Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex
... diện bán hàng nói riêng công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex. Hiệu quả của hoạt động tiêu thụ đợc quyết định bởi chính hoạt động của các đại diện bán hàng của công ty. 2IV. Kết cấu của ... nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex& quot;II. Mục tiêu của đề tàiMục tiêu của việc nghiên cứu ... công ty- Thực trạng và hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng của công ty CPTBXD Petrolimex- Những tồn tại trong hoạt động của các đại diện bán hàng Chơng 2: Những phơng hớng và giải pháp nâng...
 • 76
 • 612
 • 0

một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần thiết bị xăng dầu petrolimex

một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần thiết bị xăng dầu petrolimex
... " Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex& quot;II. Mục tiêu của đề tàiMục tiêu ... thụ nói chung và hoạt động của các đại diện bán hàng nói riêng công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex. Hiệu quả của hoạt động tiêu thụ đợc quyết định bởi chính hoạt động của các đại diện bán ... đại diện bán hàng và tác động của nó tới hoạt động tiêu thụ 1.2.1 Giới thiệu khái quát các đại diện bán hàng của công ty CPTBDX Petrolimex 1.2.1.1 Chức năng nhiệm vụ của các đại diện bán hàng Đối...
 • 63
 • 416
 • 0

Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần thiết bị xăng dầu petrolimex

Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần thiết bị xăng dầu petrolimex
... các đại diện bán hàng nói riêng công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex. Hiệu quả của hoạt động tiêu thụ đợc quyết định bởi chính hoạt động của các đại diện bán hàng của công ty. ... nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex& quot; II. Mục tiêu của đề tài Mục tiêu của việc nghiên cứu ... kinh tế kĩ thuật của công ty - Thực trạng và hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng của công ty CPTBXD Petrolimex - Những tồn tại trong hoạt động của các đại diện bán hàng Chơng 2: Những...
 • 76
 • 401
 • 0

Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex

Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex
... các đại diện bán hàng nói riêng công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex. Hiệu quả của hoạt động tiêu thụ đợc quyết định bởi chính hoạt động của các đại diện bán hàng của công ty. ... nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex& quot; II. Mục tiêu của đề tài Mục tiêu của việc nghiên cứu ... kinh tế kĩ thuật của công ty - Thực trạng và hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng của công ty CPTBXD Petrolimex - Những tồn tại trong hoạt động của các đại diện bán hàng Chơng 2: Những...
 • 76
 • 345
 • 1

một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các hiệp hội ngành hàng việt nam

một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các hiệp hội ngành hàng việt nam
... phạm pháp luật hiện hành điều chỉnh tổ chức, 7 Lê Hoàng Như Lý-Ả6- K40 - KTNT Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các hiệp hội ngành hàng Việt Nam hoạt động của ... x0 y0 w0 h0" alt="" Một so giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các hiệp hội ngành hàng Việt Nam Chương 2: Thực trạng hoạt động của các hiệp hội ngành hàng Việt Nam trong ... 70PC Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cùa các hiệp hội ngành hàng Việt Nam phẩm mà còn thông qua các buổi hội thảo, thông qua các hội chợ, triển lãm để các ...
 • 78
 • 468
 • 0

một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tđkt việt nam trong thời gian tới

một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tđkt ở việt nam trong thời gian tới
... sở đó đề ra những giải pháp phù hợp với điều kiện của Việt Nam2 Các Công ty do công ty mẹ sở hữu vốn dưới 50% gồm các công ty sản xuất thiết bị, các công ty công nghiệp phần mềm, các công ty ... VNTCT cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khíTCT cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khíTCT cổ phần Bảo hiểm dầu khíTCT cổ phần Vận tải dầu khí Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế dầu khí Công ty ... Thiết kế dầu khí Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Công ty cổ phần Dung dịch khoan và hoá phẩm dầu khí Công ty cổ phần phân đạm và hoá chất dầu khí Công ty cổ phần chứng khoán dầu khí31...
 • 42
 • 385
 • 0

Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Công ty cổ phần đường Bình ĐỊnh

Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ở Công ty cổ phần đường Bình ĐỊnh
... phẩm của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. CHƯƠNG 2 Phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đường Bình Đònh CHƯƠNG 3 Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty ... Quản trò doanh nghiệp – K50 Lớp : Quản trò doanh nghiệp – K50        KẾT CẤU ĐỒ ÁN CHƯƠNG 1 Một số vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động tiêu thụ sản phẩm ... Bảng Bảng p p hân tích tình hình doanh thu của Công ty qua các hình thức bán hân tích tình hình doanh thu của Công ty qua các hình thức bán %&'&#()* 5$&-&6378$...
 • 16
 • 346
 • 0

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Công trình Giao thông Hải Phòng.pdf

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Công trình Giao thông Hải Phòng.pdf
... về hiệu quả sản xuất kinh doanh. Phần II: Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Công trình Giao thông Hải Phòng. Phần III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất ... tế tại công ty em sẽ vận dụng lý thuyết nêu trên để phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Qua đó đánh giá đƣợc hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Công trình ... phục vụ hoạt động của doamh nghiệp về mặt kinh phí, cơ sở vật chất, quản lý vật tƣ, tài sản của Công ty. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại CT CP Công trình...
 • 77
 • 671
 • 1

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của APL Hà Nội trong nền kinh tế thị trường.doc

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của APL Hà Nội trong nền kinh tế thị trường.doc
... kịp thời đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.CHƯƠNG 3CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANHCỦA CÔNG TY APL HÀ NỘI3.1. Dự ... vụ hoạt động của doanh nghiệp :Nâng cao hiệu quả kinh doanh chính là phải nâng cao hiệu quả của tất cả các hoạt động của một quá trình kinh doanh. Đó cũng là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên của ... (STL): Là một hãng container có đăng kí hoạt động tại Singapore. Đại lý tại Việt Nam cho STL là INFACON – một Công ty con đã được cổ phần hóa của công ty VICONSHIP Hải Phòng. Hoạt động của STL...
 • 82
 • 671
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp nuôi trồng thủy sản kiến thụybiện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh tiền giang đến 2015hiệu quả hoạt động kinh doanh và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thơng mạimột số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệpthực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tmột số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xây dựng cầu đường 75Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