Kết quả với từ khóa "Bài 18 Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV"

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV

. ở thế kỉ XIV phân hoá ra sao? Sự phân hoá x hội ở thế kỉ XIV dẫn đến hậu quả gì? Em hãy nhân x t về sự phát triển nông nghiệp nước ta ở các thế kỉ X XV? . ở các thế kỉ X- XV như thế nào? A. Chính trị ổn định, kinh tế chậm phát triển. B. Chính trị chưa ổn ...
 • 9
 • 2,314
 • 15

bài giảng lịch sử 10 bài 18 công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ x - xv

. LỊCH SỬ 10 - BÀI 18 CÔNG CUỘC X Y DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV Bài cũ: vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê và nêu nhận x t 1. MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP: Nhà. quai vạc) - Đặt phép quân điền ...
 • 23
 • 4,680
 • 3

Giáo án Lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X - XV

... cua phát triển đó? Vai trò cảu nhà nước? - HS trả lời - GV kết luận * Hoạt động 2: Trình bày phát triển thủ công nghiệp - GV nêu nguyên nhân thúc đẩy thủ công nghiệp phát triển thời kỳ từ X – XV. .. trò - GV minh họa đoạn trích chiếu Lý Nhân Tông (trang 92) phong phú giống nông nghiệp lúa nước - ...
 • 3
 • 814
 • 17

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

.. .Bài 18: Công xây dựng phát triển kinh tế kỉ XXV I M rng, phỏt trin nụng nghip Bi cnh lch s: - T th k X XV, l giai... on u ca thi kỡ phong kin c lp cng l thi kỡ t nc thng nht - Bi cnh ú l iu kin thun li phỏt trin kinh t on Th Hng THPT Nguyn Du I M rng, phỏt trin nụng nghip S phỏt trin ca nụng nghip - Din ...
 • 28
 • 185
 • 0

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

... CUC XY DNG V PHT TRIN KINH T TRONG CC th k x-XV I- M rụng v phỏt trin nụng nghip II- Phỏt trin th cụng nghip Th cụng nghip nhõn dõn Th cụng nghip Th cụng nghip nhõn dõn th k X-XV phỏt trin nh th... XV-XVI) Bátưgốm Mảnhưđàiưsenưmenưvàng Chậuưhoaưnâu GM S THI TRN GM S BT TRNG (H NI) GM TH H (BC GIANG) Gm Chu u Bi 18 CễNG CUC XY DNG V PHT TRIN KINH T TRONG CC ...
 • 45
 • 193
 • 0

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

...Tit 24: Bài 18 Công xây dựng phát triển kinh tế kỷ x - xv Tiết 24: Bài 18 Công xây dựng phát triển kinh tế kỉ X- XV Mở rộng, phát triển nông nghiệp a Bối cảnh lịch... nguyên phát triển - Một số làng ...
 • 40
 • 207
 • 1

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

... Bài 18: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỈ X - XV NỘI DUNG BÀI HỌC 1.MỞ RỘNG, PHÁT TRIỂN 2.PHÁT TRIỂN THỦ CÔNG NÔNG NGHIỆP NGHIỆP 3.MỞ RỘNG THƯƠNG NGHIỆP 1.MỞ RỘNG VÀ PHÁT... NƯỚC 2.PHÁT TRIỂN THỦ ...
 • 48
 • 218
 • 0

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

... rộng, Phát triển thủ công nghiệp a Thủ công nghiệp nhân dân: Thủ công nghiệp nhân dân kỉ X – XV phát triển nào? - Các nghề thủ công cổ truyền như: Đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, dệt ngày phát triển. .. lầu Một chiến thuyền cổ -thế kỷ XI-XII Em đánh phát triển thủ công nghiệp ...
 • 32
 • 265
 • 0

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

... nông nghiêp: -Nha nước quan tâm đên công tac thuy lơi +Nha Ly: Xây dưng đê sông Hồng +Nha Trân: *Đăt chưc quan Ha Đê Sư Theo em thế nào la đê quai vạc? *Xây dưng đê quai vac Cảnh đắp đê... tư xa hôi đươc ôn định, đôc lâp đươc cung cố 2, Phat triên thu công nghiêp a, Thu công nghiêp nhân dân: -Cac nghanh nghê thu công ...
 • 16
 • 181
 • 0

