Kết quả với từ khóa "đánh giá hiệu quả điều trị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn muộn bằng phác đồ gemcitabin"

đánh giá hiệu quả điều trị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn muộn bằng phác đồ gemcitabin & cisplatin tại bệnh viện k

đánh giá hiệu quả điều trị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn muộn bằng phác đồ gemcitabin & cisplatin tại bệnh viện k

. ung thư phổi không tế bào nhỏ và ung thư phổi tế bào nhỏ, trong đó ung thư phổi không tế bào nhỏ chiếm 80-85% [3], [4]. Tại thời điểm chẩn đoán, có khoảng 40% bệnh nhân KTBN đã có di căn và không. tiêu sau: 1. . Đánh giá k t quả ...
 • 57
 • 920
 • 6
đánh giá hiệu quả điều trị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn iiib, iv bằng phác đồ GEMCITABIN & CISPLATIN tại bệnh viện k

đánh giá hiệu quả điều trị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn iiib, iv bằng phác đồ GEMCITABIN & CISPLATIN tại bệnh viện k

... cận lâm sàng ung th phổi tế bào nhỏ giai đoạn IIIB IV Đánh giá k t điều trị, độc tính phác đồ Gemcitabine Cisplatin (GP) bệnh nhân ung th phế quản phổi tế bào nhỏ giai đoạn IIIB IV 3 Chơng I... IB Giai đoạn IIA Giai đoạn IIB ...
 • 83
 • 2
 • 0
Đánh giá hiệu quả phác đồ paclitaxel + carboplatin trong điều trị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn IIIB-IV tại bệnh viện ung bướu Hà Nội (2006 - 2009)

Đánh giá hiệu quả phác đồ paclitaxel + carboplatin trong điều trị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn IIIB-IV tại bệnh viện ung bướu Hà Nội (2006 - 2009)

Ung thư phổi (UTP) là bệnh lý ác tính thường gặp nhất và là nguyên nhân tử vong hàng đầu do ung thư ở nhiều nước trên thế giới. Cã khoảng 1,3 triệu ca mới mắc trong năm 2003 [49]. Tại Mỹ, ước tính trong năm 2006 có khoảng 174.470 ca mới mắc và 162 460 người chết vì UTP [22]. Tỉ lệ mắc UTP hàng năm ở Pháp là 50/100.000 dân [5]. Ở Việt Nam, ghi nhận ...
 • 96
 • 931
 • 2
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÁC đồ PACLITAXEL + CARBOPLATIN TRONG điều TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG PHẢI tế bào NHỎ GIAI đoạn IIIB IV tại BỆNH VIỆN UNG bướu hà nội (2006  2009)

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÁC đồ PACLITAXEL + CARBOPLATIN TRONG điều TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG PHẢI tế bào NHỎ GIAI đoạn IIIB IV tại BỆNH VIỆN UNG bướu hà nội (2006 2009)

... cứu đánh gía hiệu phác đồ Vì vậy, tiến hành đề tài nhằm hai mục tiêu sau: Nhận xét số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung th phổi tế bào nhỏ giai đoạn IIIb-IV bệnh viện Ung Bớu Hà Nội Đánh giá hiệu. .. chọn: - Chẩn đoán ung th phổi giai đoạn IIIB-IV - ...
 • 109
 • 37
 • 0
ỨNG DỤNG xạ HÌNH SPECT 99m tc MIBI ĐÁNH GIÁ đáp ỨNG HOÁ CHẤT TRONG điều TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG PHẢI tế bào NHỎ GIAI đoạn IIIB, IV tại BỆNH VIỆN UNG bướu hà nội

ỨNG DỤNG xạ HÌNH SPECT 99m tc MIBI ĐÁNH GIÁ đáp ỨNG HOÁ CHẤT TRONG điều TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG PHẢI tế bào NHỎ GIAI đoạn IIIB, IV tại BỆNH VIỆN UNG bướu hà nội

. thực hành (759) số 4/2011 17 ứng dụng xạ hình SPECT 99m Tc MIBI đánh giá Đáp ứng hoá chất trong điều trị ung th phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn IIIb, IV tại bệnh viện Ung Bớu Hà. tợng nghiên cứu Gồm các BN ung th phổi không phải tế ...
 • 3
 • 297
 • 0
Đánh giá hiệu quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV bằng phác đồ gemcitabine cisplatin tại bệnh viện phổi trung ương

Đánh giá hiệu quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV bằng phác đồ gemcitabine cisplatin tại bệnh viện phổi trung ương

... thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV phác đồ Gemcitabine & Cisplatin bệnh viện Phổi Trung ương nhằm mục tiêu sau: Nhận xét số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư phổi không tế bào. .. Tại bệnh viện Phổi Trung ương, phác đồ Gemcitabin - ...
 • 89
 • 353
 • 0
Đánh giá hiệu quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV bằng phác đồ gemcitabine cisplatin tại bệnh viện phổi trung ương

Đánh giá hiệu quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV bằng phác đồ gemcitabine cisplatin tại bệnh viện phổi trung ương

... thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV phác đồ Gemcitabine & Cisplatin bệnh viện Phổi Trung ương nhằm mục tiêu sau: Nhận xét số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư phổi không tế bào. .. hạch đối bên IV IV IV IV M1a màng phổi IV IV IV IV M1b IV IV IV IV 1.4 CÁC ...
 • 88
 • 254
 • 0
Đánh giá hiệu quả phác đồ paclitaxel carboplatin hang tuần trong điều trị hóa xạ trị đồng thời ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn IIIB

Đánh giá hiệu quả phác đồ paclitaxel carboplatin hang tuần trong điều trị hóa xạ trị đồng thời ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn IIIB

... Thuấn Cho đề tài: Đánh giá hiệu phác đồ paclitaxel- carboplatin hàng tuần điều trị hóa xạ trị đồng thời ung thư phổi khơng phải tế bào nhỏ giai đoạn IIIB Chuyên ngành : Ung thư Mã số : 62720149... luận nhằm phục vụ cho nghiên cứu Đánh giá ...
 • 55
 • 39
 • 0
so sánh hiệu quả điều trị hóa chất phác đồ paclitaxel cispantin và etoposide trên bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn iiib  iv

so sánh hiệu quả điều trị hóa chất phác đồ paclitaxel cispantin và etoposide trên bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn iiib iv

... dọc • Thu thập bệnh nhân từ tháng 1/2009 đến tháng 12/2012 Tiêu chuẩn chọn lựa: • Bệnh nhân ung thư phổi chẩn đoán giai đoạn IIIB, IV điều trị bệnh viện K Sử dụng phân loại giai đoạn theo phân... lá, giải phẫu bệnh • Bệnh nhân nhóm nghiên cứu chủ yếu giai đoạn IV • Số chu kỳ điều ...
 • 36
 • 572
 • 0
Nhận xét tình trạng đột biến gen EGFR trên bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn IV tại bệnh viện bạch mai năm 2017

Nhận xét tình trạng đột biến gen EGFR trên bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn IV tại bệnh viện bạch mai năm 2017

... Nhận xét tình trạng đột biến gen EGFR bệnh nhân ung Ph a thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn IV Bệnh viện Bạch Mai năm 2017 đƣợc thực với hai mục tiêu sau: an d Nhận xét tình trạng đột biến gen EGFR. .. THU ol of Me dic ine an d Ph a NHẬN XÉT TÌNH TRẠNG ĐỘT BIẾN GEN EGFR TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƢ PHỔI KHÔNG PHẢI ...
 • 67
 • 55
 • 0
Nhận xét tình trạng đột biến gen EGFR trên bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn TV tại bệnh viện bạch mai năm 2017

Nhận xét tình trạng đột biến gen EGFR trên bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn TV tại bệnh viện bạch mai năm 2017

