Kết quả với từ khóa "nghiên cứu đánh giá hiệu lực interleukin 2 tái tổ hợp sản xuất tại việt nam dùng trong hỗ trợ điều trị ung thư"

Nghiên cứu đánh giá hiệu lực interleukin 2 tái tổ hợp sản xuất tại việt nam dùng trong hỗ trợ điều trị ung thư

Nghiên cứu đánh giá hiệu lực interleukin 2 tái tổ hợp sản xuất tại việt nam dùng trong hỗ trợ điều trị ung thư

. HIỆN ĐỀ TÀI I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên đề tài/dự án: Nghiên cứu đánh giá hiệu lực của Interleukin-2 tái tổ hợp sản xuất tại Việt Nam dùng trong hỗ trợ điều trị ung thư Mã số đề tài: KC.04/06-10. INTERLEUKIN-2 TÁI TỔ ...
 • 258
 • 645
 • 2
Nghiên cứu đánh giá hiệu lực của interleukin 2 tái tổ hợp sản xuất tại việt nam dùng trong hỗ trợ điều trị ung thư

Nghiên cứu đánh giá hiệu lực của interleukin 2 tái tổ hợp sản xuất tại việt nam dùng trong hỗ trợ điều trị ung thư

... trùng cho sản phẩm IL -2 tái tổ hợp 62 2 .2. 21 Phương pháp xác định an toàn chung cho sản phẩm IL -2 tái tổ hợp [76] 64 2. 2 .22 Thiết kế thí nghiệm để đánh giá chất lượng IL -2 tái tổ hợp dòng... giá hiệu lực Interleukin- 2 tái tổ ...
 • 241
 • 70
 • 0
đồ án kỹ thuật vật liệu xây dựng Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường cuả cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng từ đá vôi ở xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

đồ án kỹ thuật vật liệu xây dựng Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường cuả cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng từ đá vôi ở xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

. nghiên cứu : Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường cuả cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng từ đá vôi ở xã Cư Yên, Lương Sơn, Hòa Bình .  Mục tiêu cụ thể. Đánh giá các tác động chủ yếu của dự án. tôi đã chọn đề tài Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường cuả cơ sở sản ...
 • 89
 • 475
 • 0
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường các cơ sở sản xuất tấm lợp amiăng ximăng và ảnh hưởng của amiăng đối với sức khoẻ con người kiến nghị các giải pháp

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường các cơ sở sản xuất tấm lợp amiăng ximăng và ảnh hưởng của amiăng đối với sức khoẻ con người kiến nghị các giải pháp

. amiăng, trong đó có đề tài Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trờng các cơ sở sản xuất tấm lợp amiăng ximăng và những ảnh hởng của amiăng đối với sức khoẻ. số115/2001/QĐ/TTg 20 chơng 4: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trờng các cơ sở sản ...
 • 262
 • 1,013
 • 2
Nghiên cứu đánh giá chất lượng thiết bị và quá trình sản xuất bằng công cụ thống kê

Nghiên cứu đánh giá chất lượng thiết bị và quá trình sản xuất bằng công cụ thống kê

. năng lực thiết bị và quá trình sản xuất sử dụng công cụ thống kê. - Nghiên cứu ứng dụng công cụ thống kê nhằm kiểm tra và theo dõi quá trình sản xuất của. tài: “NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 4 THIẾT BỊ VÀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT BẰNG CÔNG CỤ THỐNG KÊ” 2. Mục ñích của ñề tài - ...
 • 26
 • 685
 • 0
Tài liệu Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường các cơ sở sản xuất amiang ximang và những ảnh hưởng của amiang đối với sức khỏe con người - kiến nghị giải pháp potx

Tài liệu Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường các cơ sở sản xuất amiang ximang và những ảnh hưởng của amiang đối với sức khỏe con người - kiến nghị giải pháp potx

. tài Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trờng các cơ sở sản xuất tấm lợp amiăng ximăng và những ảnh hởng của amiăng đối với sức khoẻ con ngời - Kiến nghị. hiện trạng môi trờng các cơ sở sản xuất tấm Amiăng Ximăng và những ảnh hởng của amiăng đối với sức khoẻ con ngời - kiến nghị giải pháp
 • 262
 • 2,528
 • 5
Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu đánh giá chất lượng thiết bị và quá trình sản xuất bằng công cụ thống kê potx

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu đánh giá chất lượng thiết bị và quá trình sản xuất bằng công cụ thống kê potx

. ñánh giá năng lực thiết bị và quá trình sản xuất sử dụng công cụ thống kê. - Nghiên cứu ứng dụng công cụ thống kê nhằm kiểm tra và theo dõi quá trình sản. với ñề tài: “NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 4 THIẾT BỊ VÀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT BẰNG CÔNG CỤ THỐNG KÊ” 2. Mục ñích của ñề ...
 • 26
 • 554
 • 0
nghiên cứu, đánh giá mức độ ảnh hưởng của nước thải sản xuất chế biến mủ cao su đấn chất lượng nước ngầm trên địa bàn tỉnh bình phước

nghiên cứu, đánh giá mức độ ảnh hưởng của nước thải sản xuất chế biến mủ cao su đấn chất lượng nước ngầm trên địa bàn tỉnh bình phước

