1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

Tài liệu Báo cáo " Phát triển bền vững và một số vấn đề đặt ra cho hệ thống pháp luật thuế Việt Nam " doc

Tài liệu Báo cáo

Tài liệu Báo cáo " Phát triển bền vững một số vấn đề đặt ra cho hệ thống pháp luật thuế Việt Nam " doc

... - trao ®æi 58 t¹p chÝ luËt häc sè 4/2009 TS. Ph¹m ThÞ Giang Thu * 1. Phát triển bền vững hệ thống pháp luật thuế Thứ nhất, mục tiêu phát triển kinh tế ổn định, vững ... chắc đặt ra cho hệ thống pháp luật thuế những yêu cầu cụ thể. Nhiệm vụ của tất cả các nước đang phát triển là tăng trưởng kinh tế, nhanh chóng lấp đầy khoảng cách giữa các nước phát triển ... yếu tố làm mất đi sự phát triển có tính bền vững của xã hội. Giải quyết vấn đề trên, cần xem xét lại những quy định hiện hành được ghi nhận trong một số luật thuế. Luật thuế thu nhập doanh...
 • 9
 • 529
 • 1
Báo cáo

Báo cáo "Thành tựu, hạn chế một số vấn đề đặt ra đối với quản lý nhà nước về hoạt động xuất khẩu lao động ở Việt Nam. " pot

... th6ng kg cua Bg C6ng an, nam 2005 co 43 vu, nam 2006 c6 117 vy va nam 2007 la 118 vy voi s6 tign bi lira Ign toi trgn 52 ty dong. Den nam 2009, lao dgng Viet Nam da CO mat, lam viec ... sinh boat van xay ra o nhigu nuoc. Thu ba, ket qud dgt dugc chua tuang xung vai tiem nang vd muc tieu de ra. S6 lao dgng o Viet Nam di lam viec a nuoc ngoai binh quan hang nam chi chigm gan ... nhiing nam qua da dat dugc nhiing thanh tyu dang tran trgng. Tuy nhign, trong digu kien Viet Nam hgi nhap ngay cang sau vao ngn kinh tg toan cau, quan ly nha nuoc vg XKLD 6 Viet Nam con...
 • 9
 • 813
 • 1
Vận động hành lang tại mỹ và một số vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp việt nam xuất khẩu sang thị trường mỹ

Vận động hành lang tại mỹ một số vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp việt nam xuất khẩu sang thị trường mỹ

... ca hin pháp Hoa K trao tt c các quyn lp pháp cho Quc hi (Thng vin H vin) . C hai đu có quyn bình đng đ to lp thông qua pháp lut, hn là d tho lut đc lp ra đ ... ánh giá Lut pháp chính tr  cp đ liên bang, tiu bang đa phng • Vn đng Grassroots Grasstops (Vn đng nhng ngi có quan h xa gn vi đi tng vn đng) dch v bào ... khu ln nht tim nng nht cho các doanh nghip xut khu Vit Nam. Theo s liu ca Phòng Thng mi Công nghip Vit Nam (VCCI), kim ngch nhp khu ca M vào nm 2010 2011 ln...
 • 84
 • 510
 • 0
Tài liệu Báo cáo thực tập “Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế vùng Đồng Bằng Sông Hồng” pptx

Tài liệu Báo cáo thực tập “Thực trạng một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế vùng Đồng Bằng Sông Hồng” pptx

... trường Phát triển bền vững giai đoạn 1991-2000″ (Quyết định số 187-CT ngày 12 tháng 6 năm 1991), tạo tiền đề cho quátrình phát triển bền vững Việt Nam. Quan điểm phát triển bền vững đã ... sự 21về phát triển bền vững. Về phía Việt Nam, Đảng Nhà nước ta từ nhiều năm qua đã luôn nhậnthức sâu sắc về tầm quan trọng của sự phát triển bền vững không chỉ riêng với Việt Nam mà còn ... Phát triển bền vững tổ chức ở Johannesburg (Cộng hoà Nam Phi) năm 2002 đã xác định phát triển bền vững là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý hài hoà giữa 3 mặt của sự phát triển, ...
 • 86
 • 648
 • 0
Báo cáo

Báo cáo " Phát triển bền vững Quản lý toàn cầu " doc

... phát triển bền vững là không có một khái niệm rõ ràng đầy đủ về phát triển bền vững. Quan điểm phát triển bền vững được đưa ra trong báo cáo Brundtland là quá rộng, lại không có các tài liệu ... có. Khi vấn đề của sự phát triển không bền vững đã được xác định, phát triển có nghĩa là sự phát triển của các nước đang phát triển không bền vững có nghĩa là một con đường phát triển đã ... theo đuổi phát triển bền vững. Nếu theo đuổi một qúa trình phát triển bền vững không có điểm kết thúc, phát triển có thể sẽ không bao giờ đạt tới bền vững những nguy cơ được đưa ra tại Stockholm...
 • 23
 • 378
 • 0
Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp "Thực trạng một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài" docx

... 2010.Từ đó rút ra được những điểm mạnh cần phát huy để thu hút nguồn vốn FDI, điểm yếu để khắc phục. đề ra một số giải pháp tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn có tính cạnh tranh cao với ... Singapore Philippin. Ngoài ra, mức thuế thu nhập đối với ngườicó thu nhập cao ở Việt Nam cũng làm tăng chi phí đầu tư của các nhà ĐTNN.Bốn là: Hệ thống chính sách, pháp luật thiếu đồng bộ. Hệ thống ... hộiđầu tư vào Việt Nam. Luật sửa đổi bổ xung Luật ĐTNN tại Việt Nam được quốc hội thong qua tháng 6 năm2000 có nhiều điểm thông thoáng thuận lợi về thuế các ưu đãi về tiền thuê đất cho các...
 • 43
 • 444
 • 0
Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: “Thực trạng và một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hoạt động của BHXH thành phố Vinh

