Category Archives: Luận án tiến sĩ

Top 10 mẫu lời cảm ơn trong bài tiểu luận hay nhất 

Mẫu viết lời cảm ơn trong luận văn đồ án tốt nghiệp hay và đẹp.

Lời cảm ơn trong bài tiểu luận luận là một phần không thể thiếu trong một bài tiểu luận hoàn chỉnh, tuy nhiên hiện nay hầu hết các bài tiểu luận lại không có hoặc có nhưng quá ngắn, sơ sài, không đạt tiêu chuẩn. Lời cảm ơn thể hiện được thiện chí và sự tâm […]

10 mẫu luận án tiến sĩ kinh tế, tâm lý học, kế toán hay nhất

Hành vi của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam 

Thực hiện luận án tiến sĩ đòi hỏi vô cùng lớn về kiến thức chuyên môn, khả năng nghiên cứu, tư duy và am hiểu về ngành nghề. Với những nghiên cứu sinh đang trong quá trình tìm kiếm, nguồn tài liệu đóng vai trò quan trọng và giúp ích rất nhiều trong quá trình […]