Kết quả với từ khóa "gen kháng bệnh bạc lá"

Ứng dụng kỹ thuật PCR và lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc lá ở các dòng đẳng gen

Ứng dụng kỹ thuật PCR và lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc lá ở các dòng đẳng gen . Ứng dụng kỹ thuật PCR và lây nhiễm nhân tạo Ứng dụng kỹ thuật PCR và lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng gen kháng bệnh bạc lá ở các dòng đẳng gen kiểm chứng. đề tài Ứng dụng kỹ thuật PCR và lây nhiễm nhân tạo kiểm chứng ...
 • 32
 • 881
 • 2

KHảO SáT NGUồN GEN TRÊN CÂY LúA MANG GEN KHáNG BệNH BạC Lá BằNG CHỉ THị PHÂN Tử DNA

TÓM TẮTBệnh bạc lá do vi khuẩn Xanthomonas Oryzae pv. Oryzae là một bệnh nguy hiểm làm giảm năngsuất lúa ở Việt Nam. Nguyồn vật liệu di truyền sẵn có đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồngiống chống chịu bệnh này. Trong nghiên cứu này, chúng tôi ứng dụng chỉ thị phân tử DNA điều tra150 mẫu giống lúa, phát hiện 51 mẫu giống chứa gen Xa4, 13 ...
 • 8
 • 820
 • 13

Tài liệu Ứng dụng chỉ thị phân tử DNA chọn lọc gen kháng bệnh bạc lá ở các dòng bố, mẹ phục vụ công tác chọn tạo giống lúa lai 2 dòng kháng bệnh bạc lá pot

. ca cỏc gen khỏng bệnh bạc lá trong cỏc th h phõn ly nhất là cỏc dũng cú cha gen khỏng dng ng hp tử phục vụ tốt hơn cho công tác chọn giống lúa lai II quả chọn lọc gen kháng Xa21 Gen Xa21 là gen tri, kháng ưc 7 chng trong s 10 chng bÖnh b¹c l¸  xác nh và chn lc gen kháng Xa21 trong ...
 • 9
 • 638
 • 6

MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ CÁC XA -GEN KHÁNG BỆNH BẠC LÁ LÚA doc

. thể số NST số 4 MST số 5 NST số 6 NST số 8 NST số 10 NST số 11 NST Các Xa gen định vị Xa1 ; Xa2 và Xa1 2 Xa5 Xa7 Xa1 3 Xa1 9 Xa3 ; Xa4 ; Xa1 0; Xa2 3. Xa1 7 Xa1 8 Xa1 9 Xa2 0 Xa2 1 Xa2 2 (t)b Xa2 3 (t)b Xa- 11 Xa- kg Xa- kgh Xa- 13 Xa- 14 Xa- nm (t) Xa- 16 Xa- as(t) Xa- 18 Xa1 9 Xa- 20 Xa- 21 Xa- 22
 • 7
 • 844
 • 5

Nghiên cứu phát hiện nguồn gen kháng bệnh bạc lá phục vụ công tác chọn tạo giống lúa doc

. Nghiên cứu phát hiện nguồn gen kháng bệnh bạc lá phục vụ công tác chọn tạo giống lúa Detection of bacterial leaf blight resistance genes for rice breeding Phan. 1. Đặt vấn đề Muốn chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá thành công thì việc có nguồn gen kháng phong phú đóng vai trò quan trọng. Để phát hiện nguồn ...
 • 8
 • 663
 • 3

Báo cáo nông nghiệp: " PHáT HIệN GEN KHáNG BệNH BạC Lá lúa Xa7, Xa21 ở CáC DòNG Bố BằNG CHỉ THị PHÂN Tử" pps

. TRNG I HC NễNG NGHIP H NI PHáT HIệN GEN KHáNG BệNH BạC Lá lúa Xa7 , Xa21 ở CáC DòNG Bố BằNG CHỉ THị PHÂN Tử Detection of Bacterial Blight Resistance Genes Xa7, Xa21 in Male lines of Rice. nhân tạo v các chỉ thị SSR: RM5509 phát hiện gen Xa7 v chỉ thị STS: pTA248 xác định gen Xa21 trong các dòng bố 9311BB, D42BB, R308BB đợc tạo ra bằng ...
 • 7
 • 491
 • 2

Nghiên cứu, chọn lọc cá thể f2 của một số tổ hợp lúa nếp chứa gen kháng bệnh bạc lá, gen thơm, waxy bằng chỉ thị phân tử DNA

. giống lúa nếp chất lượng cao, kháng bệnh bạc lá, chúng tôi tiến hành đề tài : Nghiên cứu, chọn lọc cá thể F2 của một số tổ hợp lúa nếp chứa gen kháng bệnh bạc lá, gen thơm, waxy bằng chỉ thị phân. ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Nghiên cứu, chọn lọc cá thể F2 của một số tổ hợp lúa nếp chứa gen kháng bệnh ...
 • 21
 • 416
 • 0

Lai chuyển gen và chọn lọc gen kháng bệnh bạc lá hữu hiệu xa-5, Xa-7, Xa-21 vào một số giống lúa tốt bằng chỉ thị phân tử DNA

. hiệu xa-5, Xa-7, Xa-21 vào một số giống lúa tốt bằng chỉ thị phân tử DNA 2 1.2. Mục đích và yêu cầu 1.2.1. Mục đích Chuyển thành công gen kháng bệnh bạc lá hữu hiệu xa-5, Xa-7, Xa-21 vào những. hành lai một số tổ hợp. Nhằm chọn lọc những giống tốt có chứa gen kháng hữu hiệu làm vật liệu cho vụ sau, chúng tôi tiến hành đề tài: Lai chuyển ...
 • 63
 • 587
 • 1

