Tài liệu Ôn thi đại học môn toán - Lý thuyết toán đại số pdf

Tài liệu Ôn thi cao học môn Toán kinh tế - Phần III: Thống kê doc

Tài liệu Ôn thi cao học môn Toán kinh tế - Phần III: Thống kê doc
... cmX = - ).()4827,7(222cmS = 1 ÔN THI CAO HỌC MÔN TOÁN KINH TẾ (Biên soạn: Trần Ngọc Hội - 2007) PHẦN III: THỐNG KÊ A- ƯỚC LƯNG §1. CÁC ĐẶC TRƯNG MẪU 1.1. Bảng số liệu Khi ... quả sau: X(cm) 1 1-1 5 1 5-1 9 1 9-2 3 2 3-2 7 2 7-3 1 3 1-3 5 3 5-3 9 Số sản phẩm 8 9 20 16 16 13 18 Những sản phẩm có chỉ tiêu X từ 27cm trở lên dược xếp vào loại A. a) Một tài liệu cũ cho rằng tỉ ... ni số liệu. Khi xử số liệu ta sẽ đưa số liệu về Dạng 2. Có thể đưa Dạng 1 về Dạng 2 bằng cách thống kê lại. 20Tra bảng phân phối chi bình phương χ2 ∼ χ2 (n-1) với n-1 = 99...
 • 45
 • 761
 • 8

Tài liệu Ôn thi cao học môn Toán kinh tế - Phần II: Xác suất docx

Tài liệu Ôn thi cao học môn Toán kinh tế - Phần II: Xác suất docx
... REPLAY Down để kiểm tra việc nhập số liệu. Thấy số liệu nào sai thì để màn hình ngay số liệu đó, nhập số liệu đúng và bấm = thì số liệu mới sẽ thay cho số liệu cũ. Ví dụ: Nhập sai 0 ; 2 ab/c ... ϕ (1,14) ≈ 0,3729; ϕ (-2 ,15) = - ϕ(2,15) ≈ - 0,4842. ϕ (-6 ,12) = - ϕ (6,12) ≈ - ϕ (5) ≈ -0 ,5. 6.5. Công thức tính xác suất của phân phối chuẩn. Cho X là một đại lượng ngẫu nhiên có phân ... thấy: - x1 = 0 (đúng). - Freq1 = 2/5 (sai) Sửa như sau: Để màn hình ở Freq1 = 2/5, bấm 2 ab/c 15 = thì nhận được số liệu đúng Freq1 = 2/15. Số liệu nào bò nhập dư thì để màn hình ở số liệu...
 • 32
 • 829
 • 6

Tài liệu Ôn thi cao học. Môn Triết học doc

Tài liệu Ôn thi cao học. Môn Triết học doc
... Tồn tại xã hội: Ý thức xã hội: 15 - Môi trường đia - thứcthông thường - Dân số - Ý thức luận - PT sản xuất - Tâm xã hội + Quan hệ sản xuất - Hệ tư tưởng + Lực lương sản xuất. ... mới. 3. Ý nghĩa của học thuyết hình thái kinh tế xã hội: - Học thuyết hình thái kinh tế xã hội đã mang lại cho khoa học xã hội 1 phương pháp nghiên cứu thực sự khoa học. - Không thể xuất phát ... thuật + Những hình thức không cơ bản: - Thực tiễn đạo đức như: tâm đạo đức( ý thức đạo đức), hành vi đạo đức( thực tiễn) - Thực tiễn giáo dục (lý thuyết và thực hành) - Thực tiễn nghệ thuật...
 • 17
 • 1,134
 • 35

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn địa chính thức

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn địa lý chính thức
... tế nông thôn nước ta đang chuyển dịch rõ néta. Hoạt động nông nghiệp là bộ phận chủ yếu của kinh tế nông thôn - Kinh tế nông thôn đa dạng nhưng chủ yếu vẫn dựa vào nông-lâm-ngư nghiệp. - Các ... chuyên môn hoá. + Hình thành các vùng nông nghiệp chuyên môn hoá.+ Kết hợp công nghiệp chế biến hướng mạnh ra xuất khẩu. - Đa dạng hoá kinh tế nông thôn:+ Cho phép khai thác tốt hơn các nguồn tài ... chuyên môn hoá. + Hình thành các vùng nông nghiệp chuyên môn hoá.+ Kết hợp công nghiệp chế biến hướng mạnh ra xuất khẩu. - Đa dạng hoá kinh tế nông thôn:+ Cho phép khai thác tốt hơn các nguồn tài...
 • 58
 • 518
 • 4

tài lieu on thi lop 10 mon Vat Ly

tài lieu on thi lop 10 mon Vat Ly
... đó.IV. Điện năng, công và công suất, Định luật Jun - Len- XơVí dụ 1. Trên một bóng đèn có ghi 6V - 3W.Đề cơng ôn thi vào lớp 10 - Phần Điện - Quanga) Cho biết ý nghĩa các con số này ?b) Tính ... thấu kính đã dùng làm vật kính của máy ảnh. Đề cơng ôn thi vào lớp 10 - Phần Điện - QuangA' §Ò c¬ng «n thi vµo líp 10 - PhÇn §iÖn - Quangvà: 21II = 12RR * Nếu có hai điện ... kính hội tụ.Đề cơng ôn thi vào lớp 10 - Phần Điện - Quang6. Máy ảnh. - Mỗi máy ảnh đều có vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim. - Vật kính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ. - ảnh trên phim là...
 • 15
 • 592
 • 13

