Đổi mới quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở huyện an lão – hải phòng

Đổi mới quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học sở huyện an lão hải phòng

Đổi mới quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở huyện an lão – hải phòng
... LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN AN LÃO - HẢI PHÒNG Thực trạng hoạt động kiểm tra đánh giá, quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả ... kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học sở 6 1.4.1. Nội dung quản của các chủ thể quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học ... đổi mới quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS huyện An Lão - Hải Phòng. 4. Giả thuyết khoa học của đề tài Quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học...
 • 25
 • 1,822
 • 20

Quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trường trung học sở ngô quyền thành phố hải phòng

Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trường trung học cơ sở ngô quyền thành phố hải phòng
... trạng quản hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh trường THCS Ngô Quyền thành phố Hải Phòng 2.3.1. Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra- đánh giá kết quả học tập của học sinh ... CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2. Các khái niệm bản của đề tài 1.2.1. Quản luôn ...  CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TẠI TRƢỜNG THCS NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2.1. Giới thiệu về trường...
 • 19
 • 2,441
 • 36

Đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật của học sinh dự bị đại học dân tộc với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

Đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh dự bị đại học dân tộc với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
... đại học dân tộcDH Dạy học DTTS Dân tộc thiểu sốĐH Đại học ĐG Đánh giá ĐC Đối chứngGD&ĐT Giáo dục và đào tạoGV Giáo viênHS Học sinh KQHT Kết quả học tập KT Kiểm tra KT-ĐG Kiểm tra - đánh ... chất,trang bị đầy đủ máy vi tính và thường xuyên tập huấn kỹ năng sử dụng CNTTcho GV và HS.2.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp đổi mới hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn Vật lí của ... HIỀNĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN VẬT LÝ CỦA HỌC SINH DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC VINH, 201131Sự...
 • 125
 • 1,036
 • 2

Các biện pháp quản hoạt động kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh của hiệu trưởng tiểu học khi bỏ thi tốt nghiệp

Các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh của hiệu trưởng tiểu học khi bỏ thi tốt nghiệp
... vực quản trường học còn nhiều lúng túng, đặc biệt là quản kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh hết tiểu học theo chuẩn của bộ khi không thi tốt nghiệp tiểu học. Việc quản công tác kiểm ... cứu sở luận về quản hoạt động kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh khi bỏ thi tốt nghiệp tiểu học. 5.2. Nghiên cứu thực trạng công tác quản của người hiệu trưởng các trường tiểu học ... 53,0 6.0BP6 Quản lịch trình của kiểm tra, đánh giá học sinh 11,0 62,0 27,0 12,0 65,0 23,025 Kiểm tra, đánh giá hoạt động chính trong công tác quản ở trường tiểu học. Muốn nhận...
 • 148
 • 1,117
 • 4

Hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn ngữ văn của học sinh các trường trung học sởquận 8, thành phố hồ chí minh luận văn thạc sĩ ngữ văn

Hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn ngữ văn của học sinh các trường trung học cơ sở ở quận 8, thành phố hồ chí minh luận văn thạc sĩ ngữ văn
... "MZ4"5Vc[vZJOZL5!3%W'%/%QI's)\O?KZ%W%WJU)0I""•TRM65LOJ0K)JO!‚]Zc'0'Z'0\cZLK'0'"‚Z(IO'TRM65K%&0/JU)6LMTRM64,M's,%&(4(•"K"\c)J\•"K"\cJ00^(*B GIO DC V O TOTRNG I HC VINHVế KIM HOA HOạT ĐộNG KIểM TRA ĐáNH GIá KếT QUả HọC TậP MÔN NGữ VĂN CủA HọC SINH CáC TRƯờNG TRUNG HọC Sở ở QUậN 8, THàNH PHố Hồ CHí MINHChuyờn ngnh: ... Nội dung và phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn của học sinh các trường trung học sở ở Quân 8, Thành phố Hồ Chí Minh8%/# Thực nghiệm và kết quả 180JO(!\cw5V`")¡LTU"Z0 ... "†"P)Q'%/'0'(VKV2.1.2. Đổi mới nội dung kiểm tra, đánh giá 2.1.2.1. Nội dung chính của kiểm tra, đánh giá: năng lực vận dụng kiếnthức và thái độ đối với đời sống (dưới tác động của Văn học) (‡%Q'0U64]3%W€Hx"OVO"™"%Q"3(VK(4"VU‚5'"JO!5'"64]>64]4)I5'&'0JO!ZJ‹60I'•&'Q)I(I]^u”‡ZXXv>%5V0064]4\N"000J‹6J‹xM0I30s“)MN"VO)I020K)K"N"M0["$>64]5+JO!4JM6+JO!3N"0[O'5!!+MN"VO0["$J0"”“c["$¤4"VK,2ZŠ•'MLO5+'$&'0JO!€%&H04‹]UMN"VO)IV%M'0'$RU)64]5+JO!H)\>c64x‡)xž)!I5+0!€O?KZ?6*#"V...
 • 108
 • 907
 • 4

Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả nọc tập của học sinh THPT_P2

Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả nọc tập của học sinh THPT_P2
... thành; Viết vở kịch về lĩnh vực đã học Đánh giá Lựa chọn, phê bình, bào chữa, phán xét, tranh luận, tìm tòi, khám phá, định lượng, định giá, xác nhận Tìm giải pháp tốt hơn Bảo vệ quan ... 22Điểm 3,0 3,5 3,5 10,0Chọn 1 đề kiểm tra trong tài liệu, phân tích:1. Sự hợp lý, khoa học của ma trận đề (theo yêu cầu đã nêu trong tài liệu)2. Đánh giá chất lượng của câu hỏi theo tiêu chí:  ... biệt, phân chia, gộp lại, xác định vị trí, Kể lại câu chuyện đã học Biểu diễn công thức ở dạng khác Phân loại các đồ vật Tìm dấu hiệu chung của các hìnhVận dụngGiải quyết, chứng minh,...
 • 12
 • 778
 • 11

Biện pháp quản công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trường trung cấp nghề việt á đà nẵng

Biện pháp quản lý công tác kiểm tra  đánh giá kết quả học tập của học sinh trường trung cấp nghề việt á đà nẵng
... Khảo sát 200 học sinh cuối khóa về thực trạng công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh quản công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh hiện nay của nhà trường. ... giá và thực trạng quản công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh tại Trường Trung cấp nghề Việt Á. Trên sở đó, đề xuất các biện pháp để quản kiểm tra đánh giá kết ... trạng quản công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh tại Trường TCN Việt Á.  Biện pháp quản công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh tại Trường...
 • 26
 • 2,666
 • 14

Biện pháp quản công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở trường cao đẳng du lịch hà nội

Biện pháp quản lý công tác kiểm tra  đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở trường cao đẳng du lịch hà nội
... sở luận của kiểm tra - đánh giá kiểm tra đánh giá kết quả học tập. - Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra đánh giá quản công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập ... sở luận về kiểm tra- đánh giá kiểm tra - đánh giá kết quả học tập. Nội dung của chương 1 đề cập đến các khái niệm bản liên quan tới quản quản công tác kiểm tra - đánh giá kết ... kiểm tra - đánh giá quản công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Chƣơng 3: Biện pháp quản công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học...
 • 26
 • 1,216
 • 13

Báo cáo " Đổi mới phương thức tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội " docx

Báo cáo
... TạpchíKhoa học ĐHQGHN,Khoa học XãhộivàNhânvăn25(2009)26‐32 26 Đổi mới phương thức tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội Cấn Thị Thanh Hương*, ... chức và quản KTĐG kết quả học tập của sinh viên trong ĐHQGHN, trung tâm Khảo thí còn tổ chức kiểm tra, thi đối với sinh viên của các trường đại học ngoài ĐHQGHN có nhu cầu vì trong học chế ... nhằm đảm bảo gắn kết hoạt động dạy -học với KTĐG. Trung tâm có trách nhiệm theo dõi và thống kê báo cáo kết quả học tập của sinh viên, giúp đơn vị đào tạo (phòng Đào tạo) đánh giá việc hoàn thành...
 • 7
 • 906
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kêt quả học tập theo mô hình trường học móiquản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo mô hình trường học mới vnen ở các trường tiểu họcquản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý thptquản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trường trung học cơ sở ngô quyền thành phố hải phòngbiện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh ở các trường thcs thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninhiện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của hs tiểu họcbiện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn quận hải châu thành phố đà nẵngluận văn quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinhcơ sở lý luận về kiểm tra đánh giá và quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tậpquản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tậpthực trạng hoạt động kiểm tra đánh giá và quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh tại trường thcs ngô quyền thành phố hải phòngthực trạng quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trường thcs ngô quyền thành phố hải phòngnhóm biện pháp quản lý công tác kiểm tra đánh giá kết quả thực tập của sinhviêncác biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh của hiệu trưởng tiểu học ở huyện mai sơn tỉnh sơn la khi bỏ thi tốt nghiệpcác biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh của hiệu trưởng tiểu học khi bỏ thi tốtNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