Kết quả với từ khóa "phiếu khảo sát về phương thức đào tạo"

Khảo sát về chất lượng đào tạo của học viện ngân hàng

Khảo sát về chất lượng đào tạo của học viện ngân hàng

... viện Ngân Hàng chọn đề tài “ Khảo sát chất lượng đào tạo Học viện Ngân Hàng ” II Mục đích nghiên cứu: Khảo sát chất lượng đào tạo trường Học viện Ngân Hàng tìm hiểu số yếu tố tác động đến kết này.Nghiên... khoa học viện Ngân Hàng có lực học Khá, Giỏi nhiều ,học lực Xuất sắc có hiếm, học sinh Trung bình Yếu chiếm tỷ lệ nhỏ Đây coi kết học ...
 • 30
 • 303
 • 0
Khảo sát về kiến thức và thực hiện các biện pháp phòng bệnh nhiễm các virus cúm a ở người tại phường vỹ dạ, thành phố huế

Khảo sát về kiến thức và thực hiện các biện pháp phòng bệnh nhiễm các virus cúm a ở người tại phường vỹ dạ, thành phố huế

. sát về kiến thức và thực hiện các biện pháp phòng bệnh nhiễm các virus cúm A ở người tại Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế , nhằm mục tiêu: - Biết được tỷ lệ hiểu biết về nguyên nhân đường lây và. Virus cúm thuộc họ Orthomyxoviridae, người ta chia virus cúm thành 3 týp huyết thanh là virus cúm A, B và C. Trong đó virus cúm týp A ( gọi tắt là virus cúm ...
 • 50
 • 578
 • 1
PHIẾU KHẢO SÁT VỀ NHU CẦU CỦA KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI LỄ HỘI ẨM THỰC ĐƯỜNG PHỐ

PHIẾU KHẢO SÁT VỀ NHU CẦU CỦA KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI LỄ HỘI ẨM THỰC ĐƯỜNG PHỐ

PHIẾU KHẢO SÁTKính gửi quý AnhChịTôi là thành viên của UBND thành phố Huế. Hiện nay tôi đang tiến hành một cuộc khảo sát về nhu cầu ẩm thực của khách du lịch để tổ chức lễ hội ẩm thực, vì vậy các thông tin từ AnhChị là rất cần thiết để nghiên cứu được thành công, góp phần vào việc xây dựng một lễ hội ẩm thực tốt nhất, giúp phục vụ tốt hơn nhu cầu ...
 • 3
 • 12,862
 • 129
MẪU PHIẾU KHẢO SÁT VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

MẪU PHIẾU KHẢO SÁT VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Mẫu piếu khảo sát về vệ sinh an toàn thực phẩm, an sinh xã hội, CHỦ ĐỀ: MẪU PHIẾU KHẢO SÁT VỀ VẤN ĐỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨMA: THÔNG TIN CÁ NHÂN1: Họ và tên:………………………………………..2: Ngày sinh:………………………………………..3: Địa chỉ:…………………………………………...4: Điện thoại:………………………………………..5: Nghề nghiệp:………………………………………6:Email:……………………… ...
 • 4
 • 6,965
 • 82
DSpace at VNU: VỀ TÍNH TỰ CHỦ VÀ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CỦA SINH VIÊN VÀ CỦA GIẢNG VIÊN TRONG PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

DSpace at VNU: VỀ TÍNH TỰ CHỦ VÀ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CỦA SINH VIÊN VÀ CỦA GIẢNG VIÊN TRONG PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

... tượng tham gia q trình dạy học theo tín 3 .Về quan niệm tự chủ tự chịu trách nhiệm người học người dạy học chế tín a/ Về khái niệm tự chủ tự chịu trách nhiệm [3]: Tự chủ chủ thể việc người làm việc... luận, tín tính lên lớp thực hành/thảo luận cộng tối thiểu tự nghiên cứu/chuẩn bị cho lên lớp (=3 tiết học không theo học chế tín chỉ) ; Đối với tự học (tự học có hướng dẫn /tự ...
 • 6
 • 175
 • 0
PHIẾU KHẢO SÁT VỀ THỰC TRẠNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG HIỆN NAY Ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

PHIẾU KHẢO SÁT VỀ THỰC TRẠNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG HIỆN NAY Ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

