Kết quả với từ khóa "Nghiên cứu các hệ thống tính toán hệ năng cao và ứng dụng mô phỏng vật liệu vi mô 2"

HỆ THỐNG TÍNH TOÁN HIỆU NĂNG CAO và ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH và xử lý dữ LIỆU

HỆ THỐNG TÍNH TOÁN HIỆU NĂNG CAO và ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH và xử lý dữ LIỆU

... zetabytes, đặt yêu cầu toán xử lý liệu lớn mà hệ thống xử lý truyền thống đáp ứng được, cần có hệ thống tính tốn hiệu cao Hệ thống tính tốn hiệu cao thực tính tốn song song nhiều phần tử tính tốn cho phép... điểm hệ thống tính tốn hiệu cao 1.2.1.Định ...
 • 114
 • 239
 • 2
HỆ THỐNG TÍNH TOÁN HIỆU NĂNG CAO và ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH và xử lý dữ LIỆU

HỆ THỐNG TÍNH TOÁN HIỆU NĂNG CAO và ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH và xử lý dữ LIỆU

... zetabytes, đặt yêu cầu toán xử lý liệu lớn mà hệ thống xử lý truyền thống đáp ứng được, cần có hệ thống tính tốn hiệu cao Hệ thống tính tốn hiệu cao thực tính tốn song song nhiều phần tử tính tốn cho phép... điểm hệ thống tính tốn hiệu cao 1.2.1.Định ...
 • 114
 • 7
 • 0
HỆ THỐNG TÍNH TOÁN HIỆU NĂNG CAO và ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH và xử lý dữ LIỆU

HỆ THỐNG TÍNH TOÁN HIỆU NĂNG CAO và ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH và xử lý dữ LIỆU

... zetabytes, đặt yêu cầu toán xử lý liệu lớn mà hệ thống xử lý truyền thống đáp ứng được, cần có hệ thống tính tốn hiệu cao Hệ thống tính tốn hiệu cao thực tính tốn song song nhiều phần tử tính tốn cho phép... điểm hệ thống tính tốn hiệu cao 1.2.1.Định ...
 • 114
 • 17
 • 0
Nghiên cứu các hệ thống tính toán hệ năng cao và ứng dụng mô phỏng vật liệu vi mô 2

Nghiên cứu các hệ thống tính toán hệ năng cao và ứng dụng mô phỏng vật liệu vi mô 2

Nghiên cứu các hệ thống tính toán hệ năng cao và ứng dụng mô phỏng vật liệu vi mô 2 . Nghiên cứu các Hệ thống Tính toán lưới, Tính toán hiệu năng cao và ứng dụng ...
 • 171
 • 712
 • 2
Nghiên cứu các hệ thống tính toán hệ năng cao và ứng dụng mô phỏng vật liệu vi mô

Nghiên cứu các hệ thống tính toán hệ năng cao và ứng dụng mô phỏng vật liệu vi mô

Nghiên cứu các hệ thống tính toán hệ năng cao và ứng dụng mô phỏng vật liệu vi mô . Nghiên cứu các Hệ thống Tính toán lưới, Tính toán hiệu năng cao và ứng dụng mô ...
 • 171
 • 616
 • 0
Tính toán hiệu năng cao và ứng dụng vào bài toán mô phỏng động lực phân tử

Tính toán hiệu năng cao và ứng dụng vào bài toán mô phỏng động lực phân tử

... (Dai hpc Quoc gia Ha Ndi) • Da hoan 01 bao cao tai hdi thao qudc t l vl tfnh toan hieu nang cao dUdc td chiic tai trudng Dai hpc Khoa hoc tu nhien • 03 bao cao chuyen d l (technical report) vl: Lap... ve thang 6/2006 vl dl tai tfnh toan hieu nang cao (xem cac bia luan van kem theo) • Dang hudng din 01 hpc vien cao hpc vl dl ...
 • 138
 • 12
 • 0
tiểu luận: NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẤU TIN TRONG ẢNH SỐ VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM GIẤU TIN BẢO VỆ LOGO DOANH NGHIỆP pdf

tiểu luận: NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẤU TIN TRONG ẢNH SỐ VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM GIẤU TIN BẢO VỆ LOGO DOANH NGHIỆP pdf

. TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẤU TIN TRONG ẢNH SỐ VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM GIẤU TIN BẢO VỆ LOGO DOANH NGHIỆP” . Thị Minh Ngọc NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẤU TIN TRONG ẢNH SỐ VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM GIẤU TIN BẢO VỆ LOGO DOANH NGHIỆP Chuyên
 • 29
 • 1,082
 • 1
BÁO CÁO

BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN PHÔI LÚA MÌ VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM " pdf

. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012 1 NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN PHÔI LÚA MÌ VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM THE. phương pháp bảo quản phôi lúa mì và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm Tuyển tập Báo cáo Hội nghị ...
 • 6
 • 1,079
 • 3
LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT - NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP MẠNG VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG DỰA TRÊN SNORT

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT - NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP MẠNG VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG DỰA TRÊN SNORT

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN .............................................................................................................. 1MỤC LỤC ........................................................................................................................ iiDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................................... ivDANH SÁCH HÌNH VẼ ...
 • 69
 • 809
 • 4
Nghiên cứu công nghệ truy cập gói tốc độ cao và ứng dụng vào mạng viettel

Nghiên cứu công nghệ truy cập gói tốc độ cao và ứng dụng vào mạng viettel

... hướng công nghệ năm • Tập trung vào nghiên cứu công nghệ truy nhập gói tốc độ cao cao ( HSPA ), kĩ thuật sử dụng nhằm đảm bảo yêu cầu truy cập tốc độ cao cho đường xuống đường lên • Ứng dụng kĩ... thuật mạng Viettel Nội dung luận văn bao gồm : Mở đầu: Giới thiệu chung công nghệ truy cập gói tốc độ cao, vấn đề nghiên ...
 • 121
 • 245
 • 0
1 2 3 4 .. >