Kết quả với từ khóa "Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu quy trình tách chiết, tổng hợp dẫn xuất và xác định tính chất, hoạt tính của tinh dầu và Curcumin từ cây nghệ vàng Bình Dương"

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu quy trình tách chiết, tổng hợp dẫn xuất và xác định tính chất, hoạt tính của tinh dầu và Curcumin từ cây nghệ vàng Bình Dương

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật Nghiên cứu quy trình tách chiết, tổng hợp dẫn xuất và xác định tính chất, hoạt tính của tinh dầu và Curcumin từ cây nghệ vàng (Curcuma ...
 • 26
 • 885
 • 1

tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu về vấn đề ô nhiễm môi trường

. TRÊN MÔI TRƯỜNG BÁN RẮN LÀM THỨC ĂN BỔ SUNG CHO GÀ ĐẺ TRỨNG Chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm và Đồ uống Mã số chuyên ngành: 62.54.02.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT . luận án Luận án gồm phần mở đầu, 4 chương, danh mục các công trình công bố, bằng khen Hội thi ...
 • 14
 • 1,055
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu ổn định nền đường đất đắp trên nền thiên nhiên

. cao ổn định nền đường khi có yêu cầu. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU ỔN ĐỊNH NỀN ĐƯỜNG ĐẮP TRÊN NỀN THIÊN NHIÊN Trong chương này trình bày các nghiên cứu về ổn định nền đường đất đắp trên. cao ổn định nền đất khi cần thiết. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng ...
 • 30
 • 597
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu thành phần, tính chất cơ học bê tông cường độ siêu cao và ứng dụng trong kết cấu cầu

. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI NGUYỄN LỘC KHA NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT CƠ HỌC BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ SIÊU CAO VÀ ỨNG DỤNG TRONG KẾT CẤU CẦU CHUYÊN. cầu và từ đó định hướng sử dụng trong kết cấu. Sử dụng phương pháp lý thuyết và thực nghiệm để xác định về thành phần, các ...
 • 28
 • 654
 • 0

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu tối ưu hóa sơ đồ cắt vật liệu trong một số ngành công nghiệp

. hình tối ưu hóa sơ đồ cắt trong ngành chế biến gỗ là một trong số trường hợp của mô hình tối ưu hóa sơ đồ cắt trong ngành giày dép. Kiểu sắp xếp này cho sơ đồ cắt có hệ số sử dụng vật liệu. sơ đồ cắt phù hợp với công nghệ gia công cắt dập; sắp xếp sơ đồ cắt tối ưu; xuất ra sơ đồ cắt tối ưu kèm theo các thông số của sơ đồ cắt; sử dụng ngôn ngữ là ...
 • 27
 • 448
 • 1

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu, ứng dụng dòng phun rối xoáy trong hệ thống thiết bị tưới phun

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu, ứng dụng dòng phun rối xoáy trong hệ thống thiết bị tưới phun nhằm nghiên cứu dòng phun rối xoáy chuyển động dừng, được phun ra từ đầu phun tạo xoáy vào môi trường không khí; nghiên cứu xây dựng mô hình lý thuyết, mô hình thực nghiệm và ứng ...
 • 27
 • 576
 • 0

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu công nghệ xử lý photoresist phế thải

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu công nghệ xử lý Photoresist phế thải nhằm nghiên cứu đặc tính của photoresist phế thải và tính chất cơ lý của khối monolith; ứng dụng công nghệ ổn định và đóng rắn vào lĩnh vực biến tính cao su nhựa kỹ thuật theo ...
 • 27
 • 625
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự tập trung của cá tại chà cố định sử dụng trong nghề vây xa bờ tỉnh bình thuận

. Nhóm nghiên cứu trong nhiều năm của Pol và Coullin khởi đầu sử dụng 3 liều (năm 1999) sau đó tăng lên 5 liều (2001). Nhóm nghiên cứu của Jung sử dụng đến 8 liều (năm 2002). Nghiên cứu của Horiike. >2 ULN như trong trị liệu LAM. 4.2.2. So sánh đáp ứng huyết thanh HBeAg trong các nghiên cứu: Bảng 4.34. Tỷ ...
 • 27
 • 394
 • 0

Tóm tắt: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật Nghiên cứu sử dụng vật liệu nano từ tính CoFe2O4 làm chất mang xúc tác cho phản ứng Knoevenagel, Sonogashira, Suzuki, Heck.

. từ tính 2. Nghiên cứu khả năng xúc tác cho phản ứng Knoevenagel 3. Nghiên cứu khả năng xúc tác cho phản ứng Sonogashira 4. Nghiên cứu khả năng xúc tác cho phản ứng Suzuki 2 5. Nghiên cứu. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VẬT LIỆU NANO TỪ TÍNH CoFe 2 O 4 LÀM CHẤT MANG XÚC TÁC CHO PHẢN ỨNG KNOEVENAGEL, ...
 • 26
 • 565
 • 1

tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu lựa chọn một số thông số hợp lý của giá khung thủy lực di động dùng trong khai thác than hầm lò có góc dốc đến 25 độ vùng quảng ninh

. đánh giá, lựa chọn những thông số hợp lý dùng phù hợp trong khai thác hầm lò. Do vậy việc: Nghiên cứu lựa chọn một số thông số hợp lý của giá khung thủy lực di động dùng trong khai thác than hầm. tiễn giá khung thủy lực di động chống ở mỏ hầm lò. Nội dung luận án gồm 4 chương chính làm rõ một số vấn đề nghiên cứu: ...
 • 27
 • 530
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu một số PHƯƠNG PHÁP TỔNG hợp TIẾNG nói

. ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP NGUYỄN ĐỨC THỌ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP TIẾNG NÓI LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ THÁI NGUYÊN 2013 BẢNG TÓM TẮT LUẬN VĂN CAO HỌC Ngành : Kỹ thuật. dung: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÊ TỔNG HỢP TIẾNG NÓI 1.1.Giới thiệu về tổng hợp ...
 • 22
 • 254
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu về CÔNG NGHỆ tạo HÌNH BÁNH RĂNG câu và THIẾT kế DAO TIỆN

. NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP  LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT  NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG NGHỆ TẠO HÌNH BÁNH RĂNG CẦU VÀ THIẾT KẾ DAO TIỆN BAO HÌNH BÁNH RĂNG CẦU 23. TRẦN. NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP  LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT  ...
 • 89
 • 202
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu tạo HÌNH bề mặt BÁNH RĂNG côn XOẮN và GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG bề mặt RĂNG côn XOẮN KHI GIA CÔNG

. HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Trịnh Thanh Thiên NGHIÊN CỨU TẠO HÌNH BỀ MẶT BÁNH RĂNG CÔN XOẮN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT RĂNG CÔN XOẮN KHI GIA CÔNG CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY . tài: Nghiên cứu các phương pháp tạo hình bề mặt gia công bánh răng côn xoắn, ảnh hưởng của từng phương pháp tới chất lượng bộ truyền ...
 • 25
 • 780
 • 2
1 2 3 4 .. >