Kết quả với từ khóa "kết quả khảo sát khả năng kháng khuẩn của các dòng vi khuẩn phân lập được trên môi trường pda"

PHÂN LẬP VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS TỪ ĐẤT VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG AFLATOXIN CỦA CÁC GỐC PHÂN LẬP ĐƯỢC

PHÂN LẬP VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS TỪ ĐẤT VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG AFLATOXIN CỦA CÁC GỐC PHÂN LẬP ĐƯỢC

...PHÂN LẬP VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS TỪ ĐẤT VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG AFLATOXIN CỦA CÁC GỐC PHÂN LẬP ĐƯỢC Tác giả TRƯƠNG HƯƠNG THẢO Khóa luận đệ trình... đề tài Khảo sát khả sử dụng vi khuẩn Bacillus subtilis có nguồn gốc từ đất xử lý nhiễm aflatoxin nguyên liệu ...
 • 86
 • 127
 • 0
khảo sát khả năng gây hại của các chủng vi khuẩn xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh cháy bìa lá lúa và bước đầu nghiên cứu biện pháp phòng trừ sinh học bằng xạ khuẩn trong điều kiện in vitro

khảo sát khả năng gây hại của các chủng vi khuẩn xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh cháy bìa lá lúa và bước đầu nghiên cứu biện pháp phòng trừ sinh học bằng xạ khuẩn trong điều kiện in vitro

. 1.4 .2 Những nghiên cứu trên thế giới 16 CHƢƠNG 2. PHƢƠNG TIỆN VÀ PHƢƠNG PHÁP 2. 1 PHƢƠNG TIỆN 18 2. 1.1 Thời gian và địa điểm thí nghiệm 18 2. 1 .2 Vật liệu, thiết bị thí nghiệm 18 2. 2 PHƢƠNG. Koch) và tuyển chọn dòng Xanthomonas oryzae pv. oryze độc nhất. 20 2. 2.4 Phân lập xạ khuẩn từ đất trồng lúa 22 2. 2.5 Thí nghiệm 2. Đánh giá khả ...
 • 56
 • 731
 • 0
KHẢO sát KHẢ NĂNG SINH BACTERIOCIN của các CHỦNG VI KHUẨN LACTIC và ỨNG DỤNG TRONG bảo QUẢN SINH học

KHẢO sát KHẢ NĂNG SINH BACTERIOCIN của các CHỦNG VI KHUẨN LACTIC và ỨNG DỤNG TRONG bảo QUẢN SINH học

... hiệu bảo quản thay đổi không đáng kể Trong mẫu sử dụng chế phẩm bacteriocin, thời gian bảo quản tăng so với mẫu đối chứng Như vậy, bacteriocin từ chủng LAB khảo sát có hiệu bảo quản sinh học rau... vọng ứng dụng chủng LAB sinh bacteriocin bảo quản sinh học có khả kháng khuẩn cao với hoạt tính bacteriocin khảo sát theo ngày giữ mẫu Theo nghiên ...
 • 10
 • 1,063
 • 2
Nghiên cứu một số gen liên quan đến khả năng kháng carbapenem của các chủng acinetobacter baumannii phân lập tại bệnh viện phổi trung ương

Nghiên cứu một số gen liên quan đến khả năng kháng carbapenem của các chủng acinetobacter baumannii phân lập tại bệnh viện phổi trung ương

... NGỌC HÂN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GEN LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG KHÁNG CARBAPENEM CỦA CÁC CHỦNG Acinetobacter baumannii PHÂN LẬP TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG Chuyên ngành: Vi sinh vật học Mã số: 8420101.07... gen kháng kháng sinh A baumannii Bệnh viện Phổi Trung ương Phân tích mức độ kháng kháng sinh mẫu A ...
 • 75
 • 8
 • 1
Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu một số gen liên quan đến khả năng kháng Carbapenem của các chủng Acinetobacter baumannii phân lập tại Bệnh viện Phổi Trung Ương

Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu một số gen liên quan đến khả năng kháng Carbapenem của các chủng Acinetobacter baumannii phân lập tại Bệnh viện Phổi Trung Ương

Kháng sinh là một trong những phát hiện vĩ đại trong lịch sử loài người. Với khả năng kìm hãm và tiêu diệt tác nhân gây bệnh nguy hiểm nhất là vi khuẩn, kháng sinh đã trở thành loại thuốc không thể thiếu trong công tác điều trị ở mọi nơi trên thế giới. Việc sử dụng kháng sinh không chỉ cứu sống bệnh nhân mà còn giúp ngăn ngừa ...
 • 75
 • 5
 • 0
khảo sát khả năng kháng khuẩn và kháng nấm của dịch trích ly từ nha đam

khảo sát khả năng kháng khuẩn và kháng nấm của dịch trích ly từ nha đam

. tài: Khảo sát khả năng kháng khuẩn và kháng nấm của dịch trích ly từ nha đam. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Xác định điều kiện xử lý và khả năng kháng khuẩn, kháng nấm của dịch trích ly từ nha đam. 4.3. KẾT QUẢ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN VÀ ...
 • 53
 • 881
 • 1
Nghiên cứu sự tăng trưởng của cây IN VITRO định tính và khảo sát khả năng kháng khuẩn của hợp chất QUINON trong lá cây RIVINA HUMILIS l

