1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Cao đẳng - Đại học >

70 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Kinh tế Vĩ mô (có đáp án)

70 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Kinh tế Vĩ mô (có đáp án)

70 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Kinh tế (có đáp án)

... Thị trường BĐS nhà ởD. Thị trưởng BĐS bảo tồn quốc gia, di sản văn hóa 70 câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: Theo dự thảo Thông tư của Ngân hàng nhà nước, thì gói hỗ trợ cho vay để mua, thuê, thuê ... 10C. 13D. 15 Câu 17: vào năm nào kinh tế Việt Nam chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa?A. 1975B. 1980C. 1986D. 1999 Câu 18: Việt ... năm 1997 là 15%, năm 1998 là 12%, ta nói:A. Nền kinh tế đang giảm lạm phátB. Nền kinh tế vẫn còn lạm phátC. Nền kinh tế giảm phátD. Cả A,B đúng Câu 50: thất nghiệp chu kỳ là loại thất nghiệp:A....
 • 15
 • 6,873
 • 12
680 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp THPT 2009 (có đáp án)

680 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp THPT 2009 (có đáp án)

... các loại môi trường sống chủ yếu của sinh vật là môi trườngA. trong đất, môi trường trên cạn, môi trường dưới nước.B. vô sinh, môi trường trên cạn, môi trường dưới nước.C. trong đất, môi trường ... hoá.3.Gen không phân mảnh có A. vùng mã hoá liên tục.B. đoạn intrôn. C. vùng mã hoá không liên tục.D. cả exôn và intrôn.4.Gen phân mảnh có A. có vùng mã hoá liên tục.B. chỉ có đoạn intrôn. C. ... môi trường nước ngọt, nước mặn.D. trong đất, môi trường trên cạn, môi trường dưới nước, môi trường sinh vật.578.Nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm A. tất cả các nhân tố vật lý hoá học của môi...
 • 68
 • 1,836
 • 1
Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kinh tế vĩ mô

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kinh tế

... mức giá không thay đổi so với giá trị ban đầu.MẪU ĐỀ THI KINH TẾ VĨ MÔ I HỌC KỲ I NĂM HỌC 2006-07 (Thời gian làm bài: 60 phút) Yêu cầu: Chọn 1 phương án trả lời đúng nhất từ mỗi câu hỏi sau ... trong nền kinh tế? a.Cả đầu tư và lãi suất thực tế sẽ tăng.b.Cả đầu tư và lãi suất thực tế sẽ giảmc.Cả đầu tư và lãi suất thực tế đều không thay đổid.Đầu tư sẽ tăng, nhưng lãi suất thực tế có ... suất thực tế sẽ tăng. b.Cả đầu tư và lãi suất thực tế sẽ giảm c.Cả đầu tư và lãi suất thực tế đều không thay đổi d.Đầu tư sẽ tăng, nhưng lãi suất thực tế có thể tăng, giảm hoặc không thay 39....
 • 13
 • 2,221
 • 6
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn quản trị học (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn quản trị học (có đáp án)

... trịc. Công việc d. Tất cả những câu trên54) Môi trường hoạt động của tổ chức là:a. Môi trường b. Môi trường ngànhc. Các yếu tố nội bộ d. Tất cả những câu trên55) Phân tích môi trường kinh ... một câu hỏi không liên quan đến vấn đề bạn đang trình bày, bạn sẽ:a. Làm như không nghe thấy b. Tất cả nhân viên gởi lại câu hỏi cho đến khi kết thúcc. Nói cho nhân viên ấy biết rằng câu hỏi ... lược tương lai43) Môi trường bên ngoài là môi trường tác động đến doanh nghiệp44) Môi trường giúp nhà quản trị nhận ra các thách thức đối với doanh nghiệp45) Khoa học công nghệ phát triển...
 • 5
 • 13,528
 • 293
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp án

... B. 1 C. 0 D. #N/A Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Trang 2 D. Không thể thực hiện được Câu 13. Trong Word, để gạch ngang một đoạn văn bản giống câu hỏi này, ta chọn thao ... D. Câu B, C đúng Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Trang 4 Câu 32. Trong Word để tạo mới 1 tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt nào A. Ctrl – O B. Ctrl – F C. File  New D. Câu ... về ở ô D4 là bao nhiêu khi copy công thức từ ô D3 xuống? Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Trang 8 A. #NAME? B. KHÔNG C. CÓ D. #VALUE! Câu 57. Trong Excel, với bảng dữ liệu...
 • 15
 • 55,456
 • 126
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi kinh tế và quản lý môi trường.pdf

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi kinh tế và quản lý môi trường.pdf

... luật pháp b. công cụ dựa vào tín ngưỡng tôn giáo, phong tục. c. công cụ luật pháp chính sách, công cụ kinh tế và công cụ giáo dục truyền thông môi trường. Phần 2: Câu hỏi đúng sai có ... c. Không dùng các công cụ kinh tế trong quản lý d. Không dùng biện pháp giáo dục tuyên truyền e. Cả a và d f. Cả a và b 4. Các công cụ trong quản lý nhà nước về môi trường gồm a. công cụ ... KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Phần 1: Lý thuyết trắc nghiệm Chương 1: Môi trường và phát triển 1. Môi trường theo định nghĩa của luật bảovệ môi trường Việt Nam được...
 • 12
 • 4,312
 • 11
Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn chi tiết máy (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn chi tiết máy (có đáp án)

... CÂU HỎI ÔN TẬPMÔN: CHI TIẾT MÁY.1. Mối ghép đinh tán là:a. Mối ghép tháo được.b. Mối ghép không tháo được.c. Mối ghép tháo được nhưng làm hỏng ... trơn không tốt & làm việc trong môi trường có hạt mài.b. bộ truyền kín, bôi trơn tốt & làm việc trong môi trường có hạt mài.c. bộ truyền hở, bôi trơn tốt & làm việc trong môi trường ... truyền hở, bôi trơn tốt & làm việc trong môi trường không có hạt mài.d. bộ truyền kín, bôi trơn không tốt & làm việc trong môi trường không có hạt mài.124. Dính răng xuất hiện ở bộ truyền:a....
 • 14
 • 4,315
 • 30
đề thi kinh tế vi mô (có đáp án) 16-k33

đề thi kinh tế vi (có đáp án) 16-k33

... ĐỀ 16ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ K 33Chọn câu đúng trong các câu a, b, c, d và đánh dấu X vào bảng trả lời Câu 1: Doanh nghiệp A sản xuất 97 sản phẩm có tổng ... sai Câu 26: Hàm sản xuất này có dạngA Năng suất giảm dần theo qui B Năng suất không đổi theo qui C Năng suất tăng dần theo qui D Không thể biết đượcDùng số liệu sau để trả lời các câu ... 20L-3L2+20 B Cả ba câu đều sai C -60L2+100L+100 D -30L3+100L-50L2 Câu 32: Qmax bằng:A Cả ba câu đều sai B 150 C 118,5 D 250 Câu 33: Thu nhập công chúng đang tăng, những yếu tố khác không đổi, vậy...
 • 4
 • 10,333
 • 436
đề thi kinh tế vi mô (có đáp án) 6-k33

đề thi kinh tế vi (có đáp án) 6-k33

... C Cả ba câu đều sai D 50 Câu 25: Mức thuế mà người tiêu dùng phải chịu trên mổi đơn vị lương là:A Cả ba câu đều sai B 30 C 25 D 50 Câu 26: Tổn thất kinh tế do thuế tạo ra là:A Cả ba câu đều ... theo qui B Năng suất không đổi theo qui C Không thể biết được D Năng suất tăng dần theo qui Câu 47: Để kết hợp sản xuất tối ưu thì vốn K bằng:A Cả ba đều sai B 143 C 250 D 190 Câu 48: ... ba câu đều sai C 2.000 D 5.000 Câu 16: Định phí trung bình AFC bằng:A AFC=5 B AFC=10 C Cả ba câu đều sai D AFC=6,67 Câu 17: Tổng chi phí TC bằng:A 2.500 B Cả ba câu đều sai C 3.000 D 2.800Câu...
 • 4
 • 2,748
 • 145
đề thi kinh tế vi mô (có đáp án) 11-k33

đề thi kinh tế vi (có đáp án) 11-k33

... thuế là:A 1.400 B Cả ba câu đều sai C 3.500 D 3.400 Câu 42: Tổn thất kinh tế do thuế tạo ra là:A 3000 B 1500 C 2500 D Cả ba câu đều saiDùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan.Hàm ... Pl=2; Pk=4; TC=5000 Câu 43: Hàm sản xuất này có dạngA Năng suất tăng dần theo qui B Năng suất giảm dần theo qui C Năng suất không đổi theo qui môD Không thể biết được Câu 44: Để kết hợp ... hoàn toàn câu nào sau đây chưa thể kết luận:A Doanh nghiệp kinh doanh thì luôn luôn có lợi nhuận B TR max khi MR=0 C Để có πmax doanh nghiệp luôn sản xuất tại Q có /Ep/>1 D Đường MC luôn cắt...
 • 4
 • 2,310
 • 99

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kinh tế vĩ môcâu hỏi trắc nghiệm ôn thi sinh học đại cương có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn quản trị học có đáp ántrac nghiem ly thuyet kinh te vi mo co dap ancâu hỏi trắc nghiệm về môn kinh tế vi môcâu hỏi trắc nghiệm đúng sai kinh tế vĩ môđề thi kinh tế vi mô có đáp ánbộ đề thi kinh tế vĩ mô có đáp áncác đề thi kinh tế vĩ mô có đáp ánđề thi kinh tế vi mô có đáp án uehđề thi kinh tế vi mô có đáp án ftumẫu đề thi kinh tế vĩ mô có đáp ántraac nghiem ly thuyet kinh te vi mo co dap an70 câu hỏi trắc nghiệm quan hệ kinh tế quốc tếBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM