Kết quả với từ khóa "Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức có đáp án (104 trang)"

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin Học ôn thi công chức

. cho một đoạn văn bản hoặc toàn bộ tập tin ta thực hiện: A. Format/Columns B. Kích biểu tượng Columns trên thanh công cụ C. Câu A và B đều đúng D. Câu A và B đều sai Câu 2: Nếu muốn chèn dấu chấm. doanh nghiệp Câu 5: Giả sử bạn đang có một ý tưởng trong công việc nghiên cứu và học tập của mình. Hãy xây dựng một tệp trình ...
 • 102
 • 1,660
 • 4

cau hoi trac nghiem tin học ôn thi công chức thuế

Câu 1 : Sau khi đã thiết kế xong bài trình diễn, cách làm nào sau đây không phảiđể trình chiếu ngay bài trình diễn đó?A. Chọn Slide Show > Custom ShowB. Chọn Slide Show > From beginningC. Chọn nútbiểu tượng Slide Show trên màn hìnhD. Nhấn phím F5Câu 2 : Thao tác chọn File > Close dùng đểA. lưu tập tin hiện tạiB. mở một tập tin nào đóC. đóng tập tin hiện tạiD. ...
 • 6
 • 910
 • 6

130 câu hỏi TRẮC NGHIỆM TIN học ôn THI CÔNG CHỨC

... TRẮC NGHIỆM – TIN HỌC Câu : 001 Phím ESC Câu : 050 Table - Insert Table Câu : 002 Câu : 051 Trên nhớ Câu : 003 Format - Column Câu : 052 Format - Drop Cap Câu : 004 Là loại viurs tin học. .. không Câu : 020 Table - Merge Cells Câu : 073 Tin Hoc Van Phong Câu : 021 My Computer ...
 • 10
 • 503
 • 0

320 câu hỏi TRẮC NGHIỆM TIN học ôn THI CÔNG CHỨC 2018 có đáp án

... Câu : Đơn vị đo thông tin nhỏ : A Byte B Kilobite C Bit D.Megabyte Câu : Hệ điều hành Windows hệ điều hành có: A Giao diện đồ họa B Màn hình động C Đa nhiệm D.Các ý Câu 10 : Khi điện, thông tin. .. (CPU) D Thi t bị vào Câu 39 : Trong tình sau đây, máy tính thực thi công việc tốt người: A Khi dịch sách B Khi chẩn đoán bệnh C Khi phân tích ...
 • 64
 • 882
 • 13

320 câu hỏi TRẮC NGHIỆM TIN học ôn THI CÔNG CHỨC 2018 có đáp án

... ->enter Câu 21 : Trong Windows, tệp : A Có thể chứa folder B Có thể chứa tệp khác C Cả hai câu a,b D Cả hai câu a,b sai 320 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI TIN HỌC – CÓ ĐÁP ÁN – UPDAT MỚI NHẤT PAGE Câu 22... Cả B, C Câu : Đơn vị đo thông tin nhỏ : A Byte B Kilobite C Bit ...
 • 67
 • 3,823
 • 13

126 câu hỏi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức 2018 có đáp án

126 câu hỏi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức 2018 có đáp án 126 câu hỏi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức 2018 có đáp án 126 câu hỏi trắc nghiệm tin học ôn ...
 • 33
 • 362
 • 1

839 CÂU HỎI TIN HỌC ÔN THI CÔNG CHỨC (có đáp án)

... khối Không cho kết CauHoi Câu 689 Hàm Right(C2,5) cho kết đây: Câu 690 Câu 691 Câu 692 Câu 693 Câu 694 Câu 695 Câu 696 Câu 697 Câu 698 Câu 699 Câu 700 Câu 701 Câu 702 Câu 703 Câu 704 Câu 705 Câu. .. thực công thức Câu 672 trên: *Tin học, 2006 Giả sử ô C5 ...
 • 53
 • 879
 • 5

220 câu hỏi tin học ôn thi công chức có đáp án đầy đủ

... (CPU) D Thi t bị vào Câu 39 : Trong tình sau đây, máy tính thực thi công việc tốt người: A Khi dịch sách B Khi chẩn đoán bệnh C Khi phân tích tâm lý người D Khi thực phép toán phức tạp Câu 40... Panel C Regional Settings Control Panel D Fonts Control Panel Câu 37 : Thi t bị thi t bị sau thi t bị máy tính? A Bàn phím C Máy in B ...
 • 13
 • 1,819
 • 117

569 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA THPT ÔN THI TỐT NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN

... cộng hóa trị 32 33 34 35 36 B Mức oxi hóa cao X +5, cộng hóa trị cao C Oxit X có mức oxi hóa +4 bền, có xu hướng đime hóa D Hidro oxit X có mức oxi hóa +3 có chứa liên kết cộng hóa trị phối trí Có. .. gần kề D Bán kính M lớn bán kính ion M2+ ngun tử M có số lớp electron nhiều Hợp chất X với hidro có dạng XH3 Trong oxit (ứng với hố ...
 • 47
 • 144
 • 0

600 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH ÔN THI CÔNG CHỨC -CÓ ĐÁP ÁN (NGỮ PHÁP VÀ TÌM LỖI SAI)

. 600 CÂU TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN I. GRAMMAR (300 SENTENCES) 1. The mausoleum is by Thien Thu mountain, two towering
 • 199
 • 1,216
 • 3

220 câu trắc nghiệm tin học ôn thi công chức

. Panel. B. System của Control Panel. C. Regional Settings của Control Panel. D. Fonts của Control Panel. Câu 37 : Thi t bị nào trong các thi t bị sau là thi t bị ra của máy tính? A. Bàn phím. B. Chuột. C 32 : Để tìm kiếm các tập tin ta chọn lệnh: 3 A. Start->Run B. Start->Find(Search) C. Start->Setting D. Tất cả đều sai. Câu 33 : Để đổi tên một ...
 • 26
 • 3,620
 • 50

câu hỏi trắc nghiệm về excel ôn thi công chức thuế 2014

CÂU HỎI MS EXCELCâu 1. Phần mềm ứng dụng Excel dùng để:a) Quản lý cơ sở dữ liệub) Xử lý bảng tính và biểu đồc) Lập trình bảng tínhd) Thực hiện cả 3 mục đích trênCâu 2. Muốn di chuyển đến một sheet khác trong tập tin thực hiện:a) Nhấn phím F12 và số thứ tự của sheetb) Nhấn chuột lên tên sheet cần tác độngc) Nhấn tổ hợp phím Ctrl+ PgUp hoặc Ctrl + PgDnd) Thực ...
 • 8
 • 764
 • 12

Câu hỏi trắc nghiệm Microsoft Word ôn thi công chức thuế

. A. Sử dụng công thức SUM(ABOVE) B. Sử dụng công thức SUM(ALL) C. Sử dụng công thức SUM(Tên cột cần tính tổng) D. Câu A và B đều đúng Câu 5: Giả sử trong một bảng đã được tạo trong Word có một. Nhấn ALT + [ D. Cả 3 câu đều sai Câu 3: Trong Word để được chữ nhỏ lại, chúng ta thực hiện: A. Nhấn CTRL + ] B. Nhấn ALT + ] C. Nhấn CTRL + [ ...
 • 25
 • 3,865
 • 19

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh Học 12 theo từng bài có đáp án

. Trắc nghiệm sinh1 2 theo bài   ! "#$%&'"()*+,-. /#01234565782849:;< ;/2=.48>?42@8249AB2=;CD/2=.AE 5/2=.>?42@8249#=;>8@492F2GC.AE 4.4849#A@449H ...
 • 50
 • 4,635
 • 4

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh ôn thi công chức thành phố Hà Nội năm 2015

. arri ved , th e thi e ves  th e st ol en mone y . I d o n' t s peak J a panese , b ut J enn y  Sh e sai d sh e  f or fi ve h our s .  b ook s on thi s sh elf were. emi gr at e . Pl ease k ee p th e fi re  . I t' s cold h ere . S am r ead th e thi ef s not e . I n thi s sent ence , " not e" ...
 • 57
 • 7,495
 • 25

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM hóa học và CHUYỂN hóa GLUCID, có đáp án

... thu vào thể: A.Qua đường tiêu hoá B.Qua đường hô hấp C.Phần ruột D.Qua dày E.Tất câu 143 Sau hấp thu, rượu được: A Đưa vào mạch bạch huyết B.Bị biến đổi trước vào máu C.Không bị biến đổi trước vào... Mucopolysaccarid có tác dụng: A Nâng đỡ B Chống nhiễm khuẩn C Tái tạo trưởng thành mô D.Chống lại tác nhân học hoá học E Tất câu 172 Polysaccarid thể đặc trưng ...
 • 13
 • 13,733
 • 7
1 2 3 4 .. >