1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Kinh tế - Thương mại >

Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty xuất nhập khẩu Intimex NOTE

Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty xuất nhập khẩu Intimex NOTE

Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu phê tại công ty xuất nhập khẩu Intimex NOTE

... khu c phờ ti Cụng ty thu c li nhun cao. Bi vy, vic nghiờn cu cỏc gii phỏp nhm nõng cao hiu qu vic t chc thc hin hp ng xut khu em li kt qu cao trong hot ng kinh doanh ca Cụng ty l rt cn thit, ... PGS.TS.Nguyn Vn Tun v cỏc cụ chỳ trong Cụng ty Xut Nhp Khu Intimex em ó la chn ti: Gii phỏp nõng cao hiu qu t chc thc hin hp ng xut khu c phờ ti cụng ty xut nhp khu Intimex. Mc ớch nghiờn cu ca chuyờn ... hp ng xut khu c phờ ti cụng ty xut nhp khu Intimex trong thi gian qua. Chng III: Mt s gii phỏp nhm nõng cao hiu qu t chc thc hin hp ng xut khu c phờ ti cụng ty Intimex. Trần Thị Quỳnh Nga...
 • 110
 • 1,706
 • 12
Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty xuất nhập khẩu Intimex

Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu phê tại công ty xuất nhập khẩu Intimex

... các cô chú trong Công ty Xuất Nhập Khẩu Intimex em đã lựa chọn đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu phê tại công ty xuất nhập khẩu Intimex . Mục đích ... chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu Intimex. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: là nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện hợp đồng ... Lý luận chung về quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu. Chương II: Thực trạng tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu phê tại công ty xuất nhập khẩu Intimex trong thời gian qua....
 • 109
 • 808
 • 1
Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại Công ty Cổ phần tập đoàn NTT

Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại Công ty Cổ phần tập đoàn NTT

... hành và kết hợp với quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần tập đoàn NTT. Em đã chọn đề tài.“Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại Công ty Cổ phần ... quản trị nguồn nhân lựcChương II: Công tác tổ chức và quản lý nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại Công ty Cổ phần tập đoàn NTT.Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả ... công tác tổ chức và quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại Công ty Cổ phần tập đoàn NTT.Trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần tập đoàn NTT, em đã được Ban giám đốc Công ty...
 • 57
 • 2,097
 • 8
CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NTT

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NTT

... hành và kết hợp với quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần tập đoàn NTT. Em đã chọn đề tài.“Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại Công ty Cổ phần ... về quản trị nguồn nhân lựcChương II: Công tác tổ chức và quản lý nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại Công ty Cổ phần tập đoàn NTT.Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu ... là người đại diện cho Công ty thực hiện hợp đồng đã ký với khách. Hiện nay, khi môi trường kinh doanh của Công ty đang được mở rộng, Công ty đã và đang ký rất nhiều hợp đồng các chương trình...
 • 57
 • 609
 • 2
CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NTT

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NTT

... Nam.Tổng số vốn: 5.700.000 USD.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy.1.2.1 Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty Công ty Cổ phần tập đoàn NTT có cơ cấu tổ chức khá chặt chẽ và linh hoạt luôn đảm bảo thực hiện ... đảm bảo cấp bậc công việc phù hợp với cấp bậc công nhân. - Phân công công việc theo công việc chính và công việc phụ. Việc phân công nhằm chuyên môn hóa công nhân, đảm bảo cho công nhân chính ... thực hiện kế hoạch của các đơn vị sản xuất kinh doanh trực tiếp và trên Công ty, tổ chức đón tiếp khách.+ Thực hiện nhiệm vụ về lễ tân, thanh toán thu ngân cùng việc lập kế hoạch cho sản xuất...
 • 57
 • 620
 • 3
CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NTT

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NTT

... Nam.Tổng số vốn: 5.700.000 USD.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy.1.2.1 Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty Công ty Cổ phần tập đoàn NTT có cơ cấu tổ chức khá chặt chẽ và linh hoạt luôn đảm bảo thực hiện ... đảm bảo cấp bậc công việc phù hợp với cấp bậc công nhân. - Phân công công việc theo công việc chính và công việc phụ. Việc phân công nhằm chuyên môn hóa công nhân, đảm bảo cho công nhân chính ... thực hiện kế hoạch của các đơn vị sản xuất kinh doanh trực tiếp và trên Công ty, tổ chức đón tiếp khách.+ Thực hiện nhiệm vụ về lễ tân, thanh toán thu ngân cùng việc lập kế hoạch cho sản xuất...
 • 57
 • 1,000
 • 6
629 Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại Công ty Du lịch và dịch vụ Tây Hồ (46tr)

629 Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại Công ty Du lịch và dịch vụ Tây Hồ (46tr)

... II công tác quản tổ chức và quản lý nhân lực trong kinh công tác quản tổ chức và quản lý nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại Công ty Du lịch và dịch vụ Tây Hồ.doanh lữ hành tại Công ty ... kết hợp với quá trình thực tập thế tế tại Công ty du lịch và dịch vụ Tây Hồ. Em đã chọn đề tài.Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại Công ty Du ... số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tác tổ chức và quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại Công...
 • 46
 • 534
 • 3
727 các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại Công ty cổ phần tập đoàn NTT

727 các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại Công ty cổ phần tập đoàn NTT

... DÂNKHOA DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠNCHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐề tài:CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NTTGiáo viên hướng ... NhânSinh viên thực hiện : Võ Quyết TiếnLớp : Du lịch 45BHÀ NỘI - 2007DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTNTT : Tên của Công ty. XHCN : Xã hội chủ nghĩa.CNTB : Chủ nghĩa tư bản.NV : Nhân viên.QTNS : Quản trị ... Xã hội chủ nghĩa.CNTB : Chủ nghĩa tư bản.NV : Nhân viên.QTNS : Quản trị nhân sự.HĐQT : Hội đồng quản trị.HDV : Hướng dẫn viên....
 • 72
 • 410
 • 2
Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại Công ty Cổ phần tập đoàn NTT

Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại Công ty Cổ phần tập đoàn NTT

... THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐề tài:CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NGUỒNNHÂN LỰC TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NTTGiáo viên hướng dẫn : Trương Tử NhânSinh viên thực ... viên thực hiện : Võ Quyết TiếnLớp : Du lịch 45BHÀ NỘI - 2007DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTNTT : Tên của Công ty. XHCN : Xã hội chủ nghĩa.CNTB : Chủ nghĩa tư bản.NV : Nhân viên.QTNS : Quản trị ... Xã hội chủ nghĩa.CNTB : Chủ nghĩa tư bản.NV : Nhân viên.QTNS : Quản trị nhân sự.HĐQT : Hội đồng quản trị.HDV : Hướng dẫn viên....
 • 72
 • 457
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực tế thực tập và cơ hội việc làmthực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty tnhh4 tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩugiải pháp nâng cao hiệu quả làm việc của người lao độnggiải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ di động tại chi nhánh viettel phú thọgiải pháp nâng cao hiệu quả quan lý nguồn vốn huy độnggiải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ sản xuất agribank ninh gianggiải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệpnhóm giải pháp nâng cao hiệu quả đàm phán ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế giữa doanh nghiệp việt nam và doanh nghiệp mỹmột số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng thương mại điện tử trong marketing quốc tế tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu việt namgiải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tthqđt trong hoạt động nghiệp vụ của cục hải quan tỉnh quảng ninhgiải pháp nâng cao hiệu quả định giá m amp atrong nhtm nhằm đạt mục tiêu tái cấu trúc nhtmtrong thời gian tớitiểu luận biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng máy móc thiết bị ở tổng công ty thép việt nam potthực trạng và giải pháp hoàn thiện tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu bột cá mỡ cá trataij công tyluận vănphân tích tình hình đàm phán kí kết và tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty agrimexco và một số giải pháp hoàn thiện potxBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