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

... dân - Phát triển đất nước - Củng cố quyền thống trị 2 Phát triển thủ công nghiệp a,Thủ công nghiệp nhân dân - Các nghề thủ công cổ truyền như: Đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, dệt ngày phát triển, ... nhân dẫn đến phát triển: + Nông nghiệp, thủ công nghiệp phát triển thúc đẩy thương ...
 • 36
 • 209
 • 1

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

.. .Bài 18 NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI: Mở rộng, phát triển nông nghiệp Phát triển thủ công nghiệp Mở rộng thương nghiệp Bài 18 Mở rộng, phát triển nông nghiệp * Bối cảnh lịch sử: - Thế kỷ X –... có bước phát triển Bài 18 Mở rộng, phát triển nông nghiệp * Ý nghĩa: - ...
 • 31
 • 223
 • 1

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

... đầu nguồn tới tận biển gọi “Đê quai vạc” LỄ CÀY TỊCH ĐIỀN CHỦ TỊCH NƯỚC THỰC HIỆN CÀY TỊCH ĐIỀN CÁC CHỢ LÀNG, CHỢ HUYỆN HÀ NỘI 36 PHỐ PHƯỜNG CẢNG VÂN ĐỒN (QUẢNG NINH) CẢNG LẠC TRƯỜNG (THANH HÓA)
 • 12
 • 126
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X XV

... trật tự x hội ổn định, độc * Hoạt động: Cả lớp- cá nhân lập dân tộc củng cố - GVH: Do nguyên nhân thúc đẩy 2- Phát triển thủ công nghiệp TCN - Thủ công nghiệp nhân dân Phát triển từ kỉ X- XV? Biểu... – Trần phát triển? - HS: suy nghĩ trả lời: nông nghiệp tcn phát triển thúc đẩy thương nghiệp ...
 • 3
 • 32
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X XV

... thủ công nghiệp phát triển Phát triển thủ công nghiệp thời kỳ từ X - XV chủ yếu xuất phát từ nhu cầu nước gia tăng - GV yêu cầu HS đọc SGK để thấy phát triển thủ công nghiệp nhân dân + Biểu phát. . .Các hoạt động thầy trò Kiến thức *Hoạt động 1: Cả lớp Mở rộng, phát triển nông ...
 • 6
 • 115
 • 1

Giáo án Lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X XV

... nông dân: Phát vấn - Sự phát triển kinh tế hoàn cảnh chế độ phong kiến thúc đẩy phân hóa x hội - Ruộng đất tập trung vào tay địa chủ, quí tộc, quan lại - Giai cấp thống trị ăn chơi xa x , không... vào tình trạng khủng hoảng Củng cố: - Sự phát triển nguyên nhân phát triển kinh ...
 • 2
 • 22
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X XV

... Sau gần kỷ độc lập, nhân dân ta nhà nước phong kiến x y dựng kinh tế nông nghiệp đa dạng, đạt nhiều thành tựu lớn, sở để x y dựng phát triển văn minh Đại Việt Tuy nhiên, từ kỷ XIV, kinh tế nước... mang thủy lợi, x y dựng đê điều => Nông nghiệp phát triển, đời sống nhân dân ổn định, độc lập củng cố ...
 • 3
 • 17
 • 0

Bài 18:Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ XXV

... chí vươn lên, từ kỉ X đến kỉ XV nhân dân ta nhiệt tình lao động xây dựng phát triển số kinh tế tự chủ toàn diện • Để hiểu công xây dựng phát triển kinh tế nhân dân Đại Việt từ kỉ X – XV tìm hiểu... -Bối cảnh thuận lợi tạo điều kiện để phát ...
 • 15
 • 626
 • 0

Giáo án môn sử CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỈ X-XV

. cũng hình thành các địa điểm trao đổi buôn bán Tr an h ả n h Tiết 24 - Kinh tế phát triển mọi mặt => sự phân hóa xã hội giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị - Cuối thế kỉ XIV, Nhà nước. những cải cách về mặt hành chính rất quan trọng, đồng thời là một nhà thơ, nhà văn là người sáng lập ra hội Tao Đàn vào nửa ...
 • 23
 • 342
 • 0

Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ x XV 1

... từ rút học quí báu kinh nghiệm x y dựng phát triển kinh tế giai đoạn Sử dụng tranh ảnh bài Công x y dựng phát triển kinh tế kỉ X- XV , có tác dụng giáo dục học sinh nhận thức công lao người dân,... nước ta từ kỷ X- XV nào? - Bối cảnh tác ...
 • 21
 • 4
 • 0
1 2 3 4 .. >