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: “Thực trạng một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hoạt động của BHXH thành phố Vinh" pptx

... đã thu về cho quỹ khoản tiền là 187,28 tỷđồng. Đặc biệt có một số năm, còn vượt chỉ tiêu. Tuy nhiên chỉ tiêu do BHXHtỉnh đề ra là chỉ tiêu dự báo dựa vào một số giả định do đó con số kế hoạchkhông ... sớmkhông có hại cho sức khoẻ phải báo cho người sử dụng lao động biết trước một tuần lễ. Ngoài ra không kể nam, nữ người lao động khi nhận con nuôi cũngđược nghỉ việc hưởng trợ cấp cho đến khi ... Định kỳ 15 ngày 1 lần BHXH Việt Nam phảI chuyển toàn bộ số tiềnBHXH đã thu vào tài khoản tiền gưỉ quỹ BHXH mở tại hệ thống kho bạc nhànước.d. Xác định số thu nộp công nợ BHXH- Cùng đơn...
 • 72
 • 514
 • 0
Tài liệu Báo cáo thực tập

Tài liệu Báo cáo thực tập "Thực trạng một số giải pháp hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ba Đình" pdf

... xây dựng phát triển nhà, khu dân cư.+ Liên doanh, liên kết đầu tư vào phát triển nhà đô thị- Tư vấn: + Tư vấn đầu tư, tư vấn xây dựng+ Cung cấp thông tin về văn bản quy phạm pháp luật, ... trướckhi ra một quyết định về các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của công ty Hệ thống điều hành sản xuất kinh doanh trong công ty gọi là hệ thống quảnlý theo tuyến. Mối quan hệ các cấp trong hệ thống ... chính sách về đầu tư xây dựng về nhà đất.+ Tư vấn dịch vụ cho các chủ đầu tư về công tác giải phóng mặt bằng.- Xây dựng: Báo cáo thực tập "Thực trạng một số giải pháp hoàn thiện bộ...
 • 29
 • 941
 • 1
Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp Lợi nhuận và một số biện pháp làm tăng lợi nhuận của Công ty cổ phần xây dựng Thuỷ Lợi Thái Thụy pptx

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp Lợi nhuận một số biện pháp làm tăng lợi nhuận của Công ty cổ phần xây dựng Thuỷ Lợi Thái Thụy pptx

... doanh đảm bảo tài chính ổn định luôn tăng trưởng, có lợi nhuận cao thì tiềm lực tài chính quốc gia sẽ ổn định phát triển. Vì lợi nhuận là nguồn tham gia đóng góp theo luật định vào ngân sách ... từ hoạt động tài chính với thuế gián thu nếu có chi phí hoạt động tài chínhLợi nhuận hoạt động tài chính = Thu nhập hoạt động tài chính – thuế (nếu có) – Chi phí hoạt động tài chínhTrong ... em thấy tự tin hơn yêu thích, say mê hơn với công việc này. Em xin đưa ra một số biện pháp sau:1. Phấn đấu giảm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm. Đây là biện pháp cơ bản nhất để...
 • 36
 • 424
 • 0
Tài liệu Báo cáo thực tập Lợi nhuận và một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty TNHH Cửu Long docx

Tài liệu Báo cáo thực tập Lợi nhuận một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty TNHH Cửu Long docx

... xuất vào đầu ngày số lượng bán thành phẩm nhập vào cuối ngày. Cuối tháng, nhân viên thống kê xí nghiệp lập Báo cáo nhập- Xuất- Tồnkho nguyên vật liệu Báo cáo chế biến nguyên vật liệu, Báo ... Nhân viên thống kê phân xưởng còn phải lập các Báo cáo thanh quyếttoán hợp đồng (như báo cáo tiết kiệm nguyên liệu) gửi lên cho Phòng Kế toántính thưởng. Công ty nhập lại số nguyên liệu này ... trao đổi trựctiếp giữa Kế toán trưởng các Kế toán phần hành, thông tin được cung cấp Sinh viªn: Ph¹m §×nh To¸n - Líp QTK3 37MỤC LỤC Báo cáo thực tập 1Lợi nhuận một số giải pháp...
 • 51
 • 1,099
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: một số vấn đề đặt ra cho việc phát triển lý luận báo chí ở việt nam hiện naytăng trưởng kinh tế vì mục tiêu phát triển con người ở việt nam thực trạng và một số vấn đề đặt rathực trạng và một số vấn đề đặt ra trong phát triển con người ở việt nam hiện naybáo cáo phát triển bền vữnggiải thưởng báo cáo phát triển bền vữnghướng dẫn lập báo cáo phát triển bền vữngbáo cáo phát triển bền vững ở việt nambáo cáo phát triển bền vững vinamilkphát triển bền vững nông thôn là vấn đề có tính chiến lược ở nước ta hiện naymột số vấn đề đặt ra khi nhận thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nammột số vấn đề đặt ra để thương mại việt nam hội nhập và phát triểnmột số vấn đề đặt ra đối với vai trò hoạt động nhượng tái bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu của pjicomột số vấn đề đặt ra trong phát triển con người ở việt nam hiện naymột số vấn đề đặt ra và giải pháp nâng cao chất lượng hai ấn phẩm phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian tớimột số vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức thành phố hồ chí minh trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóaBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật