Tag Archives: qua đèo ngang

Tham khảo 10 tài liệu tham khảo bài thơ Qua Đèo Ngang lớp 7 đầy đủ nhất 

 Bài giảng Qua Đèo Ngang lớp 7 

Qua Đèo Ngang là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Bà Huyện Thanh Quan với thể loại thơ Đường luật. Bài thơ thể hiện rõ được cảnh vật xung quanh. Từ đó cũng thể hiện luôn tâm trạng cô đơn, trống trải, nhớ quê hương của mình.  Tác phẩm này được đưa vào […]