Nghiên cứu sự tăng trưởng của cây IN VITRO định tính và khảo sát khả năng kháng khuẩn của hợp chất QUINON trong lá cây RIVINA HUMILIS l

... Rivina humilis L in vitro 34 II.2.3 Khảo sát ảnh hƣởng kinetin đến tăng trƣởng Rivina humilis L in vitro 35 II.2.4 Khảo sát ảnh hƣởng ND đến tăng trƣởng Rivina humilis L in. .. biệt khả kháng khuẩn [22] Vì thực đề tài Nghiên cứu tăng trƣởng in vitro, định tính khảo sát khả kháng khuẩn hợp chất quinon ...
 • 88
 • 270
 • 0
Khảo sát khả năng kháng khuẩn của vi nấm phân lập từ vùng biển nha trang

Khảo sát khả năng kháng khuẩn của vi nấm phân lập từ vùng biển nha trang

... biệt vùng biển Nha Trang 2 Do vậy, khuôn khổ luận văn tốt nghiệp này, thực đề tài: Khảo sát khả kháng khuẩn vi nấm phân lập từ vùng biển Nha Trang  Mục tiêu đề tài Phân lập tuyển chọn chủng vi. .. ĐẠI HỌC NHA TRANG VI N CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG - - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành Công nghệ ...
 • 72
 • 176
 • 0
Khảo sát khả năng kháng nấm của hợp chất thứ cấp vi khuẩn lactic và ứng dụng trong bảo quản hạt đâu phộng

Khảo sát khả năng kháng nấm của hợp chất thứ cấp vi khuẩn lactic và ứng dụng trong bảo quản hạt đâu phộng

... đề tài Khảo sát khả kháng nấm hợp chất thứ cấp vi khuẩn lactic ứng dụng bảo quản hạt đậu phộng Tình hình nghiên cứu: Trên giới, có nhiều nghiên cứu khả kháng nấm vi khuẩn sinh acid lactic tạo... học bảo quản hạt từ vi khuẩn lên men lactic Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát khả ứng dụng ...
 • 103
 • 118
 • 0
Khảo sát khả năng kháng khuẩn trong cao chiết là đắng (vemonia amygdalina del)

Khảo sát khả năng kháng khuẩn trong cao chiết là đắng (vemonia amygdalina del)

... nhận dịch chiết lá đắng kỹ thuật chiết ngâm dầm ethanol 50%, 70%, 90% nƣớc - Đánh giá hiệu suất thu hồi cao từ lá đắng - Khảo sát khả kháng khuẩn cao chiết từ lá đắng chủng vi khuẩn - Khảo sát nồng... nhận dịch chiết lá đắng kỹ thuật chiết ngâm dầm ethanol 50%, 70%, 90% nƣớc - Đánh giá hiệu suất thu hồi cao từ lá đắng - ...
 • 86
 • 86
 • 0
Khảo sát khả năng kháng nấm của hợp chất thứ cấp vi khuẩn lactic và ứng dụng trong bảo quản hạt đâu phộng

Khảo sát khả năng kháng nấm của hợp chất thứ cấp vi khuẩn lactic và ứng dụng trong bảo quản hạt đâu phộng

... tài Khảo sát khả kháng nấm hợp chất thứ cấp vi khuẩn lactic ứng dụng bảo quản hạt đậu phộng Tình hình nghiên cứu: Trên giới, có nhiều nghiên cứu khả kháng nấm vi khuẩn sinh acid lactic tạo... học bảo quản hạt từ vi khuẩn lên men lactic Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát khả ứng dụng dịch ...
 • 103
 • 118
 • 0
khảo sát khả năng kháng khuẩn, kháng nấm dại gây hại từ các hợp chất sinh học được tách từ cây cỏ mực trong nuôi trồng nấm rơm

khảo sát khả năng kháng khuẩn, kháng nấm dại gây hại từ các hợp chất sinh học được tách từ cây cỏ mực trong nuôi trồng nấm rơm

... khảo sát khả kháng khuẩn, kháng nấm dại gây hại từ hợp chất sinh học tách từ cỏ mực nuôi trồng nấm rơm 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Trong đề tài mục tiêu khảo sát tính kháng khuẩn, kháng nấm hợp chất. .. hóa học có dịch chiết cỏ mực - Phân lập, định danh loài nấm dại gây hại tới ni trồng nấm rơm - Thí nghiệm chế đối kháng ...
 • 46
 • 75
 • 0
Khảo sát khả năng kháng khuẩn, kháng nấm từ cao chiết cây cải xoăn (Brassica oleracea)

