Kết quả với từ khóa "Nghiên cứu giải phẫu ứng dụng động mạch thận trên hình ảnh chụp các lớp vi tính đa dãy"

Nghiên cứu giải phẫu ứng dụng động mạch thận trên hình ảnh chụp các lớp vi tính đa dãy

Nghiên cứu giải phẫu ứng dụng động mạch thận trên hình ảnh chụp các lớp vi tính đa dãy

... giải phẫu học dạng động mạch ngồi thận, kích thước động mạch thận, mục tiêu cụ thể: Mô tả giải phẫu động mạch thận ngồi thận hình ảnh chụp lớp vi tính đa dãy Xác định số dạng giải phẫu động mạch. .. có động mạch rốn ...
 • 85
 • 46
 • 0
Nghiên cứu giải phẫu động mạch gan trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính 64 dãy

Nghiên cứu giải phẫu động mạch gan trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính 64 dãy

... CHỮ VI T TẮT BN Bệnh nhân CLVT Cắt lớp vi tính ĐM Động mạch ĐMCB Động mạch chủ bụng ĐM TT Động mạch thân tạng ĐM MTTT Động mạch mạc treo tràng ĐMG Động mạch gan ĐMG C Động mạch gan chung ĐMGP Động. .. TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LÊ MINH TIẾN NGHIÊN CỨU ...
 • 112
 • 233
 • 1
NGHIÊN cứu một số đặc điểm GIẢI PHẪU CUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ TRÊN HÌNH ẢNH CHỤP cắt lớp VI TÍNH 64 dãy

NGHIÊN cứu một số đặc điểm GIẢI PHẪU CUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ TRÊN HÌNH ẢNH CHỤP cắt lớp VI TÍNH 64 dãy

... liệu mơ tả đặc điểm giải phẫu biến đổi giải phẫu cung động mạch chủ hình ảnh chụp cắt lớp vi tính 64 dãy Vì vậy, để góp phần làm rõ hình ảnh thơng thường biến đổi giải phẫu cung động mạch chủ, thực... ? ?Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu ...
 • 92
 • 8
 • 0
Biến đổi giải phẫu phần sau vòng động mạch não trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính 64 dãy

Biến đổi giải phẫu phần sau vòng động mạch não trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính 64 dãy

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm xác định các biến đổi giải phẫu phần sau vòng động mạch não trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính 64 dãy. Bài viết nghiên cứu trên 102 bệnh nhân (BN), từ 15 - 80 tuổi, được chụp MSCT 64 ĐM não tại Khoa Chẩn đoán Hình ảnh, Bệnh viện ...
 • 7
 • 48
 • 0
Nghiên cứu giải phẫu động mạch chủ trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính 128 lớp

Nghiên cứu giải phẫu động mạch chủ trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính 128 lớp

... Nghiên cứu giải phẫu động mạch chủ hình ảnh chụp cắt lớp vi tính 128 lớp nhằm mục tiêu: Đánh giá khả ảnh, kích thước, chiều dài, mốc nguyên ủy, tận hết đoạn động mạch chủ chụp cắt lớp vi tính. .. lưng thứ tư chia thành động mạch chậu Trên đường ...
 • 47
 • 110
 • 2
Một số đặc điểm hình thái tổn thương túi phình động mạch não trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính mạch máu não

Một số đặc điểm hình thái tổn thương túi phình động mạch não trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính mạch máu não

Mục tiêu của bài viết là mô tả một số đặc điểm hình thái túi phình động mạch não (ĐMN) vỡ và chưa vỡ trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CLVT) mạch máu não. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả tiến cứu và hồi cứu 143 bệnh nhân (BN) túi phình ĐMN được chụp CLVT mạch máu não ...
 • 7
 • 26
 • 0
nghiên cứu giải phẫu ứng dụng động mạch mũ đùi ngoài trên người việt trưởng thành bản tóm tắt tiếng anh

nghiên cứu giải phẫu ứng dụng động mạch mũ đùi ngoài trên người việt trưởng thành bản tóm tắt tiếng anh

. the results of Tran Quoc Hoa (3.65 perforators), slightly lower than the results of Tran Bao Khanh on cadavers (4.64 perforators), however, our results were higher in his results of patients
 • 26
 • 486
 • 0
Nghiên cứu giải phẫu ứng dụng động mạch mũ đùi ngoài trên người Việt trưởng thành

Nghiên cứu giải phẫu ứng dụng động mạch mũ đùi ngoài trên người Việt trưởng thành

ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện nay, với sự phát triển vượt bậc của ngành vi phẫu tạo hình nhằm tái tạo những cấu trúc bị khuyết, hổng trên cơ thể và đem lại cuộc sống bình thường cho bệnh nhân, các nhà phẫu thuật tạo hình trong và ngoài nước đã nghiên cứu phát triển hàng 1oạt c ác vạt để đảm nhận vai trò này . Trong đó , vạt đùi trước ...
 • 136
 • 337
 • 1
LATS Y HỌC Nghiên cứu giải phẫu ứng dụng động mạch thượng vị nông và động mạch thượng vị dưới ở người Việt trưởng thành (FULL TEXT)

LATS Y HỌC Nghiên cứu giải phẫu ứng dụng động mạch thượng vị nông và động mạch thượng vị dưới ở người Việt trưởng thành (FULL TEXT)

ĐẶT VẤN ĐỀ Vùng bụng là nơi được các phẫu thuật viên tạo hình trên thế giới chọn là nơi ưa thích để lấy vạt khi cần các giải pháp tạo hình bằng vạt tổ chức tự thân do có nhiều ưu thế như nguồn chất liệu dồi dào, phù hợp với nhiều nơi nhận trên cơ thể, ít gây tổn thương nơi lấy vạt mà lại ít khó khăn hơn khi nâng vạt. Đặc biệt, vạt ...
 • 168
 • 130
 • 1
Nghiên cứu giải phẫu ứng dụng động mạch thượng vị nông và động mạch thượng vị dưới ở người Việt trưởng thành (TT)

Nghiên cứu giải phẫu ứng dụng động mạch thượng vị nông và động mạch thượng vị dưới ở người Việt trưởng thành (TT)

ĐẶT VẤN ĐỀ Vùng bụng là nơi được các phẫu thuật viên tạo hình trên thế giới chọn là nơi ưa thích để lấy vạt khi cần các giải pháp tạo hình bằng vạt tổ chức tự thân. Vạt thượng vị nông có cuống mạch nằm ngay dưới da bụng, bóc tách vạt ít khó khăn, ít xâm lấn và kết quả thẩm mỹ tốt, do đó được coi là vạt linh hoạt, đa năng, ...
 • 26
 • 69
 • 0
Nghiên cứu giải phẫu ứng dụng động mạch xuyên vách da xuất phát từ động mạch chày sau

Nghiên cứu giải phẫu ứng dụng động mạch xuyên vách da xuất phát từ động mạch chày sau

Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định các đặc điểm giải phẫu hình thái các nhánh xuyên da xuất phát từ động mạch chày sau. ... kính > 0,5mm, nghiên cứu Tanaka K thực xác ướp formalin Bảng 2: Đặc điểm nhánh xuyên da từ động mạch chày sau từ nghiên cứu Nghiên cứu ...
 • 5
 • 21
 • 1
NGHIÊN cứu GIảI PHẫU cấp máu CHO GAN PHảI và GAN TRáI TRÊN HìNH ảNH CHụP cắt lớp VI TíNH 64 dãy

NGHIÊN cứu GIảI PHẫU cấp máu CHO GAN PHảI và GAN TRáI TRÊN HìNH ảNH CHụP cắt lớp VI TíNH 64 dãy

