Kết quả với từ khóa "tiểu luận nghệ thuật nhiếp ảnh 1.Phân tích vai trò của ánh sáng và hướng chiếu sáng trong tạo hình nhiếp ảnh ( cắt ảnh trên báo, tạp chí để minh hoạ). 2.Anh (chị) có nhận xét gì về thực tiễn việc sử dụng ảnh trên báo chí Việt Nam và làm gì để chất liệu"

tiểu luận nghệ thuật nhiếp ảnh 1.Phân tích vai trò của ánh sáng và hướng chiếu sáng trong tạo hình nhiếp ảnh ( cắt ảnh trên báo, tạp chí để minh hoạ). 2.Anh (chị) có nhận xét gì về thực tiễn việc sử dụng ảnh trên báo chí Việt Nam và làm gì để chất liệu

tiểu luận nghệ thuật nhiếp ảnh 1.Phân tích vai trò của ánh sáng và hướng chiếu sáng trong tạo hình nhiếp ảnh ( cắt ảnh trên báo, tạp chí để minh hoạ). 2.Anh (chị) có nhận xét gì về thực tiễn việc sử dụng ảnh trên báo chí Việt Nam và làm gì để chất liệu

Ở Việt Nam nhiếp ảnh được coi là một môn nghệ thuật, ngang hàng với các bộ môn nghệ thuật lâu đời khác như văn học, hội họa, điêu khắc, âm nhạc, vũ kịch, kiến trúc và môn nghệ thuật trẻ tuổi điện ảnh. Những người hoạt động nhiếp ảnh chuyên nghiệp ở Việt Nam được coi là một nghệ sĩ. Nhiếp ...
 • 30
 • 587
 • 0
Tiểu luận khoa học quản lý (1) Phân tích những nội dung, ưu điểm và hạn chế của các phương pháp quản lý trong nội bộ doanh nghiệp”

Tiểu luận khoa học quản lý (1) Phân tích những nội dung, ưu điểm và hạn chế của các phương pháp quản lý trong nội bộ doanh nghiệp”

.Đối với Việt Nam nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa. Do xuất phát chậm, chúng ta cần kế thùa có chọn lọc các thành tựu về quản lý mà loài người đã đạt được, đồng thời tự mình tổng kết, rút kinh nghiệm sáng tạo phương ...
 • 10
 • 480
 • 8
tiểu luận môn kinh tế chính trị phân tích chức năng của tiền tệ và lạm phát

tiểu luận môn kinh tế chính trị phân tích chức năng của tiền tệ và lạm phát

. mức độ lạm phát và khả năng dự đoán chính xác sự biến động của mức lạm phát. Điều nguy hiểm của lạm phát không chỉ nằm ở mức độ của lạm phát mà còn ở sự bất ngờ của nó. Khi tỉ lệ lạm phát biến. gốc và bản chấ tiền tệ 3 Nguồn gốc tiền tệ 3 Bản chất của ...
 • 26
 • 3,755
 • 13
Phân tích vai trò của khoa học và công nghệ trong sự nghiệp bảo vệ vùng trời Tổ quốc hiện nay

Phân tích vai trò của khoa học và công nghệ trong sự nghiệp bảo vệ vùng trời Tổ quốc hiện nay

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, khoa học công nghệ luôn đóng vai trò hết sức quan trọng 123doc.vn
 • 12
 • 781
 • 1
Tiểu luận: Xã hội học y tế trình bày vai trò của dân số và y tế, tác động của dân số đến y tế

Tiểu luận: Xã hội học y tế trình bày vai trò của dân số và y tế, tác động của dân số đến y tế

Tiểu luận: Xã hội học y tế nhằm trình bày vai trò của dân số và y tế, tác động của dân số đến y tế, quy mô và tỷ lệ gia tăng dân số ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe, quy mô và tỷ lệ gia tăng dân số ở Việt Nam, gia tăng dân số ảnh hưởng đến sức khỏe của người phụ nữ và chăm sóc sức khỏe ...
 • 42
 • 2,310
 • 6
Luận văn thạc sỹ kinh tế: Phân tích vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2000 đến 2013

Luận văn thạc sỹ kinh tế: Phân tích vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2000 đến 2013

Trong suốt quá trình 25 năm thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Việt Nam đã có nhiều thay đổi về thể chế nhằm tạo lập môi trường đầu tư hấp dẫn để thu hút nguồn vốn FDI phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đã đạt được những thành quả to lớn về mặt số lượng và chất lượng; tốc độ gia tăng nguồn vốn nhanh chóng từ 1,9 tỷ USD ...
 • 123
 • 1,040
 • 2
Các mô hình phân tích vai trò của công nghiệp và dịch vụ đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Các mô hình phân tích vai trò của công nghiệp và dịch vụ đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Các mô hình phân tích vai trò của công nghiệp và dịch vụ đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Việt NamCác mô hình phân tích vai trò của công nghiệp và dịch vụ đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Việt NamCác mô hình phân tích vai trò của công nghiệp và ...
 • 151
 • 115
 • 0
Phân tích vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể trong việc hỗ trợ các hộ trồng quế tiếp cận các nguồn vốn vay chính thức trên địa bàn xã Y Can huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp)

Phân tích vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể trong việc hỗ trợ các hộ trồng quế tiếp cận các nguồn vốn vay chính thức trên địa bàn xã Y Can huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp)

Phân tích vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể trong việc hỗ trợ các hộ trồng quế tiếp cận các nguồn vốn vay chính thức trên địa bàn xã Y Can huyện Trấn Yên tỉnh Yên BáiPhân tích vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể trong việc hỗ trợ các hộ trồng quế tiếp cận các nguồn ...
 • 83
 • 66
 • 0
(Khóa luận tốt nghiệp) Phân tích vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể trong việc hỗ trợ các hộ trồng quế tiếp cận các nguồn vốn vay chính thức trên địa bàn xã Y Can huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

(Khóa luận tốt nghiệp) Phân tích vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể trong việc hỗ trợ các hộ trồng quế tiếp cận các nguồn vốn vay chính thức trên địa bàn xã Y Can huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

Phân tích vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể trong việc hỗ trợ các hộ trồng quế tiếp cận các nguồn vốn vay chính thức trên địa bàn xã Y Can huyện Trấn Yên tỉnh Yên BáiPhân tích vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể trong việc hỗ trợ các hộ trồng quế tiếp cận các nguồn ...
 • 83
 • 77
 • 0
Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Các mô hình phân tích vai trò của công nghiệp và dịch vụ đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Các mô hình phân tích vai trò của công nghiệp và dịch vụ đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam

Đề tài Các mô hình phân tích vai trò của công nghiệp và dịch vụ đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, trong đó sử dụng các mô hình kinh tế lượng không gian với số liệu mảng. ... NGHIỆP-DỊCH VỤ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN ...
 • 12
 • 26
 • 0
Luận án tiến sĩ Kinh tế: Các mô hình phân tích vai trò của công nghiệp và dịch vụ đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam

Luận án tiến sĩ Kinh tế: Các mô hình phân tích vai trò của công nghiệp và dịch vụ đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam

Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu định lượng về vai trò của công nghiệp và dịch vụ đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp để qua đó đóng góp một số kiến nghị chính sách nhằm phát triển nông nghiệp ở Việt Nam.
 • 151
 • 25
 • 0
Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Các mô hình phân tích vai trò của công nghiệp và dịch vụ đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Các mô hình phân tích vai trò của công nghiệp và dịch vụ đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam

Đề tài Các mô hình phân tích vai trò của công nghiệp và dịch vụ đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, trong đó sử dụng các mô hình kinh tế lượng không gian với số liệu mảng. ... NGHIỆP-DỊCH VỤ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN ...
 • 12
 • 39
 • 0
Luận án tiến sĩ Kinh tế: Các mô hình phân tích vai trò của công nghiệp và dịch vụ đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam

Luận án tiến sĩ Kinh tế: Các mô hình phân tích vai trò của công nghiệp và dịch vụ đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam

Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu định lượng về vai trò của công nghiệp và dịch vụ đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp để qua đó đóng góp một số kiến nghị chính sách nhằm phát triển nông nghiệp ở Việt Nam.
 • 151
 • 20
 • 0
Nhóm 1  phân tích vai trò của liên kết kinh doanh trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Nhóm 1 phân tích vai trò của liên kết kinh doanh trong bối cảnh biến đổi khí hậu

... hành phân tích tổng hợp tốt kết có vai trò liên kết kinh doanh bối cảnh biến đổi khí hậu giới nước Chương 2: Thực trạng liên kết kinh doanh bối cảnh biến đổi khí hậu 2 .1 Thực trạng q trình biến đổi. .. 1. 2 .1 Cơ sở lý luận biến đổi khí hậu .3 1. 2.2 Cơ sở lý luận liên kết kinh doanh 1. 3 Phương pháp nghiên cứu Chương 2: ...
 • 27
 • 5
 • 0
Giao tiếp trong thực thi công vụ 1 Phân tích vai trò của giao tiếp công vụ.

Giao tiếp trong thực thi công vụ 1 Phân tích vai trò của giao tiếp công vụ.

Câu 1: Phân tích vai trò của giao tiếp công vụ. Ý nghĩa của giao tiếp công vụ trong thực tiễn.BÀI LÀM1.Khái niệm giao tiếpGiao tiếp là một quá trình trong đó các bên tham gia tạo ra hoặc chia sẻ thông tin, cảm xúc với nhau nhằm đạt được mục đích giao tiếp. Trong quá trình hình thành và phát triển nhân ...
 • 23
 • 17
 • 0
Phân tích vai trò của cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện quy phạm pháp luật hành chính

Phân tích vai trò của cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện quy phạm pháp luật hành chính

PHỤ LỤC Lời mở đầu…………………………………………………………………………………1 Nội dung………………………………………………………………………………...…2 I: Những vấn đề chung về cơ quan hành chính nhà nước và quy phạm pháp luật hành chính……………………………………………………………………………………….2 1: Khái niệm, đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước……………………………….2 2: Quy phạm pháp luật hành chính………………………………………………………...3 II: ...
 • 15
 • 712
 • 5
Phân tích vai trò của đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế liên hệ thực tiễn ở việt nam

Phân tích vai trò của đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế liên hệ thực tiễn ở việt nam

. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Nhóm 2 – Môn kinh tế đầu tư 01 2 Phân tích vai trò của đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Liên hệ thực tiễn ở Việt Nam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
 • 26
 • 582
 • 3
chuyên đề phân tích vai trò của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong đời sống quan hệ quốc tế hiện nay

chuyên đề phân tích vai trò của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong đời sống quan hệ quốc tế hiện nay

MỤC LỤC:Mở đầu1. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội hiện thực2. Những thành tựu và vai trò của Chủ nghĩa xã hội hiện thực trong đời sống quan hệ quốc tế3. Những sai lầm cơ bản4. Quá trình đổi mới, cải tổ, cải cách và kết quả đạt đượcKết luậnMở đầuMô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực đầu tiên trên thế ...
 • 10
 • 6,549
 • 14
Phân tích vai trò của lời nói, tiếng động, âm nhạc trong báo chí phát thanh.

Phân tích vai trò của lời nói, tiếng động, âm nhạc trong báo chí phát thanh.

. MÔN PHÁT THANH HIỆN ĐẠI Phân tích vai trò của lời nói, tiếng động, âm nhạc trong báo chí phát thanh. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. Không phải là loại hình báo chí. nhất của báo chí phát thanh là sử dụng âm thanh tổng hợp (bao gồm ...
 • 17
 • 5,213
 • 29
1 2 3 4 .. >