... Nhận xét tình trạng đột biến gen EGFR bệnh nhân ung Ph a thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn IV Bệnh viện Bạch Mai năm 2017 đƣợc thực với hai mục tiêu sau: an d Nhận xét tình trạng đột biến gen EGFR. .. THU ol of Me dic ine an d Ph a NHẬN XÉT TÌNH TRẠNG ĐỘT BIẾN GEN EGFR TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƢ PHỔI KHÔNG PHẢI ...
 • 67
 • 55
 • 0
Nhận xét tình trạng đột biến gen EGFR trên bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn IV tại bệnh viện bạch mai năm 2017

Nhận xét tình trạng đột biến gen EGFR trên bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn IV tại bệnh viện bạch mai năm 2017

... Nhận xét tình trạng đột biến gen EGFR bệnh nhân ung Ph a thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn IV Bệnh viện Bạch Mai năm 2017 đƣợc thực với hai mục tiêu sau: an d Nhận xét tình trạng đột biến gen EGFR. .. THU ol of Me dic ine an d Ph a NHẬN XÉT TÌNH TRẠNG ĐỘT BIẾN GEN EGFR TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƢ PHỔI KHÔNG PHẢI ...
 • 67
 • 26
 • 0
Nhận xét tình trạng đột biến gen EGFR trên bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn IV tại bệnh viện bạch mai năm 2017

Nhận xét tình trạng đột biến gen EGFR trên bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn IV tại bệnh viện bạch mai năm 2017

... ? ?Nhận xét tình trạng đột biến gen EGFR bệnh nhân ung Ph a thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn IV Bệnh viện Bạch Mai năm 2017? ?? đƣợc thực với hai mục tiêu sau: an d Nhận xét tình trạng đột biến gen EGFR. .. THU ol of Me dic ine an d Ph a NHẬN XÉT TÌNH TRẠNG ĐỘT BIẾN GEN EGFR TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƢ PHỔI KHÔNG ...
 • 67
 • 2
 • 0
Nhận xét tình trạng đột biến gen EGFR trên bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn TV tại bệnh viện bạch mai năm 2017

Nhận xét tình trạng đột biến gen EGFR trên bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn TV tại bệnh viện bạch mai năm 2017

... ? ?Nhận xét tình trạng đột biến gen EGFR bệnh nhân ung Ph a thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn IV Bệnh viện Bạch Mai năm 2017? ?? đƣợc thực với hai mục tiêu sau: an d Nhận xét tình trạng đột biến gen EGFR. .. THU ol of Me dic ine an d Ph a NHẬN XÉT TÌNH TRẠNG ĐỘT BIẾN GEN EGFR TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƢ PHỔI KHÔNG ...
 • 67
 • 1
 • 0
đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn iiib – iv bằng phác đồ paclitaxel – carboplatin tại hải phòng

đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn iiib – iv bằng phác đồ paclitaxel – carboplatin tại hải phòng

. HC Y H NI Lấ TH HUYN SM ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị UNG THƯ PHổI KHÔNG Tế BàO NHỏ GIAI ĐOạN IIIB IV BằNG PHáC Đồ PACLITAXEL CARBOPLATIN TạI HảI PHòNG Chuyờn ngnh : Ung th Mó s : 60.72.23 LUN. Y T TRNG I HC Y H NI Lấ TH HUYN SM ĐáNH GIá KếT QUả ...
 • 108
 • 1,549
 • 15
Đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn iiib iv bằng phác đồ paclitaxel cisplatin tại trung tâm ung bướu thái nguyên

Đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn iiib iv bằng phác đồ paclitaxel cisplatin tại trung tâm ung bướu thái nguyên

... Ðánh giá đáp ứng điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IIIB-IV phác đồ Paclitaxel-Cisplatin Trung tâm Ung bướu Thái Nguyên năm 2012-2016 Ðánh giá thời gian sống thêm số tác dụng không. .. phân bào bị ngừng lại polyme hóa vi quản 20 - Chỉ định: Ung ...
 • 108
 • 406
 • 2
1 2 3 4 .. >