1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

Tài liệu Báo cáo " Đánh giá quy định của Bộ luật lao động về đình công và giải quyết đình công " pptx

Báo cáo

Báo cáo "Đánh giá việc thực hiện Bộ Luật lao động thông qua kết quả thanh tra từ năm 1995 đến năm 2008 những đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động " potx

... đến các quy n, nghĩa vụ lợi ích khác của người lao động người sử dụng lao động đã được quy định trong Bộ luật lao động hoặc đã được chi tiết hoá trong các nghị định. 1.2.2. Công tác ... chuyên môn tinh thần làm việc của người lao động. - Về trợ cấp thôi việc: Xem xét lại quy định tại Điều 42 Bộ luật lao động để quy định về trợ cấp thôi việc vì hiện nay, người lao động làm ... luật lao động, kể cả về những quy n, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp của mình; + Thiếu kinh phí để in ấn tài liệu thông tin giáo dục; + Thiếu báo cáo viên có hiểu biết sâu về pháp luật lao động...
 • 7
 • 495
 • 1
Tài liệu Báo cáo

Tài liệu Báo cáo " Đánh giá quy định của Bộ luật lao động về đình công giải quyết đình công " pptx

... theo quy định của pháp luật. 1.2. Các quy định về giải quy t đình công Các quy định về giải quy t đình công trong BLLĐ có những điểm tiến bộ sau đây: - Thứ nhất, xác định lại mục đích giải quy t ... quy t đình công Nếu như trước đây, giải quy t đình công thực hiện 3 mục đích xác định tính hợp pháp của cuộc đình công, giải quy t nguyên nhân đình công giải quy t hậu quả của đình công ... quả của đình công sẽ theo các thủ tục khác theo yêu cầu của các bên theo quy định của pháp luật. Quy định này phù hợp hơn với bản chất của đình công, kéo theo quy trình giải quy t đình công...
 • 8
 • 474
 • 0
Tài liệu Báo cáo

Tài liệu Báo cáo " Các quy định của Bộ luật lao động về công đoàn vai trò đại diện tập thể lao động - thực trạng kiến nghị " potx

... pháp của cuộc đình công hoặc khiếu nại quy t định của toà án về việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công. Nhìn chung, các quy định về quy n của tổ chức công đoàn đại diện tập thể lao động ... pháp luật cho phù hợp. 3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của Bộ luật lao động về công đoàn hoạt động đại diện tập thể lao động 3.1. Về thành lập hoạt động của tổ chức công ... đã xác định quy n của tổ chức công đoàn (công đoàn cơ sở liên đoàn lao động cấp tỉnh) tham gia hội đồng hoà giải lao động cơ sở hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh để giải quy t tranh...
 • 9
 • 502
 • 0
Tài liệu BÁO CÁO

Tài liệu BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA VACXIN ĐA GIÁ PHÒNG BA BỆNH NIUCATXƠN, GUMBORO, VIÊM PHẾ QUẢN TRUYỀN NHIỄM Ở GÀ ĐƯỢC SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM TẠI XÍ NGHIỆP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG " docx

... lượng của vacxin đa giá nghiên cứu đáp ứng miễn dịch chống bệnh Niucatxơn của gà được sử dụng vacxin đa giá sản xuất tại Xí nghiệp thuốc thú y trung ương. II. NỘI DUNG, NGUYÊN LIỆU VÀ PHƢƠNG ... nghiên cứu - Đánh giá các chỉ tiêu vô trùng, an toàn, hiệu lực của vacxin đa giá phòng ba bệnh Niucatxơn, Gumboro Viêm phế quản truyền nhiễm ở gà - Xác định tỷ lệ bảo hộ của gà đối với ... dụng vacxin đa giá bằng phương pháp công cường độc - Khảo sát sự biến động hiệu giá kháng thể Niucatxơn trong huyết thanh của gà sau khi sử dụng vacxin đa giá 2.2. Nguyên liệu nghiên cứu...
 • 6
 • 801
 • 6
Tài liệu môn luật Công Đoàn - Các qui định của bộ luật lao động về công đoàn và vai trò đại diện tập thể lao động Thực trạng Kiến nghị

Tài liệu môn luật Công Đoàn - Các qui định của bộ luật lao động về công đoàn vai trò đại diện tập thể lao động Thực trạng Kiến nghị

... đã xác định quy n của tổ chức công đoàn (công đoàn cơ sở liên đoàn lao động cấp tỉnh) tham gia hội đồng hoà giải lao động cơ sở hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh để giải quy t tranh ... lao động. Như vậy trong hầu hết các hoạt động giải quy t tranh chấp ngoài toà án (ngoại trừ việc giải quy t tranh chấp lao động do hoà giải viên lao động cấp huyện giải quy t), tổ chức công ... tập thể lao động trong việc giải quy t tranh chấp lao động đình công Đảm bảo nguyên tắc "có sự tham gia của đại diện công đoàn của đại diện NSDLĐ trong quá trình giải quy t tranh...
 • 14
 • 424
 • 0
Tài liệu BÁO CÁO

Tài liệu BÁO CÁO " Đánh giá sự thay nguồn sinh kế của các hộ di dân tái định cư thuộc dự án thủy điện HUA NA: trường hợp nghiên cứu tại xã tiến phong, huyện quế phong, tỉnh nghệ an " ppt

