Kết quả với từ khóa "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng hợp lý đất đai thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội"

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng hợp lý đất đai thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

. chọn đề tài " ;Nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng hợp lý đất đai thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội . 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Làm rõ thực trạng sử dụng ...
 • 96
 • 1,855
 • 2

Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất tại thị trấn yên viên, huyện gia lâm, thành phố hà nội (tt)

... thị trấn Yên Viên 75 3.3 Quan điểm, định hướng quản lý sử dụng đất thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 76 3.3.1 Quan điểm quản lý sử dụng đất thị trấn Yên Viên,. .. đất thị trấn ...
 • 25
 • 135
 • 0

Nghiên cứu cơ sở địa lý cho sử dụng hợp lý đất ngập nước khu vực long biên – gia lâm, thành phố hà nội

... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Phạm Huyền Trang NGHIÊN CỨU CƠ SỞ ĐỊA LÝ CHO SỬ DỤNG HỢP LÝ ĐẤT NGẬP NƢỚC KHU VỰC LONG BIÊN - GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên... tài nguyên đất ngập nước Nhận thức tầm quan trọng vấn ...
 • 118
 • 23
 • 0

Nghiên cứu cơ sở địa lý cho sử dụng hợp lý đất ngập nước khu vực long biên – gia lâm, thành phố hà nội

... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Phạm Huyền Trang NGHIÊN CỨU CƠ SỞ ĐỊA LÝ CHO SỬ DỤNG HỢP LÝ ĐẤT NGẬP NƢỚC KHU VỰC LONG BIÊN - GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên... tài nguyên đất ngập nước Nhận thức tầm quan trọng vấn ...
 • 118
 • 8
 • 0

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng hiệu quả đất trồng cà phê huyện cư mgar phục vụ tái canh cây cà phê dak lak (tt)

... sử dụng đất trồng cà phê phục vụ tái canh cà phê huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk - Đề xuất định hướng sử dụng đất trồng cà phê thực tái canh giải pháp sử dụng hiệu đất tái canh cà phê huyện Cư M’gar... nghiên cứu làm rõ sở khoa học cho việc định hướng sử dụng hiệu ...
 • 27
 • 267
 • 0

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng hiệu quả đất trồng cà phê huyện cư mgar phục vụ tái canh cây cà phê dak lak

... đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng sử dụng đất trồng cà phê hiệu số LUT cà phê huyện Cư M’gar Đánh giá thích hợp đất đai số LUT cà phê; đề xuất định hướng sử dụng đất trồng cà phê thực tái canh. .. thực trạng hiệu loại sử dụng ...
 • 216
 • 150
 • 0

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng hiệu quả đất trồng cà phê huyện Cư M’gar phục vụ tái canh cây cà phê tỉnh Đắk Lắk.

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Mô hình số bề mặt (DSM - Digital Surface Model) là tập hợp dữ liệu số mô tả một phần của bề mặt Trái Đất trong không gian 3D. Hiện nay, DSM được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như trong thành lập bản đồ địa hình, thành lập bản đồ 3D, được dùng trong nắn ảnh trực giao, lập kế hoạch phòng chống các ...
 • 213
 • 146
 • 0

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng hiệu quả đất trồng cà phê huyện Cư M’gar phục vụ tái canh cây cà phê tỉnh Đắk Lắk (Luận án tiến sĩ)

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng hiệu quả đất trồng cà phê huyện Cư M’gar phục vụ tái canh cây cà phê tỉnh Đắk Lắk (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng hiệu quả đất trồng cà phê huyện Cư M’gar phục vụ tái canh cây cà phê ...
 • 216
 • 135
 • 0

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca trên địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk

. vị đất đai trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 127 3.19. Sơ đồ phân hạng thích nghi đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. sử dụng hợp lý quỹ đất đỏ bazan trồng cà phê của huyện. Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi thực hiện ...
 • 209
 • 925
 • 3

nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca trên địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk tt

. thực tế trên, chúng tôi thực hiện đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca trên địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk . 2. Mục tiêu nghiên cứu Đánh. thức trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan tại huyện Krông ...
 • 27
 • 643
 • 0

nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca trên địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk.

. luận án: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca trên địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. 2. Thông tin về nghiên cứu sinh: Họ và tên nghiên cứu sinh:. phê xen mắc ca của huyện Krông Năng đến năm 2020. - Luận án đề ...
 • 2
 • 287
 • 0

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hợp lý khi chuyển đất nông nghiệp sang đất công nghiệp trên địa bàn huyện văn lâm, tỉnh hưng yên

. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỢP LÝ KHI CHUYỂN ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI. chuyển đất nông nghiệp sang đất công nghiệp trên địa bàn huyện Văn ...
 • 127
 • 366
 • 0

nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao công tác đảm bảo an toàn du lịch tại thành phố cần thơ

. quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn du lịch, tôi thực hiện đề tài Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao công tác đảm bảo an toàn du lịch tại thành phố Cần Thơ nhằm mục đích. của du khách trong việc cải thiện công tác đảm bảo an toàn du lịch tại thành phố Cần Thơ. ...
 • 68
 • 371
 • 1

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hợp lý trong công tác giao đất lâm nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ Việt Nam là quốc gia đa thành phần dân tộc, với 54 dân tộc anh em, trong đó vùng dân tộc thiểu số và miền núi chiếm 3/4 diện tích tự nhiên. Khu vực vùng núi là địa bàn cư trú chủ yếu của 53 dân tộc thiểu số với gần 13,386 triệu người, chiếm 14,6% dân số cả nước [109]. Các dân tộc sống đoàn kết, thân ái, tương trợ với nhau, tạo nên sức mạnh ...
 • 171
 • 131
 • 0

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hợp lý trong công tác giao đất lâm nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện lệ thủy và huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình

... NÔNG LÂM ***** NGUYỄN TỪ ĐỨC NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỢP LÝ TRONG CÔNG TÁC GIAO ĐẤT LÂM NGHIỆP CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HUYỆN LỆ THỦY VÀ HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH... đến công tác giao đất lâm nghiệp cho đồng bào DTTS khu vực phía Tây huyện Lệ Thủy ...
 • 174
 • 121
 • 0

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn quận hà đông, thành phố hà nội

... Chương 2: Thực trạng thị trường bất động sản quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Chương 3: Đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Kết luận Kiến... dân vào việc thực sách pháp luật Xuất phát từ thực tiễn học ...
 • 98
 • 284
 • 0

(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hợp lý trong công tác giao đất lâm nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hợp lý trong công tác giao đất lâm nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnhNghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hợp lý trong công tác giao đất lâm ...
 • 174
 • 53
 • 0

LUẬN ÁN NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỢP LÝ TRONG CÔNG TÁC GIAO ĐẤT LÂM NGHIỆP CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HUYỆN LỆ THỦY VÀ HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

... trị quốc gia Hồ Chí Minh (2017) Huỳnh Tịnh Paulus Của (1895) Nguyễn Hồng Hạnh (2016) Nguyễn Lân (1989) 01 Nguyễn Như Ý (1998) 01 10 Nguyễn Văn Khôn (1960) 01 11 Phòng Tư pháp huyện Bố Trạch (2014)... ngày 11 tháng 04 năm 2018 Xác nhận giảng viên hướng dẫn Sinh viên thực (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Hoài Thu iii iv LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp ...
 • 84
 • 27
 • 0
1 2 3 4 .. >