1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Quản trị kinh doanh >

hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại công ty du lịch dịch vụ hà nội

Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại công ty du lịch dịch vụ Hà nội.DOC

Hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại công ty du lịch dịch vụ nội.DOC

... vực sản xuất, dịch vụ khác. Chơng II Thực trạng về công tác tôt chức, quản đối với lao động hớng dẫn viên chất l-ợng chơng trình du lịch tại Công ty Du lịch Dịch vụ Nội. 2.1.Khái ... kinh doanh của Công ty Du lịch Dịch vụ Nội (Hà Nội Toserco) 2.1. 1. Sự ra đời của Công ty Du lịch Dịch vụ Nội. 2.1. 1. 1. Sự ra đời. Nội Toserco là một công ty du lịch đã tạo đợc ... thuộc UBND Thành phố Nội, chịu sự quản nhà nớc về du lịch của tổng cục Du lịch Việt Nam sở du lịch Nội. Lịch sử hình thành phát triển của Công ty có thể đợc chia thành các giai...
 • 64
 • 1,094
 • 7
hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại công ty du lịch dịch vụ hà nội

hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại công ty du lịch dịch vụ nội

... thựctập tại công ty du lịch dịch vụ nội, tác giả đã chọn đề tài Hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động hớng dẫn nhằm nâng cao chất lợng chơng trình du lịch tại công ty du lịch dịch vụ ... công tác tổ chức, quản đối với lao động hớng dẫn chất lợng chơng trình du lịch tại công ty du lịch dịch vụ nội. Chơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lao ... kinh doanh của Công ty Du lịch Dịch vụ Nội (Hà Nội Toserco) 2.1. 1. Sự ra đời của Công ty Du lịch Dịch vụ Nội. 2.1. 1. 1. Sự ra đời. Nội Toserco là một công ty du lịch đã tạo đợc...
 • 54
 • 406
 • 0
Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng chương trìh du lịch tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội

Hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng chương trìh du lịch tại công ty du lịch dịch vụ Nội

... tập tại công ty du lịch dịch vụ nội, tác giả đã chọn đề tài Hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động hớng dẫn nhằm nâng cao chất lợng chơng trình du lịch tại công ty du lịch dịch vụ ... trạng công tác tổ chức, quản đối với lao động hớng dẫn chất lợng chơng trình du lịch tại công ty du lịch dịch vụ nội. Chơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản ... vực sản xuất, dịch vụ khác. Chơng II Thực trạng về công tác tôt chức, quản đối với lao động hớng dẫn viên chất l-ợng chơng trình du lịch tại Công ty Du lịch Dịch vụ Nội. 2.1.Khái...
 • 64
 • 469
 • 0
Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động đối với hướng dẫn viên tại Công ty cổ phần du lịch thanh niên thành phố Hồ Chí Minh

Hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động đối với hướng dẫn viên tại Công ty cổ phần du lịch thanh niên thành phố Hồ Chí Minh

... đề+ Chương trình du lịch công vụ MICE+ Chương trình du lịch tàu thuỷ+ Chương trình du lịch tôn giáo, tín ngưỡng+ Chương trình du lịch sinh thái+ Chương trình du lịch thể thao, khám phá ... cuộc hành trình du lịch, đảm bảo việc tổ chức thực hiện chương trình du lịch theo hợp đồng du lịch đã ký kết của công ty với khách du lịch. 1.4.3 Đặc điểm của lao động hướng dẫn: Lao động hướng ... chương trình của công ty. 1.5 Khái niệm về công tác tổ chức quản lao động đối với hướng dẫn viên: Với tư cách là một trong những chức năng cơ bản của quản trị thì công tác tổ chức và...
 • 63
 • 685
 • 2
Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động đối với hướng dẫn viên tại Công ty cổ phần du lịch thanh niên thành phố Hồ Chí Minh

Hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động đối với hướng dẫn viên tại Công ty cổ phần du lịch thanh niên thành phố Hồ Chí Minh

... luận chung về công tác tổ chức quản lao động đối với hướng dẫn viên chất lượng chương trình du lịch. Chương 2: Thực trạng về công tác tổ chức quản lao động đối với hướng dẫn ... ảnh hưởng của công tác tổ chức quản đối với hướng dẫn viên đến chất lượng chương trình du lịch. Công tác tổ chức quản lao động của Công ty cổ phần du lịch thanh niên thành phố Hồ Chí ... viên chất lượng chương trình du lịch tại Công ty cổ phần du lịch thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động đối với hướng...
 • 64
 • 633
 • 0
Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động đối với hướng dẫn viên .doc

Hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động đối với hướng dẫn viên .doc

