Kết quả với từ khóa "đánh giá kết quả điều trị nội soi nạo va giữa hai kỹ thuật sử dụng dao plasma và hummer"

đánh giá kết quả điều trị nội soi nạo va giữa hai kỹ thuật sử dụng dao plasma và hummer

đánh giá kết quả điều trị nội soi nạo va giữa hai kỹ thuật sử dụng dao plasma và hummer

. hai kỹ thuật nạo VA bằng Hummer và dao Plasma dưới nội soi, có những điểm tương đồng về quy trình và cách thức phẫu thuật vì vậy chúng tôi thực hiện đề tài: Đánh giá kết quả điều trị nội soi. VA tồn dư sau phẫu thuật nạo VA và ...
 • 50
 • 3,857
 • 11
Đánh giá kết quả điều trị nội soi nạo VA giữa hai kỹ thuật sử dụng dao plasma và hummer

Đánh giá kết quả điều trị nội soi nạo VA giữa hai kỹ thuật sử dụng dao plasma và hummer

. hai kỹ thuật nạo VA bằng Hummer và dao Plasma dưới nội soi, có những điểm tương đồng về quy trình và cách thức phẫu thuật vì vậy chúng tôi thực hiện đề tài: Đánh giá kết quả điều trị nội soi. VA tồn dư sau phẫu thuật nạo VA và ...
 • 50
 • 669
 • 2
Đánh giá kết quả điều trị nội soi tán sỏi niệu quản đoạn trên bằng holmium laser tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả điều trị nội soi tán sỏi niệu quản đoạn trên bằng holmium laser tại bệnh viện việt đức

ĐẶT VẤN ĐỀ Sỏi tiết niệu là một bệnh phổ biến, thƣờng gặp, chiếm tỷ lệ 23% dân số 33,66. Trong đó sỏi niệu quản chiếm 28 40% trong các bệnh sỏi tiết niệu 2,27. Việt Nam là một nƣớc có nhiều bệnh nhân bị sỏi tiết niệu. Theo Ngô Gia Hy phần lớn sỏi niệu quản là do sỏi thận rơi xuống (80%), còn lại là sỏi sinh ra tại chỗ do dị dạng, hẹp ...
 • 134
 • 930
 • 15
ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ nội SOI CAN THIỆP cấp cứu XUẤT HUYẾT TIÊU HOÁ DO LOÉT dạ dày  HÀNH tá TRÀNG

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ nội SOI CAN THIỆP cấp cứu XUẤT HUYẾT TIÊU HOÁ DO LOÉT dạ dày HÀNH tá TRÀNG

. ngang: Nội soi dạ dày tá tràng chẩn đoán, can thiệp xuất huyết tiêu hóa qua nội soi. a, Nội soi cấp cứu chẩn đoán: Tất cả Bn được soi thực quản – dạ dày – tá tràng cấp cứu, đánh giá kết quả soi. 1/10.000 để cầm máu trong điều trị chảy máu tiêu hóa do loét dạ dày hành tá tràng có hiệu quả. Từ khóa: ...
 • 4
 • 1,120
 • 17
Luận Án CK II -Đánh giá kết quả điều trị nội soi tán sỏi niệu quản đoạn trên bằng Holmium Laser tại bệnh viện Việt Đức

Luận Án CK II -Đánh giá kết quả điều trị nội soi tán sỏi niệu quản đoạn trên bằng Holmium Laser tại bệnh viện Việt Đức

Để chẩn đoán sỏi niệu quản người ta dựa vào triệu chứng lâm sàng và các phương pháp chẩn đoán hình ảnh cơ bản như: chụp phim hệ tiết niệu không chuẩn bị, chụp niệu đồ tĩnh mạch, siêu âm. Đối với một số trường hợp sỏi không cản quang, sỏi nhỏ, nghi có hẹp niệu quản, hình cản quang của sỏi lẫn với cản quang của xương, chẩn đoán phân biệt với nốt vôi hóa ngoài hệ ...
 • 131
 • 1,134
 • 6
ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ dạ dày tái PHÁT  DI căn sử DỤNG hóa TRỊ PHÁC đồ TCX tại BỆNH VIỆN UNG bướu hà nội GIAI đoạn 2016  2018

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ dạ dày tái PHÁT DI căn sử DỤNG hóa TRỊ PHÁC đồ TCX tại BỆNH VIỆN UNG bướu hà nội GIAI đoạn 2016 2018

... thức đánh giá kết điều trị độc tính phác đồ Vì chúng tơi tiến hành nghiên cứu Đánh giá kết điều trị ung thư dày tái phát - di sử dụng hóa trị phác đồ TCX bệnh viện Ung Bướu Hà Nội giai đoạn 2016. .. - 2018 ” với mục tiêu: Đánh giá đáp ứng điều trị phác đồ TCX ...
 • 42
 • 66
 • 0
ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ dạ dày tái PHÁT  DI căn sử DỤNG hóa TRỊ PHÁC đồ TCX tại BỆNH VIỆN UNG bướu hà nội GIAI đoạn 2016  2018

