1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Vật lý >

CHU DE 7 ON TAP KIEM TRA CHUONG 2

CHU DE 7 ON TAP  KIEM TRA CHUONG 2

CHU DE 7 ON TAP KIEM TRA CHUONG 2

... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Đáp án D B A C D C D C D Câu 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Đáp án D B B C B D B C B C Câu 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Đáp án B A D D D B B C B B Câu 81 82 ... 8B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49C 50D 51A - ĐT: 01689.996.1 87 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.com ... F1 v F 2 . d) Trong mọi trường hợp : 1 2 1 2 F F F F F− ≤ ≤ + Câu 2: Độ lớn của hợp lực hai lực đồng qui hợp với nhau góc α là : A. 21 2 2 2 1 2 2 FFFFF ++=cosα B. 21 2 2 2 1 2 2 FFFFF...
 • 16
 • 502
 • 0
chu de 6. on tap kiem tra - chuong 7 - dap an chi tiet

chu de 6. on tap kiem tra - chuong 7 - dap an chi tiet

... . 1 2 1 2 TTpp= p 2 = p11 2 TT T1 = 20 + 27 3 = 27 9 0K ; T 2 = 27 + 27 3 = 3000K Thay số ta có : p 2 = = 17, 96mmHg. Chọn D. hết - ĐT: 01689.996.1 87 Website, ... ) l 2 = l0( 1 + 2 t ) l 2 l0 = l0 2 t ( 2 ) Lấy (2) (1) theo vế ta có : l 2 l1 = l0 2 t - l01t = l0t( 12 ) l0 = tll)( 12 12 = 4 42 mm . Chon D. 26 B. Khi ... đại điểm sơng 150C a = 12, 8 g/m3 Độ ẩm cực đại ở 25 0C : A = 23 g/m3. Để làm bão hoà hơi nớc trong phòng cần một lợng hơi nớc là : ( 23 12, 8 ) x 120 = 122 4g. Chọn D. 54. Không...
 • 13
 • 947
 • 0
các đề ôn tập kiêm tra chương I đại số

các đề ôn tập kiêm tra chương I đại số

... nón trong ý c bởi mặt phẳng (SAC).Bài 5.a. Tìm m để bất phơng trình sau có nghiệm: 3 1mx x m +b. Giải phơng trình: 2 2 2 2 2 5x xx x+ = + Hết đề 2 Bài 1. Cho hàm số 4 2 2 3xy ... của hàm số trên [ ]ln 2; ln 2 b. Tìm nguyên hàm của hàm số đã cho.Bài 3. Giải phơng trình và bất phơng trình sau: a. 2 2 2 log ( 2) log ( 1)x x x+ = + b. 1 2 2 2 9x x+ + >Bài 4. ... nguyên.Bài 2. Cho hàm số 2 2( ) 7 12 xf xx x= +a. Tìm 2 số A, B sao cho: ( ) 13 4A Bf xx x= + + b. Tìm nguyên hàm hàm số f(x)Bài 3. a. Tìm tập xác định của hàm số 2 log ( 2) 1y x=...
 • 4
 • 2,038
 • 8
Đề cương ôn tập kiểm tra học kỳ I môn tin học lớp 11

Đề cương ôn tập kiểm tra học kỳ I môn tin học lớp 11

... nghiệm đã ôn thi giữa HKI)1a 11d 21 b 31a2a 12c 22 c 32d3d 13b 23 c 33a4b 14c 24 b 34d5d 15c 25 b 35c6d 16c 26 b7b 17d 27 a8c 18c 28 b9a 19d 29 c10a 20 b 30dPhần 2. Tự LuậnCâu 1: Dạng này là đếm ... sau:A[1]:=4; A [2] :=8; A[3]:=A[1] + A [2] ; A[4]:=A [2] + A[3];Sau khi thực hiện các lệnh gán trên, giá trị A[4] là: 12 16 18 20 Câu 35: Cho đoạn chương trình sau:A[1]:=14; A [2] := 12; A[3]:=4; A[4]:= 12; A[5]:=18; ... A[3]:=4; A[4]:= 12; A[5]:=18; A[6]: =22 ; A [7] :=19;k:=A[1];For i: =2 To 7 Do If A[i]<k Then k:=A[i];Sau khi thực hiện xong đoạn lệnh trên thì giá trị của k là: 14 12 4 18II. Tự luậnCâu 1: Viết...
 • 6
 • 5,470
 • 105
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA SỬ 11 HK1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA SỬ 11 HK1

... quan tỏa cảngCâu 2) Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2/ 19 17: - Ngày 23 /2/ 19 17 cách mạng bùng nổ bằng cuộc biểu tình của 9 vạn nữ cơng nhân Pê-tơ-rơ-gơ-rát.- Phong trào nhanh chóng chuyển từ tổng ... Ngavẫn tiếp tục chiến tranh. 2/ 4/19 17 - Mĩ tun chiến với Đức, tham gia vào chiếntranh cùng phe Hiệp ước.- Có lợi hơn cho phe Hiệp ước.- Trong năm 19 17 chiến sự diễn ra trên cả 2 Mặttrận Đơng và ... mộtMặt trận dài 120 0 km.1916- Đức chuyển mục tiêu về phía Tây tấn cơngpháo đài Véc-doong.- Đức khơng hạ được Véc-đoong, 2 bên thiệt hại nặng.Thời gian Chiến sự Kết quả 2/ 19 17 - Cách mạng dân...
 • 13
 • 2,927
 • 18
Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Sinh 9

