Kết quả với từ khóa "cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến qua portal"

Cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến qua portal

... gian, công sức, cắt giảm chi phí lại, chi phí văn phòng phẩm, chi phí nhân công 2/4 Cung cấp dịch vụ hành công trực tuyến qua Portal Khó khăn đưa dịch vụ công lên mạng Đưa dịch vụ hành công lên.. .Cung cấp dịch vụ hành công ...
 • 4
 • 256
 • 2

Đề xuất mô hình dịch vụ hành chính công trực tuyến phù hợp với thực tế xây dựng Chính Phủ điện tử tại Việt Nam

. hợp với thực tế xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam. 7 CHƢƠNG I: DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG ĐIỆN TỬ 1.1. Khái niệm Chính phủ điện tử 1.1.1. Sự hình thành và khái niệm Chính phủ điện tử Khởi. HỌC CÔNG NGHỆ ĐỖ MAI THANH ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG ...
 • 99
 • 972
 • 4

DSpace at VNU: Đề xuất mô hình dịch vụ hành chính công trực tuyến phù hợp với thực tế xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam

...Kết cuối đề tài đề xuất mơ hình dịch vụ hành cơng trực tuyến phù hợp với thực tế xây dựng Chính phủ điện tử Việt Nam CHƢƠNG I: DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CƠNG ĐIỆN TỬ 1.1 Khái niệm Chính phủ điện tử 1.1.1... 1.1.2 Mơ hình tƣơng tác phủ điện tử Việc cung cấp thông tin, dịch vụ trực ...
 • 12
 • 96
 • 1

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến của người dân tại thành phố nha trang, tỉnh khánh hòa

... yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ công trực tuyến người dân địa bàn thành phố Nha Trang (3) Phân tích mức độ ảnh hưởng yếu tố đến ý định sử dụng dịch vụ hành cơng trực tuyến người dân. .. để phân tích yếu tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ hành cơng trực tuyến ...
 • 123
 • 217
 • 0

Những nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến, nghiên cứu khách hàng của sở thông tin và truyền thông bình định

... tượng nghiên cứu: Là nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ hành cơng trực tuyến Sở Thơng tin Truyền thơng Bình Định 4 Đối tượng khảo sát: Là khách hàng tiềm sử dụng DVHCCTT Sở Thông tin Truyền. .. nhiều nghiên cứu ý định sử dụng DVHCCTT quan nhà nước Vì vậy, việc thực đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ...
 • 99
 • 74
 • 0

nghiên cứu ứng dụng dịch vụ web (web services) giải quyết bài toán về cung cấp dịch vụ hành chính công của hà nội

. ĐỀ TÀI NGHIÊN CøU ỨNG DỤNG DỊCH VỤ WEB (WEB SERVICES) GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN VỀ CUNG CẤP DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA HÀ NỘI MỤC LỤC Trang 1.TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ XML 1.1Khái. về giá cả từ nhiều nhà cung cấp khác nhau, cho phép người dùng chọn một nhà cung cấp, chuyển đơn hàng và sau đó theo dõi việc chuyển hàng cho tới khi nhận ...
 • 49
 • 596
 • 0

Cung cấp dịch vụ Hành chính công ở cấp xã tại huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông (LV thạc sĩ)

Cung cấp dịch vụ Hành chính công ở cấp xã tại huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông (LV thạc sĩ)Cung cấp dịch vụ Hành chính công ở cấp xã tại huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông (LV thạc sĩ)Cung cấp dịch vụ Hành chính công ở cấp xã tại huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông ...
 • 117
 • 193
 • 0

Cung cấp dịch vụ Hành chính công ở cấp xã tại huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông (tt)

Cung cấp dịch vụ Hành chính công ở cấp xã tại huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông (LV thạc sĩ)Cung cấp dịch vụ Hành chính công ở cấp xã tại huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông (LV thạc sĩ)Cung cấp dịch vụ Hành chính công ở cấp xã tại huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông ...
 • 26
 • 129
 • 1

ĐÁNH GIÁ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG QUÁ TRÌNH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TÌNH HUỐNG UBND HUYỆN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI

. quan hành chính nhà nc (HCNN)  đa phng s to ra mt cách thc gii quy t công vic hiu qu cho công dân và t chc, th ch hóa mi quan h gia chính quy n và công dân trong quá trình. 2.3.1.ăKhungălỦăthuytăvăhiuăquăqunătrăvƠăhƠnh chính công 8 Ba quy trình chính sách: Hoch đnh chính sách, thc ...
 • 90
 • 322
 • 1