ứng dụng chỉ thị phân tử chọn lọc cá thể ưu tú chứa gen kháng bệnh bạc lá và mùi thơm từ một số tổ hợp lai lúa f2

. hành phản ứng PCR của tổ hợp lai 526F2 (1 1278 x 10911) 45 Hình 3.12 Ảnh điện di sản phẩm gen Xa7 sau khi tiến hành phản ứng PCR của tổ hợp lai 526F2 (1 1278 x 10911) 46 Hình 3.13 Ảnh điện di. DNA 44 3.2.6 Kết quả kiểm tra gen kháng bạc lá các cá thể được chọn lọc từ tổ hợp lai 526F2 (1 1278 x 10911) bằng chỉ thị DNA 44 3.3 Kết quả đánh giá mùi thơm và ...
 • 85
 • 306
 • 0

phát hiện nguồn gen kháng bệnh bạc lá phục vụ chọn tạo giống lúa lai ba dòng

... ñược thời gian tạo giống 1.4 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CHỌN GIỐNG LÚA KHÁNG BỆNH BẠC LÁ 1.4.1 Chọn giống kháng bệnh bạc lúa Trung Quốc + Chọn giống lúa kháng bệnh bạc Chọn tạo giống kháng thuộc loài... thị phân tử DNA phát mẫu giống lúa chứa gen kháng bệnh bạc lá, gen trì, mang ...
 • 187
 • 206
 • 0

Sử dụng dấu chuẩn phân tử để phát hiện gen kháng bệnh bạc lá (xanthomonas oryzae pv oryzae) từ hạt của một số giống lúa trồng ở đồng bằng sông cửu long

... phân l p ki u hình nh gen kháng b nh b c tài: “ m t s tính d ng d u phát hi n gen kháng b nh b c (Xanthomonas oryzae pv oryzae) t h t c a m t s gi ng lúa tr ng sung vào ph ung, Ba khai thác gen. .. công trình nghiên c u “ d ng d u chu n phân t phát hi n gen kháng b nh b c (Xanthomonas oryzae pv oryzae) t h t c a t s gi ng lúa tr ng ng b ng sông C u ...
 • 168
 • 196
 • 0

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và cho năng suất của tập đoàn giống lúa nhập nội mang gen kháng bệnh bạc lá tại thừa thiên huế

... CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu So sánh số đặc điểm sinh trưởng, phát triển khả thích ứng giống lúa tham gia thí nghiệm - Đánh giá khả sinh trưởng phát triển giống lúa thí nghiệm - Đánh giá khả chống... hữu bệnh phát triển chân đất cằn cỗi Những nơi đất chua, ngập úng, nhiều mùn, lúa bị che bóng bệnh phát triển mạnh Giống yếu tố ảnh hưởng đến phát sinh phát triển bệnh ...
 • 56
 • 367
 • 0

Xác định cadidate gen kháng bệnh bạc lá trong các giống lúa bản địa của Việt Nam phục vụ công tác chọn tạo giống (LV thạc sĩ)

Xác định cadidate gen kháng bệnh bạc lá trong các giống lúa bản địa của Việt Nam phục vụ công tác chọn tạo giống (LV thạc sĩ)Xác định cadidate gen kháng bệnh bạc lá trong các giống lúa bản địa của Việt Nam phục vụ công tác chọn tạo giống (LV thạc sĩ)Xác định cadidate gen kháng bệnh bạc lá trong ...
 • 85
 • 258
 • 0

Xác định gen kháng bệnh bạc lá hữu hiệu phục vụ chọn tạo giống lúa cho các tỉnh phía Bắc

... lần thứ hai cho công tác lai tạo để cải thiện tính kháng bạc cho dòng lúa chất lượng Giống Bắc thơm số chuyển gen kháng Xa21 thành giống có tên Bắc thơm kháng bạc lá, giống biểu kháng vừa với... thiện tính kháng bạc giống BT7 cách chuyển gen kháng từ dòng đơn gen từ dòng đa gen ...
 • 6
 • 67
 • 0

đánh giá và phát hiện gen kháng bệnh bạc lá xa4, xa5 và xa7 của tập đoàn nguồn gen lúa địa phương

... 2000) 2.2 GEN KHÁNG VÀ NGUỒN GEN KHÁNG BỆNH BẠC LÁ 2.2.1 Gen kháng bệnh bạc thị liên kết với gen kháng Cùng với việc xác định chủng bệnh phân bố của chủng bệnh bạc việc tìm nguồn gen kháng lúa với... Kết phát gen kháng bệnh bạc thị phân tử ...
 • 92
 • 79
 • 0

Đánh giá và phát hiện gen kháng bệnh bạc lá xa4, xa5 và xa7 của tập đoàn nguồn gen lúa địa phương

... 2000) 2.2 GEN KHÁNG VÀ NGUỒN GEN KHÁNG BỆNH BẠC LÁ 2.2.1 Gen kháng bệnh bạc thị liên kết với gen kháng Cùng với việc xác định chủng bệnh phân bố của chủng bệnh bạc việc tìm nguồn gen kháng lúa với... Kết phát gen kháng bệnh bạc thị phân tử ...
 • 92
 • 24
 • 0

Đánh giá và phát hiện gen kháng bệnh bạc lá xa4, xa5 và xa7 của tập đoàn nguồn gen lúa địa phương

... 2000) 2.2 GEN KHÁNG VÀ NGUỒN GEN KHÁNG BỆNH BẠC LÁ 2.2.1 Gen kháng bệnh bạc thị liên kết với gen kháng Cùng với việc xác định chủng bệnh phân bố của chủng bệnh bạc việc tìm nguồn gen kháng lúa với... gen kháng bệnh bạc thị phân tử DNA 31 ...
 • 95
 • 62
 • 0
1 2 3 4 .. >