Kết quả với từ khóa "mẫu phiếu báo thay đổi nhân khẩu nk5"

MẪU PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU pptx

MẪU PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU pptx

. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu HK02 ban hành theo TT số 81/2011/TT- BCA ngày 15/12/2011 PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU Kính gửi: ……………………………………………………. 13. Họ và tên chủ hộ: ……………………………………. 14. Quan hệ với chủ hộ: 15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2) : ...
 • 1
 • 16,689
 • 191
PHIEU BAO THAY DOI NHAN KHAU pptx

PHIEU BAO THAY DOI NHAN KHAU pptx

. BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU Kính gửi: Họ và tên người viết phiếu báo:(*) Chỗ ở hiện nay: Điện thoại: Họ và tên chủ hộ: Sổ hộ khẩu số: Chổ ở hiện nay: Điện thoại: NỘI DUNG THAY. tại Điều 23 Luật cư trú thì trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày thay đổi chỗ ở hợp pháp, công dân có trách nhiệm làm thủ tục thay ...
 • 3
 • 9,908
 • 60
Phiếu báo thay đổi nhân khẩu

Phiếu báo thay đổi nhân khẩu

. Tự do - Hạnh phúc Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu Kính gửi: . Họ và tên ngời viết phiếu báo (*) : Chỗ ở hiện nay: . . Điện thoại: . Họ và tên chủ hộ: Sổ hộ khẩu số: Chỗ ở hiện. hiện nay: . . Điện thoại: . Nội dung thay đổi: . . . . . . . . . . . . . . , Ngày tháng . .năm . , Ngày . tháng . .năm ý kiến ...
 • 1
 • 3,659
 • 31
Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu (Mẫu HK02): Hướng dẫn cách viết mới nhất

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu (Mẫu HK02): Hướng dẫn cách viết mới nhất

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (ký hiệu là HK02) được sử dụng để thông báo khi có sự thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu như: Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ...
 • 2
 • 70
 • 5
PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

MẪU HK02(Ban hành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU . M U HK02 (Ban hành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 tháng 7 n m 2007) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh. tháng . n m Ý KIẾN CỦA CHỦ ...
 • 1
 • 10,471
 • 45
Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

. XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU Kính gửi: Họ và tên người viết phiếu báo: (*) Chỗ ở hiện nay: Điện thoại: Họ và tên chủ hộ: . tên chủ hộ: Sổ hộ khẩu số: Chổ ở hiện nay: Điện thoại: NỘI DUNG THAY ĐỔI: , ngày tháng năm , ngày tháng ...
 • 1
 • 1,741
 • 19
PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

...16.Những người thay đổi: Họ tên Ngày, N Nơi sinh Tháng, ữ Năm (x) sinh ……… Ngày……tháng…….năm……… Ý kiến chủ hộ ( Ghi rõ nội dung, ký, ghi rõ họ tên) Nghề nghiệ p Dân tộc Quốc tịch CMND số/ Hộ chiếu... Nghề nghiệ p Dân tộc Quốc tịch CMND số/ Hộ chiếu số Quan hệ với người có thay đổi …………….Ngày…….tháng…….năm…… Người viết phiếu báo (ký, ghi rõ họ tên)
 • 2
 • 564
 • 4
PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU CHUẨN

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU CHUẨN

... tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh thay đổi sổ hộ (3) Ghi rõ ý kiến chủ hộ đồng ý cho... thường trú trường hợp cấp lại sổ hộ bị (2) Ghi chú: Trường hợp người viết phiếu báo người có thay đổi hộ khẩu, nhân ...
 • 3
 • 47
 • 1
PHIEU BAO THAY DOI HO KHAU pptx

PHIEU BAO THAY DOI HO KHAU pptx

. BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU Kính gửi: Họ và tên người viết phiếu báo: (*) Chỗ ở hiện nay: Điện thoại: Họ và tên chủ hộ: Sổ hộ khẩu số: Chỗ ở hiện nay: Điện thoại: NỘI DUNG THAY. ký và ghi rõ họ tên) , ngày tháng năm NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO (Ký, ghi rõ họ tên) (*) Viết chữ in hoa đủ dấu
 • 1
 • 1,826
 • 8
PHIẾU BÁO THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU HK02

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU HK02

PHIẾU BO THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHN KHẨUKính gởi:……………………………………………………………………………………………………………………1. Họ v tn người cĩ thay đổi:……………………….………………………………………………………………………Chổ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………số điện thoại …………………………………………2. Họ v tn chủ hộ: …………………………….………………………………………………………………………………………Chổ ở hiện ...
 • 1
 • 1,816
 • 5
Phiếu thay đổi nhân khẩu

Phiếu thay đổi nhân khẩu

. theo Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QĐ số 998/2001/QĐ-BCA (C11) Ngày 10 – 10 - 2001 PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU 1. Họ tên (1):……………………………… 2. Nam/nữ:……………….3. Hồ sơ số:……….… 4. Tên gọi khác:………………………………………………………………………………… 5 nghiệp, nơi làm việc: ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 13. Nội dung thay đổi: ...
 • 2
 • 9,635
 • 136
Mẫu thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do thay đổi tên tổ chức đăng ký pdf

Mẫu thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do thay đổi tên tổ chức đăng ký pdf

. hoạt động đăng ký chứng khoán) Mẫu 10C/ĐKCK TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Số: /VSD V/v: thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do thay đổi tên tổ chức đăng ký CỘNG HOÀ. báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ ….số ……… ngày… do thay đổi thông tin tổ chức ...
 • 2
 • 971
 • 3
Mẫu thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do giảm số lượng chứng khoán đăng ký pot

Mẫu thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do giảm số lượng chứng khoán đăng ký pot

. chế hoạt động đăng ký chứng khoán) Mẫu 10B/ĐKCK TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Số: /VSD V/v: thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do giảm số lượng CK đăng ký CỘNG HOÀ. Fax: Tên chứng khoán: Mã chứng khoán: Mã ISIN: Loại chứng khoán: Mệnh giá: Số lượng chứng khoán đăng ký giảm: Giá trị chứng khoán đăng ký giảm: Tổng số lượng chứng ...
 • 2
 • 2,489
 • 2
Mẫu thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung ppt

Mẫu thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung ppt

. Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán) Mẫu 10A/ĐKCK TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Số: /VSD V/v: thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung CỘNG HOÀ XÃ. Tên chứng khoán: Mã chứng khoán: 2 Mã ISIN: Loại chứng khoán: Mệnh giá: Số lượng chứng khoán đăng ký bổ sung: Giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung: Tổng số lượng chứng ...
 • 2
 • 525
 • 0
bieu mau thong bao thay doi noi dung tiep nhan vien tro tai tro

bieu mau thong bao thay doi noi dung tiep nhan vien tro tai tro

...4 Tóm lược nội dung thay đổi Mục đích nguyên tắc sử dụng viện trợ, tài trợ (nếu có): Thay đổi thời Điểm sử dụng viện trợ, tài trợ (nếu có):... doanh nghiệp nộp kèm theo giấy tờ sau đây] □ Bản Văn thỏa thuận viện trợ, tài trợ (đối với thay đổi nội dung 3, Biểu mẫu này) □ Quyết định phê duyệt tiếp nhận viện trợ (nếu có) □ Tài liệu khác
 • 2
 • 172
 • 0
Mau thong bao thay doi nguoi dung dau chi nhanh hoac van phong dai dien

Mau thong bao thay doi nguoi dung dau chi nhanh hoac van phong dai dien

. cấp: . ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH HOẶC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NHƯ SAU: Họ tên người thay thế làm người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng. CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:…………… Độc lập -Tự do-Hạnh phúc THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH HOẶC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Kính gửi: Phòng Đăng ký Kinh doanh
 • 2
 • 3,778
 • 27
Mau thong bao thay doi noi dung dang ky kinh doanh

Mau thong bao thay doi noi dung dang ky kinh doanh

. TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:… THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP (Thay. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau: (Chỉ khai những nội dung thay đổi) 1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc ...
 • 3
 • 1,314
 • 2
Biểu mẫu

Biểu mẫu " Thông báo thay đổi người đại diện"

. Số:…………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do-Hạnh phúc THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN Kính. : . Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau : 1.Họ tên của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty (ghi
 • 2
 • 2,351
 • 13
1 2 3 4 .. >