. thải sản xuất chế biến mủ cao su đến chất lượng nước ngầm trên địa bàn tỉnh Bình Phước nhằm phân tích, xác định mức độ ảnh hưởng của nước thải ngành chế biến sản xuất mủ cao su đến chất lượng. : Nghiên cứu đánh giá mức độ ảnh hưởng của nước thải sản xuất chế biến mủ cao su đến chất lượng nước ngầm trên địa bàn tỉnh Bình ...
 • 103
 • 2,582
 • 8
Nghiên cứu đánh giá tổng quan các công trình nhà lưới, nhà màng, nhà kính sử dụng trong khu NN công nghệ cao theo hướng bền vững

Nghiên cứu đánh giá tổng quan các công trình nhà lưới, nhà màng, nhà kính sử dụng trong khu NN công nghệ cao theo hướng bền vững

1-TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Với những yêu cầu về việc ứng dụng khoa học kĩ thuật tân tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, giảm công lao động, tiết kiệm năng lượng, hạ giá thành sản phẩm, tăng cường sức cạnh tranh nội địa cũng như trên thị trường thế giới thì việc áp dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là điều cần ...
 • 74
 • 2,706
 • 17
Nghiên cứu đánh giá và lựa chọn một số tổ hợp ghép thích hợp cho bưởi da xanh trong điều kiện mặn vùng ĐBSCL

Nghiên cứu đánh giá và lựa chọn một số tổ hợp ghép thích hợp cho bưởi da xanh trong điều kiện mặn vùng ĐBSCL

Bưởi da xanh là loại trái cây đặc sản nổi tiếng ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và được phát triển tại nhiều vùng sinh thái khác nhau do hiệu quả kinh tế mang lại cao. Tuy nhiên, nguồn nước bị nhiễm mặn đang là trở ngại lớn cho việc phát triển cây bưởi vùng ĐBSCL. Đối với đất bị nhiễm mặn thì việc cải tạo đất và cải thiện chất lượng nguồn nước tưới luôn ...
 • 7
 • 327
 • 0
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, biến động đất đai và đề xuất định hướng sử dụng đất hợp lý huyện hà quảng  tỉnh cao bằng

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, biến động đất đai và đề xuất định hướng sử dụng đất hợp lý huyện hà quảng tỉnh cao bằng

... đai đề xuất định hướng sử dụng đất hợp lý huyện Hà Quảng - tỉnh Cao Bằng có ý nghĩa khoa học thực tiễn cao MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu đánh giá trạng sử dụng đất năm 2014 biến động đất đai. .. 2005- 2014 huyện Hà Quảng - tỉnh Cao Bằng - Đề xuất định hƣớng sử dụng đất hợp lý đến năm ...
 • 92
 • 708
 • 3
Nghiên cứu đánh giá chất lượng thiết bị và quá trình sản xuất bằng công cụ thống kê

Nghiên cứu đánh giá chất lượng thiết bị và quá trình sản xuất bằng công cụ thống kê

... pháp ñánh giá lực thiết bị trình sản xuất; phương pháp kiểm tra, theo dõi trình sản xuất công cụ thống kê - Môñun phần mềm sử dụng công cụ thống kê, nhằm ñánh giá lực thiết bị trình sản xuất hàng... chọn ñể nghiên cứu luận văn với ñề tài: “NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG Footer Page of 126 ...
 • 26
 • 170
 • 0
Nghiên cứu, đánh giá kiến tạo hiện đại khu vực ven biển miền Trung Việt Nam và vai trò của nó đối với các tai biến thiên nhiên phục vụ dự báo và phòng tránh thiên tai

Nghiên cứu, đánh giá kiến tạo hiện đại khu vực ven biển miền Trung Việt Nam và vai trò của nó đối với các tai biến thiên nhiên phục vụ dự báo và phòng tránh thiên tai

... 1440556 Chân cầu Bàn Thạch 328010 1431680 Gành Ba, Phú Yên 316015 1458546 324136 1427 100 Mẫu lõi 2090 ± 215 324136 1427 100 1870 ± 215 304811 1364169 304640 1326950 304640 1326950 304640 1326950 Mẫu... 1451558 Mùn 154.20±15.0 311538 1451604 Mùn 59.20±5.90 302022 129 4423 Mùn 13.30±1.30 302003 1294411 Mùn 32.60±3.20 302022 129 4423 Mùn 33.10±3.20 313580 1450412 Mùn 51.0±5.10 313513 1450480 ...
 • 49
 • 195
 • 0
Đánh giá hiệu quả lâm sàng tại mắt của phương pháp nút mạch điều trị rò động mạch cảnh xoang hang

