ảnh hưởng của việc sử dụng lập lại florfenicol lên tăng trưởng và một số chỉ tiêu huyết học của cá tra (pangasianodon hypophthalmus) giống nuôi trong bể

ảnh hưởng của việc sử dụng lập lại florfenicol lên tăng trưởng một số chỉ tiêu huyết học của tra (pangasianodon hypophthalmus) giống nuôi trong bể

ảnh hưởng của việc sử dụng lập lại florfenicol lên tăng trưởng và một số chỉ tiêu huyết học của cá tra (pangasianodon hypophthalmus) giống nuôi trong bể
... Ảnh hưởng của việc sử dụng lập lại Florfenicol lên tăng trưởng một số chỉ tiêu huyết học của tra (Pangasianodon Hypophthalmus) giống nuôi trong bể được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng ... QUANG VINH ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG LẬP LẠI FLORFENICOL LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC CỦA CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) GIỐNG NUÔI TRONG BỂ ... hưởng của việc sử dụng lập lại Florfenicol lên tăng trưởng một số chỉ tiêu huyết học của tra (Pangasianodon Hypophthalmus) giống nuôi trong bể được thực hiện. § Mục tiêu: Đánh giá sự ảnh...
 • 60
 • 594
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA KHẨU PHẦN THỨC ĂN LÊN SINH TRƯỞNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA ARTEMIA FRANCISCANA (DÒNG VĨNH CHÂU) docx

ẢNH HƯỞNG CỦA KHẨU PHẦN THỨC ĂN LÊN SINH TRƯỞNG VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA ARTEMIA FRANCISCANA (DÒNG VĨNH CHÂU) docx
... 3.2 Ảnh hưởng của các loại thức ăn lên vòng đời các chỉ tiêu sinh sản của Artemia 3.2.1 Ảnh hưởng của các loi thức ăn lên tuổi th của Artemia Từ Bảng 2 cho thấy, tỉ lệ thay thế của cám ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Ảnh hưởng của các loại khẩu phần thức ăn lên tỉ lệ sống sinh trưởng của Artemia 3.1.1 Ảnh hưởng của các loi khẩu phn thức ăn lên tỉ lệ sống của Artemia Từ Bảng ... giá ảnh hưởng của thức ăn lên tỉ lệ sống một số chỉ tiêu sinh sản của Artemia franciscana (dòng Vĩnh Châu) trong điều kiện phòng th nghiệm. Th nghiệm gồm 2 giai đon nuôi: Artemia được nuôi...
 • 9
 • 523
 • 1

Thực trạng huyết áp một số chỉ tiêu sinh học của người tăng huyết áp ở độ tuổi 50 70 tại thành phố vinh

Thực trạng huyết áp và một số chỉ tiêu sinh học của người tăng huyết áp ở độ tuổi 50 70 tại thành phố vinh
... tăng huyết áp. Có khoảng 30- 50% bệnh nhân đái tháo đờng bị11 Trong số những ngời tăng huyết áp chỉ một số rất nhỏ, vài phần trăm ng-ời bệnh tăng huyết áp là do có một bệnh rõ rệt, thí dụ một ... Xác định một số chỉ tiêu sinh học ở ngời tăng huyết áp ở độ tuổi 50-70 tại thành phố Vinh - Nghệ An.3. Đánh giá mối tơng quan giữa tăng huyết áp một số bệnh thờnggặp ở ngời tăng huyết áp.2Chơng ... rệt. nhiều tácgiả đều cho là ở ngời đã tăng huyết áp thì hút thuốc lá chỉ có hại, con số huyết áp tăng lên rõ rệt [28]. Nghiên cứu của Trần Đỗ Trinh [45], điều tra dịch tễ học bệnh tăng huyết áp...
 • 25
 • 534
 • 0

Thực trạng một số chỉ tiêu sinh học của một phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh mãn kinh ở nghệ an

Thực trạng và một số chỉ tiêu sinh học của một phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh ở nghệ an
... toán các chỉ số chỉ số BMI (Body Mass Index), WHR (Waist to25Hip Ratio). - Khảo sát một số biểu hiện bệnh thường gặp ở thời kỳ tiền mãn kinh mãn kinh. - Các chỉ tiêu sinh lý: huyết ... kinh mãn kinh ở địa điểmnghiên cứu43 3.2.2 .Một số chỉ số sinh học của tuổi tiền mãn kinh mãn kinh46 3.2.3. Một số biểu hiện bệnh thường gặp ở tuổi tiền mãn kinh mãn kinh ở các ... điểm nghiên cứu24 3.1.2. Một số chỉ số sinh học của tuổi tiền mãn kinh mãn kinh26 3.1.3. Một số biểu hiện bệnh thường gặp ở tuổi tiền mãn kinh mãn kinh ở các địa điểm nghiên cứu3733.2....
 • 28
 • 650
 • 4

ảnh hưởng của sự nhiễm vi khuẩn edwardsiella ictaluri thuốc trừ sâu cyrus lên sự thay đổi một số chỉ tiêu huyết học tra (pangasianodon hypophthalmus)

ảnh hưởng của sự nhiễm vi khuẩn edwardsiella ictaluri và thuốc trừ sâu cyrus lên sự thay đổi một số chỉ tiêu huyết học cá tra (pangasianodon hypophthalmus)
... sâu Cyrus lên sự thay đổi một số chỉ tiêu huyết học tra (Pangasianodon hypophthalmus) được thực hiện. 1.2 Mục tiêu của đề tài Xác định một số yếu tố huyết học của tra khỏe nhiễm ... nghiệm 3: Ảnh hưởng của Cypermerthrin lên một số chỉ tiêu chỉ tiêu huyết học của tra giống Bố trí thí nghiệm: gồm 3 nghiệm thức mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần. Bể đối chứng chứa không ... huyết học (hồng cầu, bạch cầu, hematorite hemoglobin) của tra giống. - Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu Cyrux 25EC lên một số chỉ tiêu chỉ tiêu huyết học (hồng cầu, bạch cầu, hematorite hemoglobin)...
 • 68
 • 676
 • 0

Ảnh hưởng của môi trường do khai thác đá lên sức khỏe một số chỉ tiêu sinh lý ở người tại xã châu hồng, huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ sinh học

Ảnh hưởng của môi trường do khai thác đá lên sức khỏe và một số chỉ tiêu sinh lý ở người tại xã châu hồng, huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ sinh học
... thống phức tạp của cơ chế phản hồi tích cực tiêu cực ảnh hưởng đến hoạt động của tim, huyết áp, lipid máu, đường huyết độ nhớt máu. Tất cả những yếu tố nguy cơ sinh học tăng huyết áp, xơ ... ồn ảnh hưởng đến cả sức khoẻ thể chất, tinh thần xã hội. Các nghiên cứu này cũng đa chỉ ra tiếng ồn làm tăng huyết áp tâm thu huyết áp tâm trương, dự báo nguy cơ tử vong tăng lên. ... độ tần số khác nhau, được sắp xếp một cách không có trật tự, gây ra cảm giác khó chịu cho người nghe, ảnh hưởng đến công việc nghỉ ngơi. Nói cách khác, tất cả các âm thanh có tần số...
 • 90
 • 701
 • 1

ảnh hưởng của thời gian tiếp xúc malachite green lên một số chỉ tiêu huyết học tỉ lệ sống của tra (pangasianodon hypophthalmus) giống

ảnh hưởng của thời gian tiếp xúc malachite green lên một số chỉ tiêu huyết học và tỉ lệ sống của cá tra (pangasianodon hypophthalmus) giống
... của hóa chất lên chỉ tiêu huyết học của cá MG cũng ảnh hưởng lên chỉ tiêu huyết học như giãm tỉ lệ huyết săc tố cơ thể sẽ phải ñáp ứng với tình trạng thiếu máu ở hồi trê phi ... có sinh sản nhân tạo, bột giống của Tra ba sa ñược vớt trên sông Tiền sông Hậu (Nguyễn Văn Kiểm,2004). trưởng thành chỉ thấy trong ao nuôi, rất ít gặp trong ... nhau lên các chỉ tiêu sinh lý (tiêu hao oxy, ngưỡng oxy) của tra. - ðánh giá sự thay ñổi các chỉ tiêu huyết học, sự phục hồi tỉ lệ sống của Tra khi tiếp xúc với MG ở các...
 • 57
 • 483
 • 0

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: "ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN TIẾP XÚC MALACHITE GREEN LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC TỈ LỆ SỐNG CỦA TRA (Pangasianodon hypophthalmus) GIỐNG" ppt

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP:
... của hóa chất lên chỉ tiêu huyết học của cá MG cũng ảnh hưởng lên chỉ tiêu huyết học như giãm tỉ lệ huyết săc tố cơ thể sẽ phải ñáp ứng với tình trạng thiếu máu ở hồi trê phi ... có sinh sản nhân tạo, bột giống của Tra ba sa ñược vớt trên sông Tiền sông Hậu (Nguyễn Văn Kiểm,2004). trưởng thành chỉ thấy trong ao nuôi, rất ít gặp trong ... nhau lên các chỉ tiêu sinh lý (tiêu hao oxy, ngưỡng oxy) của tra. - ðánh giá sự thay ñổi các chỉ tiêu huyết học, sự phục hồi tỉ lệ sống của Tra khi tiếp xúc với MG ở các...
 • 57
 • 363
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC TRỪ SÂU HOẠT CHẤT QUINALPHOS ĐẾN ĐỘ NHẠY CẢM CỦA MEN CHOLINESTERASE MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ CỦA CHÉP (CYPRINUS CARPIO) potx

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC TRỪ SÂU HOẠT CHẤT QUINALPHOS ĐẾN ĐỘ NHẠY CẢM CỦA MEN CHOLINESTERASE VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ CỦA CÁ CHÉP (CYPRINUS CARPIO) potx
... học- Đại học Cần Thơ (2012), volume 22a, 131-142. Nguyễn Trọng Hồng Phúc, 2009. Ảnh hưởng của Fenobucarb lên các chỉ tiêu huyết học, hoạt tính men cholinesterase (ChE) tăng trưởng của Chép ... concentrations of organophosphate insecticides. Aquat. Toxicol. 18, 101–104. Đỗ Thị Thanh Hương, 1997. Ảnh hưởng của Basudin 50EC lên sự thay đổi chỉ tiêu sinh lý huyết học của chép, ... chí Khoa học 2012:24a 167-178 Trường Đại học Cần Thơ 167 ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC TRỪ SÂU HOẠT CHẤT QUINALPHOS ĐẾN ĐỘ NHẠY CẢM CỦA MEN CHOLINESTERASE VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ CỦA CÁ CHÉP (CYPRINUS...
 • 12
 • 588
 • 0

Nghiên cứu tác dụng của thuốc Salamin đến một số chỉ tiêu huyết học, hoá sinh miễn dịch ở bệnh nhân ung thư phế quản đang xạ trị

Nghiên cứu tác dụng của thuốc Salamin đến một số chỉ tiêu huyết học, hoá sinh và miễn dịch ở bệnh nhân ung thư phế quản đang xạ trị
... [12], [15], [63].Chính vì vậy, một trong những vấn đề quan tâm của y học là tìm kiếm kết hợp các thuốc làm tăng sức chịu đựng của bệnh nhân, giảm tác dụng của TX. Các thuốc này có thể có khả ... nặng, chỉ số BMI.+ Đặc điểm YHCT.- Các chỉ số huyết học: số lợng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, hematocrit, hàm l-ợng hemoglobin, tỷ lệ bạch cầu đa nhân trung tính, lympho. - Các chỉ số hóa ... không làm biến đổi các chỉ số huyết học các chức năng gan thận của động vật thực nghiệm. Các bè gan cấu trúc bình thờng, không thấy thoái hoá tế bào gan. Cấu trúc ống thận cầu thận bình...
 • 74
 • 1,373
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ảnh hưởng của nitrite lên một số chỉ tiêu huyết học của cá lócảnh hưởng ô nhiễm môi trường rác thải sinh hoạt lên sức khỏe và một số chỉ tiêu sinh lí lên cộng đồng dân cư quanh bãi rác hưng đông thành phố vinhnghiên cứu sự biến đổi một số chỉ tiêu huyết học và hoá sinh máu sau chạy một số cự ly của nam sinh viên khoa giáo dục thể chất trường đại học vinhđịnh hướng phát triển hệ thống ngân hàng công thương việt nam và một số chỉ tiêu phát triển ngành ngân hàng công thương việt nam từ năm 2006 2010một số chỉ tiêu huyết học của cá lóc channa striatamột số đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty có ảnh hưởng tới việc sử dụng vốnNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015