Tag Archives: bảo vệ luận án tiến sĩ

10 đề tài bảo vệ luận án tiến sĩ với nhiều chuyên ngành khác nhau

Thiết kế hệ thống thông tin kế toán trong các bệnh viện công

Các đề tài bảo vệ luận án tiến sĩ mà nghiên cứu sinh thực hiện cần phải khai thác sâu rộng, chính xác và đa dạng. Bài bảo vệ luận án tiến sĩ này có ý nghĩa rất quan trọng và đánh giá năng lực tốt bởi vậy cần có sự chỉn chu và nghiêm […]