Kết quả với từ khóa "99 câu ôn thi thpt quốc gia mô vật lý mức độ 7 8 điểm"

Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn vật lý mức độ tốt nghiệp

Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn vật lý mức độ tốt nghiệp

Cẩm nang tổng hợp kiến thức vật lý lớp 12Cẩm nang tổng hợp kiến thức vật lý lớp 12Cẩm nang tổng hợp kiến thức vật lý lớp 12Cẩm nang tổng hợp kiến thức vật lý lớp 12Cẩm nang tổng hợp kiến thức vật lý lớp 12Cẩm nang tổng hợp kiến thức vật lý lớp 12Cẩm nang tổng hợp kiến thức vật lý lớp 12Cẩm nang tổng ...
 • 54
 • 229
 • 0
Câu hỏi lý thuyết ôn thi THPT quốc gia môn vật lý

Câu hỏi lý thuyết ôn thi THPT quốc gia môn vật lý

. thế năng không phụ thuộc vào thời gian. Câu 1.28. Phát nào biểu sau đây là không đúng? Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 4 CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2014. 0986338189 8 CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2014 - 2015 – TẬP 4 C. Khi vật ở vị trí ...
 • 231
 • 905
 • 4
Bộ đề ôn thi THPT quốc gia môn vật lý

Bộ đề ôn thi THPT quốc gia môn vật lý

. Bộ đề ôn thi TN vật lí 2013- 2014 GV : Nguyễn Huy Hùng ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN VẬT LÍ 12 NĂM HỌC 2013- 2014 Các em thân mến! Thời gian ôn thi của chúng ta không còn nhiều, thời. câu ĐÚNG. Hạt nhân C12 có: A. số prôtôn = số nơtrôn B. số prôtôn 12 > số nơtrôn 6 C. số prôtôn < số nơtrôn D. số prôtôn > số nơtrôn 12 Bộ đề ...
 • 72
 • 903
 • 0
Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn vật lý

Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn vật lý

. ca vt bin thi n tun hon theo thi gian. B. Vn tc ca vt bin thi n iu hũa theo thi gian. C. Lc kộo v tỏc dng lờn vt bin thi n iu hũa theo thi gian. D. ng nng ca vt bin thi n tun hon theo thi gian. Cõu. trí cân bằng của vật, chiu dng hng xung. Vật có thể dao động dọc theo trục Oy. Đa vật về vị trí mà lò xo không biến dạng rồi thả ...
 • 132
 • 1,233
 • 2
Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn vật lý có đáp án

Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn vật lý có đáp án

. 1 s 30 . Câu 29(CĐ 2010): Khi một vật dao động điều hòa thì A. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. B. gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. C mỗi chu kì dao động của vật, có bốn thời điểm thế năng bằng động năng. B. Thế năng của vật đạt cực đại khi ...
 • 171
 • 8,807
 • 27
HOT Ôn thi THPT Quốc gia môn vật lý bằng bản đồ tư duy

HOT Ôn thi THPT Quốc gia môn vật lý bằng bản đồ tư duy

. Thượng Ôn thi vật lí 12 bằng bản đồ tư duy Trần Văn Hậu – THPT U Minh Thượng – tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - 4 - SƠ ĐỒ 1 - CÁC LOẠI DAO ĐỘNG Ôn tập vật lí 12 bằng phương pháp bản đồ tư. TRẮC NGHIỆM 122 SƠ ĐỒ 24: TÁN SẮC ÁNH SÁNG 127 TRẮC NGHIỆM 128 Ôn tập vật lí 12 bằng phương pháp bản ...
 • 179
 • 2,400
 • 8
Ôn thi THPT Quốc gia môn vật lý chuyên đề Cực trị điện và một vài mẹo nhớ

Ôn thi THPT Quốc gia môn vật lý chuyên đề Cực trị điện và một vài mẹo nhớ

. https://www.facebook.com/club.yeu.vl 6) Thay đổi Một vài kí hiệu thêm (tham khảo từ sách của thầy Chu Văn Biên) Một cách nhớ vui cho cơng thức vui cho 22 2 C 22 2LC R C 2L C . Vi-et ta có : 2 12 2 1 2 L C U RR P R .R (Z Z ) Nếu cho 2 giá trị điện trở này bằng nhau thì tại giá trị đó, ta sẽ thu được R 0 và P max . 2 22 max 0 0 0 0 max max 2 2 2 0 L C ...
 • 30
 • 511
 • 0
ĐỂ THI THỬ CHO HỌC SINH ÔN THI THPT QUỐC GIA môn vật lý

ĐỂ THI THỬ CHO HỌC SINH ÔN THI THPT QUỐC GIA môn vật lý

. TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ THI THỬ LỚP ÔN THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA MÔN : V ẬT L Í 12 Câu 1: Năng lượng ion hoá của nguyên tử. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường gia m từ gia trị cực đại xuống còn nửa gia trị cực đại là 1 t∆ . Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ ...
 • 4
 • 379
 • 0
Đề ôn thi THPT quốc gia môn Vật lý số 1

Đề ôn thi THPT quốc gia môn Vật lý số 1

. PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2 015 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 60 phút. Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625 .10 −34 J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không c. hợp cao. Câu 42: Công thoát êlectron khỏi một kim loại là 3,45 eV. Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f 1 = 5 .10 14 Hz; f 2 = 75 .10 13 Hz; f 3 ...
 • 5
 • 486
 • 3
Đề ôn thi THPT quốc gia môn Vật lý số 10

Đề ôn thi THPT quốc gia môn Vật lý số 10

. THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 60 phút. Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625 .10 –34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6 .10 –19. rôto gồm 10 cặp cực (10 cực nam và 10 cực bắc). Rôto quay với tốc độ 300 vòng/phút. Suất điện động do máy sinh ra có tần số bằng Luyện ...
 • 6
 • 369
 • 1
Đề ôn thi THPT quốc gia môn Vật lý số 2

Đề ôn thi THPT quốc gia môn Vật lý số 2

. + 2  ). Gọi E là cơ năng của vật. Khối lượng của vật bằng A. 2 2 2 12 2E AA . B. 2 2 2 12 E AA . C.   2 2 2 12 E AA . D.   2 2 2 12 2E AA . Câu 13: Trên một phương truyền sóng. KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 20 15 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 60 phút. Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ...
 • 6
 • 456
 • 2
Đề ôn thi THPT quốc gia môn Vật lý số 3

Đề ôn thi THPT quốc gia môn Vật lý số 3

. THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 60 phút. Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10 34 J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3. 10 8. Câu 43: Cho phản ứng phân hạch: 0 1 n + 235 92 U → 94 39 Y + 140 53 I + x( 0 1 n). Giá trị của x bằng A. 4. B. 1. C. 2. D. 3. ...
 • 5
 • 483
 • 0
Đề ôn thi THPT quốc gia môn Vật lý số 4

Đề ôn thi THPT quốc gia môn Vật lý số 4

. KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 60 phút. Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10 – 34 J.s; độ lớn điện tích. hạt nhân 29 14 Si, hạt nhân 40 20 Ca có nhiều hơn A. 11 nơtrôn và 6 prôtôn. B. 5 nơtrôn và 6 prôtôn. C. 5 nơtrôn và 12 prôtôn. D. 6 nơtrôn và 5 ...
 • 6
 • 394
 • 1
Đề ôn thi THPT quốc gia môn Vật lý số 5

Đề ôn thi THPT quốc gia môn Vật lý số 5

. KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 20 15 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 60 phút. Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết: hằng số Plăng h = 6,6 25. 10 –34 J.s; độ lớn điện. Luyện Thi THPT Quốc Gia PEN–I + PEN-M (Thầy Đỗ Ngọc Hà) ĐỀ DỰ ĐOÁN 20 15 [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][ ...
 • 6
 • 405
 • 1
Đề ôn thi THPT quốc gia môn Vật lý số 6

Đề ôn thi THPT quốc gia môn Vật lý số 6

. PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 60 phút. Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết: hằng số Plăng h = 6, 625.10 -34 J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không c. Số nuclôn của hạt nhân 12 6 C bằng số nuclôn của hạt nhân 14 6 C . B. Điện tích của hạt nhân 12 6 C nhỏ hơn điện tích của hạt nhân 14 6 C . C. Số ...
 • 6
 • 504
 • 1
Đề ôn thi THPT quốc gia môn Vật lý số 7

Đề ôn thi THPT quốc gia môn Vật lý số 7

. TẠO KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 60 phút. Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10 –34 J.s; độ. 0 ,71 s. C. 2,00 s. D. 1,42 s. Câu 44: Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của nó có A. cùng khối lượng, khác số nơtron. B. cùng số nơtron, khác số prôtôn. ...
 • 5
 • 453
 • 0
1 2 3 4 .. >