Khảo sát khả năng kháng khuẩn, kháng nấm từ cao chiết cây cải xoăn (Brassica oleracea)

Cây cải xoăn (Brassica oleracea) thuộc họ Cải (Brassicaceae) là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Những nghiên cứu gần đây cho thấy cây cải xoăn có tác dụng trong việc ngăn ngừa ung thư, chống oxy hóa. Tuy nhiên những hiểu biết về hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm vẫn chưa được tìm hiểu. Nghiên cứu này nhằm khẳng định và ...
 • 7
 • 41
 • 0
Khảo sát khả năng kháng khuẩn của dịch chiết bromelain từ cây dứa (Ananas comosus) trên vi khuẩn Shigella và Salmonella ứng dụng trong phòng ngừa và điều trị bệnh đường tiêu hóa

Khảo sát khả năng kháng khuẩn của dịch chiết bromelain từ cây dứa (Ananas comosus) trên vi khuẩn Shigella và Salmonella ứng dụng trong phòng ngừa và điều trị bệnh đường tiêu hóa

Nghiên cứu tính kháng khuẩn của dịch chiết xuất enzyme bromelain, thành phần protease chính trong cây Dứa (Ananas comosus), lên sự biểu hiện của vi khuẩn Shigella và Salmonella. ... khuẩn có nguồn kháng khuẩn bromelain gốc tự nhiên không gây nhiều tác dụng phụ lên Mục tiêu nghiên cứu bệnh nhân nhằm thay phần hay hoàn ...
 • 6
 • 35
 • 0
Khảo Sát Khả Năng Kháng Khuẩn Trong Cao Chiết Lá Đắng (Vemonia Amygdalina Del)

Khảo Sát Khả Năng Kháng Khuẩn Trong Cao Chiết Lá Đắng (Vemonia Amygdalina Del)

... nhận dịch chiết lá đắng kỹ thuật chiết ngâm dầm ethanol 50%, 70%, 90% nƣớc - Đánh giá hiệu suất thu hồi cao từ lá đắng - Khảo sát khả kháng khuẩn cao chiết từ lá đắng chủng vi khuẩn - Khảo sát nồng... nhận dịch chiết lá đắng kỹ thuật chiết ngâm dầm ethanol 50%, 70%, 90% nƣớc - Đánh giá hiệu suất thu hồi cao từ lá đắng - ...
 • 86
 • 24
 • 1
Tổng hợp và khảo sát khả năng kháng khuẩn của vật liệu Cu/ZnO

Tổng hợp và khảo sát khả năng kháng khuẩn của vật liệu Cu/ZnO

... 1.2.1.1 Khả kháng khuẩn ZnO 1.2.1.2 Cơ chế kháng khuẩn ZnO 1.2.2 Vật liệu Cu hợp chất Cu 1.2.2.1 Khả kháng khuẩn Cu 1.2.2.2 Khả kháng khuẩn CU2 Ơ 1.2.2.3 Khả kháng. .. dụng vật liệu ZnO bổ sung CU2 O dệt may y tế 1.2.2.3 Khả kháng khuẩn CuO CuO hợp chất đơn giản hợp chất Cu kết ...
 • 100
 • 25
 • 0
Khảo sát khả năng kháng chấn của một số công trình đã xây dựng tại huyện Sơn Tịnh

Khảo sát khả năng kháng chấn của một số công trình đã xây dựng tại huyện Sơn Tịnh

... Với mục tiêu đánh giá lại khả mức độ kháng chấn số công trình nhà xây dựng địa bàn huyện Sơn Tịnh, đề tài: Khảo sát khả kháng chấn số cơng trình xây dựng huyện Sơn Tịnh lựa chọn mang lại ý... số cơng trình đƣợc thi công xây dựng địa bàn huyện Sơn Tịnh 2.5.1 Cơng trình Nhà làm việc Huyện ủy - Mặt trận đoàn thể 2.5.1.1 Hồ sơ thiết kế 2.5.1.2 Địa điểm ...
 • 26
 • 148
 • 0
KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TIẾT CELLULASE CỦA CÁC CHỦNG NẤM TRICHODERMA THU THẬP TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ppt

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TIẾT CELLULASE CỦA CÁC CHỦNG NẤM TRICHODERMA THU THẬP TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ppt

. 2011:17a 282-285 Trường Đại học Cần Thơ 282 KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TIẾT CELLULASE CỦA CÁC CHỦNG NẤM TRICHODERMA THU THẬP TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Dương Minh 1 , Tô Huỳnh Như 1 , Trần Thị. hưởng đến khả năng tiết endo -cellulase của các chủng Trichoderma. Khả năng tiết nhiều endo -cellulase ...
 • 4
 • 379
 • 0
1 2 3 4 .. >