1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Thạc sĩ - Cao học >

Tài liệu NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG CÂY THẤP TRÊN NÚI CAO VÙNG GIÁP RANH GIỮA VƯỜN QUỐC GIA BI DOUP- NÚI BÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM SẢN, TỈNH KHÁNH HOÀ pdf

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG CÂY THẤP TRÊN NÚI CAO VÙNG GIÁP RANH GIỮA VƯỜN QUỐC GIA BI DOUP- NÚI BÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM SẢN, TỈNH KHÁNH HOÀ

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG CÂY THẤP TRÊN NÚI CAO VÙNG GIÁP RANH GIỮA VƯỜN QUỐC GIA BI DOUP- NÚI BÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM SẢN, TỈNH KHÁNH HOÀ

... NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG CÂY THẤP TRÊN NÚI CAO VÙNG GIÁP RANH GIỮA VƯỜN QUỐC GIA BI DOUP- NÚI BÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM SẢN, TỈNH ... NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG CÂY THẤP TRÊN NÚI CAO VÙNG GIÁP RANH GIỮA VƯỜN QUỐC GIA BI DOUP- NÚI BÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM SẢN, TỈNH ... cấu trúc rừng cây thấp trên núi cao vùng giáp ranh giữa Vườn Quốc gia Bi Doup- Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm sản, tỉnh Khánh Hòa”. Đề tài được thực...
 • 50
 • 667
 • 0
Tài liệu NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG CÂY THẤP TRÊN NÚI CAO VÙNG GIÁP RANH GIỮA VƯỜN QUỐC GIA BI DOUP- NÚI BÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM SẢN, TỈNH KHÁNH HOÀ pdf

Tài liệu NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG CÂY THẤP TRÊN NÚI CAO VÙNG GIÁP RANH GIỮA VƯỜN QUỐC GIA BI DOUP- NÚI BÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM SẢN, TỈNH KHÁNH HOÀ pdf

... NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG CÂY THẤP TRÊN NÚI CAO VÙNG GIÁP RANH GIỮA VƯỜN QUỐC GIA BI DOUP- NÚI BÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM SẢN, TỈNH ... NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG CÂY THẤP TRÊN NÚI CAO VÙNG GIÁP RANH GIỮA VƯỜN QUỐC GIA BI DOUP- NÚI BÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM SẢN, TỈNH ... cấu trúc rừng cây thấp trên núi cao vùng giáp ranh giữa Vườn Quốc gia Bi Doup- Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm sản, tỉnh Khánh Hòa”. Đề tài được thực...
 • 50
 • 521
 • 0
Tài liệu Nghiên cứu một số đặc điểm của điện thế kích thích thính giác (brain auditory evoked otentials - BAEP) ở trẻ em bình thường từ 10 đến 14 tuổi ppt

Tài liệu Nghiên cứu một số đặc điểm của điện thế kích thích thính giác (brain auditory evoked otentials - BAEP) ở trẻ em bình thường từ 10 đến 14 tuổi ppt

... trạng bệnh lý đợc đồng bộ [10]. Tại một số labo trong ngoài nớc đã bắt đầu công bố những số liệu về BAEP. Tuy nhiên, hầu hết các số liệu này đợc nghiên cứu trên ngời trởng thành (từ 20 tuổi ... Kết quả nghiên cứu ở bảng 3, 5 cho thấy không có sự khác bi t về thời gian tiềm tàng khoảng cách giữa các sóng BAEP ở cả tai phải tai trái trên cả nam nữ (p > 0,05). Do thời gian ... cách giữa các sóng cũng không có sự khác bi t. Kết quả này cũng tơng tự nh kết quả nghiên cứu trên nhóm tuổi trởng thành của Hà Lan Phơng, Trơng Công Định Lê Bá Thúc [3], [4]. Từ các số liệu...
 • 6
 • 544
 • 4
Tài liệu NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, DỊCH TỄ HỌC CỦA SÁN LÁ TUYẾN TỤY EURYTREMA SPP KÝ SINH Ở TRÂU, BÒ, DÊ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ potx

Tài liệu NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, DỊCH TỄ HỌC CỦA SÁN LÁ TUYẾN TỤY EURYTREMA SPP KÝ SINH Ở TRÂU, BÒ, DÊ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ potx

... Pancreaticum. Key words: Eurytrema pancreaticum, intensity of infection, necropsy Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, dịch tễ học của sán lá tuyến tụy bi n pháp phòng trừ  ... 8S 4 $0) M%\7=>N Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, dịch tễ học của sán lá tuyến tụy bi n pháp phòng trừ " 4; c )  $ "; ... 1. Tỷ lệ cường độ nhiễm Eurytrema spp qua mổ khámTrâu Bò Dê Vùng nghiên cứu Số kiểm tra (con) Số nhiễm (con) Tỷ lệ (%) Cường độ (Min - Max) Số kiểm tra (con) Số nhiễm...
 • 7
 • 633
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi trạng thái IIA tại huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi trạng thái IIA tại huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên

... số cây theo cấp chiều cao. + Phân bố loài cây theo cấp chiều cao. - Đặc điểm cấu trúc sinh khối tầng cây gỗ- Đề xuất một số giải pháp3.4. Phương pháp nghiên cứu 3.4.1. Nghiên cứu tài liệu Nghiên ... Tầng cây cao trên một ô tiêu chuẩn vào khoảng 72 - 80 (cây/ OTC). Số cây phân bố ở các OTC đồng đều, thấp nhất là 72 cây cao nhất là 80 cây/ OTC. Cây gỗ ở sườn núi có mật độ cao nhất mật độ cây ... tính xác định được đặc điểm cấu trúc rừng đề xuất được một số giải pháp nhằm phục hồi rừng ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.Vì vậy, cần có 1 nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi tại...
 • 57
 • 1,735
 • 1
Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc của rừng phục hồi trạng thái IIB tại huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc của rừng phục hồi trạng thái IIB tại huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

... nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tổ thành sinh thái mật độ cây gỗ tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 4.1.1. Kết quả nghiên cứu về cấu trúc tầng cây gỗ Cấu trúc tổ thành đề cập đến sự tổ hợp mức ... hành nghiên cứu: Từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2012.3.3. Nội dung nghiên cứu - Đặc điểm cấu trúc tổ thành mật độ cây gỗ + Cấu trúc tổ thành sinh thái, mật độ tầng cây gỗ.+ Đánh giá chỉ số đa ... thếtham gia vào công thức tổ thành. Mật độ cây lớn nhất là 488 cây/ ha thấp nhất là 428 cây/ ha.Hình 4.01. Bi u đồ số loài cây ưu thế tổng số loài theo OTCthái rừng IIB ở huyện Đại Từ, tỉnh...
 • 52
 • 895
 • 1
Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi trạng thái rừng IIA tại xã quân chu, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi trạng thái rừng IIA tại xã quân chu, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

... rằng đa số loài cây cấu trúc đường kính chiều cao giống với cấu trúc tương ứng của lâm phần, đồng thời cấu trúc của loài cũng có những bi n động. Về nghiên cứu định lượng cấu trúc rừng thì ... dung nghiên cứu 3.3.1. Đặc điểm cấu trúc tổ thành mật độ cây gỗ - Cấu trúc tổ thành sinh thái, mật độ tầng cây gỗ.- Đánh giá sự bi n động thành phần loài giữa các nhóm cây. - Đánh giá chỉ số ... về cấu trúc tầng cây gỗ Cấu trúc tổ thành mật độ của tầng cây cao trong rừng một chỉ tiêu quan trọng trong lâm phần của cây rừng. Đối tượng được bàn đến khi nghiên cứu cấu trúc tổ thành...
 • 51
 • 2,064
 • 2
Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi trạng thái rừng IIB tại huyện định hóa,thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi trạng thái rừng IIB tại huyện định hóa,thái nguyên

... trong quần hợp cây gỗ.- Đặc điểm cấu trúc đứng + Phân bố số cây theo cấp chiều cao. + Phân bố loài cây theo cấp chiều cao. - Đặc điểm cấu trúc sinh khối tầng cây gỗ- Đề xuất một số giải phápBKLML3.4.1. ... Kết quả nghiên cứu về cấu trúc tầng cây gỗ Cấu trúc tổ thành đề cập đến sự tổ hợp mức độ tham gia tổ hợp củacác loài cây trong lâm phần. Đối tượng bàn đến khi nghiên cứu cấu trúc tổ thành là ... Nguyên.- Thời gian tiến hành nghiên cứu: Từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2012.&IJ- Đặc điểm cấu trúc tổ thành mật độ cây gỗ + Cấu trúc tổ thành sinh thái, mật độ tầng cây gỗ.+...
 • 54
 • 993
 • 0
Điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất bưởi và nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây bưởi đầu dòng tại xã đại minh  huyện yên bình – tỉnh yên bái

Điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất bưởi nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây bưởi đầu dòng tại xã đại minh huyện yên bình – tỉnh yên bái

... không ổn định không đồng đều giữu các địa phương trong vùng. - Vùng cam quýt đồng bằng sông Cửu LongBao gồm các tỉnh như: Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Vĩnh Long,… vùng đồng bằng sông ... phục được những trở ngại trên thì vùng trung du miền núi phía Bắc sẽ trở thành vùng sản xuất quan trọng với cam quýt nói riêng cây ăn quả nói chung.Theo só liệu bảng 2.4 đến năm 2005, ... Bắc như: Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Thái Nguyên… Khu vực này nằm sát vùng Á nhiệt đới, chủ yếu là vùng núi cao có độ cao so với mặt bi n trên 300m cho nên khí...
 • 66
 • 1,078
 • 4
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của rầy nâu và khả năng khống chế rầy của thiên địch trên đồng ruộng vụ xuân năm 2011 Tại Hải Hậu - Nam Định

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của rầy nâu khả năng khống chế rầy của thiên địch trên đồng ruộng vụ xuân năm 2011 Tại Hải Hậu - Nam Định

... bi n pháp phòng chống nhóm rầy chích hút thân lúa một cách thích hợp có hiệu quả, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của rầy nâu ... màn, hộp nhựa…2.2. Nội dung nghiên cứu 2.2.1. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của rầy nâu hại lúa làm cơ sở nghiên cứu đề xuất bi n pháp phòng trừ.-Thời gian phát dục các pha: trứng, ... rầy hại thân thiên địch phổ bi n trên lúa vụ xuân 2011 tại Hải Hậu – Nam Định.- Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của nhóm rầy hại thân lúa. - Đánh giá ảnh hưởng của một số bi n pháp canh...
 • 54
 • 1,167
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học và biện pháp kỹ thuật trồng cây bò khai erythropalum scanden blume tại tỉnh thái nguyên bắc kạnnghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh viêm phổi ở lợn do mycoplasma tại một số vùng phụ cận hà nội và biện pháp phòng trịluận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản tôm hùm nước ngọt trong điều kiện nuôi tại bắc ninhnghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn oryza sativa l var japonica trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả hoáxạ trị gia tốc đồng thời ung thư hạ họngthanh quản giai đoạn iiiivb không mổ được tại bệnh viện knghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cam canh trồng tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giangnghiên cứu một số đặc điểm đông cầm máu ở một số thể bệnh trong hội chứng tăng sinh tuỷ mạn tính tại bệnh viện bạch mainghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân tả có biến chứng tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương 102007 52009nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn bò nuôi tại tỉnh đăk lăknghiên cứu một số đặc điểm sinh học cá bống cát trắng glossogobius sparsipapillus tại hồ lắk và thử nghiệm sinh sảnnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ yếu tố gây bệnh của vi khuẩn e coli trong hội chứng tiêu chảy ở bê nghé tại sơn la và thử nghiệm phác đồ điều trịnghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh thái và biện pháp phòng trừ rầy nâu hại lúa nilaparvata lugens stal có hiệu quả tại thủ thừa long annghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ tình trạng kháng insulin và hiệu quả can thiệp ở người cao tuổi mắc hội chứng chuyển hóanghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản nhân tạo và công nghệ sản xuất giống tôm he chân trắng litopenaeus vannamei boone 1931chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP