Kết quả với từ khóa "Sử dụng dấu chuẩn phân tử để phát hiện gen kháng bệnh bạc lá (xanthomonas oryzae pv oryzae) từ hạt của một số giống lúa trồng ở đồng bằng sông cửu long"

Sử dụng dấu chuẩn phân tử để phát hiện gen kháng bệnh bạc lá (xanthomonas oryzae pv oryzae) từ hạt của một số giống lúa trồng ở đồng bằng sông cửu long

... phân l p ki u hình nh gen kháng b nh b c tài: “ m t s tính d ng d u phát hi n gen kháng b nh b c (Xanthomonas oryzae pv oryzae) t h t c a m t s gi ng lúa tr ng sung vào ph ung, Ba khai thác gen. .. công trình nghiên c u “ d ng d u chu n phân t phát hi n gen kháng b nh b c ...
 • 168
 • 196
 • 0

Khảo sát một vài đặc điểm hóa sinh và phân tích chất lượng mùi thơm của một số giống lúa thơm ở đồng bằng sông cửu long bằng phương pháp SPME-GC

Khảo sát một vài đặc điểm hóa sinh và phân tích chất lượng mùi thơm của một số giống lúa thơm ở đồng bằng sông cửu long bằng phương pháp SPME-GC . KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM HÓA SINH VÀ PHÂN TÍCH CHẤT LƢỢNG MÙI THƠM CỦA MỘT SỐ GIỐNG ...
 • 73
 • 750
 • 2

Báo cáo nông nghiệp: " PHáT HIệN GEN KHáNG BệNH BạC Lá lúa Xa7, Xa21 ở CáC DòNG Bố BằNG CHỉ THị PHÂN Tử" pps

. TRNG I HC NễNG NGHIP H NI PHáT HIệN GEN KHáNG BệNH BạC Lá lúa Xa7 , Xa21 ở CáC DòNG Bố BằNG CHỉ THị PHÂN Tử Detection of Bacterial Blight Resistance Genes Xa7, Xa21 in Male lines of Rice. nhân tạo v các chỉ thị SSR: RM5509 phát hiện gen Xa7 v chỉ thị STS: pTA248 xác định ...
 • 7
 • 490
 • 2

Đa dạng dấu phân tử indel của các dòng lúa thơm ở đồng bằng sông cửu long

. Thủy sản và Công nghệ Sinh học: 38 (2015)(2): 23-29 23 ĐA DẠNG DẤU PHÂN TỬ INDEL CỦA CÁC DÒNG LÚA THƠM Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Lâm Thùy Giang 1 , Phạm Quang Nghĩa 1 và Đỗ Tấn Khang 1. Jasmine, Tài Nguyên và Lúa thơm Ngọc Đồng) . Kết quả này cho thấy khả năng ứng dụng của ...
 • 7
 • 262
 • 0

Nghiên cứu thực trạng năng lực cạnh tranh của mặt hàng lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và lúa gạo Việt Nam nói chung từ đó đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng lúa gạo Việt Nam

Việt Nam là quốc gia có truyền thống trồng lúa với hai vùng đồng bằng châu thổ rộng lớn và màu mỡ, dân cư đông đúc, quen trồng lúa nước từ lâu đời. Trong hơn hai thập kỷ qua, Việt Nam từ một nước phải nhập khẩu gạo đã vươn lên thành một nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới. Sản xuất gạo không ...
 • 53
 • 1,113
 • 3

Báo cáo " THEO DÕI DIỄN TIẾN LŨ LƯU VỰC SÔNG MEKONG LÀM CƠ SỞ DỰ BÁO LŨ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM MODIS " pot

. HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2011 302 THEO DÕI DIỄN TIẾN LŨ LƯU VỰC SÔNG MEKONG LÀM CƠ SỞ DỰ BÁO LŨ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM MODIS (MONITORING THE. giúp theo dõi được diễn tiến của lũ vùng hạ lưu sông MeKong làm cơ sở cho dự báo lũ vùng ĐBSCL. Nghiên cứu ...
 • 8
 • 667
 • 3

tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên các mô hình canh tác chuyên lúa , chuyên màu và luân canh lúa – màu ở đồng bằng sông cửu long

... sử dụng thuốc BVTV mô hình canh tác chuyên lúa, chuyên màu luân canh lúa – màu ĐBSCL Do đ , đề tài Tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mô hình canh tác chuyên lúa, chuyên màu luân canh lúa. .. lúa – màu Đồng sông Cửu Long đƣợc thực với mục tiêu: - Khảo sát tình hình sử dụng thuốc BVTV ba mô hình ...
 • 84
 • 906
 • 4

PHÂN TÍCH các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến THU NHẬP và CHI TIÊU DÙNG của NGƯỜI dân VÙNG NÔNG THÔN ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG

... 4.3 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIÊU DÙNG CỦA HỘ 4.3.1 Kết phân tích hồi quy yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu dùng Nội dung phần giải câu hỏi các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu dùng hộ dân vùng. .. đặt người dân vào tình lối thoát nghèo Để người dân vùng nông thôn ĐBSCL có tương lai khả quan hơn, đề tài Phân tích ...
 • 56
 • 1,031
 • 4

Khảo sát, phân tích và so sánh chất lượng mùi thơm của một số giống lúa thơm trồng ở đồng bằng sông cửu long bằng phương pháp SPME-GC

Khảo sát, phân tích và so sánh chất lượng mùi thơm của một số giống lúa thơm trồng ở đồng bằng sông cửu long bằng phương pháp SPME-GC . 8/2007. “KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH CHẤT LƢỢNG MÙI THƠM CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA THƠM TRỒNG Ở ...
 • 92
 • 1,126
 • 4

KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH CHẤT LƢỢNG MÙI THƠM CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA THƠM TRỒNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BẰNG PHƢƠNG PHÁP SPME - GC

Hiện nay, các kết quả nghiên cứu về mô tả bản chất của các hợp chất thơm cũng nhƣ so sánh chất lƣợng mùi thơm của các giống lúa thơm ở Việt Nam hiện nay hầu nhƣ không có. Vì vậy, việc nghiên cứu bản chất các hợp chất thơm, sự hình thành các hợp chất thơm, so sánh chất lƣợng mùi thơm của một số ...
 • 92
 • 505
 • 2

KHẢO SÁT MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM HÓA SINH VÀ PHÂN TÍCH CHẤT LƢỢNG MÙI THƠM CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA THƠM Ở ĐBSCL BẰNG PHƯƠNG PHÁP SPME – GC pptx

. SINH HỌC KHẢO SÁT MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM HÓA SINH VÀ PHÂN TÍCH CHẤT LƢỢNG MÙI THƠM CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA THƠM Ở ĐBSCL BẰNG PHƢƠNG PHÁP SPME. sát một vài đặc điểm hóa sinh và phân tích chất lƣợng mùi thơm của một số giống lúa thơm ở ĐBSCL bằng phƣơng pháp SPME – GC . ...
 • 73
 • 542
 • 0

SỰ LAN TRUYỀN QUA ĐẤT, TÀN DƯ THỰC VẬT CỦA NẤM Fusarium moniliforme VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH LÚA VON Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP

SỰ LAN TRUYỀN QUA ĐẤT, TÀN DƯ THỰC VẬT CỦA NẤM Fusarium moniliforme VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH LÚA VON Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆPBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINHLÊ DŨNGSỰ LAN TRUYỀN QUA ĐẤT, TÀN DƯ THỰC VẬT CỦA NẤMFusarium moniliforme VÀ ...
 • 115
 • 124
 • 0

đánh giá và phát hiện gen kháng bệnh bạc lá xa4, xa5 và xa7 của tập đoàn nguồn gen lúa địa phương

... 2000) 2.2 GEN KHÁNG VÀ NGUỒN GEN KHÁNG BỆNH BẠC LÁ 2.2.1 Gen kháng bệnh bạc thị liên kết với gen kháng Cùng với việc xác định chủng bệnh phân bố của chủng bệnh bạc việc tìm nguồn gen kháng lúa với... Kết phát gen kháng ...
 • 92
 • 79
 • 0

Đánh giá và phát hiện gen kháng bệnh bạc lá xa4, xa5 và xa7 của tập đoàn nguồn gen lúa địa phương

... 2000) 2.2 GEN KHÁNG VÀ NGUỒN GEN KHÁNG BỆNH BẠC LÁ 2.2.1 Gen kháng bệnh bạc thị liên kết với gen kháng Cùng với việc xác định chủng bệnh phân bố của chủng bệnh bạc việc tìm nguồn gen kháng lúa với... Kết phát gen kháng ...
 • 92
 • 24
 • 0

Đánh giá và phát hiện gen kháng bệnh bạc lá xa4, xa5 và xa7 của tập đoàn nguồn gen lúa địa phương

... 2000) 2.2 GEN KHÁNG VÀ NGUỒN GEN KHÁNG BỆNH BẠC LÁ 2.2.1 Gen kháng bệnh bạc thị liên kết với gen kháng Cùng với việc xác định chủng bệnh phân bố của chủng bệnh bạc việc tìm nguồn gen kháng lúa với... gen kháng bệnh bạc ...
 • 95
 • 60
 • 0

Đánh giá và phát hiện gen kháng bệnh bạc lá xa4, xa5 và xa7 của tập đoàn nguồn gen lúa địa phương

... 2000) 2.2 GEN KHÁNG VÀ NGUỒN GEN KHÁNG BỆNH BẠC LÁ 2.2.1 Gen kháng bệnh bạc thị liên kết với gen kháng Cùng với việc xác định chủng bệnh phân bố của chủng bệnh bạc việc tìm nguồn gen kháng lúa với... Kết phát gen kháng ...
 • 92
 • 24
 • 0

Phân tích chuỗi giá trị và hiệu quả sản xuất của các hộ nuôi cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long

...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ THANH HIẾU PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA CÁC HỘ NUÔI CÁ TRA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Chuyên... cá tra nói riêng Tóm lại, từ cách đặt vấn đề nghiên cứu vừa nêu cho thấy, việc thực nghiên cứu Phân tích Chuỗi giá ...
 • 200
 • 18
 • 0

Phân tích chuỗi giá trị và hiệu quả sản xuất của các hộ nuôi cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long ttta

... are still limitations in farming techniques Tóm lại, qua phân tích HQSX hộ ni cho thấy, TE CE hộ nuôi cao, có chênh lệch trình độ sản xuất hộ ni lớn có hạn chế định kỹ thuật ni In addition, the... and L1 for the case of appropriate Translog form The test results show that the appropriate form of production function is Translog Thus, Do vậy, the model of Translog stochastic frontier ...
 • 34
 • 31
 • 0

Phân tích chuỗi giá trị và hiệu quả sản xuất của các hộ nuôi cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long tt

... Hiệu sản xuất hộ nuôi cá tra tỉnh An Giang Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Số 42d, Trang 78 – 83 Lê Thị Thanh Hiếu, 2019 Phân tích chuỗi giá trị hiệu sản xuất nuôi cá tra Đồng sông Cửu. .. xuất giải pháp để nâng cấp CGT cá tra ĐBSCL hộ nuôi giải pháp cho DNCBXK Từ khóa: Cá tra, Hiệu kỹ thuật, Hiệu chi phí, Hiệu sản xuất, Chuỗi giá trị LÝ DO ...
 • 28
 • 45
 • 0
1 2 3 4 .. >