Kết quả với từ khóa "500 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 9 luyện thi vào 10"

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SINH HỌC

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SINH HỌC

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SINH HỌCCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC
 • 158
 • 1,633
 • 1
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 11

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 11

TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC
 • 88
 • 1,311
 • 0
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC
 • 274
 • 767
 • 0
câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9

câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9

. vụ: Trang 5 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa lý 9 Năm học : 20 09 - 2010 a. Dòch vụ tiêu dùng b. Dòch vụ sản xuất c. Dòch vụ công cộng d. Dòch vụ sản xuấ và công cộng. Bài 14. GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU. sét. Trang 8 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đòa ...
 • 13
 • 10,223
 • 466
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9

. tượng kể trên. Câu 4: Trong 2 tháp 198 9 và 199 9, tháp có kết cấu dân số trẻ hơn là: a. Tháp 198 9 b. Tháp 199 9 c. Cả 2 tháp có kết cấu giống nhau. Câu 5: Tháp dân số 199 9 so với tháp 198 9, tỷ lệ dân. sét. Trang 7 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9 Năm học : ...
 • 11
 • 1,449
 • 36
câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh ĐỘT BIẾN GEN pptx

câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh ĐỘT BIẾN GEN pptx

. câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh - ĐỘT BIẾN GEN Câu 61. / Các bazơ nitơ dạng nào thường kết cặp không đúng trong tái bản làm phát sinh đột biến a Dạng hiếm . thường Câu 62. / Đột biến biến đổi bộ 3 UAU thành UAA gọi là dạng đột biến gì a Đột biến vô nghĩa b Đột biến nhầm nghĩa c Đột biến đồng ...
 • 10
 • 730
 • 7
câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh chương di truyền_4 ppt

câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh chương di truyền_4 ppt

. câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh chương di truyền Câu 21: Các quần thể sinh vật ở cạn bị phân cách nhau bởi sự xuất hiện các. của sinh vật. B. Chưa giải thích được chiều hướng tiến hóa từ đơn giản đến phức tạp. C. Chưa phân biệt được biến dị di truyền và biến dị không di truyền. D. Cả 3 ...
 • 11
 • 437
 • 0
câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh chương di truyền_3 pdf

câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh chương di truyền_3 pdf

. câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh chương di truyền Câu 1: Dạng đột biến nào sau đây làm biến đổi cấu trúc của prôtêin. đoạn NST. Câu 3: Mục đích chủ yếu của kỹ thuật di truyền là: A. Sử dụng các thành tựu nghiên cứu về axit nuclêic. B. Sử dụng các thành tựu về di truyền vi sinh vật. ...
 • 10
 • 391
 • 0
câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh chương di truyền_1 pot

câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh chương di truyền_1 pot

. câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh chương di truyền BÀI 1: GEN – MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN Câu 1. / Nguyên tắc bán bảo toàn có nghĩa. Câu 17 . / ADN không thực hiện chức năng nào sau đây a Bảo quản thông tin di truyền b Chứa nhiễm sắc thể c Truyền thông tin di truyền qua các thế ...
 • 12
 • 454
 • 0
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC LỚP 12 pot

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC LỚP 12 pot

. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC LỚP 12 Câu 1 : Có thể thu được kết tủa FeS bằng cách cho dung dịch FeSO 4 tác. NaHCO 3 và Na 2 CO 3 lần lượt trong hỗn hợp là : A.84% và 16% B.16% và 84% C.75% và 25% D.25% và 75% Câu 33 : Số đồng phân rươu bậc 2 ứng với CTPT C 5 H 12 O là : ...
 • 5
 • 881
 • 3
CÂU hỏi và bài tập TRẮC NGHIỆM HOÁ học 12 bài  điều CHẾ KIM LOẠI  ăn mòn KIM LOẠI

CÂU hỏi và bài tập TRẮC NGHIỆM HOÁ học 12 bài điều CHẾ KIM LOẠI ăn mòn KIM LOẠI

. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường THPT Chuyên CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC 12 BÀI: ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI - ĂN MÒN KIM LOẠI Câu 1: Để điều chế Na kim loại, người ta có thể dùng. không khí ẩm, kim loại nào bị ăn mòn: A. Al - Fe, Al bị ăn mòn (1) B. Cu - Fe, Cu bị ăn mòn (2) C. Fe - Sn, Sn bị ăn mòn (3) D. Ni - Pb, Pb bị ...
 • 3
 • 2,584
 • 31
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 11

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 11

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 11 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 11Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 11Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 11Câu hỏi và ...
 • 176
 • 725
 • 1
1 2 3 4 .. >