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ dạ dày tái PHÁT DI căn sử DỤNG hóa TRỊ PHÁC đồ TCX tại BỆNH VIỆN UNG bướu hà nội GIAI đoạn 2016 2018

... ung thư dày tái phát - di sử dụng hóa trị phác đồ TCX bệnh viện Ung Bướu Hà Nội giai đoạn 2016 - 2018 ” với mục tiêu: Đánh giá đáp ứng điều trị phác đồ TCX điều trị ung thư dày tái phát - di bệnh. .. tái phát - di bệnh viện Ung Bướu Hà Nội giai đoạn 2016 - 2018 Nhận xét số độc tính phác đồ TCX điều trị ...
 • 55
 • 36
 • 0
ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ NHỒI máu não cấp DO tắc MẠCH lớn BẰNG DỤNG cụ cơ học THÌ đầu tại BỆNH VIỆN BẠCH MAI

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ NHỒI máu não cấp DO tắc MẠCH lớn BẰNG DỤNG cụ cơ học THÌ đầu tại BỆNH VIỆN BẠCH MAI

... đề tài: Đánh giá kết điều trị nhồi máu não cấp tắc mạch lớn dụng cụ học đầu bệnh viện Bạch Mai với hai mục tiêu sau Đánh giá kết điều trị nhồi máu não cấp tắc mạch lớn dụng cụ học đầu Nhận...TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHAN NGỌC NHU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ...
 • 89
 • 59
 • 0
Đánh giá kết quả điều trị bệnh lý u dây VIII bằng kỹ thuật xạ phẫu

Đánh giá kết quả điều trị bệnh lý u dây VIII bằng kỹ thuật xạ phẫu

Bài viết trình bày kết quả điều trị bệnh lý u dây VIII bằng kỹ thuật xạ phẫu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Kỹ thuật xạ phẫu của chúng tôi cho kết quả tốt. Nên được áp dụng trong điều trị bệnh lý u dây VIII. ... c u đánh giá kết kỹ thuật cách đầy đủ Vì chúng tơi thực đề tài ...
 • 6
 • 20
 • 0
ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ NHỒI máu não cấp DO tắc MẠCH lớn BẰNG DỤNG cụ cơ học THÌ đầu tại BỆNH VIỆN BẠCH MAI

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ NHỒI máu não cấp DO tắc MẠCH lớn BẰNG DỤNG cụ cơ học THÌ đầu tại BỆNH VIỆN BẠCH MAI

... đề tài: Đánh giá kết điều trị nhồi máu não cấp tắc mạch lớn dụng cụ học đầu bệnh viện Bạch Mai với mục tiêu Đánh giá hiệu điều trị nhồi máu não cấp tắc mạch lớn dụng cụ học đầu Nhận xét số yếu... khối dụng học bệnh nhân nhồi máu não cấp tắc mạch lớn so với điều trị THKTM đơn ...
 • 86
 • 8
 • 0
Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RUỘT THỪA VIÊM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA HUẾ " doc

. 25 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RUỘT THỪA VIÊM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA HUẾ Nguyễn Văn Liễu Trường Đại học Y khoa, Đại học Huế I. ĐẶT. phẫu thuật 162 trường hợp viêm ruột thừa bằng phương pháp nội soi ổ phúc mạc tại Khoa Ngoại Bệnh viện Trường Đại học Y khoa ...
 • 13
 • 1,501
 • 10
đánh giá kết quả điều trị bảo tồn vòi tử cung bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện phụ sản trung ương

đánh giá kết quả điều trị bảo tồn vòi tử cung bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện phụ sản trung ương

. giá kết quả điều trị bảo tồn vòi tử cung bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Phô sản Trung ương. 2 Chương 1 TổNG QUAN 1.1. ĐỊNH NGHĨA VÀ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN CHỬA NGOÀI TỬ CUNG. Chửa. lượng điều trị, vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với hai mục tiêu: 1. Xác định tỷ lệ ...
 • 106
 • 669
 • 2
ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ u vỏ TUYẾN THƯỢNG THẬN BẰNG PHẪU THUẬT nội SOI QUA ĐƯỜNG BỤNG

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ u vỏ TUYẾN THƯỢNG THẬN BẰNG PHẪU THUẬT nội SOI QUA ĐƯỜNG BỤNG

. nhi u năm nay, ph u thuật nội soi là lựa chọn hàng đ u để đi u trị u tuyến thượng thận (TTT). Đề tài nghiên c u của chúng tôi nhằm mục ti u: Đánh giá kết quả ph u thuật nội soi đi u trị u vỏ tuyến. 5 – 1980. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐI U TRỊ U VỎ TUYẾN THƯỢNG THẬN BẰNG PH U ...
 • 3
 • 483
 • 3
MÔ tả đặc điểm lâm SÀNG và ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ VIÊM đa XOANG mạn TÍNH BẰNG PHẪU THUẬT nội SOI CHỨC NĂNG tại BỆNH VIỆN 198

MÔ tả đặc điểm lâm SÀNG và ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ VIÊM đa XOANG mạn TÍNH BẰNG PHẪU THUẬT nội SOI CHỨC NĂNG tại BỆNH VIỆN 198

. 47 MÔ Tả ĐặC ĐIểM LÂM SàNG Và ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị VIÊM ĐA XOANG MạN TíNH BằNG PHẫU THUậT NộI SOI CHứC NĂNG TạI BệNH VIệN 198 Nguyễn Thái Hng, Nguyễn Đình Trờng - Bệnh viện 198 . mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng viêm đa xoang mạn tính. Bớc đầu đánh giá kết quả điều ...
 • 3
 • 486
 • 6
Đánh giá kết quả điều trị viêm khớp gối nhiễm khuẩn bằng phẫu thuật nội soi

Đánh giá kết quả điều trị viêm khớp gối nhiễm khuẩn bằng phẫu thuật nội soi

... bệnh nhân viêm khớp gối nhiễm khuẩn Đánh giá kết điều trị viêm khớp gối nhiễm khuẩn phẫu thuật nội soi CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Giải phẫu khớp gối 1.1.1 Giải phẫu định khu khớp gối Khớp gối khớp phức... đề Chúng tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá kết điều trị viêm khớp gối nhiễm khuẩn phẫu thuật ...
 • 97
 • 690
 • 3
Đánh giá kết quả điều trị tán sỏi nội soi niệu quản bằng holmium laser tại bệnh viện đại học y hà nội

Đánh giá kết quả điều trị tán sỏi nội soi niệu quản bằng holmium laser tại bệnh viện đại học y hà nội

... LASER TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá kết điều trị tán sỏi nội soi niệu quản Holmium Laser Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - Xác định số liên quan ảnh hưởng đến kết điều. .. Nguyễn Khải Ca thành công 97,2% sỏi NQ đoạn - 2012 Nguyễn Kim Cương thành công 93 ,8% sỏi NQ đoạn trên… ...
 • 42
 • 1,403
 • 7
Đánh giá kết quả điều trị tán sỏi nội soi niệu quản bằngHolmium Laser tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Đánh giá kết quả điều trị tán sỏi nội soi niệu quản bằngHolmium Laser tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

... máu: Đánh giá hồng cầu, bạch cầu + Đông máu + Sinh hóa máu: urê, creatinin Đánh giá mức độ suy thận theo Nguyễn Văn Xang (1981) [34]: Giai đoạn Creatinin máu (µmol/l) I 120 – 129 Chưa biểu II 130... Creatinin: Chỉ số Creatinin 900µmol/l Tổng cộng BN (n) 58 12 0 70 Tỷ lệ (%) 82,9 17,1 0 100 44 Nhận xét: ...
 • 119
 • 1,140
 • 16
ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ VIÊM KHỚP gối NHIỄM KHUẨN BẰNG PHẪU THUẬT nội SOI

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ VIÊM KHỚP gối NHIỄM KHUẨN BẰNG PHẪU THUẬT nội SOI

... động đánh giá lại rộng rãi dễ dàng ĐẶT VẤN ĐỀ Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhân viêm khớp gối nhiễm khuẩn Đánh giá kết điều trị viêm khớp gối nhiễm khuẩn phẫu thuật nội soi. .. tăng - Kết nuôi cấy dịch: Dương tính 28,1% Tụ cầu vàng 77,8% - SÂ: 72,4% BN TDKG 69,0% BN viêm màng hoạt dịch KẾT LUẬN ...
 • 41
 • 759
 • 2
Đánh giá kết quả điều trị ung thư bàng quang nông bằng phẫu thuật nội soi qua đường niệu đạo

Đánh giá kết quả điều trị ung thư bàng quang nông bằng phẫu thuật nội soi qua đường niệu đạo

... sàng ung thư bàng quang nông phẫu thuật nội soi cắt u qua đường niệu đạo bệnh viện hữu nghị Việt Đức giai đoạn 2013- 2015 Đánh giá kết điều trị ung thư bàng quang nông phẫu thuật nội soi qua đường. .. 2013 đến chƣa có tổng kết đánh giá, để góp phần đánh giá kết ...
 • 106
 • 360
 • 5
Đánh giá kết quả điều trị ung thư bàng quang nông bằng phẫu thuật nội soi qua đường niệu đạo (LV thạc sĩ)

Đánh giá kết quả điều trị ung thư bàng quang nông bằng phẫu thuật nội soi qua đường niệu đạo (LV thạc sĩ)

Đánh giá kết quả điều trị ung thư bàng quang nông bằng phẫu thuật nội soi qua đường niệu đạo (LV thạc sĩ)Đánh giá kết quả điều trị ung thư bàng quang nông bằng phẫu thuật nội soi qua đường niệu đạo (LV thạc sĩ)Đánh giá kết quả ...
 • 106
 • 391
 • 1
1 2 3 4 .. >