1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Khoa học xã hội >

NGHIÊN cứu đề XUẤT các GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG lực TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN đại học tại TRƯỜNG đại học CÔNG NGHỆ đại học QUỐC GIA hà nội

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho công ty MDF vinafor gia lai

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho công ty MDF vinafor gia lai

... hiện đề tài Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho Công ty MDF Vinafor Gia Lai”. 3 2. Mục đích nghiên cứu - Khảo sát, đánh giá thực trạng sử dụng năng ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THANH MINH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ CHO CÔNG TY MDF VINAFOR GIA LAI Chuyên ngành: ... khoa học và tính thực tiễn của đề tài Nghiên cứu và áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho Công ty MDF Vinafor Gia Lai có thể nhân rộng cho các cơ sở sản xuất khác...
 • 26
 • 943
 • 1
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp để vận hành tối ưu của lưới điện quận cẩm lệ  thành phố đà nẵng

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp để vận hành tối ưu của lưới điện quận cẩm lệ thành phố đà nẵng

...              các  pháp     - Thành p     ... 19 Tổn thất khi vậnhành với vị trítụ bù hiện tại Tổn thất khi vậnhành với vị trítụ bù tối ưu Độ giảmtổn thấtP(kW) P(kW) dP(kW)7h-17h ...  b.  c. 4.1.3. Các gii hn ca sóng hài 19 Bng 4.2 Các gii hn méo theo n ca tiêu chun IEEE 519-1992 )...
 • 26
 • 421
 • 1
NGHIÊN cứu đề XUẤT các GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG lực TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN đại học tại TRƯỜNG đại học CÔNG NGHỆ  đại học QUỐC GIA hà nội

NGHIÊN cứu đề XUẤT các GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG lực TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN đại học tại TRƯỜNG đại học CÔNG NGHỆ đại học QUỐC GIA nội

... VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI NGHIÊN CU  XUT CÁC GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC TING ANH CHO SINH VIÊN I HC TI TRNG I HC CÔNG NGH - I HC QUC GIA HÀ NI ... VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI NGHIÊN CU  XUT CÁC GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC TING ANH CHO SINH VIÊN I HC TI TRNG I HC CÔNG NGH - I HC QUC GIA HÀ NI ... objectives based on CLT. To complicate matters, the high school curriculum, unfortunately, is intimately linked to such practice because the school's ratings and the teacher's reputation...
 • 88
 • 1,049
 • 1
nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp hà nội nhằm thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa thủ đô trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp nội nhằm thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa thủ đô trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

... xuất khẩu của các doanh nghiệp Nội, định hướng phát triển xuất khẩu của Thành phố và các giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp Nội. - Hoàn thành ... tiềm năng sẵn có của Thu đô Nội. Vì thế, việc nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp Nội nhằm thúc đẩy sự nghiệp công ... trạng năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp Nội trong những năm gần đây Phần thứ ba: Các giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp Nội nhằm thúc đẩy sự nghiệp công...
 • 314
 • 833
 • 5
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu quản lý của bộ công thương

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu quản lý của bộ công thương

... của đề tài. Phần này đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương của Bộ trong thời gian tới. Có thể có nhiều giải pháp ... NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG Chủ nhiệm đề tài: TS. ... thảo.Thành phần Tổ biên tập không qua ½ số thành viên các chuyên gia của Bộ, số còn lại là chuyên gia của cơ quan, tổ chức có đại diện là thành viên Ban soạn thảo, các chuyên gia, nhà khoa học...
 • 96
 • 762
 • 0
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp, công trình khơi thông dòng chảy, tăng khả năng chịu tải và tự làm sạch của các dòng sông để bảo vệ môi trường sông nhuệ, sông đáy

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp, công trình khơi thông dòng chảy, tăng khả năng chịu tải và tự làm sạch của các dòng sông để bảo vệ môi trường sông nhuệ, sông đáy

... môi trường; + Đề xuất được các giải pháp công trình bổ sung nguồn nước, nâng cao năng lực lưu thông nước và năng lực phục vụ của các sông và các công trình thủy BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỘ ... Nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh trên lưu vực và các cơ quan nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện đề tài khoa học trọng điểm Nghiên cứu, đề xuất giải pháp, công trình khơi ... TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC KC.08/06-10 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP, CÔNG TRÌNH KHƠI THÔNG DÒNG CHẢY, TĂNG KHẢ NĂNG CHỊU TẢI VÀ...
 • 551
 • 1,140
 • 5
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp KHCN để ổn định lòng dẫn hạ du hệ thống sông Đồng Nai - Sài Gòn

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp KHCN để ổn định lòng dẫn hạ du hệ thống sông Đồng Nai - Sài Gòn

... thanhda158r.000 19h30'_ngaứy 27/X/2003 thanhda169r.000 22h00'_ngaứy 27/X/2003 thanhda195r.000 05h00'_ngaứy 28/X/2003 Đề tài KC.08-29: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp ... quận Bình Thạnh làm cho hớng dòng chảy tới bờ lõm qua các đoạn cong lớn, dòng chủ lu, trục động lực ép sát bờ lõm. Xem hình 1.4 Đề tài KC.08-29: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp KHCN để ổn định ... thêi gian. Đề tài KC.08-29: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp KHCN để ổn định lòng dẫn hạ du hệ thống sông Đồng Nai - Sài Gòn phục vụ phát triển kinh tế x hội vùng Đông Nam bộ. Chuyên đề...
 • 203
 • 695
 • 7
nghiên cứu đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Bình

nghiên cứu đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Bình

... NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 2 1. 4 GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 3 1.4.1 Phạm vi nghiên cứu 3 1.4.2 Thời gian nghiên cứu 3 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3 1.5.1 Phương pháp nghiên cứu thực ... ĐÀO TẠOĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH o0o ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN ÁP DỤNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP ... trình công nghệ chế biến và hiện trạng môi trường tại Công ty. - Đề xuất các giải pháp SXSH áp dụng cho Công ty. - Dự báo và đánh giá kết quả thực hiện. 1.4 GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI....
 • 105
 • 1,090
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã cao lãnh tỉnh đồng thápnghiên cứu đề xuất các giải pháp để thực hiện xã hội hoá công tác an toàn vệ sinh lao động ở việt namnghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn trên địa bànnghiên cứu đề xuất các giải pháp ứng dụng dạy tiếng anh giao tiếp viếtcác giải phap nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viêngiải pháp nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viêntieu luận quản trị dự án nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viendự án nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viênđiều tra tài nguyên di truyền các loài lan rừng vườn quốc gia cát tiên và nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhân nhanh để bảo tồn một số loài lan rừng quíđể xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường tại ba xã kim quan cẩm yên và đại đồngnghhien cứu đề xuất các giải pháp phòng ngừa sự cố khi thi công tần hầm nhà cao tầngđề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức và quản lý lễ hội chọi trâu đồ sơn hải phòngphân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành dệt may giai đoạn 20102015 và tầm nhìn 20152020nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn đô thị tại bình thuậncác vấn đề đặt ra cần nghiên cứu để có các giải pháp phù hợpchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