Đánh giá hiệu quả lâm sàng tại mắt của phương pháp nút mạch điều trị rò động mạch cảnh xoang hang

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả lâm sàng tại mắt và độ hài lòng của người bệnh rò động mạch cảnh xoang hang sau khi được can thiệp nút mạch. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết. ... ĐẶT VẤN ĐỀ ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP Rò động mạch cảnh xoang hang thơng nối bất thường từ động mạch cảnh (trực ...
 • 7
 • 15
 • 0
Nghiên cứu khả năng kích thích hệ miễn dịch chống ung thư của các alcaloid và flavonoid được chiết xuất từ cây trinh nữ hoàng cung (crinum latifolium l ) để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thuốc hỗ trợ điều trị ung thư

Nghiên cứu khả năng kích thích hệ miễn dịch chống ung thư của các alcaloid và flavonoid được chiết xuất từ cây trinh nữ hoàng cung (crinum latifolium l ) để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thuốc hỗ trợ điều trị ung thư

Hiện nay trên thế giới các nhà khoa học đang nỗ lực tìm kiếm thuốc điều trị ung thư và hỗ trợ điều trị ung thư từ dược thảo bởi vì các sản phẩm thuốc được tạo ra bằng phương pháp tổng hợp hóa học và bán tổng hợp còn có nhiều tác dụng không mong muốn. Thuốc sản xuất từ dược thảo có ...
 • 128
 • 993
 • 2
Nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết và tinh chế Mangostin trong vỏ quả măng cụt Garcinia Mangostnan L. làm thuốc hỗ trợ điều trị ung thư

Nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết và tinh chế Mangostin trong vỏ quả măng cụt Garcinia Mangostnan L. làm thuốc hỗ trợ điều trị ung thư

. Nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết và tinh chế mangostin trong vỏ quả măng cụt Garcinia mangostana L. l m thuốc hỗ trợ điều trị ung thư” được thực hiện với mục tiêu: tách chiết và tinh. THỊ HIÊN NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TÁCH CHIẾT VÀ TINH CHẾ MANGOSTIN TRONG VỎ QUẢ MĂNG CỤT GARCINIA MANGOSTANA ...
 • 62
 • 2,011
 • 11
Nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết và tinh chế Mangostin trong vỏ quả măng cụt Garcinia Mangostnan L. làm thuốc hỗ trợ điều trị ung thư

Nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết và tinh chế Mangostin trong vỏ quả măng cụt Garcinia Mangostnan L. làm thuốc hỗ trợ điều trị ung thư

... công nghệ tách chiết tinh chế mangostin vỏ măng cụt Garcinia mangostana L làm thuốc hỗ trợ điều trị ung thư thực với mục tiêu: tách chiết tinh chế  -mangostin từ vỏ măng cụt nghiên cứu số hoạt... ung thư, nhằm mục đích tìm hoạt chất có nguồn gốc tự nhiên làm thuốc hỗ trợ điều trị ung thư ...
 • 6
 • 552
 • 1
“Nghiên cứu tạo sunfate betaglucan từ nấm mem saccharomyces serevisae làm nguồn nguyên liệu hỗ trợ điều trị ung thư”

“Nghiên cứu tạo sunfate betaglucan từ nấm mem saccharomyces serevisae làm nguồn nguyên liệu hỗ trợ điều trị ung thư”

“Nghiên cứu tạo sunfate betaglucan từ nấm mem saccharomyces serevisae làm nguồn nguyên liệu hỗ trợ điều trị ung thư”“Nghiên cứu tạo sunfate betaglucan từ nấm mem saccharomyces serevisae làm nguồn nguyên liệu hỗ trợ điều trị ung thư”“Nghiên cứu tạo sunfate betaglucan từ nấm mem ...
 • 23
 • 1,104
 • 7
DSpace at VNU: Nghiên cứu quy trình tách chiết và tinh chế mangostin trong vỏ quả măng cụt Garcinia mangostana L. làm thuỗc hỗ trợ điều trị ung thư

DSpace at VNU: Nghiên cứu quy trình tách chiết và tinh chế mangostin trong vỏ quả măng cụt Garcinia mangostana L. làm thuỗc hỗ trợ điều trị ung thư

...được thực với mục tiêu: tách chiết tinh chế  -mangostin từ vỏ măng cụt nghiên cứu số hoạt tính sinh học  -mangostin Tổng quan Măng cụt có tên khoa học Garcinia mangostana L thuộc họ Bứa (Clusiaceae),... dẫn xuất măng cụt, chủ yếu tập trung phần vỏ Trong số dẫn xuất xanthone có vỏ măng cụt  -mangostin có hàm lượng cao nhất, chiếm khoảng 0,02-0,2% ...
 • 4
 • 203
 • 1
1 2 3 4 .. >