Bạo lực học đường được nhiều người coi là đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong những thập kỷ gần đây ở nhiều quốc gia, đặc biệt ở nơi các loại vũ khí như súng hay dao được sử dụng. Nó bao gồm bạo lực giữa các học sinh trong phạm vi trường học cũng như những vụ tấn công bởi học sinh nhằm vào giáo viên của trường hoặc ngược lại.Bắt nạt bạn khác.Mục lục ẩn 1Tính chất quốc tế của bạo ...
 • 1
 • 5,353
 • 292
23 Áp dụng phương thức đào tạo theo khe hở năng lực tại Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam

23 Áp dụng phương thức đào tạo theo khe hở năng lực tại Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam

23 Áp dụng phương thức đào tạo theo khe hở năng lực tại Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam . tính Fujitsu Việt Nam. Chương III: Đ ào tạo nguồn nhân lực bằng phương pháp đào tạo theo khe hở năng lực tại Công ty Sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam. . tôi quyết định chọn đề tài: Áp dụng phương pháp đào tạo theo khe hở ...
 • 97
 • 451
 • 0
444 Áp dụng phương thức đào tạo theo khe hở năng lực tại Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam

444 Áp dụng phương thức đào tạo theo khe hở năng lực tại Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam

444 Áp dụng phương thức đào tạo theo khe hở năng lực tại Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam . tính Fujitsu Việt Nam. Chương III: Đ ào tạo nguồn nhân lực bằng phương pháp đào tạo theo khe hở năng lực tại Công ty Sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam. . tôi quyết định chọn đề tài: Áp dụng phương pháp đào tạo theo khe ...
 • 97
 • 372
 • 1
báo cáo tổng hợp phiếu khảo sát tại phường 2, thành phố Cao Lãnh

báo cáo tổng hợp phiếu khảo sát tại phường 2, thành phố Cao Lãnh

trình bày về báo cáo tổng hợp phiếu khảo sát tại phường 2, thành phố Cao Lãnh . Last Saved By: User Total Editing Time: 444 Minutes Last Printed On: 7/22/2010 3:47:00 PM As of Last Complete Printing Number of Pages: 3 Number. dẫn 14% Filename: bacao ks Directory: D:haoTAI LIEU LUAN VANDE TAI Template: C:Documents and SettingsAdministrator.SUN- ...
 • 4
 • 1,081
 • 4
Tài liệu TỔ CHỨC HỆ THỐNG TRI THỨC TRONG THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG THEO PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO TÍN CHỈ Ở BẬC ĐẠI HỌC ppt

Tài liệu TỔ CHỨC HỆ THỐNG TRI THỨC TRONG THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG THEO PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO TÍN CHỈ Ở BẬC ĐẠI HỌC ppt

. Duc TỔ CHỨC HỆ THỐNG TRI THỨC TRONG THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG THEO PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO TÍN CHỈ Ở BẬC ĐẠI HỌC PGS.TS TRần Khánh Đức Đại học. trọng trong quá trình phát tri n các chương trình đào tạo liên thông bậc đại học theo hệ thống tín chỉ. Hệ thống tri thức không chỉ được phản ánh trong
 • 13
 • 715
 • 2
Dạy học tích cực phần “đạo hàm và ứng dụng” cho sinh viên học viện tài chính theo phương thức đào tạo tín chỉ

Dạy học tích cực phần “đạo hàm và ứng dụng” cho sinh viên học viện tài chính theo phương thức đào tạo tín chỉ

. o theo tín ch.   c chn là Dạy học tích cực phần Đạo hàm và ứng dụng cho sinh viên Học viện Tài chính theo phương. tp. 10 CHƢƠNG 2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DẠY HỌC TÍCH CỰC PHẦN ĐẠO HÀM VÀ ỨNG DỤNG CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 2.1. Xác định phƣơng hƣớng c
 • 26
 • 738
 • 0
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực đối với học phần “phương pháp dạy học toán ở tiểu học” theo phương thức đào tạo tín chỉ

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực đối với học phần “phương pháp dạy học toán ở tiểu học” theo phương thức đào tạo tín chỉ