...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LÊ MINH TIẾN NGHI£N CøU GIảI PHẫU CấP MáU CHO GAN PHảI Và GAN TRáI TRÊN HìNH ảNH CHụP CắT LớP VI TíNH 64 DãY Chuyên ngành: Giải phẫu người... nghiên cứu, để có thêm chứng thuyết phục, vi c phát triển phương pháp điều trị u gan Chính vậy, tiến ...
 • 98
 • 110
 • 0
NGHIÊN cứu đặc điểm HÌNH THÁI tổn THƯƠNG TÁCH THÀNH ĐỘNG MẠCH CHỦ STANFORD b QUA CHỤP cắt lớp VI TÍNH đa dãy

NGHIÊN cứu đặc điểm HÌNH THÁI tổn THƯƠNG TÁCH THÀNH ĐỘNG MẠCH CHỦ STANFORD b QUA CHỤP cắt lớp VI TÍNH đa dãy

... cấp cứu người b nh chúng tơi thực đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu đặc điểm hình thái tổn thương tách thành động mạch chủ stanford B qua chụp cắt lớp vi tính đa dãy Mục tiêu nghiên cứu: Mơ tả đặc. .. đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, b nh nhân tách thành động mạch chủ Stanford B ...
 • 134
 • 43
 • 0
NGHIÊN cứu GIẢI PHẪU cấp máu CHO GAN PHẢI và GAN TRÁI TRÊN HÌNH ẢNH CHỤP cắt lớp VI TÍNH 64 dãy

NGHIÊN cứu GIẢI PHẪU cấp máu CHO GAN PHẢI và GAN TRÁI TRÊN HÌNH ẢNH CHỤP cắt lớp VI TÍNH 64 dãy

... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LÊ MINH TIẾN NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU CẤP MÁU CHO GAN PHẢI VÀ GAN TRÁI TRÊN HÌNH ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY Chuyên ngành : Giải phẫu người... chia gan để ghép Chính vậy, chúng tơi tiến hành đề tài Nghiên cứu giải ...
 • 109
 • 58
 • 1
Giải phẫu động mạch não giữa và một số động mạch liên quan trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính 256 dãy

Giải phẫu động mạch não giữa và một số động mạch liên quan trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính 256 dãy

Xác định tỷ lệ hiện ảnh và kích thước của động mạch (ĐM) não giữa và một số ĐM liên quan bằng hình ảnh phim chụp cắt lớp vi tính 256 dãy. Phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang hồi cứu với phương pháp chọn mẫu thuận tiện cỡ mẫu 261. ... thước ĐM não số ĐM liên qua đánh giá xác nghiên cứu, hình ...
 • 11
 • 45
 • 1
NGHIÊN cứu GIẢI PHẪU cấp máu CHO GAN PHẢI và GAN TRÁI TRÊN HÌNH ẢNH CHỤP cắt lớp VI TÍNH 64 dãy

NGHIÊN cứu GIẢI PHẪU cấp máu CHO GAN PHẢI và GAN TRÁI TRÊN HÌNH ẢNH CHỤP cắt lớp VI TÍNH 64 dãy

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LÊ MINH TIN NGHIÊN CứU GIảI PHẫU CấP MáU CHO GAN PHảI Và GAN TRáI TRÊN HìNH ảNH CHụP CắT LớP VI TÝNH 64 D·Y Chuyên ngành : Giải phẫu người... cứu giải phẫu cấp máu cho gan phải gan trái hình ảnh chụp cắt lớp ...
 • 107
 • 9
 • 0
Giải phẫu bán phần trước đa giác willis trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính 256 dãy

Giải phẫu bán phần trước đa giác willis trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính 256 dãy

Nghiên cứu chỉ ra 04 nhóm gồm 7 loại với 40 biến thể về đường kính; 1 nhóm gồm 2 loại với 6 biến thể về hình dạng bán phần trước đa giác Willis; Kết luận và khuyến nghị: Hình ảnh phim chụp cắt lớp vi tính 256 dãy bán phần trước đa giác Willis thể hiện đầy đủ các chỉ số giải phẫu và biến ...
 • 8
 • 23
 • 0
1 2 3 4 .. >