN GIAO THÔNG BẰNG XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI " potx

Tài liệu Báo cáo
... tập trung lm sáng tỏ một số yếu tố gây mất an ton cho hoạt động của xe buýt v đa ra một số giải pháp nh tăng bán kính rẽ xe, thay đổi hình thức tổ chức giao thông tại một số nút giao, điều chỉnh ... kể trên, kết quả nghiên cứu chỉ ra ở hình 1 của các tác giả [2], [3] đã đợc lấy làm sở khoa học để xây dựng đề tài Phân tích một số yếu tố ảnh hởng tới an ton giao thông bằng xe buýt trên ... xe, dẫn đến nguy ngủ gật hay ức chế thần kinh, rất bất lợi đối với an toàn của xe và hành khách. 4.3 Các yếu tố khác ảnh hởng tới sức khoẻ và tâm lý lái xe Ngoài các yếu tố liên quan đến thời...
 • 7
 • 540
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO " ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PCR-GENOTYPI NG (ORF94) TRONG NGHIÊN CỨU VI RÚT GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG TRÊN TÔM (Penaeus monodon) " pot

Tài liệu BÁO CÁO
... điểm của vùng lặp lại thuộc ORF94 trên các mẫu tôm thu ở Mau Mẫu tôm có dấu hiệu của bệnh đốm trắng được thu ở huyện Cái Nước (4 ao), Tân Thành (5 ao) và huyện Thới Bình (1 ao) trong khoảng ... thể kết luận bệnh đốm trắng trên tôm ở các ao này cảm nhiễm cùng một kiểu gen WSSV. Điều đáng chú ý là hầu hết các mẫu tôm bệnh đốm trắng trong cùng một ao thì có số vùng lặp lại trên bộ gen ... trừ khả năng tôm giống bị cảm nhiễm WSSV trước khi thả nuôi. Ở Thái Lan, WSSV lây nhiễm trên tôm giống cũng là một trong những nguy n nhân gây bùng phát bệnh đốm trắng trên tôm nuôi (Withyachumnarnkul,...
 • 7
 • 542
 • 2

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại Tổng công ty xăng dầu Việ doc

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại Tổng công ty xăng dầu Việ doc
... ơ ể ậ nh ng đánh giá t t v mình.ữ ố ề Đánh giá thành tích công tác nâng cao trách nhi m c a c hai phía: ng i b đánh ủ ả ườ ị giá và h i đ ng đánh giá. Không nh ng ng i b đánh giá có ý th c ... tác đánh giá thành tích:ộ ủVi c đánh giá thành tích tr i qua các giai đo n sau:ệ ả ạ- Xác đ nh m c đích và m c tiêu c n đánh giá. ị ụ ụ ầ21- Đ a ra cá tiêu chu n đ đánh giá. ư ẩ ể- Đánh giá ... 4ướ : Đánh giá công vi cệ Là vi c đo l ng và đánh giá t m quan tr ng c a m i công vi c. Vi c đ nh giá ườ ầ ọ ủ ỗ ệ ệ ấ công vi c ph i chính xác, khách quan, đây là m t nhi m v h t s c quan...
 • 82
 • 441
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN NGUỒN GIỐNG NGÔ TẺ ĐỊA PHƯƠNG DỰA TRÊN CÁC ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI " potx

Tài liệu BÁO CÁO
... chịu bệnh trên đồng ruộng rất tốt, chỉ có 4 giống nhiễm nhẹ bệnh đốm nâu. Khả năng chống đổ của các mẫu giống kém, chỉ có 14 mẫu giống chống mức khá (điểm 3). Các tính trạng ny cần đợc cải tiến ... số 3 tỉnh biên giới miền núi phía Bắc, tại tỉnh Lo Cai thu thập đợc 20 mẫu giống chiếm 37,7% tổng số mẫu, sau đó V Vn Lit, V Th Bớch Hnh, Nguyn Vn H 606 đến H Giang v Cao Bằng mỗi tỉnh thu ... LUậN Tại 8 tỉnh miền núi phía Bắc đã thu đợc 53 mẫu giống ngô tẻ. Kết quả bớc đầu cho thấy những tỉnh vùng xa, có nhiều dân tộc ít ngời sinh sống số lợng mẫu giống thu đợc lớn hơn. Trong số...
 • 9
 • 509
 • 3

Tài liệu Báo cáo " Đánh giá tác động của chương trình tập huấn Quản lý dịch hại tổng hợp trên sản xuất lúa ở Thái Bình " docx

Tài liệu Báo cáo
... tập huấn IPM trong từng huyện v giữa hai huyện với nhau. Số liệu điều tra v phân tích phản l số liệu sản xuất lúa vụ xuân 2004 (Nguy n Tuấn Sơn & Nguy n Tuấn Lộc, 2002). Bảng 1. Phân tổ ... thế giới (FAO) v một số tổ chức khác. Từ năm 2000 đến 2005, DANIDA đã hỗ trợ chơng trình huấn luyện IPM cộng đồng cho một số địa phơng nớc ta trong đó có tỉnh Thái Bình, một trong những vựa ... nông dân thể hiện ở phản ứng của họ khi quan sát thấy sâu bệnh xuất hiện trên ruộng lúa. Đa số nông dân cha tham gia tập huấn IPM khi quan sát thấy sâu bệnh xuất hiện l phun thuốc ngay, trong...
 • 8
 • 617
 • 3

BÁO CÁO " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BỆNH GAN TỤY TRÊN TÔM (Penaeus monodon) NUÔI Ở VIỆT NAM VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA" potx

BÁO CÁO
... ven biển nuôi tôm sú, tôm không thấy có dấu hiệu điển hình. Theo thông báo của các tỉnh nuôi tôm ven biển phía Nam từ tháng 5- 8/2010 một số vùng nuôi tôm đã chết hàng loạt, nguy n nhân ... trị bệnh một số tỉnh ven biển Việt Nam. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm tìm nguy n nhân gây chết hàng loạt tôm nuôi thương phẩm và đề xuất một số biện pháp phòng trị bệnh cho tôm nuôi ... môi trường nước nhiễm bẩn… Theo nhiều tác giả trong và ngoài nước nghiên cứu cho biết gây bệnh trên gan tụy tôm một số bệnh do vi rút: bệnh còi (MBV), bệnh vi rút đốm trắng (WSSV), bệnh đầu...
 • 10
 • 744
 • 3

Nghiên cứu bệnh teo gan trên tôm (Penaeus monodon) nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận vè đề xuất giải pháp phòng bệnh tổng hợp

Nghiên cứu bệnh teo gan trên tôm sú (Penaeus monodon) nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận vè đề xuất giải pháp phòng bệnh tổng hợp
... nuôi khác 2 giá trị này nhỏ hơn 1 (Bảng 3.8). Điều này chứng tỏ rằng nhóm mật độ nuôi > 40PL/m2 là yếu tố nguy đối với bệnh teo gan trên tôm nuôi. Bảng 3.8 Tỷ lệ nhiễm bệnh giá ... nuôi cao trên 40PL/m2 và ở các ao có độ sâu mực nước < 1,4m. 4.1.2 Tác nhân gây bệnh teo gan ở tôm nuôi Bệnh teo gan trên tôm nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận không liên quan tới ... xác định các yếu tố nguy chính gây bệnh teo gan ở tôm nuôi tại Ninh Thuận - Nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh teo gan ở tôm nuôi - Đề xuất các giải pháp phòng bệnh tổng hợp...
 • 27
 • 614
 • 0

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp:- Một số giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan ở trường TCYT Đồng Tháp. ppt

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp:- Một số giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan ở trường TCYT Đồng Tháp. ppt
... chuẩn).1.2.2.2 .Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: Đánh giá ở các trường trung học chuyên nghiệp bao gồm đánh giá tiến trình và đánh giá tổng kết (kÕt qu¶?).1 .Đánh giá tiến trình: gồm đánh giá thường ... định giá trị của một chương trình, một sản phẩm, một tiến trình, một mục tiêu haytiềm năng ứng dụng của một cách thức đưa ra nhằm đạt tới một mục đíchnhất định. Glonlund N.E.: Đánh giá một tiến ...  Báo cáo tốt nghiệpĐề tài: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắcnghiệm khách quan ở trường TCYT Đồng Tháp.1khách quan của...
 • 88
 • 757
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo đánh giá hồ sơ yêu cầunghiên cứu một số yếu tố nguy cơ đẻ con thấp cân và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp trước sinh tại bệnh viện phụ sản hà nộivì vậy chúng tôi nghiên cứu đề tài nhận xét tình hình kiểm soát huyết áp và một số yếu tố nguy cơ ở người cao tuổi có tăng huyết áp với 2 mục tiêuđánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế môi trường amp xã hội trong và sau khi thực hiện dự án khu dân cư intrescohợp tác nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ của hội chứng sa sút trí tuệ ở người cao tuổinghiên cứu một số yếu tố nguy cơ và ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị bệnh sỏinghiên cứu một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân tai biến mạch máu não từ 60 tuổi trở lên tại viện lão khoa trung ươngnghiên cứu thực trạng một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó trên ngƣời và hiệu quả điều trị bằng albendazole tại 2 xã thuộc huyện an nhơn bình định 20112012nghiên cứu đặc điểm lâm sàng hình ảnh não một số yếu tố nguy cơ và giá trị của ddimer trong chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch nãonhận xét đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và xác định một số yếu tố nguy cơ tái phát di căn trong ung thư đại tràng tại bệnh viện ktỷ lệ và một số yếu tố nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường ở người trên 30 tuổi tại tỉnh bắc giangnghiên cứu một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân tai biến mạch não từ 50 tuổi trở lên tại bệnh viện lão khoa trung ươngnghiên cứu một số yếu tố nguy cơ của người tăng huyết áp tại bệnh viện e hà nội và hiệu quả can thiệpnghiên cứu một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân tai biến mạch máu não từ 60 tuổi trở lên tại benh viện lão khoa trung ươngmột số yếu tố nguy cơ và hiệu quả của viên tỏi – folate đối với tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid máu rlchlpm trên người 3069 tuổi tại hà nộiNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