. độ đào tạo theo hệ thống tín chỉ, tạo điều kiện thuận lợi để người học tích luỹ kiến thức, chuyển đổi ngành nghề, liên thông, chuyển tiếp tới các cấp học. tnh,  c ging dy theo  Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học   (2007) ca nhóm tác gi Qu
 • 23
 • 1,863
 • 1
Tài liệu Báo cáo

Tài liệu Báo cáo " Vai trò của Trung tâm Thông tin - Thư viện trong việc đáp ứng phương thức đào tạo tín chỉ của Đại học Quốc gia Hà Nội " ppt

. Trung tâm Thông tin - Thư viện có vai trò quan trọng trong việc đào tạo theo tín chỉ ở Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong quá trình dạy và học, vai trò của. Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn 23 (2007) 22 3-2 30 223 Vai trò của Trung tâm Thông tin - Thư viện trong việc đáp ứng phương thức đào tạo tín
 • 8
 • 555
 • 0
Phiếu khảo sát về trách nhiệm xã hội của các Ngân hàng thương mại Việt Nam docx

Phiếu khảo sát về trách nhiệm xã hội của các Ngân hàng thương mại Việt Nam docx

. Phiếu khảo sát về trách nhiệm xã hội của các Ngân hàng thương mại Việt Nam Chào Ông/Bà! Tôi là một sinh viên của Học viện Ngân hàng. Hiện tôi. phục vụ cho việc học tập. Mục đích của nghiên cứu này là tìm hiểu về Trách nhiệm xã hội của các ngân hàng thương mại Việt Nam . Xin Ông/Bà vui lòng dành
 • 5
 • 760
 • 3
Phiếu khảo sát về trách nhiệm xã hội của các Ngân hàng thương mại Việt Nam pdf

Phiếu khảo sát về trách nhiệm xã hội của các Ngân hàng thương mại Việt Nam pdf

. Phiếu khảo sát về trách nhiệm xã hội của các Ngân hàng thương mại Việt Nam Chào Ông/Bà! Tôi là một sinh viên của Học viện Ngân hàng. Hiện tôi. phục vụ cho việc học tập. Mục đích của nghiên cứu này là tìm hiểu về Trách nhiệm xã hội của các ngân hàng thương mại Việt Nam . Xin Ông/Bà vui lòng dành
 • 5
 • 651
 • 1
BÁO CÁO

BÁO CÁO " KHẢO SÁT CÁC PHƯƠNG THỨC ĐOÁN NGHĨA TỪ THEO NGỮ CẢNH TRONG BÀI NGHE CỦA TÀI LIỆU TOEFL IBT CỦA SINH VIÊN NĂM BA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG AN " docx

. trung khảo sát tình hình sử dụng các phương thức đoán nghĩa từ trong ngữ cảnh khi nghe của sinh viên khoa Anh trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng. Từ. dụng phương thức đoán nghĩa từ trong ngữ cảnh khi nghe của sinh viên năm ba trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng Bảng 4.1: Đánh giá của sinh viên
 • 5
 • 596
 • 0
Báo cáo

Báo cáo " Nghiên cứu sự thích ứng với hoạt động học tập phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ của sinh viên năm thứ nhất trường đại học Hồng Đức Thanh Hóa" pptx

. PHU HOP VOI PHUONG THUC OAO TAG THEO TIN CHJ CUA SINH VIEN NAM THU NHAT TRUONG DAI HOC HONG Dl^C THANH HOA Ddong Thi Thoan /)(// hgc Hdng Difc Thanh Hod. 1. Dat van de Thfch. thu vol PT^DT theo TC Chua nhan tha'y tdm quan trong cua FFDT theo TC Thieu bieu biei ve each thiic hoc tap theo TC Chua biei tu td chuc cac hinh thiic hgc tap theo TC ...
 • 10
 • 923
 • 8
Thích ứng với phương thức đào tạo tín chỉ pot

Thích ứng với phương thức đào tạo tín chỉ pot

. Thích ứng với phương thức đào tạo tín chỉ Đào tạo tín chỉ đem lại nhiều cơ hội tốt cho những sinh viên biết chủ động và tích. kiện đào tạo cho phép, biết chớp thời cơ cộng với nỗ lực riêng của cá nhân nên đã thành công. Điều này cũng phản ánh rằng các sinh viên trên là những người đã thích ứng được với phương thức đào. ...
 • 6
 • 310
 • 1
1 2 3 4 .. >