... luận chung về công tác tổ chức quản lao động đối với hướng dẫn viên chất lượng chương trình du lịch. Chương 2: Thực trạng về công tác tổ chức quản lao động đối với hướng dẫn ... viên chất lượng chương trình du lịch tại Công ty cổ phần du lịch thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động đối với hướng ... & KHÁCH SẠNCHƯƠNG 1CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI HƯỚNG DẪN VIÊN VÀ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 1.1 Khái niệm về du lịch: Hoạt động du lịch đã có nguồn...
 • 64
 • 770
 • 3
Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động đối với hướng dẫn viên nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại Công ty cổ phần du lịch thanh niên thành phố Hồ Chí Minh

Hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động đối với hướng dẫn viên nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại Công ty cổ phần du lịch thanh niên thành phố Hồ Chí Minh

... luận chung về công tác tổ chức quản lao động đối với hướng dẫn viên chất lượng chương trình du lịch. Chương 2: Thực trạng về công tác tổ chức quản lao động đối với hướng dẫn ... viên chất lượng chương trình du lịch tại Công ty cổ phần du lịch thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động đối với hướng ... vụ đó19còn nhiều hạn chế nên tôi chỉ nghiên cứu về sự ảnh hưởng của công tác tổ chức quản đối với hướng dẫn viên đến chất lượng chương trình du lịch. Công tác tổ chức quản lao động...
 • 59
 • 490
 • 3
Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động đối với hướng dẫn viên nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại Công ty cổ phần du lịch thanh niên thành phố Hồ Chí Minh

Hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động đối với hướng dẫn viên nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại Công ty cổ phần du lịch thanh niên thành phố Hồ Chí Minh

... khích người lao động 28 Chương 2: Thực trạng về công tác tổ chức quản lao động đối với hướng dẫn viên chất lượng chương trình du lịch tại Công ty cổ phần du lịch thanh niên thành phố ... đông.29 Chương 1: Cơ sở luận về công tác tổ chức quản lao động đối với hướng dẫn viên chất lượng chương trình du lịch 1.1 Khái niệm về du lịch: Hoạt động du lịch đã có nguồn gốc hình thành ... chương trình du lịch được thực hiện trên hai phương diện đó là: chất lượng thiết kế chương trình chất lượng thực hiện chương trình. Về chủng loại giá cả của chương trình du lịch của công ty...
 • 59
 • 626
 • 1
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động đối với hướng dẫn viên

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động đối với hướng dẫn viên

... pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động đốivới hướng dẫn viên.3.1. Mục tiêu, phương hướng phát triển của công ty du lịch dịch vụ nội. 3.1. KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG ... độ phục vụ vui vẻ, nhiệt tình, chu đáo Có như vậy mới nâng cao được chất lượng phục vụ, chất lượng của chương trình du lịch. 3.4. Đề xuất khác với công ty du lịch dịch vụ nội. Về công tác nghiên ... hoạt động của công ty. Bộ phận điều hành hướng dẫn lànhân tố thực hiện kết thúc chu trình hoạt động đó. Chính vì lẽ đó, nhằm nâng cao thái độ phục vụ khách du lịch chất lượng chương trình...
 • 16
 • 339
 • 0
Tài liệu luận văn: Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động đối với hướng dẫn viên tại Công ty cổ phần du lịch thanh niên thành phố Hồ Chí Minh pptx

Tài liệu luận văn: Hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động đối với hướng dẫn viên tại Công ty cổ phần du lịch thanh niên thành phố Hồ Chí Minh pptx

... hành trình du lịch, đảm bảo việc tổ chức thực hiện chương trình du lịch theo hợp đồng du lịch đã ký kết của công ty với khách du lịch. 1.4.3 Đặc điểm của lao động hướng dẫn: Lao động hướng ... của tổ chức cả về mặt số lượng chất lượng. Không một hoạt động nào của tổ chức có thể hoạt động có hiệu quả nếu thiếu công tác quản tổ chức quản lao động, nó là bộ phận cấu thành ... cứ vào mục đích chuyến đi loại hình du lịch: + Chương trình du lịch nghỉ ngơi, giải trí chữa bệnh + Chương trình du lịch theo chuyên đề + Chương trình du lịch công vụ MICE + Chương trình...
 • 65
 • 481
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số biện pháp đổi mới quản lí hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề ở trường cnkt quy nhơn tỉnh bình định trong giai đoạn hiện nayquy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tôxây dựng và sử dụng hệ thống bài tập nhằm nâng cao chất lượng dạy học chương động lực học chất điểm vật lý 10 chương động họctổ chức và quản lý công tác văn thưtổ chức và quản lý công tác lưu trữtổ chức và quản lý công tác thư việnNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