1. Trang chủ >
 2. Tài Chính - Ngân Hàng >
 3. Kế toán - Kiểm toán >

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ HTKK 3 0 2 (DÙNG CHO NGƯỜI NỘP THUẾ)

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ HTKK 3.0.2 (DÙNG CHO NGƯỜI NỘP THUẾ)

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KHAI THUẾ HTKK 3.0.2 (DÙNG CHO NGƯỜI NỘP THUẾ)

... toán năm 20 1 0 sẽ có hai biểu thuế tài nguyên (từ HTKK2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng v3 .0. 2 1 03 / 147 tháng 06 / 20 1 0 trở về trước và từ tháng 7/ 20 1 0 trở đi). Vì vậy biểu thuế từ tháng 7/ 20 1 0 trở đi ... thuế tài nguyên mẫu 03 / TAIN HTKK2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng v3 .0. 2 1 02 /147 Các chỉ tiêu cần nhập o Chỉ tiêu “Địa điểm khai thác tài nguyên” cho nhập trên form khai chi tiết tờ khai. ... trước năm 20 0 8 thì biểu thuế tài nguyên sẽ theo danh mục cũ trước tháng 05 / 20 0 8  Đối với quyết toán năm 20 0 8 sẽ có hai biểu thuế tài nguyên (từ 05 / 20 0 8 trở về trước và sau tháng 05 / 20 0 8). Vì...
 • 147
 • 1,129
 • 0
Tài liệu Hướng dẫn tạo hiệu ứng đồng hồ đếm ngược trong powerpoint doc

Tài liệu Hướng dẫn tạo hiệu ứng đồng hồ đếm ngược trong powerpoint doc

... hồ đếm ngược ngay trên Power Point 20 03 bằng các hiệu ứng của nó. Mời thấy cô tham khảo dưới đâyBước 1: đầu tiên ta tạo một đồng hồ để đếm các số 0, 1, 2, Vào AutoShapes, Chọn Stars and Banners, ... dạng cho các hình để tăng phần sinh động. Riêng các hình có số 0, 1, 2, 3, 4, 5 ta tô màu đỏ để biểu thị đây là những giây cuối cùng.Tạo thêm một hình nữa và đánh chữ “Thời gian”Bước 2: Tạo ... Chào quý thầy cô !Trong quá trình giảng dạy, để tạo hứng thú cho học sinh, các thầy cô thường tổ chức cho học sinh tham gia các trò chơi học tập bằng các hình thức khác nhau...
 • 4
 • 3,215
 • 19
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ HTKK 3.1.6 (DÙNG CHO NGƯỜI NỘP THUẾ)

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KHAI THUẾ HTKK 3.1.6 (DÙNG CHO NGƯỜI NỘP THUẾ)

... HTKK2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng v3.1.6 1 13/ 181 o Chỉ tiêu [27 ]: mặc định bằng 48 .00 0 .00 0, cho phép sửa o Chỉ tiêu [31 ]: • Nếu [22 ] - [26 ] > 0 thì [31 ]= [22 ] – [26 ] • Nếu [22 ] - [26 ] ... > 12/ 20 1 1) o Chỉ tiêu [33 ] = [34 ] + [35 ] + [36 ] o Chỉ tiêu [37 ] = [ 32 ] * [24 ] / [22 ] * 50% , cho phép sửa o Chỉ tiêu [38 ] = [ 32 ] – [33 ] – [37 ] nếu [ 32 ] – [33 ] – [37 ] > =0 o Chỉ tiêu [39 ] ...  Nếu [ 40] / 12 <=5 00 0 00 0 thì [41] = [ 40] / 12 * biểu thuế * 7  Nếu [ 40] / 12 > 5 00 0 00 0 thì [41] = [ 40] / 12 * biểu thuế * 12 o Chỉ tiêu [ 42] = [41]* [38 ] / [37 ] * 50% cho phép sửa o Chỉ...
 • 181
 • 2,071
 • 0
Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ pot

Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KHAI THUẾ pot

... DỤNG ỨNG DỤNG ỨNG DỤNGHỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾHỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ HTKK 2. 5.4 HTKK 2. 5.4 Xóa Phụ lục kèm theo Tờ khai Xóa Phụ lục kèm theo Tờ khai •Ví dụ hình trên tương ứng với tờ khai GTGT ... tương ứng với tờ khai GTGT khấu trừ tháng 01 / 20 0 8. Tờ khai này đã được khấu trừ tháng 01 / 20 0 8. Tờ khai này đã được khai trước đó, có 3 phụ lục 01 -1/GTGT, 01 - khai trước đó, có 3 phụ lục 01 -1/GTGT, ... tro ke khai/ HTKK2 .5.4ke khai/ HTKK2 .5.4 7. Giao diện ứng dụng 7. Giao diện ứng dụng 8. 8. Sử dụng hệ thống menu Sử dụng hệ thống menu 9. 9. khai thông tin doanh nghiệp khai thông...
 • 66
 • 695
 • 1
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Nova_TDN ứng dụng Thiết kế Đường potx

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Nova_TDN ứng dụng Thiết kế Đường potx

... ĐHXD 17 Tài liệu hớng dẫn sử dụng phần mềm Nova_TDN ứng dụng Thiết kế Đờng III .2. 1 .2 Thiết kế trắc dọc : Bớc 17 : Khai mẫu bảng biểu trắc dọc, trắc ngang : enu : Tuyến / Khai báo / Khai báo ... ĐHXD 28 Tài liệu hớng dẫn sử dụng phần mềm Nova_TDN ứng dụng Thiết kế Đờng Bớc 32 : Xuất bảng toạ độ cọc : Cú pháp : TDC Menu : Tuyến / Bảng biểu/ Xuất bảng toạ độ cọc. Bớc 33 : Xuất ... môi trờng AutoCAD Release 20 0 5. Với Nova -TDN 20 0 4 có thể thực hiện công tác thiết kế từ dự án tiền khả thi tới thiết kế kỹ thuật. Sử dụng Nova -TDN 20 0 4 đơn giản và cho kết quả chi tiết hoàn...
 • 32
 • 1,132
 • 10
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Yahoo toàn tập

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Yahoo toàn tập

... nghĩa, tiếng Tây B an N ha được hỗ trợ hơn 70. 000 file audio và 900 ảnh m inh họa. 10. Downloads: D ow nload các tiện ích để hỗ trợ trong quá trình sử dụng Yahoo! như Yahoo! Toolbar, Yahoo! M ... được hỗ trợ hơn 70. 000 file audio và 900 ảnh m inh họa. 9. Dictionary: T ừ điển trự c tuyến tiếng Anh, bách khoa toàn thư, từ điển đồng nghĩa và phản nghĩa, tiếng Tây B an N ha được hỗ trợ hơn ... essenger 13 Chương II: Yahoo! M ail 19 1. Đ ăng ký m ột địa chỉ Yahoo! M ail m iễn phí 19 2. N hận m ail từ Yahoo! Thư 20 3. G ử i m ail từ Yahoo! Thư 22 4. Các tuỳ chọn Yahoo! M ail 22 ...
 • 30
 • 1,531
 • 6
Tài liệu hướng dẫn sử dụng sap 2000

Tài liệu hướng dẫn sử dụng sap 2000

... MaxMin=2xTH1+1xTH2+1xTH3 =>Giá trị 1 ,2 là Scale Factor; Type=ENVEN MTH1 100 60 TH2 60 - 30 TH3 1 20 1 50 MaxMin_Max 20 0 (max) 1 50 (max)MaxMin_Min 60 (min) - 30 (min) Ví d 2. Không gian- Giả sử ... Page 32 of 36 Hoàng Chính Nhân- BMTH-ĐHXD SAP 20 0 0. ứng dụng tin học trong TKCTChơng 1. Giao diện SAP 20 0 0.I. Giới thiệu- Đã đợc phát triển 30 năm(19 70) : SAP, SAPIV, SAP86, SAP 90, SAP 20 0 0- Khả ... sap 20 0 0: SAP 20 0 0 Nonlinear Ver 6.11 (7. 12; 7 .21 ) ver 7. 42 - Cài đặt- Crack: o Copy file Crack và Nslm 32. Dllo Bỏ thuộc tính Read Only o chạy file CrackLast printed 9/ 23 / 20 1 2 Page 2 of 36 Hoàng...
 • 36
 • 1,966
 • 18
Tài liệu hướng dẫn sử dụng biến tần siemens

Tài liệu hướng dẫn sử dụng biến tần siemens

... :P 001 0 = 30 .P09 70 = 1 .0 Các thông số cài đặt :P 00 03 = 2. P 000 4 = 0. P 000 5 = 21 .P 001 0 = 1 (cài đặt nhanh).P0 100 = 0. P 03 0 0 = Tuỳ loại động cơ 0 hoặc 1.P 03 0 4 = Điện áp đònh mức động cơ.P 03 0 5 ... 20 2 x 149 x 1 72 3, 3C 24 5 x 185 x 195 5 ,0 b) Biến tần MM 4 40 :Điện áp vào và Công suất CT VT 20 0 V đến 24 0V 1 AC ± 10% 0, 12 ÷ 3kW 0, 12 ÷ 3kW 20 0 V đến 24 0V 3 AC ± 10% 0, 12 ÷ 45kW 0, 12 ÷ 3kW 38 0V ... 1 50 x 69 x 118 0, 8AB 1 50 x 69 x 138 1 ,0 b) Biến tần MM 4 20 :Điện áp vào và Công suất 20 0 V đến 24 0V 1 AC ± 10% 0, 12 đến 3kW 20 0 V đến 24 0V 3 AC ± 10% 0, 12 đến 5,5kW 38 0V đến 480V 3 AC ± 10% 0 ,37 ...
 • 38
 • 5,669
 • 45
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Honda CR-V 2010

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Honda CR-V 2010

... CONTROLSREMOTE AUDIO CONTROLS(P .25 5)STEERING WHEELADJUSTMENTSPARKING BRAKE PEDAL(P.81)NAVIGATION SYSTEMVOICE CONTROL SWITCHES(P.115)1 2 2 2 2 2 2 3 09 /07 /16 17:44 :21 31 SWA 6 30 _00 9+As required by ... seat-back.Lower the rear center headrestraint to its lowest position. 2. 3. 4. 109 19 33 Seats 106 RELEASE LEVER 09 /07 / 30 11 : 02 :35 31 SWA 6 30 _111When any seat-back is folded down,do not use the dual deck ... folding down theseat-back.1. 2. 30 4 105 106 CONTINUEDCarrying CargoFolding the Rear Seat ForwardSeatsInstrumentsandControls 107 SLIDE BARS 09 /07 / 30 11 : 02 :47 31 SWA 6 30 _1 12 Pull out the fastening...
 • 446
 • 1,799
 • 8
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Mitsubishi Pajero 4wd

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Mitsubishi Pajero 4wd

... 07 , 1999 11 :07 AM 3. 0L, Active Trac 4WD CircuitSYSTEM WIRING DIAGRAMSArticle Text (p. 16)1994 Mitsubishi MonteroFor Copyright © 1998 Mitchell InternationalThursday, October 07 , 1999 11 :07 AMGround ... Distribution Circuit (3 of 4)SYSTEM WIRING DIAGRAMSArticle Text (p. 42) 1994 Mitsubishi MonteroFor Copyright © 1998 Mitchell InternationalThursday, October 07 , 1999 11 :07 AM 3. 0L, Rear Differential ... October 07 , 1999 11 :07 AM 3. 0L, Transmission Circuit 3. 5LSYSTEM WIRING DIAGRAMSArticle Text (p. 18)1994 Mitsubishi MonteroFor Copyright © 1998 Mitchell InternationalThursday, October 07 , 1999...
 • 49
 • 1,412
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu hướng dẫn sử dụng sap 2000 v12 hệ dầm ghéptài liệu hướng dẫn sử dụng sap 2000 v12tài liệu hướng dẫn sử dụng sap2000 v12tài liệu hướng dẫn sử dụng sap 2000tài liệu hướng dẫn sử dụng mixed in keytài liệu hướng dẫn sử dụng microsoft office visio 2007tài liệu hướng dẫn sử dụng vi điều khiển avrtài liệu hướng dẫn sử dụng vi tínhtài liệu hướng dẫn sử dụng ubuntutài liệu hướng dẫn sử dụng crystal balltài liệu hướng dẫn sử dụng word 2013tài liệu hướng dẫn sử dụng spsstài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm spsstài liệu hướng dẫn sử dụng excel 2010tài liệu hướng dẫn sử dụng htkk 3 2 0Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