Tag Archives: thực trạng khoa học công nghệ

 Top 10 tài liệu liên quan đến thực trạng khoa học công nghệ hay nhất

Thị trưởng khoa học công nghệ ở Việt Nam thực trạng và giải pháp

Thực trạng khoa học công nghệ cuộc cách mạng khoa học công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ ở các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Làm xóa nhòa đi khoảng cách phát triển với các nước phát triển trên thế giới và đem đến hiệu quả nhiều mặt làm thay […]