... phải di dời được áp dụng theo các Quy t định 34/2010, Nghị định 197, Nghị định 84,… các văn bản quy định riêng cho dự án. Với mục tiêu là đền bù về đất đai, tài sản, hỗ trợ kinh phí để họ có ... Bảng 5. Tình hình lao động, trình độ lao động của hộ trước sau khi tái định cư (Tính bình quân 1 hộ) Chỉ tiêu ĐVT Trước TĐC Sau TĐC SS % (Sau/trước) 1. Tình hình lao động - Nhân khẩu/hộ ... làm tạo thu nhập. 3.3.2 Những hạn chế cần giải quy t a) Về nguồn nhân lực Việc quản lý yếu kém mang tính quan liêu sự thiếu hụt cán bộ có chất lượng gây ảnh hưởng tới sự thành công của...
 • 10
 • 550
 • 2
Tài liệu Báo cáo

Tài liệu Báo cáo "Đánh giá kết quả dự báo quỹ đạo bão ở Biển Đông hạn 5 ngày bằng hệ thống dự báo tổ hợp trên mô hình RAMS " ppt

... công thức (3): nPEMPEnijij1, (3) 1.2. Xây dựng đánh giá xác suất vòng tròn dự báo Theo giới thiệu của Kishimoto về cách xác định các vòng tròn dự báo, một trong các công ... tròn dự báo tìm xác suất xuất hiện của tâm bão thực trong vòng tròn dự báo được tạo ra. Hình 2. Bản đồ dự báo xác suất quỹ đạo cường độ bão hạn 3 5 ngày của hệ thống dự báo xác ... [5] của hệ thống dự báo tổ hợp bão của Nhật Bản. Để tiếp cận với các phương pháp dự báo bão mới trên thế giới, trong bài báo này, chúng tôi đánh giá sai số khoảng cách của hệ thống dự báo...
 • 6
 • 676
 • 11
Tài liệu Báo cáo

Tài liệu Báo cáo " ĐÁNH GIÁ CÁC VẤN ĐỀ THỰC TRẠNG TRONG TỔ CHỨC MÔI TRƯỜNG Ở TÁI ĐỊNH CƯ DO CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ" ppt

... 893. Đánh giá thực trạng về công tác quản lý tái định cư 3.1 Những thay đổi trong chính sách đất đai liên quan tái định cư Từ những năm 1990 trở lại đây, luật Đất đai các quy định về tái định ... thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, giải quy t khiếu nại về đất đai, NĐ 69/2009/NĐ-CP ngày 13-8-2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi ... tái định cư, Nghị định 123/2007/NĐ-CP ngày 27-7-2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16-11-2004 về phương pháp xác định giá đất khung giá...
 • 8
 • 492
 • 0
Tài liệu BAO CAO DANH GIA CHUAN KTKN

Tài liệu BAO CAO DANH GIA CHUAN KTKN

... viên kiểm tra đánh giá HS phải bám vào yêu cầu Chuẩn kiến thức kĩ năng căn cứ vào sự tiến bộ của HS. Chỉ đạo các giáo viên nộp kế hoạch dạy học trước 1 tuần để tổ kiểm tra, đánh giá, góp ý ... 896 giáo viên phải chờ đợi sự thống nhất của tổ, sự cho phép của BGH - Đánh giá sự phù hợp của Chuẩn:Việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của các mơn học, nhằm đáp ứng mục tiêu giáo ... thức là cơ sở để đánh giá chất lượng học tập của HS cũng như đánh giá chất lượng dạy học của giáo viên một cách sát thực hơn góp phần khắc phục được bệnh thành tích trong giáo dục. + Khó khăn:...
 • 6
 • 316
 • 0
Tài liệu BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHUẨN KTKN

Tài liệu BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHUẨN KTKN

... nhiệm của GV đến chất lợng từng học sinh.- Đánh giá GV, HS phải bám vào Chuẩn căn cứ vào điều kiện dạy học, học sinh từng vùng miền, vào điểm xuất phát của học sinh. - Không đánh giá giờ ... quán triệt chỉ đạo Cán bộ giáo viên thực hiện tốt các công văn, hớng dẫn từ Bộ, Sở Phòng giáo dục.- Công văn 896/BGD ĐT-GDTH ngày 13/02/2006 về việc hớng dẫn điều chỉnh việc dạy học ... sử dụng tài liệu bồi dỡng thiết bị dạt học về đổi mới PPDH:- Trong đổi mới phơng pháp dạy học tài liệu thiết bị dạy học là vấn đề thiết yâye quan trọng để cho cán bộ quản lý giáo viên...
 • 5
 • 311
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy định chi tiết và hưỡng dẫn một số điều của bộ luật lao động về hợp đồng lao độngbáo cáo đánh giá quy hoạchbáo cáo đánh giá chỉ định thầu tư vấnbáo cáo đánh giá xếp loại cán bộ công chứcbáo cáo đánh giá phân loại cán bộ công chứcbáo cáo đánh giá chất lượng chi bộbáo cáo đánh giá hiệu quả của dự ánbáo cáo đánh giá chất lượng chi bộ 2012báo cáo đánh giá chất lượng chi bộ năm 2013báo cáo đánh giá chất lượng cán bộ công chứctài liệu báo cáo khoa học bản chất của khủng hoảng kinh tế thế giới pdfbáo cáo đánh giá cảm quan của phép thử tam giácthong tin tai lieu bao cao thanh tich ca nhan cua cap duong nam 2014đảng viên tuổi cao là đảng viên hết tuổi lao động theo quy định của bộ luật lao động nam trên 60 tuổi nữ trên 55 tuổinhân lực của pmc được hưởng các chế độ theo đúng qui định của bộ luật lao động của việt nam và chi phí cho các chế độ này do pmc chi trảNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