Tag Archives: báo cáo tổng kết nhiệm kỳ

Top 10 bản báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đúng chuẩn

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ xóm trưởng 2015 - 2018

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ là hoạt động diễn ra khi sắp kết thúc một nhiệm kỳ và chuyển giao sang nhiệm kỳ mới. Nhằm đưa ra những hạn chế, mặt trái, khó khăn chưa đáp ứng hay thực hiện được trong nhiệm cũ đồng thời đưa ra những kết quả tích cực đã […]