Phân tích mối quan hệ chất lượng dịch vụ hành chính công và sự hài lòng của công dân tiếp cận dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tỉnh bình định

... Sự hài lòng công dân chất lượng dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Bình Định - Phạm vi nghiên cứu: Công dân sử dụng dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn tỉnh Bình. .. cụ thể dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Bình Định, lĩnh vực dịch vụ mà công dân ...
 • 99
 • 161
 • 0

Phân tích chất lượng dịch vụ hành chính công cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nghiên cứu điển hình tại huyện định quán, tỉnh đồng nai

... KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THANH YÊN PHÂN TÍCH CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI CHUYÊN... sử dụng đất: Nghiên cứu điển hình địa bàn huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai làm đề tài nghiên cứu nhằm xác định chất lượng dịch vụ ...
 • 97
 • 296
 • 0

BÁO CÁO LUẬN VĂN VỀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI UBND CẤP XÃ, PHƯỜNG

BÁO CÁO LUẬN VĂN VỀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI UBND CẤP XÃ, PHƯỜNG Nội dung báo cáo khóa luận sẽ giúp sinh viên nghiên cứu về thực trạng dịch vụ công tại UBND cấp xã, phường, từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính ...
 • 87
 • 320
 • 5

Sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công khi ứng dụng tiêu chuẩn ISO

Sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công khi ứng dụng tiêu chuẩn ISO . các thành phần của chất lương dịch vụ hành chính công có ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân. 1.1. Dịch vụ hành chính công: Dịch vụ hành chính công. ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA ...
 • 156
 • 2,887
 • 40

Sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công khi ứng dụng tiêu chuẩn ISO.pdf

Sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công khi ứng dụng tiêu chuẩn ISO . các thành phần của chất lương dịch vụ hành chính công có ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân. 1.1. Dịch vụ hành chính công: Dịch vụ hành chính công. ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA ...
 • 156
 • 970
 • 4

ĐỀ ÁN CUNG CẤP DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN

. Các chuyên mục và các tính năng dự kiến đem đến cho người dùng của mạng xã hội trực tuyến trên website www.dangkykinhdoanh.info là một website cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến thuần Việt được thể hiện cụ thể qua một giao diện thân thiện, dễ dàng sử dụng và truy cập với tốc độ nhanh, giao diện đồ họa đảm bảo tính tiện dụng, mỹ ...
 • 5
 • 1,224
 • 28

ĐƠN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN

ĐƠN ĐĂNG KÝ CUNG CẤPDỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾNKính gửi: ……………………………………………1. Tên cơ quan chủ quản (nếu có): …………………………………….. 2. Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến:3. Mục đích cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.4. Các loại hình dịch vụ mạng xã hội ...
 • 1
 • 995
 • 13

Nghiên cứu sự hài lòng của người dân trong việc sử dụng dịch vụ hành chính công tại thành phố kon tum

luận văn . tâm chính trị, kinh tế-xã hội, hành chính của tỉnh Kon Tum. Do ñó, việc nghiên cứu sự hài lòng của người dân trong việc sử dụng dịch vụ hành chính công tại. " ;Nghiên cứu sự hài lòng của người dân trong việc sử dụng dịch vụ hành chính công tại thành phố Kon Tum ñể hoàn thành chương trình cao ...
 • 26
 • 776
 • 4

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế, xây dựng các cổng điện tử, đặc biệt là chính phủ điện tử, thương mại điện tử với các dịch vụ hành chính công phục vụ công dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư tại Việt Nam . pdf

. Luận văn tốt nghiệp Đề tài: Thiết kế, xây dựng các cổng điện tử, đặc biệt là chính phủ điện tử, thương mại điện tử với các dịch vụ hành chính công. mại điện tử với các dịch vụ hành chính công phục vụ công dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư tại Việt Nam.
 • 69
 • 1,268
 • 2

Dịch vụ hành chính công trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở việt nam

. dịch vụ hành chính công 11 1.2. Cung ứng dịch vụ hành chính công ở các nước và bài học rút ra cho Việt Nam 43 Chương 2: THỰC TRẠNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1999-2010 . cách hành chính CBCC Cán bộ, công chức CNH-HĐH Công nghiệp ...
 • 363
 • 772
 • 4

ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG KHI ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN ISO TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH docx

. NGUYÊN KHANH ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG KHI ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN ISO TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành:. HÀNH CHÍNH VÀ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI QUẬN 1 36  2 .1.  Thực trạng ...
 • 156
 • 1,344
 • 13
1 2 3 4 .. >