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Sinh 9

... NST của TB mẹ cho 2 TB con.B. Phân chia đồng đều chất TB cho 2 TB conC. Phân li đồng đều của các cromatit về 2 TB conD. Cả B và CCâu 3 : Ruồi giấm, bộ NST 2n = 8. Một TB đang ... 300 G, 400 X. B. 400 A , 300 T, 100 G, 20 0 X.C. 300 A , 420 0 T ,20 0 G, 100 X. D. 20 0 A , 100 T, 400 G, 300 X.Câu 19 : Một gen có 1500 cặp Nu, khi tự nhân đôi 2 lần liên tiếp thì tổng số Nu tự do ... = T = 90 ; G = X = 20 0 D. A = T = 20 0 ; G = X = 90Câu 18 : Một đoạn mạch đơn của ADN có thành phần các Nu là : 100 A ; 20 0 T ; 300 G ; 400 X. Mạch bổ sung là: A. 100 A , 20 0 T, 300 G, 400 X....
 • 3
 • 11,534
 • 99
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỊA LÍ MỘT TIẾT

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỊA LÍ MỘT TIẾT

... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỊA LÍ MỘT TIẾT1. Kể tên các chủng tộc trên thế giới• Môn - gô - lô - it (Da vàng)• Nê - grô - it (Da đen)• Ơ - rô - pê - ô - it (Da trắng) 2. Khí hậu nhiệt đới gió ... là 7 tỉ.6. Nguyên nhân khiến diện tích Xavan và nửa hoang mạc ở vùng nhiệt đới ngày càng mở rộng.- Diện tích Xavan và nửa hoang mạc ngày càng mở rộng, không chỉ do lượng mưa ít mà còn do con ... Nâng cao chất lượng cuộc sống + Phát triển kinh tế9. Việt Nam nằm trong môi trường nào của đới nóng?- Việt Nam nằm trong môi trường nhiệt đới gió mùa của đới nóng10. Thế nào là quần cư nông...
 • 2
 • 1,580
 • 5
đề cuong ôn tập kiem tra 1 tiết của sở

đề cuong ôn tập kiem tra 1 tiết của sở

... hàm số 4 2 1 5 2 ( ) 2 2y x x C= − +1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (C). 2. Viết pt tt với đồ thị (C) tại điểm 5 2; 2 M  ÷ 3. Biện luận số nghiệm của pt: 4 2 1 5 2 0 2 2mx x−− ... 8 2. 314 33x x− +3./ y = -x3 – 3x 2 + 4 4./ y = -2x3 + 3x 2 - 4 5./ y = x4 – 2x 2 6./ y = x4 – 5x 2 + 4 7. /33xyx+=−8./ y = 31xx+− 9./ y = 2 63xx+− 2/ ... b./ 2 3 2 1y xx= + ++ trên [1;3] c./2cosy x x= + trên [0; ] 2 πb. Tìm tiệm cân của các hàm số sau: 1./3 2xyx−= 2. 1 2 xyx+= Các bài tập khác1/ Khảo sát …1./ y = x3 – 3x 2 ...
 • 3
 • 1,095
 • 2
Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Ôn tập kiểm tra - Tiết 2

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Ôn tập kiểm tra - Tiết 2

... DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’ 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Bài mới : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài.5’ 2. Họat động 2 : Kiểm tra đọc.Mục tiêu : Giúp HS ... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Tập đọcBài : ÔN TẬP – KIỂM TRA ĐỌC – HỌC THUỘC LÒNG (tiết 2) .Tuần : 27 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc.- Mở rộng vốn từ về bốn mùa qua ... Kiểm tra đọc.Mục tiêu : Giúp HS rèn đọc lại các bài tập đọc trôi chảy lấy điểm cho tiết kiểm tra. Cách tiến hành: Như tiết 110’ 3. Họat động 3 : trò chơi.Mục tiêu : Giúp HS nắm vững cách...
 • 2
 • 749
 • 0
ÔN TẬP KIỂM TRA KHỐI 2-GIỮA HKI-NH 2010-2011

ÔN TẬP KIỂM TRA KHỐI 2-GIỮA HKI-NH 2010-2011

... HUỲNH THỊ CẨM VÂN Câu 27 . Một đàn gà có 26 con ,trong đó có 12 con gà trống . Hỏi đàn gà đó có bao nhiêu con gà mái ?A. 28 con B. 38 con C. 14 con Câu 28 .Từ nào trong câu dưới đây là từ ... tự bảng chữ cái.A. Bảo, Mai, Hồng, Long B. Bảo, Long, Mai, Hồng C. Bảo, Hồng, Long, Mai Câu 13.Độ dài một gang tay của mẹ khoảng 2 A. 2 cm B. 2 dm C. 2 mCâu 14.Câu nào dưới đây thuộc mẫu ... 21 .Trong phép cộng có tổng bằng 34, số hạng thứ nhất là 12 . Số hạng thứ hai là :A. 36 B. 22 C. 46Câu 22 . Có mấy từ chỉ hoạt động của người trong khổ thơ sau :Hôm qua em đến trườngMẹ dắt tay...
 • 11
 • 274
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: làm đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lịch sủ lớp 7 lần 1đề cương ôn tập kiểm tra sử lớp 7đề cương ôn tập kiểm tra lớp 7de cuong on tap kiem tra 1 tiet cong nghe 8đề cương ôn tập kiểm tra địa lí một tiếtlàm đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lich suđề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết sinh 9đề cương ôn tập kiểm tra sử 11 hk1làm đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết sinh lop 6huong dan đề cương ôn tập kiem tra môn lịch sử lớp 8 hk2đề cương ôn tập kiem tra cuoi hoc ky 2 mon lih su lop 5de cuong on tap kiem tra hoc ki 2 mon vat ly phan bai tap van dungbai tap kiem tra chuong 2 toan hinh 9đe cuong ôn tập toán 6 chuong 2de on tap kiem tra ngu van 7 hk1Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