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Địa 2010

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý 2010
...  - #X@ 2 0#*JZNH%0ƒ% 3/0Z*NH*=?TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐỊA LÍ NĂM 2010 2"!@$ 8d.CL%29. - - S - -L8d. -  - .%D'Z*82A*2EC@$S>ZZƒ3=.#)#š$J—r ... 7@U$d|@9@iGiGB&iPJ&r.$. - .-SW?TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐỊA LÍ NĂM 2010 y\1OiyO$M - ._"MCL&ie#9oM -~ N,CC ... C1d4s$\?*t1d-L_NENd7$a`%}&NTC1d,4=$\u4t1d-L_BPEM&Gy[9l.+-L$p$BP9".2y%}&N#C1d6W*%***\45t1d-L_BPE -  -& gt;PJ& - - G9l11„C.9c}.$xC - .N91d9J%=4TÀI LIỆU ÔN THI...
 • 72
 • 449
 • 0

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn địa kinh tế

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn địa lý kinh tế
... nước sông. TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ðỊA LÍ NĂM 2009 http://ebook.here.vn - Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập 13 + ðộ ẩm cao gây khó khăn cho quản máy móc, thi t bị, nông ... ñầm phá. TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ðỊA LÍ NĂM 2009 http://ebook.here.vn - Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập 19 -Khí hậu: gió mùa ðông Bắc suy yếu và biến tính. Số tháng lạnh ... tạp. TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ðỊA LÍ NĂM 2009 http://ebook.here.vn - Tải miễn phí eBook, ðề thi, Tài liệu học tập 20 - Giới sinh vật nước ta có tính ña dạng sinh vật cao. - Số lượng...
 • 98
 • 779
 • 0

tai lieu on thi cao hoc chuyen nganh sinh hoc mon toan cao cap thong ke(thi vao DH sp Ha noi)

tai lieu on thi cao hoc chuyen nganh sinh hoc mon toan cao cap thong ke(thi vao DH sp Ha noi)
... = xe-xsinxGiải: (theo cách 2)Đặt y = e-x.zTừ y = e-xzy = e-xz e-xz ; y = e-xz 2e-xz + e-xzThế y = e-x.z, y = e-xz e-xz và y = e-xz 2e-xz ... tính. - Hai hàm số y1(x) và y2(x) đợc gọi là độc lập tuyến tính trên đoạn [ ]ba, nếu tỉ số )()(12xyxyhằng số với mọi x[ ]ba,.31 Tài liệu ôn thi cao học chuyên ngành Sinh học ... phơng trình đã cho là:y = C1e5x + C2e-x , z = 2C1e5x C2e-x40 Tài liệu ôn thi cao học chuyên ngành Sinh học Biên soạn: Nguyễn Văn Công - Cách 2: Ta có phơng trình đặc trng của...
 • 41
 • 1,177
 • 12

Tài liệu ôn thi cấp tốc môn toán học

Tài liệu ôn thi cấp tốc môn toán học
... nhất số nhỏ nhấ số các số khoảng cách giữa 2 số liền ket à. 1.2. Các dấu hiệu chia hết 1) Chia hết cho 2: số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8. 2) Chia hết cho 3: số có tổng các chữ số ... cho 4: số có 2 chữ số tận cùng lập thành số chia hết cho 4. 4) Chia hết cho 5: số có chữ số tận cùng là 0, 5. 5) Chia hết cho 6: số chia hết cho 2 và 3. 6) Chia hết cho 8: số có 3 chữ số tận ... thành số chia hết cho 8. ThS. Đoàn Vương Nguyên 15 Bộ đề toán cấp tốc năm 2009 Trang 22 7) Chia hết cho 9: số có tổng các chữ số chia hết cho 9. 8) Chia hết cho 10: số có chữ số tận...
 • 40
 • 756
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi cao học môn toán cao cấp 1tài liệu ôn thi cao học môn toán cao cấp 2tài liệu ôn thi cao học môn toán kinh tếtài liệu ôn thi cao học môn toán cao cấptài liệu ôn thi cao học môn toán rời rạctài liệu ôn thi cao học môn toántài liệu ôn thi cao học môn toán bách khoatài liệu ôn thi cao học môn toán sư phạmtài liệu ôn thi cao học môn nguyên lý kế toántài liệu ôn thi trung học môn toán 12tài liệu ôn thi cao học môn vật lýtài liệu ôn thi cao học môn đại số đại cươngtài liệu ôn thi chất lượng môn toán lớp 12tài liệu ôn thi tốt nhiệp môn toántài liệu ôn thi tốt nghiệp môn toánBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