1. Trang chủ >
 2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
 3. Hóa học >

Bài tập trắc nghiệm hóa học THPT

1000 bài tập TRẮC NGHIỆM HOÁ học  THPT

1000 bài tập TRẮC NGHIỆM HOÁ học THPT

... 1000 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC - THPT. Chương 2BẢNG TUẦN HOÀN VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC Câu 52 : Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố hoá học được sắp xếp dưới ... nguyên tử.B. thuyết cấu tạo phân tử.C. Thuyết cấu tạo hoá học. D. định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Câu 53 : Các nguyên tố hoá học trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo nguyên tắc :A. ... AgNO3/NH3 trong ống nghiệm, có đun nóng nhẹ :A. Có chất bột màu đen ở đáy ống nghiệm. B. Có chất rắn màu trắng bạc ở đáy ống nghiệm. C. Có chất rắn vàng nhạt ở đáy ống nghiệm. D. Có lớp sáng...
 • 185
 • 915
 • 8
Bài tập trắc nghiệm hóa học (THPT) dùng tự ôn thi tốt nghiệp và luyện thi vào đại học-cao đẳng

Bài tập trắc nghiệm hóa học (THPT) dùng tự ôn thi tốt nghiệp và luyện thi vào đại học-cao đẳng

... Bài tập trắc nghiệm hoá học trung học phổ thông(Dùng tự ôn thi tốt nghiệp và luyện thi vào đại học - cao đẳng)3A. CaCO3 + NaCl B. NaCl tinh ... C2H6B. CH3CHOC. C2H4D. C2H25. Bài tập về nhận biết chấtĐể làm tốt loại bài tập này, cần : Nắm vững tính chất vật lí và tính chất hoá học của chất cần nhận biết. Dùng phản ứng đặc ... H2SO4 đặc, nóng B. FeS + H2SO4 D. AlCl3 + H2O 4. Bài tập về điều chế tổng hợp chấtHãy làm quen với các dạng bài tập hay gặp.Ví dụ 15.Có thể điều chế dung dịch Ba(OH)2 bằng...
 • 157
 • 1,056
 • 13
Tài liệu 1000 Bài tập trắc nghiệm hoá học - THPT ppt

Tài liệu 1000 Bài tập trắc nghiệm hoá học - THPT ppt

... chức trở lên. D. Có hai nhóm chức đầu mạch phản ứng được với nhau. 3 1000 Bài tập trắc nghiệm hoá học - THPT. 152 Câu 854. Kim loại có tỉ khối nhỏ nhất là : A. Na B. Hg C. Li ... hoá học. B. lí học. C. cơ học. D. Cả A, B, C. Câu 883. Một loại đồng thau chứa 60% Cu và 40% Zn. Hợp kim này có cấu tạo bằng tinh thể hợp chất hoá học đồng và kẽm. Xác định công thức hoá học ... AgNO3/NH3 trong ống nghiệm, có đun nóng nhẹ : A. Có chất bột màu đen ở đáy ống nghiệm. B. Có chất rắn màu trắng bạc ở đáy ống nghiệm. C. Có chất rắn vàng nhạt ở đáy ống nghiệm. D. Có lớp sáng...
 • 184
 • 477
 • 1
Tài liệu 1000 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC - THPT. ppt

Tài liệu 1000 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC - THPT. ppt

... nguyên tố hoá học nào sau đây có tính chất hoá học giống nhau nhất ?A. Na, Mg1000 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC - THPT. Câu 794. Protein trong lòng trắng trứng có chứa nguyên tố :A. lưu huỳnh.B. ... hoá học dạng :A. HXB. H2XC. H3XD. H4XCâu 82 : Nguyên tố có tính chất hoá học tương tự canxi :A. NaB. KC. BaD. AlCâu 83 : Cặp nguyên tố hoá học nào sau đây có tính chất hoá học ... CaH2 ).D. kim loại kiềm thổ luôn có số oxi hoá +2.Chương 4PHẢN ỨNG HOÁ HỌCCâu 131 : Trong hoá học vô cơ, phản ứng hoá học nào có số oxi hoá của các nguyên tố luôn không đổi ?A. Phản ứng hoá...
 • 185
 • 544
 • 1
Bài tập trắc nghiệm hóa học THPT

Bài tập trắc nghiệm hóa học THPT

... Na2SO4 vừa đủ D. Dung dịch K2CO3 vừa đủ. 7. Bài tập về đồng vị, đồng đẳng và đồng phân Cần phân biệt các khái niệm trên để làm tốt loại bài tập này. Ví dụ 26. Nguyên tố magie có các nguyên ... tính chất hoá học nhng hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 C. Đồng đẳng là những chất có cùng tính chất hoá học và vật lí D. Đồng đẳng là những chất có cùng tính chất hoá học nhng tính chất ... khỏi nhau. Phơng pháp hoá học : Dùng phản ứng thích hợp chuyển dần các thành phần của hỗn hợp sang dạng trung gian, rồi từ dạng trung gian này lại dùng phản ứng hoá học để chuyển sang dạng ban...
 • 156
 • 433
 • 0
Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 1)

Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 1)

... LIÊN KẾT HÓA HỌC37. các loại liên kết hóa học: o liên kết ion → hợp chất iono liên kết cộng hóa trị:• liên kết cộng hóa trị có cực ( phân cực) → hợp chất có cực• liên kết cộng hóa trị ... CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC27. phân loại chu kì:o chu kì nhỏ: 1,2,3o chu kì lớn: 4,5,6,728. xác định nhóm :o STT nhóm = số e hóa trịo STT chu kì = số lớp eo STT nhóm A = số e hóa trị = số e ... phương: ρ= 74%*****************************************VẤN ĐỀ 6: PHẢN ỨNG HÓA HỌC- TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG- CÂN BẰNG HÓA HỌC42. các khái niệm về phản ứng oxh- khử: ( pứ thay đổi soh)• Chất khử: là...
 • 29
 • 900
 • 5
Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 2)

Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 2)

... Ag+, dd Pb2+→AgCl, PbCl2↓ trắngQuì tím ẩm Hóa đỏNH3Khói trắngNH3 + HCl → NH4ClNH3(mùi khai)Quì tím ẩm Hóa xanhphenolphtalein Hóa HồngHCl đặcKhói trắngNH3 + HCl → NH4ClDd ... chất màu xanh thẫm [Cu(NH3)4](OH)2NO ( không màu)Không khí Hóa nâu2NO + O2 →2 NO2NO2 ( nâu đỏ)Quì tím ẩm Hóa đỏChất cần NB Thuốc thử Dấu hiệu- Phương trình phản ứngLàm lạnhMàu ... 2H2OCu +2H2SO4(đ, nóng) → CuSO4 + 2SO2↑ + 2H2ODung dịch BazơQuì tím Hóa xanhDung dịch phenolphtalein Hóa hồngMuối sunfatDd muối Ba↓trắng BaSO4BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓+...
 • 39
 • 1,286
 • 5
Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 1+tập 2+tập 3) Full

Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 1+tập 2+tập 3) Full

... KẾT HÓA HỌC 37. các loại liên kết hóa học: o liên kết ion  hợp chất ion o liên kết cộng hóa trị:  liên kết cộng hóa trị có cực ( phân cực)  hợp chất có cực  liên kết cộng hóa ... phương: = 74% ***************************************** VẤN ĐỀ 6: PHẢN ỨNG HÓA HỌC- TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG- CÂN BẰNG HÓA HỌC 42. các khái niệm về phản ứng oxh- khử: ( pứ thay đổi soh)  Chất khử: ...  v  45. cân bằng hóa học: đối với pứ thuận nghịch: A + B  C + D  cân bằng động: vt=vn = ( Vbị chiếm / V mạng ) .100%  chất pứ không chuyển hóa hoàn toàn thành sản phẩm...
 • 90
 • 1,235
 • 3
Bài tập trắc nghiệm hóa học

Bài tập trắc nghiệm hóa học

... Y làA. 54 g. B. 64 g. C. 27 g. D. 81 g.Câu 9: Hoà tan hết 7,08 gam hỗn hợp 2 kim loại X; Y có hóa trị không đổi vào dung dịch HNO3 thu được 0,05 mol NO duy nhất. Khối lượng muối khan thu ... Al vào nước thu được dung dịch X, 5,376 lít H2 (đktc) và 3,51 gam chất rắn không tan. Nếu oxi hóa m gam X cần bao nhiêu lít khí Cl2 (đktc)?A. 9,968 lít B. 8,624 lít C. 9,520 lít D. 9,744 ... gam kim loại Al tan hoàn toàn trong dd H2SO4 loãng thu được V1 lít khí H2. Trong một thí nghiệm khác, cho m gam Al tan hoàn toàn trong dd HNO3 thu được V2 (lít) hỗn hợp Y khí NO2...
 • 8
 • 3,235
 • 73
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN

... Br2, dung dịch KMnO4. D. dung dịch KOH, CaO, nước Br2.[<br>]Cho phương trình hoá học của phản ứng tổng hợp amoniac N2 (k) + 3H2 (k) t0, xt 2NH3 (k) Khi tăng nồng độ ... trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loạiA. K. B. Na. C. Ba. D. Fe.[<br>]Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?A. Al tác dụng với...
 • 5
 • 12,592
 • 359

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập kiến thức và luyện giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học thptbài tập trắc nghiệm hóa họcbài tập trắc nghiệm hoá họcbài tập trắc nghiệm hóa học 12bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10bài tập trắc nghiệm hóa học 11phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa họchướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm hóa họccẩm nang giải bài tập trắc nghiệm hóa họcbài tập trắc nghiệm hóa học 11 chương 1bài tập trắc nghiệm hóa học đại cươngbài tập trắc nghiệm hóa học 8bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 8bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 9bài tập trắc nghiệm hóa học 10Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP