Kết quả với từ khóa "xét về tổng thể các trang trại trên địa bàn huyện đều bố trí ở xa khu dân cư với khoảng cách tối thiểu là 500 mét nên ít ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của nhân dân"

Luận văn nghiên cứu khả năng tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm của các trang trại trên địa bàn huyện lạng giang, tỉnh bắc giang

luận văn . nghiên cứu ñề tài Nghiên cứu khả năng tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm của các trang trại trên ñịa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang . Trường. trường tiêu thụ của các trang trại . - ðánh giá thực trạng khả năng tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm của các trang trại ...
 • 140
 • 669
 • 2

liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở các trang trại trên địa bàn huyện lương tài, bắc ninh

. tế trang trại trên địa bàn huyện Lương Tài 66 4.1.2 Tổng quan về liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở các trang trại trên địa bàn huyện Lương Tài 68 4.1.3 Phân tích các mối liên kết. hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản 28 2.1.5 Các yếu tố ...
 • 10
 • 321
 • 1

Đề tài: Đánh giá hiệu quả kinh tế các trang trại trên địa bàn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Nhằm giúp các bạn đánh giá hiệu quả kinh tế của các trang trại cũng như việc lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi và phương án đầu tư như thế nào để có hiệu quả và giảm bớt rủi ro là việc làm cần thiết, mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề tài Đánh giá hiệu quả kinh tế các trang trại trên địa ...
 • 112
 • 308
 • 3

liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở các trang trại trên địa bàn huyện lương tài, bắc ninh

... trang trại - ðánh giá thực trạng liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm trang trại ñịa bàn huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh - Tác ñộng liên kết yếu tố ảnh hưởng ñến liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm. .. quan liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm trang trại ñịa bàn huyện Lương Tài 4.1.3 67 Phân tích mối liên ...
 • 145
 • 212
 • 0

Nghiên cứu tình hình tiêu thụ nông sản của các trang trại trên địa bàn huyện nam đàn – tỉnh nghệ an

Mục tiêu chung: Trên cơ sở khảo sát tình hình tiêu thụ nông sản của các trang trại, phát hiện và phân tích những thuận lợi, khó khăn, tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tiêu thụ nông sản của các trang trại, từ đó đề xuất những biện pháp để nâng cao kết quả tiêu thụ nông sản của các trang trại Mục ...
 • 98
 • 208
 • 0

Nghiên cứu tình hình tiêu thụ nông sản của các trang trại trên địa bàn huyện Nam Đàn – tỉnh Nghệ An

Mục tiêu chung: Trên cơ sở khảo sát tình hình tiêu thụ nông sản của các trang trại, phát hiện và phân tích những thuận lợi, khó khăn, tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tiêu thụ nông sản của các trang trại, từ đó đề xuất những biện pháp để nâng cao kết quả tiêu thụ nông sản của các trang trại Mục ...
 • 97
 • 375
 • 0

Đánh giá tình hình quản lý chất thải chăn nuôi tại các trang trại trên địa bàn huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội

Ngành chăn nuôi hiện chiếm 27% trong đóng góp của Ngành Nông nghiệp vào tổng thu nhập quốc nội (Cục chăn nuôi, 2011). Chăn nuôi đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng thu nhập ở các vùng nông thôn Việt Nam, chủ yếu là nguồn thu từ chăn nuôi lợn và gia cầm theo quy mô hộ gia đình. Sản phẩm của các hộ chăn nuôi chiếm tới 70% sản lượng thực ...
 • 84
 • 404
 • 0

nghiên cứu khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức của các trang trại trên địa bàn huyện tân yên tỉnh bắc giang

... trang trại địa bàn huyện Tân Yên 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.3.2.1 Phạm vi nội dung Đề tài nghiên cứu nội dung khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng thức trang trại địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, ... cường khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng thức trang trại địa bàn huyện Tân Yên 1.3 ...
 • 97
 • 376
 • 0

Nghiên cứu khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức của các trang trại trên địa bàn huyện tân yên, tỉnh bắc giang

... luận khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng thức trang trại bao gôm: khái niệm trang trại, khái niệm tín dụng thức, cách tiếp cận vốn tín dụng trang trại vai trò vốn tín dụng đến phát triển trang trại, ... nguồn vốn tín dụng thức trang trại địa bàn huyện Tân Yên, từ đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường khả tiếp ...
 • 159
 • 127
 • 2

Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện hoành bồ, tỉnh quảng ninh

... phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 79 4.2 Những giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. .. phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 78 4.1.3 Định hướng phát ...
 • 116
 • 369
 • 0

Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)

Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Hoành Bồ, ...
 • 116
 • 192
 • 2

Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện hoành bồ, tỉnh quảng ninh

... phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 79 4.2 Những giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. .. phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 78 4.1.3 Định hướng phát ...
 • 132
 • 97
 • 0

Báo cáo nông nghiệp: "THỰC TRẠNG TRAO ĐỔI ĐấT NÔNG NGHIệP GIữA CáC Hộ NÔNG DÂN NHằM PHÁT TRIểN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐịA BàN HUYệN QUế VÕ TỉNH BẮC NINH" pptx

. khái quát tình hình phát triển kinh tế trang trại của huyện Quế Võ, (2) phân tích thực trạng trao đổi đất giữa các hộ nông dân để phát triển kinh tế trang trại trên địa bn huyện; v (3) đề xuất. 325 TRNG I HC NễNG NGHIP H NI THựC TRạNG TRAO ĐổI ĐấT NÔNG NGHIệP GIữA CáC Hộ NÔNG DÂN ...
 • 9
 • 413
 • 2

So sánh lợi thế cạnh tranh của các mô hình trang trại trên địa bàn huyện khoái châu tỉnh hưng yên

. So sánh lợi thế cạnh tranh của các mô hình trang trại trên ñịa bàn huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung So sánh lợi thế cạnh tranh của các trang trại. cao lợi thế cạnh tranh của trang trại trên ñịa bàn huyện Khoái Châu, ...
 • 138
 • 334
 • 0

[Luận văn]giải quyết những vấn đề về quyền sử dụng đất cho phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện tiên lữ tỉnh hưng yên

Luận văn, thạc sỹ, tiến sĩ, cao học, kinh tế, nông nghiệp . ĐỀ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN LỮ-TỈNH HƯNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO PHÁT TRIÊN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ...
 • 125
 • 602
 • 2

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH tế của các TRANG TRẠI TRÊN địa bàn xã TRUNG TRẠCH, HUYỆN bố TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

. HỌC KINH TẾ HUẾKHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN  BÁO CÁO THỰC TẬP GIÁO TRÌNHĐề TàiĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÁC TRANG TRẠITRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRUNG TRẠCH,. giữa kinh tế trang trại và kinh tế hộBảng 1: So sánh kinh tế trang trại và kinh tế hộ71.1.3Điều kiện hình thành và phát triển kinh tế trang trại  Các
 • 24
 • 740
 • 2
1 2 3 4 .. >