1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Tài liệu Hệ thống thuế ở Việt Nam docx

Tài liệu Hệ thống thuế ở Việt Nam docx

Tài liệu Hệ thống thuế Việt Nam docx

... niệmB, Đối tượng nộp thuế C, Căn cứ tính thuế D, Phương pháp tính thuế E, Những thay đổi thuế GTGT gần đây4.1/ Thuế giá trị gia tăngA/ Khái niệm Thuế GTGT (VAT) là loại thuế gián thu đánh ... Zn4MI4!A\Q;PPPiFHRZMTB[\;PeOiFHRYTVeO;PeOiFH;GM9Bf"W3!/M3C9"W>&04A#X"WlP];X/!4M"ZoC#D.d%AGM3&OhAOP]2M$l7hA\P]2MSPSOhA\P]J!@#@#ASP];#X"W*V@>"WlP];##D.d%*VR@>"WB#"WTOP];#@C48*VR@>"WB#"WB##D.d%TSP];J)>3DSMOh92"W0j*.I9%pAR@M?S2l?S2O?S2STq@MkJ3DkM<49QPPe2Q;[5kI"WQP;PPP03,.I9*0j!ARQP;PPP03S;lS;OS;STQP;PPP0V\Q;mPP03LOGOTÌM HIỂU HỆ THỐNG THUẾ VIỆT NAM www.themegallery.comGiáo viên hướng dẫn: Nguyễn thị XXXXGiáo viên hướng dẫn: Nguyễn ... phải nộp trong kỳ= thuế GTGT đầu ra_ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ+ Số thuế GTGT đầu ra bằng tổng số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn GTGT; + Số thuế GTGT đầu vào...
 • 34
 • 669
 • 0
Tài liệu Đề án: Thuế GTGT_Thực trạng hiện nay và biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống thuế ở Việt Nam ppt

Tài liệu Đề án: Thuế GTGT_Thực trạng hiện nay và biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống thuế Việt Nam ppt

... Có thể tóm tắt mấy điểmsau:- Thuế GTGT được xây dựng dể hợp lý hoá hệ thống đánh thuế hàng hoávà dịch vụ chịu thuế, để đơn giản hoá việc quản lý thuế và làm cho hệ thống thuế Philipines ... thực hiện thuế GTGT Việt Nam. Thực hiện chương trình cải cách thuế bước II, Quốc hội đã thông qua hai luật thuế mới: Luật thuế Giá trị gia tăng (thuế gián thu), Luật thuế thu nhập (thuế trực ... nước áp dụng 4 và 5 thuế suất: Bỉ- Colombia.Mô hình thuế suất của khối EC: Qui định ngoài thuế suất 0% áp dụng cho xuấtkhẩu, hệ thống thuế suất chỉ gồm 2 thuế suất: Một mức thuế suất thấp nhưng...
 • 46
 • 357
 • 0
Xử lý thuế trong thời gian tới nhằm hoàn thiện hơn nữa hệ thống thuế ở Việt Nam

Xử lý thuế trong thời gian tới nhằm hoàn thiện hơn nữa hệ thống thuế Việt Nam

... THỰC HIỆN THUẾ GTGT VIỆT NAM Thực hiện chương trình cải cách thuế bước II, Quốc hội đã thông qua hai luật thuế mới: Luật thuế Giá trị gia tăng (thuế gián thu), Luật thuế thu nhập (thuế trực ... Có thể tóm tắt mấy điểm sau:- Thuế GTGT được xây dựng dể hợp lý hoá hệ thống đánh thuế hàng hoá và dịch vụ chịu thuế, để đơn giản hoá việc quản lý thuế và làm cho hệ thống thuế Philipines ... sách thuế, quy trình quản lý thuế, cách ghi chép hoá đơn chứng từ, cách kê khai thuế, công khai quy trình miễn thuế, hoàn thuế, giảm thuế tới từng cơ sở tính, nộp thuế. Phối hợp ngành thuế...
 • 43
 • 314
 • 0
Hoàn thiện hệ thống thuế ở Việt Nam

Hoàn thiện hệ thống thuế Việt Nam

... động của hệ thống chính sách thuế đẻe đảm bảo sự phù hợp của hệ thống thuế và lấp đi những kẽ hở để đối tợng nộp thuế lợi dụng, tuy nhiên chính thời điểm thay đổi của một chính sách thuế đôi ... Mông Cổ (1993), Trung Quốc (1994) và Việt Nam (1999).Việc áp dụng một phơng pháp tính thuế mới một quốc gia không phải là vấn đề đơn giản, hệ thống thuế ảnh hởng trực tiếp đến ngân sách và vấn ... thấy thuế suất thuế GTGT cao, đó là có trên 100 mặt hàng có thuế suất thuế GTGT cao hơn thuế suất thuế doanh thu và Nhà nớc đã nhiều lần phải điều chỉnh giảm thuế. Mặc dù theo lý luận thuế...
 • 44
 • 406
 • 0
Tìm hiểu bản chất của thuế GTGT, đánh giá tình hình thực hiện ở Việt Nam trong những năm qua và đề xuất những biện pháp xử lý thuế trong thời gian tới nhằm hoàn thiện hệ thống thuế ở Việt Nam

Tìm hiểu bản chất của thuế GTGT, đánh giá tình hình thực hiện Việt Nam trong những năm qua và đề xuất những biện pháp xử lý thuế trong thời gian tới nhằm hoàn thiện hệ thống thuế Việt Nam

... cần thiế phải cải cách chính sách thuế 20III Sự cần thiết phải áp dụng thuế GTGT Việt Nam 20Phần V Đánh giá tình hình triển khai thực hiện thuế GTGT ổ Việt Nam 23I Những kết quả đạt đợc sau ... lý thuế trong thời gian tới nhằm hoàn thiện hơn nữa hệ thống thuế Việt Nam. Phần II. Những vấn đề chung về thuế giá nguyễn thu hồng tài chính doanh nghiệp 41-d 2Website: http://www.docs.vn ... thông qua hai luật thuế mới: Luật thuế Giá trị gia tăng (thuế gián thu), Luật thuế thu nhập (thuế trực thu) và sửa đổi bổ xung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt: Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu....
 • 47
 • 770
 • 3
Bản chất của thuế giá trị gia tăng, đánh giá tình hình thực hiệu ở Việt Nam trong những năm vừa qua và đề xuất những biện pháp xử lý thuế trong thời gian tới nhằm hoàn thiện hơn nữa hệ thống thuế ở Việt nam

Bản chất của thuế giá trị gia tăng, đánh giá tình hình thực hiệu Việt Nam trong những năm vừa qua và đề xuất những biện pháp xử lý thuế trong thời gian tới nhằm hoàn thiện hơn nữa hệ thống thuế Việt nam

... cần thiế phải cải cách chính sách thuế 20III Sự cần thiết phải áp dụng thuế GTGT Việt Nam 20Phần V Đánh giá tình hình triển khai thực hiện thuế GTGT ổ Việt Nam 23I Những kết quả đạt đợc sau ... lý thuế trong thời gian tới nhằm hoàn thiện hơn nữa hệ thống thuế Việt Nam. Phần II. Những vấn đề chung về thuế giá nguyễn thu hồng tài chính doanh nghiệp 41-d 2Website: http://www.docs.vn ... thông qua hai luật thuế mới: Luật thuế Giá trị gia tăng (thuế gián thu), Luật thuế thu nhập (thuế trực thu) và sửa đổi bổ xung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt: Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu....
 • 47
 • 526
 • 0
Tài liệu Hệ thống hưu trí Việt Nam: Hiện trạng và thách thức trong điều kiện dân số già hóa pptx

Tài liệu Hệ thống hưu trí Việt Nam: Hiện trạng và thách thức trong điều kiện dân số già hóa pptx

... với hệ thống hưu trí hiện nay của Việt nam, có hai loại đối tượng thụ hưởng là những người thuộc hệ thống trước năm 1995 và những người thuộc hệ thống sau năm 1995. Những người thuộc hệ thống ... mới tham gia vào hệ thống. Vì vậy, việc dự báo số người hưởng của hệ thống hưu trí Việt nam cần phải được phân tách cho hai loại đối tượng thụ hưởng này. Số người thuộc hệ thống trước năm ... công bằng giữa các thế hệ. Để tránh tình trạng này, hệ thống hưu trí hiện nay cần phải được cải cách. Đặc biệt, Việt nam cần phải cải cách hệ thống hưu trí sang một hệ thống tài khoản cá nhân một...
 • 32
 • 643
 • 1
Tài liệu Hệ thống Ngân hàng Việt Nam hiện nay ppt

Tài liệu Hệ thống Ngân hàng Việt Nam hiện nay ppt

... Nhà nước sau 29 Hệ thống Ngân hàng Việt Nam hiện nayI. Lịch sử và các giai đoạn phát triển của hệ thống Ngân hàng Việt Nam: Lịch sử phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam gắn liền với ... Chủ nghĩa Việt Nam ra đời. Theo đó, Ngân hàng Quốc gia miền Nam được hợp nhất vào NHNN Việt Nam, tạo thành hệ thống Ngân hàng Nhà nước duy nhất của cả nước. Hệ thống tổ chức thống nhất của ... Nhà nước Việt Nam, quá trình phát triển của hệ thống Ngân hàng Việt Nam có thể được chia làm 4 thời kỳ như sau: 1. Thời kỳ 1951 - 1954: Trong thời kỳ này, Ngân hàng quốc gia Việt Nam được...
 • 30
 • 1,107
 • 6
Tài liệu Hệ thống Ngân hàng Việt Nam hiện nay docx

Tài liệu Hệ thống Ngân hàng Việt Nam hiện nay docx

... nước được thống nhất về phương diện Nhà nước, nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ra đời. Theo đó, Ngân hàng Quốc gia miền Nam được hợp nhất vào NHNN Việt Nam, tạo thành hệ thống Ngân ... nước sau 2 I. Lịch sử và các giai đoạn phát triển của hệ thống Ngân hàng Việt Nam: Lịch sử phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam gắn liền với lịch sử phát triển của từng thời kỳ cách ... Nhà nước Việt Nam, quá trình phát triển của hệ thống Ngân hàng Việt Nam có thể được chia làm 4 thời kỳ như sau: 1. Thời kỳ 1951 - 1954: Trong thời kỳ này, Ngân hàng quốc gia Việt Nam được...
 • 30
 • 335
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cải cách hệ thống thuế ở việt namhệ thống thuế ở việt nam hiện naygiáo trình thuế và hệ thống thuế ở việt namdownload giáo trình thuế và hệ thống thuế ở việt nammôn thuế và hệ thống thuế ở việt namthuế và hệ thống thuế ở việt namthực trạng hệ thống thuế ở việt namthực trạng hệ thống thuế ở việt nam hiện nayxu hướng cải cách hệ thống thuế ở việt namquá trình đổi mới hệ thống thuế ở việt namlịch sử phát triển hệ thống thuế ở việt namtìm hiểu hệ thống thuế ở việt namthực trạng tái cơ cấu hệ thống nhtm ở việt namnhững tồn tại trong giám sát chất lượng nước các hệ thống sông ở việt namtài liệu về viễn thám ở việt namBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