Kết quả với từ khóa "giáo án bài 13 nước mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv ng t duy"

giáo án bài 13 nước mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

. tranh thế giới thứ nh t kh ng lan t i nước trong chiến tranh. Mặc dù Mĩ tham chiến nh ng trong giai đoạn đấu tranh của chiến tranh Mĩ giữ thái độ trung lập. ưu thế lớn của m t nước th ng trận.I. Nước Mĩ trong nh ng năm1918 - 19291. T nh hình kinh t - Sau chiến ...
 • 14
 • 4,088
 • 31

giáo án bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

. mà ng ời ta chưa t ng nghe thấy, chưa t ng tr ng thấy " (Lênin). Kh ng ho ng kinh t , t i chính diễn ra t i t chưa t ng có trong lịch sử nước Đức. . nước Đức trong kho ng thời gian đó. Vậy, trong kho ng thời gian giữa 2 cuộc chiến ...
 • 7
 • 5,481
 • 31

giáo án bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

. Trong giai đoạn giữa hai cuộc chiến tranh thế giới t bản duy nh t ở Châu á này ph t triển như thế nào? Ch ng ta c ng t m hiểu bài 14. Nh t Bản giữa hai. thế giới thứ nh t được coi là Cuộc chiến tranh t t nh ...
 • 13
 • 2,917
 • 19

giáo án bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

. bi t là cuộc cách m ng t sản ở Thái Lan (1932)2. Về t t ng - Thấy được bản sắc dân t ng đ ng và sự gắn bó giữa các nước Đ ng Nam á trong cuộc đấu tranh. 192 5-1 926, ph t triển thành đấu tranh vũ trang. C ng mang t nh t ph t, phân t n.+ ở Vi ...
 • 13
 • 8,785
 • 37

Giáo án Lịch sử 11 bài 13: Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939)

... Tổng thống Mỹ GV giới thiệu vắn tắt Tổng thống Ru-dơ-ven ông Ru-dơ-ven đề Chính sách bốn vị tổng thống vĩ đại Mỹ - Nội dung: (SGK) GV: Tác động Chính sách với nước Mĩ? GV hướng dẫn HS khai thác... Ru-dơ-ven đề sách láng nhiên sách trung lập tạo điều kiện cho giềng thân thiện; trung lập với vấn đề quốc CNPX tự hành động tế Củng cố: - Nắm ...
 • 2
 • 39
 • 0

Giáo án Lịch sử 11 bài 13: Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939)

...ng I NƯỚC MĨ TRONG NHỮNG NĂM 1918 - 1929 Tình hình kinh tế 8’ Hoạt động 1: Cá nhân - GV sử dụng đồ giới thiệu vị trí Mĩ (theo SGV) - Vì nói Chiến tranh - HS trả lời: Vì giới thứ đem + Mĩ nước. .. hội vàng” + Mĩ trở thành chủ nợ cho nước Mĩ ? nước châu Âu + Thu lợi nhuận lớn nhờ bn bán vũ khí, hàng hố + ...
 • 6
 • 43
 • 0

Giáo án Lịch sử 11 bài 13: Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939)

... để Chiến tranh giới thứ không lan tới nước Mĩ Trong giai đoạn đầu chiến tranh, Mĩ giữ thái độ trung lập, bn bán vũ khí cho hai bên tham chiến thu nhiều lợi nhuận Trong nước châu Âu bị chiến tranh. .. trào đấu tranh giai cấp công nhân diễn sôi Tháng 5/1921, Đảng Cộng sản Mĩ thành lập đánh dấu phát triển phong trào công nhân ...
 • 3
 • 39
 • 0

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 18 :NƯỚC MỸ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) ppsx

. Bài 18 : NƯỚC MỸ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1 918 – 1939) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1/. Kiến thức :  Giúp hs nắm được : - Những nét chính về tình hình kinh tế – xã hội Mỹ. tình hình kinh tế – xã hội Mỹ năm 1 918 - 1939. - Bản đồ thế giới. III. HOẠT ...
 • 6
 • 6,895
 • 7

Bài 18.Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

. Ru-dơ-ven NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1 918 – 1939) I. NƯỚC MĨ TRONG THẬP NIÊN 20 CỦA THẾ KỈ XX 1. Tình hình kinh tế Bản đồ thế giới NƯỚC MĨ GIỮA. một cuộc chiến tranh thế giới mới. Tiết 27, bài 18 I. NƯỚC MĨ TRONG THẬP NIÊN 20 CỦA ...
 • 20
 • 2,366
 • 14

Bài 13: Nước Mĩ Giữa Hai Cuộc Chiến Tranh Thế Giới (1918 - 1939)

. Mĩ gi a hai cu c ự ướ ữ ộ chi n tranh th gi i (191 8- 1939 )ế ế ớ • Giáo viên biên so n:Tr ng H ng Phúcạ ươ ồ Bài 13 NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ. TRANH THẾ GIỚI (191 8- 1939) I. N C MĨ TRONG NH NG NĂM ƯỚ Ữ 191 8-1 929. 1) Tình hình kinh t .ế HO T ...
 • 36
 • 708
 • 4

Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

... Vộcxai - 1919 Nc Cng ho Xụ vit Ba-vi-e thnh lp 3 0-1 -1 933 Tng thng Hin-en-bua trao quyn Th tng cho Hitle 10 - 1933 c tuyờn b rỳt Hi Quc liờn Tit 14 BI 13: NC M GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII (191 8- 1939). .. M TRONG NHNG NM 191 8-1 929 Tit BI14 13: NC M GIA HAI CUC CHIN TRANH BI 13: NC M GIA (191 8- 1939) HAI CUC CHIN TRANH TH ...
 • 43
 • 175
 • 0

Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

... 191 8-1 93 A Nc M A B Nm 192 4-1 929 B Nc192 9-1 933 c C Nm C C Nc193 9-1 945 Nht D Nm D Nc Phỏp NC M GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII (191 8- 1939) Bi 13 Bi 13 NC M GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII (1918 1939). .. Ru-d-ven a Hon cnh i - Kinh t khng hong trm trng - Nn tht nghip trn lan, mõu thun xó hi gay gt ễng l ai? ...
 • 25
 • 153
 • 0

Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

...-Th ụ: Oashinhton - Din tớch: 9.826.630 km - Dõn s: 313.8 47.465 ngi (2012) BI 13 NC M GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII (191 8- 1939) Tỡnh hỡnh kinh t, chớnh tr, xó hi M gia hai cuc chin tranh. .. CN - Thi kỡ cm quyn ca ng Cng hũa M - Phong tro u tranh ca cụng nhõn sụi ni Th 48% - 5/1921: CS thnh lp gii 52% Th gii ...
 • 30
 • 152
 • 0

Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

... phồn vih kinh tế mỹ? II Nước Mỹ năm 192 9-1 939 Cuộc khủng hoảng kinh tế 192 9-1 933 Mỹ Các em cho biết nguyên nhân khủng hoảng kinh tế Mỹ? Nguyên nhân khủng hoảng kinh tế 192 9-1 933 Mỹ sản xuất ạt =>...Quốc kì Mỹ Lược đồ nước Mỹ I: NƯỚC MỸ TRƯỚC CHIẾN TRANH ĐỌC THÊM Học sinh đọc hiểu trả lời câu hỏi: +tại ...
 • 25
 • 562
 • 3

Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

... level Thế giới Mĩ 48% 52% Thế giới 40% Mĩ 60% Sản lượng công nghiệp Và dự trữ vàng BÀI 13 NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) I Nước Mĩ năm 191 8-1 929 II Nước Mĩ năm 192 9-1 939... tàn phá ngành kinh tế nước Mĩ BÀI 13 ...
 • 31
 • 882
 • 0

Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

... kinh tế - 5/ 1921: Đảng cộng sản Mĩ thành lập sở hợp Đảng CN Mĩ Đảng CS Mĩ đời trước Các Tổng thống Mĩ giai đoạn 1921 - 1933 Hác đinh (W.Harding) 1921 - 1923 Culítgiơ (C Coolidge) 1923 - 1929... Coolidge) 1923 - 1929 Huvơ (H.Hoover) 1929 - 1933 Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 Mĩ 12 % Triệu người 24,9% 11 24 22 10 Biểu đồ tỉ lệ thất ...
 • 18
 • 778
 • 3

Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

... tràn lan - Phong trào đấu tranh tầng lớp nhân dân lan rộng toàn nước Mĩ Chính sách Tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven - Cuối năm 1932, Tổng thống Mĩ Ru–dơ–ven thực hệ thống sách, biện pháp Nhà nước lĩnh... nghiệp Mĩ năm 1930 Biểu đồ tỉ lệ thất nghiệp Mĩ (192 0-1 946) II NƯỚC MĨ TRONG NHỮNG NĂM 1929 – 1939 1 .Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) Mĩ c Hậu ...
 • 32
 • 266
 • 0

Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

... ngy 11/9/2001 Tranh c Tng Thng M BI 13: NC M GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII (191 8- 1939) BI 13: NC M GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII (191 8- 1939) NI DUNG BI HC: 1.Cuc khng hong kinh t 192 9-1 933 tỏc ng... M Ru-d-ven ó a nc M thoỏt khng hong nh th no? BI 13: NC M GIA HAI CUC CHIN TRANH TH GII (191 8- 1939) I NC M ...
 • 55
 • 203
 • 0

Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

.. .Bài 13: NƯỚC MỸ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (191 8- 1939) I NƯỚC MĨ TRONG NHỮNG NĂM 191 8-1 929 Tình hình kinh tế Tình hình trị, xã hội II NƯỚC MĨ TRONG NHỮNG NĂM 192 9-1 933 Cuộc khủng... tổng thống mĩ RU-DƠVEN II NƯỚC MĨ TRONG NHỮNG NĂM 192 9-1 933 Cuộc khủng hoảng kinh tế (192 ...
 • 24
 • 251
 • 0

Giáo án Lịch sử 8 bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939)

... công II Nước Mĩ năm 1929-1939 nhân Mĩ *Hoạt động 2: (23p)Tìm hiểu nước Mĩ năm 1929-1939 Mục tiêu: HS trình bày tình hình Khủng hoảng kinh tế, tài *Tháng 10.1929, Mĩ khủng hoảng kinh nước Mĩ năm... nghĩa phát xít (Đức, ý,Nhật) Còn nước Mĩ sao,chúng ta tìm hiểu hơm Hoạt động thầy trò Nội dung *Hoạt động 1:(15p) Tìm hiểu tình hình I Nước Mĩ thập niên 20 kỷ ...
 • 3
 • 88
 • 0
1 2 3 4 .. >