Đại cương lịch sử việt nam tập 1 part 4

Đại cương lịch sử Việt Nam - Tập 1, NXB Giáo Dục

Đại cương lịch sử Việt Nam - Tập 1, NXB Giáo Dục
... nhà Minh (cuối 14 06 - đầu 14 07) đã làm cho công cuộc cải cách bị bỏ dở, song nó sẽ dợc hoàn chỉnh dới triều vua Lê Thánh Tông ( 14 60 - 14 97). Nh vậy, trong điều kiện lịch sử Việt Nam bấy giờ, mục ... biệt là Hồ Quý Ly đối với tiến trình lịch sử dân tộc đã bị phủ định bởi nhiều quan điểm khác nhau. Nhng từ năm 19 60 - 19 61 đến 19 91- 1992, tạp chí nghiên cứu lịch sử đã mở cuộc hội thảo đánh giá lại ... Bắt đầu (15 66 -16 09) từ cách mạng Hà Lan báo hiệu cho một thời đại mới - thời đại của cách mạng t sản, tiếp sau đó là cuộc cách mạng t sản Anh (16 40 -16 88) ; cách mạng t sản Mĩ (17 73 - 17 83) ,...
 • 25
 • 2,477
 • 6

Đại cương lịch sử Việt Nam - Tập 1, NXB Giáo Dục

Đại cương lịch sử Việt Nam - Tập 1, NXB Giáo Dục
... nhà Minh (cuối 14 06 - đầu 14 07) đã làm cho công cuộc cải cách bị bỏ dở, song nó sẽ dợc hoàn chỉnh dới triều vua Lê Thánh Tông ( 14 60 - 14 97). Nh vậy, trong điều kiện lịch sử Việt Nam bấy giờ, mục ... là Hồ Quý Ly đối với tiến trình lịch sử dân tộc đã bị phủ định bởi nhiều quan điểm khác nhau. Nhng từ năm 19 60 - 19 61 đến 19 91- 1992, tạp chí nghiên cứu lịch sử đã mở cuộc hội thảo đánh giá ... Bắt đầu (15 66- 16 09) từ cách mạng Hà Lan báo hiệu cho một thời đại mới - thời đại của cách mạng t sản, tiếp sau đó là cuộc cách mạng t sản Anh (16 40 -16 88) ; cách mạng t sản Mĩ (17 73 - 17 83) ,...
 • 25
 • 681
 • 0

Một số nhân vật phụ nữ trong lịch sử Việt Nam1 số kỷ lục của phụ nữ VN

Một số nhân vật phụ nữ trong lịch sử Việt Nam và 1 số kỷ lục của phụ nữ VN
... Quảng Nam) và Cổ-Lụy (Quảng Ngãi) cầu hòa. Dưới đời vua Lê Nhân-Tông ( 14 43 - 14 59), vua Chiêm là Bí-Cai (Maha-Vijaya) hai lần cướp phá Hóa-Châu vào năm 14 44 14 45 nhưng đều thất bại. Năm 14 46 , ... với người Khmers trong vòng hơn một thế kỷ (11 12 -12 20) đã làm Chiêm-quốc yếu dần trong mòn mỏi. Năm 11 45 , vào đời vua Jaya Indra Varman III (11 39 -11 45 ), nước Chiêm-Thành sa vào quyền đô hộ của ... tội. Vua Hari-Varman IV (10 74 -10 80 lên ngôi đã đem lại cho đất Chàm một khoảng thời gian yên bình. Năm 11 03, vua Chế-Ma-Na (Jaya-Indra-Varman II, 10 81- 111 3) sang đánh Ðại -Việt đòi lại ba châu Ðịa-Lý,...
 • 39
 • 1,072
 • 0

Lịch sử việt nam

Lịch sử việt nam
... PHẦN II LỊCH SỬ VIỆT NAM LỊCH SỬ VIỆT NAM THỜI KỲ LỊCH SỬ CỔ ĐẠI Chương I 1. Thời kỳ dựng nước 1. 1. Vài nét về đất nước, con người Việt Nam 1. 2. Sự hình thành của Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc 1. 3. ... năm. Nam Việt 68 năm (17 9 TCn – 11 1 TCN); Tiền Hán 11 9 năm (11 1 TCN - 8); Tân 17 năm (8 - 25); Hậu Hán 19 5 năm (25 - 220); Đông Ngô 60 năm (229-280); Nhà Tây Tấn và Đông Tấn 15 5 (265 42 0); Nam ... nghĩa của thời kỳ dựng nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam 1. Thời kỳ dựng nước 1. 1. Vài nét về đất nước, con người Việt Nam 1. Thời kỳ dựng nước 1. 2. Sự hình thành của Nhà nước Văn Lang –...
 • 70
 • 358
 • 0

Đổi mới việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập lịch sử của học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 ở lớp 12 trung học phổ thông (chương trình chuẩn)

Đổi mới việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập lịch sử của học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 ở lớp 12 trung học phổ thông (chương trình chuẩn)
... học tập lịch sử ở trường trung học phổ thông. Nội dung lịch sử vận dụng vào nghiên cứu được giới hạn trong chương trình lịch sử Việt Nam từ năm 19 54 đến 19 75 ở lớp 12 (chương trình chuẩn) .4. ... học tập lịch sử của học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ năm 19 54 đến năm 19 75 ở lớp 12 trung học phổ thông (chương trình chuẩn)”.Nguyễn Thị Quỳnh Trang-K56TNKhoá luận tốt nghiệp2. Lịch sử ... TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG1 .1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đ 1. 1 .1. Cơ sở lý luận .1. 1 .1. 1. Xuất phát điểm của vấn đề.a. Mục tiêu của bộ môn lịch sử. Sự nghiệp công...
 • 111
 • 1,976
 • 5

BÀI TẬP NGHIÊN CỨU: LỊCH SỬ VIỆT NAM

BÀI TẬP NGHIÊN CỨU: LỊCH SỬ VIỆT NAM
... Viện Đại học Mở Hà Nội Khoa Du Lịch BÀI TẬP NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ VIỆT NAM Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Mạnh Tùng Thực hiện: Lớp A3K18 Năm 2 010 ĐỀ TÀI : HỒ QUÝ LY........... .13 3 Người ... Lê Thị Ngọc Ánh Lớp: A3K18 Đất nước Việt Nam, con người Việt Nam luôn tự hào có một nền văn hiến lâu đời với hơn 40 00 nghìn năm lịch sử hào hùng. Có được những trang sử hào hùng ấy là nhờ công ... Viên...................................................................................................................... . 14 4 * Quan điểm của các sử gia........................................................................................................ . 14 4 * Trong văn học nghệ thuật........................................................................................................ . 14 6...
 • 347
 • 1,099
 • 1

Bài giảng lịch sử việt nam (1945 1954)

Bài giảng lịch sử việt nam (1945  1954)
... Trang 11 5. [9] Trần Bá Đệ (Chủ biên), Giáo trình lịch sử Việt Nam (19 45 - 19 75), Nxb ĐHSP, Hà Nội, 2007, trang 18 . [10 ] Dẫn theo: Trần Bá Đệ (Chủ biên), Giáo trình lịch sử Việt Nam (19 45 - 19 75), ... địch. Ngày 26/9 /19 45 , qua Đài Tiếng nói Việt Nam, Hồ Chủ tịch đã gửi thư cho đồng bào Nam bộ: “Hỡi đồng bào Nam bộ! LỊCH SỬ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI GIAI ĐOẠN 19 45 - 19 54 10 ANH HOÀI ĐHSSỬ 09B anhbo_anhhoai.dhssu09b@yahoo.com.vn ... 6/3 /19 46 ) 1. 3.2 .1. Hiệp ước Hoa – Pháp và âm mưu của Pháp LỊCH SỬ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI GIAI ĐOẠN 19 45 - 19 54 11 ANH HOÀI ĐHSSỬ 09B anhbo_anhhoai.dhssu09b@yahoo.com.vn Sau khi chiếm đóng Nam bộ và Nam...
 • 52
 • 1,744
 • 9

cac tran danh quan trong trong lich su viet nam.pdf

cac tran danh quan trong trong lich su viet nam.pdf
... (7 -11 - 14 26) 15 - Trậnhạthành Xương Giang (28-9 - 14 27) 16 - Trận Chi Lăng (10 -10 - 14 27) 17 - TrậnXương Giang (10 -10 - 14 27) 18 - TrậnRạch Gầ m – Xoài Mút (19 -1- 1785) 19 - Trận NgọcHồ i – ĐầmMực ( 3 1 ... Long (5-6 -12 85) 9- Trận Tây Kế t ( 24- 6 -12 85) 10 - Trận Như Nguyệt – V ạn Kiếp – Vĩnh Bình (6-7 /12 85) 11 - Trận Vân Đồn (1- 1288) 12 - TrậnBạch Đằng (12 88) 13 - Trậnthành Đa Bang (1- 140 7) 14 - TrậnTốt ... Chúc Động ( 14 26) Trận Chi Lăng - Xương Giang ( 14 27) Trận Rạch Gầm - Xoài Mút (17 85) Trận Ngọc Hồi - Đống Đa - Thăng Long (17 89) Trận thành Gia Định (18 59) Trận đại đồn Chí Hòa (18 61) Trận tập kích...
 • 46
 • 2,498
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP